Users who own this game also own:

Xenosaga Episode II: Jenseits von Gut und Bose
Xenosaga Episode II: Jenseits von Gut und Bose
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Rogue Galaxy
Rogue Galaxy
Disgaea: Hour of Darkness
Disgaea: Hour of Darkness
Final Fantasy X-2
Final Fantasy X-2