hide results

  FAQ/Walkthrough (Dutch) by Patt3rson

  Version: Final | Updated: 01/09/06 | Search Guide | Bookmark Guide

  +----------------------------------------------------------------------------+
  |                                      |
  | MYST III: EXILE                              |
  |                                      |
  | FAQ/Walkthrough voor PlayStation 2 – Geschreven door Patt3rson      |
  |                                      |
  | Laatste versie, sinds 9 januari 2006 – Copyright Patt3rson        |
  |                                      |
  | patt3rson(at)gmail(punt)com – www.gamechoice.nl              |
  |                                      |
  +----------------------------------------------------------------------------+
  
  =============================
  = I N H O U D S O P G A V E =
  =============================
  ___________________
  \ 1 / INTRODUCTIE /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  1A – Rechten
  1B – Toevoegingen
  1C – Voorbereiding
  ____________
  \ 2 / GAME /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  2A – Verhaal
  2B – Personages
  2C – Besturing
  ___________________
  \ 3 / WALKTHROUGH /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  3A – Tomahna
  3B – J’Nanin [Part I]
  3C – Voltaic
  3D – J’Nanin [Part II]
  3E – Amateria
  3F – J’Nanin [Part III]
  3G – Edanna
  3H - Narayan
  __________________
  \ 4 / AFSLUITING /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  4A – Slotwoord
  4B – Credits
  
  =============================
  = 1 = I N T R O D U C T I E =
  =============================
   ___
  /_1_\__________
  \ A / RECHTEN /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Het schrijven van FAQ’s en walkthroughs vergt veel tijd en moeite, schrijvers 
  steken er dan ook een hoop werk in. Werk stelen van anderen is uit den boze en 
  één van de ergste misdaden die je in het schrijven kunt begaan. Bovendien is 
  het strafbaar, want alle bestanden op sites vallen onder de internationale wet 
  van kopieerrechten en gebruik zonder toestemming is dus aan te vechten via de 
  rechtbank.
  
  De nieuwste versie van dit bestand is meestal te vinden op 
  http://www.gamefaqs.com. Voor vragen en of opmerkingen over dit bestand, 
  waaronder ook de walkthrough, kan men ook terecht op onderstaand adres. Alleen 
  serieuze vragen waarvan het antwoord niet in dit bestand te vinden is zullen 
  worden behandeld.
  
  Dit document mag niet verspreid of gekopieerd worden in delen of in het 
  geheel. Dit bestand mag alleen geprint of opgeslagen worden voor eigen 
  gebruik. Voor gebruik op andere manieren of locaties moet eerst schriftelijke 
  toestemming van de auteur verkregen worden. Toestemming kan aangevraagd worden 
  op onderstaand adres, maar wordt niet gegarandeerd! Tref je het bestand op een 
  andere plek aan dan de locaties die hier onder staan weer gegeven laat het dan 
  weten via hetzelfde adres.
  
  [CONTACTADRES]
  patt3rson(at)gmail(punt)com
  
  [TOEGESTANE LOCATIES VAN DIT DOCUMENT]
  http://www.gamechoice.nl
  http://www.gamefaqs.com
  http://www.neoseeker.com 
   ___
  /_1_\_______________
  \ B / TOEVOEGINGEN /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Omdat PlayStation Clan niet meer bestaat en het tegenwoordig GameChoice is heb 
  ik de links en namen daarvan aangepast. Ook is Menneke Cheats uit de officiële 
  toegestane locaties van de walkthrough verwijderd en heb ik mijn e-mail adres 
  geupdate als dat nog niet gedaan was.
   ___
  /_1_\________________
  \ C / VOORBEREIDING /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Voor een review en beoordeling van de game ga je naar 
  http://www.gamechoice.nl. Lees eerst onderstaande tips voordat je met de game 
  of het lezen van de walkthrough begint. Deze aanwijzingen bevatten waardevolle 
  informatie over het gebruik van de FAQ of de game.
  
  De werelden, of Ages, in Myst III: Exile zijn erg groot en soms best 
  verwarrend. In de walkthrough wordt precies beschreven hoe je moet lopen, maar 
  dan nog kan je af en toe verdwalen. De enige tip die ik je kan geven is dat je 
  na het verplaatsen niet meteen om je heen gaat staan kijken. Check eerst wat 
  je verder moet doen, want misschien staat er precies waar je heen moet maar 
  omdat je aan het draaien bent gegaan kan je niet meer zien waar je vandaan 
  kwam en waar je naar toe moet.
  
  Myst III: Exile is een game die veel op logica berust en veel 
  wetenschappelijke vindingen gebruikt in de puzzels. Alles wat je doet heeft 
  dus een reden en een gevolg als het je lukt de puzzel op te lossen. Ik heb 
  geprobeerd in deze walkthrough zoveel mogelijk uit te leggen waar je mee bezig 
  bent en waarom je dat doet. Toch kan het zijn dat door de complete oplossingen 
  die gegeven worden de logica verdwijnt. Dit is natuurlijk op je eigen risico.
  
  ===============
  = 2 = G A M E =
  ===============
   ___
  /_2_\__________
  \ A / VERHAAL /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Atrus is een schrijver van werelden. De boeken die hij schrijft worden deze 
  werelden en je kunt er naar toe reizen. Hij schrijft het boek J’Nanin en drie 
  andere werelden om zijn zoons Sirrus en Achenar de kunst van het boeken 
  schrijven te leren. Iedere wereld moet namelijk aan bepaalde wetten voldoen om 
  een bloeiende beschaving te bereiken.
  
  Helaas pakt het niet zo uit als Atrus gepland had. Sirrus en Achenar lossen 
  met succes de puzzels op in de drie Ages en leren zo van alles, maar als ze in 
  de gebalanceerde wereld van Narayan komen slaan ze los en martelen de arme 
  bevolking. Een inwoner van Narayan, Saavedro, verliest zijn gezin en denkt dat 
  Narayan ten dode opgeschreven is.
  
  Hij besluit wraak te nemen en bezoekt de drie Ages waar Sirrus en Achenar ook 
  geweest zijn. Hij saboteert machines en puzzels en steelt dan het waardevolle 
  boek Releeshahn uit Atrus z’n studeerkamer. Jij als speler gaat hem achterna, 
  maar om Saavedro te vangen en Releeshahn terug te krijgen zal je eerst de 
  lessen moeten nemen die Atrus voor zijn zoons bedacht heeft. Met wat 
  aanpassingen van Saavedro natuurlijk.
   ___
  /_2_\_____________
  \ B / PERSONAGES /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  [ATRUS]
  Atrus is de bekende boekenschrijver uit de Myst serie. Hij woont nu in zijn 
  wereld genaamd Tomahna waar hij nieuwe werelden bedenkt en perfectioneert. 
  Releeshahn is zijn nieuwste boek maar wordt gestolen net als hij je uitnodigt 
  de wereld te bezoeken.
  
  [CATHERINE]
  Catherine is de vrouw van Atrus en degene die je welkom heet in Tomahna. In 
  deze game speelt ze niet zo’n grote rol, maar in voorganger Riven zet je alles 
  op alles om haar uit de handen van Atrus z’n vader te redden. Daarvoor is ze 
  je dan ook erg dankbaar en je bent een goede vriend van het echtpaar.
  
  [SAAVEDRO]
  Saavedro is een bewoner van Narayan en verliest zijn gezin als Sirrus en 
  Achenar naar zijn wereld komen. Hij besluit wraak te nemen en steelt het 
  nieuwste werk van Atrus uit Tomahna. Hij vlucht terug richting Narayan en het 
  is aan de speler hem te volgen en Releeshahn terug te krijgen.
  
  [YEESHA]
  Yeesha is het kleine dochtertje van Atrus en Catherine. Ze wordt gedragen door 
  haar moeder als je in Tomahna uit komt. Verder heeft ze geen rol in het spel, 
  maar je weet nooit wat er nog kan komen. Hopelijk is Yeesha wel een goede 
  opvolger van haar vader Atrus als het gaat om het schrijven van Ages.
   ___
  /_2_\____________
  \ C / BESTURING /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Hieronder staan alle knoppen van de PlayStation controller. Niet alle knoppen 
  hoeven een functie te hebben in het spel zelf! Dit zijn de standaard 
  instellingen, het is mogelijk dat de besturing naar eigen wens in te stellen 
  is! Check de handleiding of de menu’s om er achter te komen hoe.
  
  PIJLTJES:
  Boven              - Beweeg cursor naar boven
  Beneden             - Beweeg cursor naar beneden
  Links              - Beweeg cursor naar links
  Rechts              - Beweeg cursor naar rechts
  
  SYMBOLEN:
  Driehoekje            - Annuleren
  Kruisje             - Interactie
  Vierkantje            - NIET IN GEBRUIK
  Rondje              - Beweegmode wisselen
  
  SCHOUDER:
  L1                - Cursor vertragen
  L2                - NIET IN GEBRUIK
  R1                - Cursor versnellen
  R2                - NIET IN GEBRUIK
  
  STICKS:
  L3                - NIET IN GEBRUIK
  Linker Analoog          - Beweeg cursor
  R3                - NIET IN GEBRUIK
  Rechter Analoog         - Beweeg cursor
  
  FUNCTIE:
  Start              - Pauzemenu oproepen
  Select              - Inventaris
  
  ===========================
  = 3 = W A L K T R O U G H =
  ===========================
   ___
  /_3_\__________
  \ A / TOMAHNA /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Terwijl je naar de woestijn staart hoor je iemand achter je. Draai je om zodat 
  je Catherine ziet. Aan het einde van het gesprek zegt ze dat je kunt wachten 
  in de studeerkamer van Atrus. De deur rechts van Catherine is de deur naar 
  zijn studeerkamer, dus loop er naar toe, open de deur en ga de kamer binnen. 
  Ga achter het bureau staan en kijk er naar. Bekijk de brief die Atrus 
  geschreven heeft aan éne Tamon. Er staan twee foto’s op het bureau die je kunt 
  bekijken. Rechts staat een foto van Catherine en baby Yeesha, links een foto 
  van beide zonen bekend uit eerdere games, Sirrus en Achenar. Als je over het 
  bureau heen kijkt zie je achter in de ruimte een glazen bol, ga daar naar toe. 
  Bekijk het boek dat in de bol ligt van dichtbij en zoom dan uit zodat Atrus 
  binnen komt. Plotseling duikt er iemand op en gaat er met Releeshahn vandoor. 
  Hij laat een boek achter waar je vanzelf in kijkt. Klik op het bewegende beeld 
  of wacht lang genoeg en je reist af naar de volgende wereld.
   ___
  /_3_\___________________
  \ B / J’NANIN [PART I] /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Je ziet de onbekende man net het beeld uit lopen. Ga zelf het korte bruggetje 
  over en kijk naar de rotsen om een geïmproviseerde ladder te vinden. Klim 
  omhoog en volg de brug naar de deur van het gebouwtje. Probeer de deur te 
  openen om er achter de komen dat de deur op slot zit. Kijk dan door het raam 
  om de onbekende dief binnen heen en weer te zien lopen. Misschien is het een 
  goed idee het dagboek van Atrus te lezen voor wat informatie. Zoom in ieder 
  geval weer uit, keer om en klim terug langs de ladder. Ga naar links het korte 
  bruggetje op en draai dan naar rechts om een laddertje naar het strand te 
  zien. Daal af en draai naar rechts, volg de route naar een volgende lichtpaal. 
  Deze heeft een gele bol bovenop. Verderop zie je een kapotte lichtpaal en nog 
  verder een grote rechtopstaande slachttand. Volg de route helemaal naar die 
  tand, maar als je bij de splitsing op de trap komt ga je niet links naar de 
  tand maar rechts naar beneden. Volg dan de metalen loopbrug naar het einde en 
  daal verder af via een stenen trap. Via een brug over het water loop je dan 
  naar het gebouwtje en ga je naar binnen. Een beetje links van je zie je een 
  hendel. Haal deze over om een hek te verplaatsen en loop dan naar die hekken. 
  Tussen de hekken vind je een grote ronde knop waar je op moet drukken om het 
  hek achter je te openen. Als dat hek weg is loop je er overheen de kamer in en 
  dan naar rechts richting een hangmat. In de hangmat ligt een dagboek, pak het 
  op om het mee te nemen. Je kunt het boek helemaal door lezen voor 
  achtergrondinformatie, maar er staat ook een stukje in dat je sowieso moet 
  weten. Je komt er in ieder geval achter dat de dief Saavedro heet, maar de 
  belangrijkste informatie uit het boek staat op de laatste pagina’s in de vorm 
  van tekeningen. Dit gebruiken we later.
  
  Loop dan om zodat je achter de werkbank komt, daar kan je alle apparaatjes 
  even proberen. Rechts naast de grote schelp staat een ding met een handvat. 
  Als je dat handvat draait zal er iets gebeuren in het ding rechts er van. 
  Tussen beide delen van dit apparaat lopen wat draadjes. Knoop deze los en een 
  stengel van een plant zal verplaatsen. Draai opnieuw aan het handvat om de 
  plant even onder stroom te zetten. Verder naar rechts op de werkbank staat een 
  weegschaal. Als je naar beide bakjes kijkt zie je dat vier kristallen ballen 
  even veel wegen als één donkere metalen bal. Draai je om en je ziet een lift. 
  Rechts van de lift staat nog een weegschaal met verschillende materialen er 
  in. Je ziet hier dat vier houten bollen even veel wegen als één kristallen 
  bol. Deze gegevens zijn belangrijk om te weten, want je hebt het later nodig 
  om een puzzel op te lossen. Deze weegschaal staat links van de hangmat. Als je 
  om loopt naar de andere kant van de hangmat dan zie je een kleine metalen 
  constructie die ook doet denken aan een soort van weegschaal. Deze constructie 
  staat er om aan te geven hoe je twee objecten van ongelijk gewicht toch in 
  balans kunt laten hangen. Dit heeft te maken met de massa (Het gewicht!) en 
  met de afstand. Je ziet dat de twee poppetjes veel dichter bij het hangpunt 
  hangen dan het enkele poppetje. Ook dit is iets wat je in gedachten moet 
  houden voor een latere puzzel. Nu kan je de lift aan de andere kant van de 
  hangmat bekijken en er achter langs lopen. Rechts naast de deur die je aan de 
  achterkant ziet zitten een hendel. Haal deze over om de lift naar boven te 
  sturen.
  
  Je ziet dan dat er een ruimte is onder waar de lift zat, dus kruip daar in. Op 
  vier plekken zie je openingen in de muur en daar achter technisch spul. Je 
  kunt Saavedro’s dagboek er bij pakken om te zien wat de bedoeling is. Begin 
  bij de drie gewichtjes. Je kunt in het dagboek lezen hoe je deze moet 
  plaatsen. Door op een gewichtje te klikken zal deze zakken of omhoog gaan. Er 
  zit geen truc achter, als hij helemaal beneden is zal hij helemaal naar boven 
  gaan als je er op klikt en dan weer per klik een stukje zakken. Zorg dat het 
  linker gewichtje zo laag mogelijk hangt en de andere twee gewichtjes één 
  standje hoger dan het eerste gewicht. Oké, volgende. Draai iets naar rechts om 
  het volgende gat te zien. Op één van de pagina’s in het dagboek zie je een 
  grote afbeelding van een cirkel met drie armen en een soort bouten aan de 
  uiteindes van de armen. Iedere bout heeft een dikke ronde kant en een dunne 
  kartelige kant en de bedoeling is dat je de afbeelding na maakt. Er is ook een 
  stukje van de bout niet draaibaar. De bedoeling is dat je bij twee armen zorgt 
  dat de kartelige dunne kant naar buiten steekt en bij één arm de ronde dikke 
  kant naar buiten steekt en de dunne kartelige kant dus tegen het vaste deel 
  van de bout aan zit. De arm waar dat het geval is laat je ook zo staan zodat 
  hij door het gat van de muur zichtbaar is. Om het kort samen te vatten, twee 
  bouten moeten de dunne kartelige kant naar buiten gericht hebben staan. De 
  andere arm juist naar binnen en deze arm moet zichtbaar zijn door het raam. 
  Dan ben je hier ook klaar, dus draai iets naar rechts. Bij het volgende gat 
  zie je links een klein tandwiel en een buisje dat daar in zit. Klik op het 
  buisje zodat deze in het hele grote tandwiel onder in beeld haakt.
  
  Dit tandwiel zit om de hele lift heen, vandaar dat je maar een klein deeltje 
  er van ziet. Zodra het buisje in het grote tandwiel zit ben je klaar. Draai 
  verder naar rechts om twee tandwielen door het gat te zien. Het bovenste 
  tandwiel mist een tandje, je ziet dat er een lege plek is. Draai aan dit 
  tandwiel totdat de lege plek gericht staat op een tandje van het andere 
  tandwiel. Klim uit deze ruimte want je bent hier klaar. Trek weer aan het 
  handvat rechts naast de liftopening om de lift naar beneden te halen. Stap in 
  de lift nadat je de deur open hebt gedaan en draai rond zodat je de hendel 
  vindt om de lift weer omhoog te laten gaan. Je kijkt nu door een raam en ziet 
  Saavedro, hij praat ook tegen je. De deur van de lift zou nu voor je moeten 
  zitten zodat je de kamer van Saavedro in kunt, als dat niet zo is dan heb je 
  iets fout gedaan met de puzzel onder de lift. Druk dan op de groene knop om 
  terug naar beneden te gaan en herhaal alles nog een keer totdat de deur wel 
  aan de goede kant zit. Zodra dit gelukt is open je de deur en je ziet Saavedro 
  er snel vandoor gaan. Het boek daalt met de kooi af in de afgrond. Zoom uit en 
  open de deur om de kamer in te gaan. Loop met de klok mee om het hekje heen 
  naar de opening en druk op de blauwe knop rechts van die opening. Drie kijkers 
  gaan open en je krijgt bericht van Atrus dat later plaats maakt voor Saavedro. 
  Hier krijg je te horen wat je missie in deze game is, dus laten we maar aan de 
  slag gaan. Benader één van de kijkers die je net geopend hebt, namelijk degene 
  rechts van de deur waardoor je binnen kwam, en bekijk deze van dichtbij. Je 
  ziet een kijkgat en aan iedere kant een hendel. Je ziet in het kijkgat een 
  symbool in het raam gegraveerd, een soort blaadje of een veer of zoiets. De 
  bedoeling is dat je dit symbool gaat zoeken op het eiland door de kijker te 
  bewegen. Als je op het glas klikt kan je het beeld heen en weer slepen.
  
  Met het linker handvat kan je inzoomen en uitzoomen, met het rechter handvat 
  kan je scherpstellen. Je merkt dat vier balletjes rond het kijkgat bewegen bij 
  alles wat je doet. De bedoeling is dat je de stand van de balletjes noteert op 
  het moment dat je het symbool precies goed in beeld hebt. Om het symbool te 
  vinden zoek je eerst één van de slachttanden op het eiland, er is er maar één 
  door dit kijkgat te zien. Als je die gevonden hebt zal je het symbool in een 
  nis zien boven de deur in de slachttand. Zoom in op het symbool totdat het 
  even groot in beeld is als de gravering in het glas. Je moet dan nog scherp 
  stellen en daarna kijk je naar de positie van de balletjes. Dit moet je 
  noteren, want je hebt het straks nodig om in een andere Age te komen. Schrijf 
  op dat dit de code is voor Voltaic en hoe de balletjes staan. Om dit het best 
  te kunnen beschrijven kan je gebruik maken van de windrichtingen. Het balletje 
  in de binnenste ring staat in het oosten. Het balletje van de op één na 
  binnenste ring staat in het zuiden. Het balletje van de op één na buitenste 
  ring staat in het westen en die van de buitenste ring in het zuidzuidwesten 
  (Tussen het zuiden en het zuidwesten in!). Je kunt dit dus tekenen als een 
  kompasroos en zeggen waar ieder balletje moet staan en geef het kompas de naam 
  Voltaic. Zodra je deze code hebt ben je klaar met deze kijker en ga je naar de 
  kijker links van de deur om de code voor de Age genaamd Amateria te 
  achterhalen. Maak dus weer een kompas en noem deze Amateria. Speel met de 
  hendels en de lens om het symbool goed op het symbool van de slachttand te 
  krijgen en noteer de code. Deze is als volgt. De binnenste bal staat in het 
  westen, de op één na binnenste staat in het zuiden. De op één na buitenste 
  staat in het oostzuidoosten en het buitenste balletje staat in het 
  noordnoordwesten.
  
  Nu je deze code hebt ga je naar de laatste kijker om de code voor Edanna te 
  vinden. Doe weer precies hetzelfde als wat je bij de vorige twee kijkers hebt 
  gedaan en je komt op de volgende stand van de balletjes. Het binnenste 
  balletje staat in het zuidzuidwesten en de op één na binnenste in het zuiden. 
  De op één na buitenste staat in het westzuidwesten en de buitenste in het 
  noordnoordwesten. Nu je alle codes netjes op papier hebt staan kunnen we op 
  reis gaan om de andere Ages echt binnen te gaan. Tussen de twee laatste 
  kijkers die je gebruikt hebt liggen wat pagina’s van Saavedro’s dagboek op de 
  grond. Raap deze op en keer terug naar de deur. Haal de hendel rechts van de 
  deur over zodat de lift naar beneden gaat. Open de deur, stap naar binnen en 
  haal de hendel links van de buitendeur over zodat deze van het slot gaat. Open 
  de deur dan en stap naar buiten. Helaas heb je aan de codes van de 
  verschillende Ages op zichzelf niks. Je moet ook per Age een puzzel oplossen 
  om in de slachttand terecht te komen, pas daarna heb je wat aan de gevonden 
  codes van de stand van de balletjes. We zullen eerst afreizen naar Voltaic. 
  Volg de brug naar de ladder en klim naar beneden. Stap het kleine bruggetje op 
  en draai naar rechts om via de volgende ladder het strand op te gaan. Draai 
  naar rechts en loop door naar de lichtpaal met de gele bol er op. Als je daar 
  staat en richting de lichtpaal kijkt maak je een halve draai. Benader de paal 
  die je daar ziet staan en geef een draai aan het roer. Je ziet dat het schild 
  van de machine die in het water staat gaat draaien. Blijf dit doen totdat er 
  licht in de opening valt en het door de lens tevoorschijn komt. Je ziet dat 
  het licht van richting veranderd wordt door de paal naast je en rechtstreeks 
  naar de lichtpaal met de gele bol gaat. Dit is de eerste paal en vanaf nu zal 
  je moeten noteren welke kleur de lichtpalen hebben die je gebruikt. Noteer dus 
  dat de eerste paal geel is en geef een draai aan de paal.
  
  Met het licht in je rug kijk je door de lens van deze lichtpaal en als het 
  goed is hoef je maar één keer te draaien om het licht naar rechts af te 
  buigen. Je kunt dit controleren, als je door het glas kijkt moet je verderop 
  de volgende lichtpaal met een blauwe bol zien. De bedoeling is dat je nu naar 
  deze lichtpaal gaat, dus volg de route terug langs het zand van het strand en 
  beklim verderop een ladder naar de blauwe lichtpaal. Noteer dat de tweede 
  kleur blauw is. Kijk om je heen om verderop de gele lichtpaal te zien. Je ziet 
  ook dat daar licht uit komt. Met dit licht in je rug draai je aan de paal en 
  kijk je door het glas totdat je in de verte de volgende lichtpaal ziet, deze 
  keer een groene. Klim dan via de ladder weer naar beneden en volg de route 
  naar rechts. Steek over via de stenen in het water en blijf de route volgen om 
  uit te komen bij een paarse lichtpaal. Deze heb je nog niet nodig, dus loop 
  verder over de rotstrap. Bij de splitsing ga je links en volg de route dan 
  verder over twee hangbruggen en uiteindelijk een trap op. Boven zijn twee 
  lichtpalen, links een groene en rechts een rode. Ga naar de groene en ga zo 
  staan zodat je het licht van de blauwe lichtpaal in de verte in je rug hebt. 
  Draai aan de paal en check of het licht inderdaad verder gaat naar de rode 
  lichtpaal een stukje verderop. Je hebt nu dus als derde kleur groen en als 
  vierde kleur rood. Ga de éne trap af en de andere trap op naar de rode 
  lichtpaal. Ga weer met het licht van de groene lichtpaal in je rug staan en 
  draai aan de rode lichtpaal totdat je door het glas verderop een tweede gele 
  lichtpaal ziet. Noteer, de vijfde kleur is opnieuw geel. Daal af via de eerste 
  trap en via de tweede trap naar de hangbruggen. Steek over en bij de splitsing 
  van de trap aan de andere kant ga je links naar de gele lichtpaal. Je weet 
  inmiddels hoe het werkt, dus zorg dat het licht van de rode lichtpaal via deze 
  gele lichtpaal in de richting van de paarse lichtpaal verderop gestuurd wordt. 
  De zesde kleur in het rijtje is dus paars. Ga naar deze paarse lichtpaal door 
  de trap af te gaan en links bij de splitsing weer de trap op te gaan.
  
  Zorg dat het licht van de gele lichtpaal via deze paarse lichtpaal naar een 
  tweede rode lichtpaal wordt gestuurd. Zevende kleur is dus opnieuw rood. Volg 
  de route over de stenen in het water en onder de hangbrug terug naar de ladder 
  verderop in de rotsen rechts van je. Als je die ladder beklommen hebt zie je 
  rechts van je de rode lichtpaal. Draai deze zodat het licht van de paarse paal 
  via deze paal naar de grote slachttand verderop gestuurd wordt. Dat was het. 
  Je hebt een rijtje van zeven kleuren en het licht gaat naar de slachttand. 
  Daal weer af via de ladder naar het strand en blijf de route naar rechts 
  volgen langs de gele lichtpaal naar een splitsing in een trap. Ga daar links 
  om uit te komen bij de slachttand. Je ziet hier dat er diverse kleuren 
  verschijnen omdat de lichtstraat hier een prisma raakt. Je moet de knopjes die 
  bedekt zijn door de kleuren in de juiste volgorde indrukken. Je hebt een 
  rijtje van zeven kleuren, dus je weet welke volgorde het is. Voor het gemak 
  hier nog een keer het rijtje. Begin met geel, dan blauw, dan groen, dan rood, 
  dan nog een keer geel, dan paars en als laatste nog een keer rood. De deur zal 
  vanzelf open gaan als je de code goed uitgevoerd hebt. Over codes gesproken, 
  pak het kompas of de code die je genoteerd hebt voor de Voltaic Age er bij en 
  ga naar binnen. Je ziet in de lucht een kooi hangen en er onder een soort 
  paneel. Bekijk het paneel en je ziet dat je hier de gevonden Voltaic code in 
  kunt voeren. Als je deze genoteerd hebt kan je er zelf wel uit komen. Zo niet, 
  dan hier nog een keer de oplossing. Het balletje van de binnenste ring plaats 
  je in het oosten. Het balletje van de op één na binnenste ring moet in het 
  zuiden staan. De op één na buitenste moet in het westen en de buitenste moet 
  in het zuidzuidwesten. Druk op de knop in het midden en als de code goed is 
  komt de kooi met het boek naar beneden. Open het boek en klik op de afbeelding 
  om af te reizen naar Voltaic.
   ___
  /_3_\__________
  \ C / VOLTAIC /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Voor je loopt een houten loopbrug naar een stenen gebouwtje. Achter je loopt 
  deze loopbrug de rotsen in. Volg de loopbrug naar het stenen ronde gebouwtje 
  en probeer de ronde deur te openen. Er gebeurt niets omdat er stroom nodig is. 
  Keer om en rechts van je zie je dan een vreemd rond voorwerp met een 
  uitsteeksel aan de bovenkant. Als je het ronde ding opent vind je het boek dat 
  terug linkt naar J’Nanin. Als je vast komt te zitten kan je dus terug gaan als 
  je wilt, maar dat zal niet nodig zijn als je de walkthrough blijft volgen. 
  Volg de loopbrug dan terug naar waar je begon en verder de rotsen in. Verderop 
  is er een zijtak naar rechts vlak voordat je een open ruimte bereikt. Ga naar 
  rechts die zijgang in en kijk goed op de grond terwijl je er doorheen loopt, 
  Saavedro heeft ergens wat pagina’s van z’n dagboek laten liggen. Bij de 
  volgende splitsing zit links een deur. Deze zit op slot, dus het heeft geen 
  zin te proberen hem open te doen. In plaats daarvan ga je dus rechts verder 
  door een gang en naar een kamer met een ladder. Tegenover die ladder zit een 
  soort bedieningspaneel. Er staan hier diverse symbolen voor machines op dit 
  eiland en als een symbool feller verlicht is dan betekent het dat die machine 
  van stroom voorzien is. Op dit moment heeft er niets stroom en daar moeten we 
  dus verandering in brengen. Keer om en beklim de ladder. Boven in het torentje 
  zie je een rood rond handvat, geef hier een draai aan om de sluis te openen. 
  Daal weer af via de ladder en duik de gang naar links in, dat is dus tegenover 
  de tunnel waar je uit kwam. Blijf de gang volgen naar de deur aan het einde. 
  Deze is ook niet te openen, dus blijf midden op het houten ronde platform 
  staan. Als je naar rechts kijkt zie je verderop de sluisdeur en daarvoor een 
  ladder naar beneden.
  
  Klim via die ladder omlaag en druk op de rode knop om wat schuifdeuren te 
  openen. Stap wat dichter naar het mechanisme toe en draai aan de hendel links 
  naast de paal. Hierdoor zet je bepaalde tandwielen in de juiste positie. Klim 
  weer omhoog via de ladder en ga terug de gang in waar je uit kwam. Vlak 
  voordat je weer de kleine ruimte met de ladder en het paneel in stapt kijk je 
  door het ronde raampje rechts van je. Deze is stuk en je kunt hem van 
  dichterbij bekijken. Je ziet hier allemaal dichtgeklapte luikjes, maar als je 
  ze opent zal het rad gaan draaien vanwege het stromende water. Draai naar 
  links en stap de kleine ruimte in om het paneel links te bekijken. Je ziet nu 
  twee symbolen branden. Het symbool helemaal links is de energiebron, die is nu 
  dus ingeschakeld. Je ziet de stroom naar een soort kruising gaan en het lijkt 
  er op alsof het vanaf daar ergens anders naar toe gestuurd kan worden. Dat de 
  energiebron werkt betekent ook dat de deur bij de sluis nu geopend kan worden. 
  Keer dus terug door de gang met de ronde ramen er in en open de deur aan het 
  einde. Een ladder zit er achter, klim via deze ladder naar beneden en kijk om 
  je heen. Als je de ladder in beeld hebt en je kijkt rechts dan zie je een 
  soort projector. Druk op het knopje van dit apparaat om een boodschap van 
  Saavedro te krijgen. Draai daarna naar rechts en loop de gang in en volg deze 
  naar de kamer aan het einde. In deze kamer staat een ronde machine in het 
  midden. Dit is een puzzel die we op moeten lossen. Er is een makkelijke manier 
  om deze puzzel op te lossen, maar daarvoor moet je het ding nog niet eens 
  aangeraakt hebben. Het zou dus slim zijn je spel op te slaan, want ik weet 
  geen manier om alles op de beginstand te zetten. Als je er zelf uit komt is 
  dat mooi, maar als dat niet lukt kan je het opgeslagen spel laden en opnieuw 
  beginnen.
  
  De juiste oplossing staat een stukje verderop in deze tekst. Je kunt het ronde 
  gevaarte van diverse kanten bekijken en ieder luik dat geopend kan worden 
  heeft een nummer. Deze nummers zijn bekend uit Riven, dus het zijn vreemde 
  tekens in plaats van door ons herkenbare getallen. Zodra je één van de luiken 
  met een nummer opent zie je allerlei metalen plaatjes. De bedoeling is dat 
  alle plaatjes een doorlopende weg maken en dat er dus geen losse uiteindes 
  zijn. Niet alleen bij één luik, maar bij alle luiken. Als je bij één luik iets 
  beweegt dan beweegt het overal. Je moet dus van luik naar luik lopen en alles 
  goed zetten. Als dat het geval is merk je dat vanzelf. De luiken gaan dicht en 
  de stroom zie je door de kabels boven je lopen. Mocht je er niet uit komen dan 
  is er een makkelijke oplossing. Ik hoop alleen dat deze oplossing niet 
  willekeurig is en dus per game verschilt. Dit is in ieder geval mijn snelste 
  oplossing. De eerste keer dat je een luik opent en dus nog niks verplaatst 
  hebt draai je het onderste deel zeven keer naar rechts, het middelste deel 
  vijf keer naar rechts en blijf dan het bovenste deel naar rechts draaien 
  totdat de stroom ingeschakeld wordt en de luiken gesloten blijven. Als dat 
  gelukt is klim je via de ladder de kamer uit, volg je de gang terug naar de 
  vorige ladder en die gebruik je om weer buiten te komen. Steek over naar de 
  volgende gang en in het kamertje met de ladder kan je nu zien dat een nieuw 
  deel weer stroom heeft gekregen. Volg de gang verder door de rotsen over de 
  planken, bij de splitsing negeer je de deur en ga je gewoon links. Bij de 
  volgende splitsing, als je weer half buiten staat, ga je naar rechts. Volg het 
  pad in een rechte lijn en negeer de afslag naar rechts. Aan het einde klim je 
  via een ladder naar beneden. Loop verder tot je in een soort liftje staat met 
  een metertje en vier draaibare handvaten.
  
  Op het moment is er nog geen hete lucht aanwezig waardoor dit alles nog niet 
  zal werken. Ook de hendel om de lift te gebruiken werkt niet. Draai je om en 
  stap het liftje uit, meteen rechts van je is dan een geïmproviseerde ladder 
  die je wel degelijk kunt beklimmen. Klim helemaal naar boven en stap daar het 
  bakje in. Hier liggen pagina’s van Saavedro op de grond. Raap ze op en kijk in 
  de richting van de bolle deur. Stap dichterbij, maak hem open en kruip door de 
  nieuwe doorgang. Je ziet een grote pijp die naar de overkant gaat hangend aan 
  allerlei touwen. Over deze pijp kan en moet je heen lopen om aan de overkant 
  te komen. Daar zit een bol uiteinde van een pijp die je er af kunt halen zodat 
  je door de pijp kunt kruipen. Kruip door tot je boven een rooster komt. Open 
  het rooster en verlaat de pijp door deze opening. Benader de deur en draai de 
  plaat rechts er van opzij zodat deze de deur niet meer blokkeert. Open de 
  deur, maar ga er niet doorheen. Je ziet een bekende splitsing van gangen, je 
  staat nu aan de andere kant van de gesloten deur. Deze is nu dus open. Keer om 
  en ga bij het raam staan. Belangrijk is dat je door dit raam rechts een 
  stilstaande ventilator ziet. Als je die gezien hebt draai je om en klim je 
  door de gang naar beneden. Kijk door het raampje van de deur naast je om te 
  zien dat er lava in de kamer staat. De bedoeling is dat je het lava weg haalt, 
  de ventilator aan zet en dan de lava weer toe laat nemen zodat de ventilator 
  voor warme lucht zorgt. Klim weer omhoog en kijk door het raam. Onder het raam 
  zit een rode hendel in een cirkel. Deze moet je tegen de klok in draaien zodat 
  je door het raam een luik naar beneden ziet schuiven. Klim dan naar beneden, 
  je kunt nu de deur openen en de lavakamer binnen gaan. Ga op de loopbrug staan 
  en je ziet weer een rode hendel. Draai deze met de klok mee rond de cirkel, 
  hierdoor gaat de loopbrug omhoog en de poort rechts er van dicht.
  
  Nu moet je de rode hendel door de middelste sleuf trekken, waardoor een grote 
  arm met een tandwiel aan het einde naar links verplaatst wordt. Nu moet je de 
  rode hendel juist weer tegen de klok in draaien waardoor de loopbrug nog hoger 
  komt. Aan het einde zit nu een schakelaar die je over moet halen om de 
  ventilator aan te zetten. Als je dat gedaan heb beweeg je de rode hendel weer 
  met de klok mee om de loopbrug te laten zakken. Controleer of de ventilator 
  boven het eind van de loopbrug nu aan is. Trek de rode hendel dan naar rechts 
  door de sleuf heen om de arm met het tandwiel naar rechts te verplaatsen. Als 
  laatste verplaats je de hendel tegen de klok in om de loopbrug te laten zakken 
  terwijl het lava verdwijnt. Voordat je weg gaat moet je echter de rode hendel 
  nog eens naar links door de sleuf heen trekken zodat de arm met tandwiel weer 
  verplaats wordt naar links. Stap van de loopbrug af, ga door de deur en klim 
  omhoog. Gebruik de rode hendel bij het raam, verplaats deze tegen de klok in. 
  Als het goed is staat er nu lava in de kamer en draait de ventilator. Je bent 
  hier klaar, dus kijk omhoog en klim terug de pijp in. Volg de route terug 
  zoals je kwam tot je weer in het bakje staat waar je Saavedro’s pagina’s vond. 
  Vanaf daar klim je via de trap en ladder weer naar beneden om terug te stappen 
  in het liftje met de hendel, het metertje en de handvaten. Uit drie pijpjes 
  boven de handvaten komt stoom. Draai aan de handvaten onder deze drie pijpjes 
  om ze allemaal dicht te doen. Je ziet nu dat de meter naar het gele vlak 
  verplaatst. Dat wil zeggen dat de lift één verdieping omhoog kan. Haal dus de 
  hendel links aan de zijkant over naar rechts om dat te regelen. Hier staan 
  alle pijpjes open. Sluit er drie, hierdoor komt de wijzer van het metertje in 
  het rode gebied. Haal weer de hendel over om nog een stukje omhoog te gaan met 
  de lift. Hier zijn weer pijpjes, ze staan allemaal open. Doe er één dicht en 
  haal de hendel over naar links om een stukje naar beneden te gaan. Hier staat 
  als het goed is nog één pijpje open.
  
  Maak er nog één open en trek de hendel naar links om helemaal naar beneden te 
  gaan. Hier zit het meest rechter handvat vast, het rechter pijpje blijft dus 
  dicht. De rest is ook dicht, maar deze drie moeten weer open. Hierdoor komt de 
  wijzer precies op de rode lijn te staan en dat was de bedoeling. Draai om, 
  stap naar voren en kijk rechts van je. Doe een stapje naar voren en kijk weer 
  rechts van je. Tussen de ladder en het liftje zit een groot draaibaar handvat. 
  Draai er aan om de geperste hete lucht in het luchtschip te laten lopen. Het 
  luchtschip wil er dan vandoor maar wordt tegen gehouden. Loop over de lift 
  heen door de opening in het metaal onder het luchtschip door. Aan het einde 
  van de loopbrug klim je via de ladder omhoog. Volg de loopbrug dan verder tot 
  je bij een afslag naar links komt en ga die kant op. Verderop kom je bij een 
  ander liftje. Stap in en haal gewoon de hendel over om naar beneden te gaan. 
  Kijk om je heen op de grond om nieuwe pagina’s van Saavedro te vinden en volg 
  dan de route vanaf de lift. Aan het einde is een hendel, haal deze over om het 
  luik dat het luchtschip blokkeert te openen. Als het open is stopt het 
  luchtschip bij jouw loopbrug, dus loop er naar toe en stap in. Haal de hendel 
  over en weg ben je. Het ritje eindigt bij een platform tussen de sluis en het 
  bekende ronde gebouwtje. Stap uit het luchtschip en haal de hendel aan de 
  andere kant van het platform over, kijk wat dat met het ronde gebouwtje doet 
  en vooral naar de zwevende stenen. Stap weer terug in het luchtschip en haal 
  de hendel over om verder te gaan. Je zweeft dan omhoog naar een landingsplek 
  naast het zwevende ronde gebouwtje. Stap uit en open de deur in het gebouwtje. 
  Ga naar binnen en klim via de ladder naar beneden. Helemaal beneden draai je 
  aan het handvat om een luik te openen. Je ziet de zwevende stenen en er wordt 
  automatisch een schets van gemaakt. Dit is wat je hier kwam halen, dus je bent 
  klaar in Voltaic. Kijk om je heen om een soort kastje te zien. Maak het open 
  en het J’Nanin boek komt tevoorschijn. Open het boek en keer terug naar 
  J’Nanin.
   ___
  /_3_\____________________
  \ D / J’NANIN [PART II] /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Je komt terecht in het bekende huisje boven op de slachttand. Voordat we 
  verder gaan naar de volgende Age moet je eerst iets doen met de net verkregen 
  schets. Benader het apparaat links van de opening in het hek en sleep de 
  schets uit je inventaris op het blauwe vlak van dat apparaat. De kooi met het 
  boek komt al iets dichterbij en je krijgt een bericht van Saavedro. Hierna 
  gaan we op pad naar de volgende Age. Verlaat het huisje door de eerste deur en 
  dan ga je door de tweede deur naar buiten de brug op. Loop verder en klim via 
  de ladder naar beneden. Volg de loopbrug voorbij de rode lichtpaal naar de 
  volgende slachttand. Loop de tand voorbij en zo ver mogelijk naar rechts. Je 
  zult een ladder vinden. Er zit ook een gat in de rotsen, maar daar moet je nog 
  niet zijn. Zoek dus de ladder aan de rotsen en klim naar beneden. Je komt uit 
  bij een paneel met twee hendels en je ziet verderop een loopbrug met daarop 
  een soort bal. Helemaal links is de ingang van de slachttand. De bedoeling is 
  dat je met behulp van de hendels de bal helemaal naar rechts rolt zodat de weg 
  voor jou vrij is om straks over de loopbrug naar de ingang van de slachttand 
  te gaan. Je kunt het zelf proberen, maar hier volgt de juiste oplossing. Haal 
  de linker hendel over, daarna de rechter. Dan nog een keer de linker en als 
  laatste alweer de rechter.
  
  Klim via de ladder omhoog, zoek het gat in de rotsen en klim via de ladder 
  naar beneden. Je kunt nu gewoon naar de deur lopen en naar binnen gaan. Je 
  ziet hier echter dat er een groot gat in de grond zit waardoor je niet bij het 
  paneel kunt. Geen probleem, je moet het gat opvullen met de bal uit de net 
  opgeloste puzzel. Klim dus terug naar boven en via de andere ladder terug naar 
  de bediening van de loopbrug met de bal er op. Zorg wel dat je de deur van de 
  slachttand open laat staan! Probeer nu de bal zo ver te krijgen dat hij de 
  slachttand in rolt, daarna moet je de loopbrug weer goed zetten zodat je er 
  overheen kunt lopen. Dit doe je door twee keer de linker hendel over te halen 
  en dan twee keer de rechter. Klim terug omhoog, naar beneden door het gat en 
  benader het paneel in de slachttand. Als het goed is heb je nog een notitie 
  van hoe de balletjes moeten staan in deze slachttand om in Amateria te komen. 
  Zo niet, dan volgt deze alsnog nu. Het balletje van de binnenste ring moet in 
  het westen staan. Die in een ring naar buiten moet in het zuiden staan. Het 
  balletje in de op één na buitenste ring staat in het oostzuidoosten en het 
  buitenste balletje in het noordnoordwesten. Druk op de knop in het midden en 
  als de oplossing goed was dan komt het Amateria boek al naar beneden. Open het 
  boek en reis af naar Amateria.
   ___
  /_3_\___________
  \ E / AMATERIA /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Als je een beetje naar rechts draait zie je een spoor richting een groot 
  gebouw lopen. Doe hier een stap naar toe en kijk naar links om een paneel te 
  bekijken. Hier moet je straks een bepaalde code invoeren, maar die heb je nu 
  natuurlijk nog niet. Keer terug naar waar je vandaan kwam en volg de loopbrug 
  naar rechts. In het volgende houten huisje ligt een boek van J’Nanin, dus 
  mocht je terug willen keren dan kan dat. Het is echter niet nodig als je de 
  walkthrough gebruikt, dus loop verder naar de stenen pilaren. Je komt vanzelf 
  bij een stenen trap naar beneden, dus loop daar ook af tot je helemaal beneden 
  bent. Volg de route verder tot aan een splitsing, daar ga je rechts in plaats 
  van links over de loopbrug. Sla dus af naar rechts en stap verderop in het 
  liftje. Trek aan de hendel om omhoog te gaan en stap uit het liftje naar 
  voren. Rechts van je zie je een halve metalen pijp, als je verder naar links 
  kijkt zie je ergens een grote bal stil liggen. Deze kan je van dichtbij 
  bekijken om te zien dat hij voor drie vierde hout is en één vierde kristal. 
  Begint er al iets te dagen? Hoe dan ook, stap terug in de lift en raap de 
  pagina’s van Saavedro op voordat je naar beneden gaat. Ga naar rechts, terug 
  naar de splitsing. Neem nu de andere route, dat is vanaf deze kant gezien ook 
  rechts. Volg de houten loopbrug naar een platform met een bedieningspaneel 
  voor de halve metalen pijp die je net gezien hebt en nu verderop recht voor je 
  weer ziet. Haal de grote hendel links van het paneel over zodat het platform 
  de lucht in gaat. Je kunt ook verder naar rechts weer de grote bal bekijken 
  die je eerder ook al kunt zien. Je gaat nu een puzzel doen die alles te maken 
  heeft met de apparaatjes die je in Saavedro’s kamer in J’Nanin zag. Je weet 
  dan dat een bepaalde stuk metaal vier keer zo zwaar weegt als een stuk kristal 
  van dezelfde grootte.
  
  Ook weegt een stuk kristal weer vier keer zo zwaar als een stuk hout dat even 
  groot is. Je kunt nu uitrekenen hoeveel de grote bal precies weegt, uitgedrukt 
  in hout. Zoals je gezien hebt bestaat één achtste deel van de bal uit kristal, 
  de rest is hout. Oftewel, je hebt zeven delen hout en één deel kristal. 
  Kristal weegt vier keer zoveel als hout, dus je zou kunnen zeggen dat je dan 
  elf delen hout hebt (Zeven plus vier!). Het gewicht van de bal uitgedrukt in 
  hout is dus elf. Dat is belangrijk om te weten. Oké, terug naar het paneel. De 
  drie pinnetjes kan je verplaatsen zodat het grote tandwiel ook verplaatst. Je 
  kunt zien waar het tandwiel komt te staan aan het tekentje naast het pinnetje. 
  Kijk eens wat er gebeurt als je de hendel rechts van de pinnetjes over haalt. 
  Een andere bal verschijnt en brengt de bal die je al zag aan het rollen. Deze 
  landt in een netje, waardoor de nieuwe bal over de halve pijp zou moeten 
  rollen. Dat gebeurt echter niet omdat de pijp niet in balans is, dat moeten we 
  dus even regelen. Je kunt het niet echt goed zien, maar aan de linker kant van 
  de pijp hangt ook gewicht. In het huisje er onder, dus je weet niet wat daar 
  hangt. Dat gaan we nu checken, dus trek aan de linker grote hendel om naar 
  beneden te gaan en loop dan verder naar links richting het huisje. Volg het 
  pad naar de voordeur en ga naar binnen. Loop iets verder en je ziet het 
  gewicht al hangen. Oké, tijd voor wat rekenwerk. Je weet dat de bal die in het 
  netje komt uitgedrukt in hout elf weegt. Het gewicht hier in het huisje 
  bestaat al uit vier delen hout en heeft dus eigenlijk zeven delen hout nodig 
  om even veel te wegen als de bal. Je kunt maar vier stukken materiaal 
  plaatsen, dus dat gaat niet lukken. De bal precies nabouwen kan ook niet. Daar 
  heb je drie stukken hout voor nodig en één stuk kristal. Je hebt hier niet 
  drie stukken hout liggen dus dat werkt niet.
  
  Metaal gebruiken maakt het gewicht zwaarder dan de bal, dus het zal je nooit 
  lukken om de bal en het gewicht even zwaar te maken. Maar er is een wiskundige 
  regel, die je ook in Saavedro’s kamer gezien hebt, dat gewicht en afstand 
  bepalen of iets in balans is. Oftewel, je moet wat aan de afstand doen en dat 
  kan met het paneel buiten dat je net gebruikt hebt om het tandwiel heen en 
  weer te rollen. Dat betekent dat dit gewicht lichter of zwaarder gemaakt moet 
  worden, maar wel in een bepaalde verhouding. Dit gewicht lichter maken en 
  precies goed krijgen lukt niet, dus moeten we hem zwaarder maken. Twee keer zo 
  zwaar als de bal om precies te zijn. Oftewel, de bal woog elf stukken hout, 
  dus dit gewicht moet hetzelfde gewicht hebben als tweeëntwintig stukken hout. 
  Er zijn al vier stukken hout, dus moeten we nog achttien stukken toevoegen. 
  Met deze logica moet je er zelf al achter kunnen komen welke stukken je van 
  het rek moet pakken en op het gewicht moet plaatsen. Voor de duidelijkheid leg 
  ik het toch nog even uit. Je hebt geen achttien stukken hout, dus je moet met 
  kristal en hout aan de slag. Metaal weegt vier keer zo zwaar als kristal en 
  dat weegt vier keer zo zwaar als hout. Dat wil zeggen dat metaal zestien keer 
  zo veel weegt als hout. Dat komt dus goed uit, want door een brok metaal te 
  pakken en het op het gewicht te plaatsen ga je al meteen van achttien stukken 
  hout naar twee stukken hout. Toevallig liggen er nog twee stukken hout op de 
  bank, dus plaats deze op het gewicht en je bent klaar. Om het nog even te 
  controleren, je hebt een stuk metaal (Even zwaar als zestien stukken hout!) en 
  dan verder nog zes delen hout. Dat maakt tweeëntwintig, twee keer zo zwaar als 
  de andere bal. Eens kijken of dit klopt. Verlaat het huisje en keer terug naar 
  het bedieningspaneel. Trek aan de linker hendel om omhoog te gaan. Oké, om 
  onze theorie kloppend te maken moet de afstand van het tandwiel (Het 
  beweegpunt!) tot het vangnet groter zijn dan de afstand van hetzelfde tandwiel 
  tot het gewicht in het huisje.
  
  Dit doe je dus door het tandwiel helemaal naar links te verplaatsen. Doe dit 
  door aan het juiste pinnetje te trekken. Haal dan de hendel rechts van de 
  pinnetjes over en check of onze theorie klopte. Als het goed is moet de nieuwe 
  kristallen bal probleemloos over de metalen halve pijp heen rollen. Het 
  bedieningspaneel klapt dicht en je ziet een patroon op het deksel. Teken dit 
  na, je hebt het later nodig. Noteer ook dat de rand om het patroon heen geel 
  is. Er zijn namelijk meer van deze patronen, dus noteer de kleur om ze niet 
  door elkaar te halen. Zorg dat je weer naar beneden gaat en volg de weg naar 
  rechts terug de rotsen in. Bij de splitsing ga je weer links, maar nu loop je 
  de lift voorbij. Vlak voordat je bij de planken over het water komt draai je 
  naar rechts en zie je een uitgehakte ladder in de rotsen. Als je boven bent 
  volg je de weg verder over de planken tussen het spoor naar het grote gebouw 
  verderop. Als de planken ophouden kan je niet verder, dus ga dan links en loop 
  naar het paneel. Voordat je het paneel gebruikt kijk je eerst rechts op de 
  grond om meer pagina’s van Saavedro te vinden. Gebruik dan de hendel helemaal 
  links naast het paneel om weer omhoog te gaan met paneel en al. Trek aan de 
  hendel op het paneel en kijk wat er gebeurt. Let vooral goed op wat er met de 
  draaiende deeltjes op het paneel gebeurt en hoe het kleine balletje er 
  doorheen gaat. Deze puzzel is een beetje lastig uit te leggen, maar het gaat 
  er om dat de bal die verschijnt als je de hendel gebruikt gewoon door alle 
  cirkels kan rollen zonder kapot te gaan. Om dit te doen moet je de 
  krachtvelden in de cirkels uitschakelen, maar dat kan maar heel even. De 
  bedoeling is dus dat het krachtveld er even niet is als de bal er doorheen 
  moet rollen. Om dit op te lossen moet je weer een aantal aantekeningen maken.
  
  Kijk hoe het metalen kleine balletje door de onderdeeltjes gaat. Teken deze 
  onderdelen na in de volgorde waarin het metalen balletje langs ze gaat. Als 
  het goed is zie je dat het tweede en vierde onderdeeltje veel op elkaar 
  lijken, maar toch zit er verschil in en het is nodig goed te weten wat dat 
  verschil is. Oké, met deze aantekeningen op zak trek je weer aan de hendel 
  links van het paneel om naar beneden te gaan. Loop via het spoor terug en klim 
  bij de ladder naar beneden. Draai naar rechts en volg de planken over het 
  water en ga verder via de rotsen. Onderweg zie je nog een mooie 
  muurschildering. Volg de route verder en je komt terecht op het spoor van de 
  ijsbal die je net de hele tijd zag rollen. Nu is het dus de bedoeling dat je 
  de route volgt en instelt wanneer ieder krachtveld van de ringen uit moet. Doe 
  dit door de eerste ring te benaderen. Daar kom je door gewoon de baan te 
  volgen zoals de ijsbal zou rollen. Je ziet al dat het krachtveld aan staat. 
  Links van de cirkel zit een paneeltje dat je kunt bekijken. Je ziet hier een 
  wijzertje en figuurtjes. Deze figuurtjes komen overeen met de vorm van de 
  onderdeeltjes die je net na moest tekenen. Dit is de eerste ring, dus je moet 
  de wijzer richting het onderdeeltje zetten dat je als eerst genoteerd hebt. 
  Voor de duidelijkheid, dat is die op tien uur als je dit als een klok ziet. 
  Oftewel, de wijzer moet op tien uur staan, links boven. Omdat het ijzeren 
  balletje als eerst door dit onderdeeltje gaat zegt hij dus eigenlijk dat deze 
  ring als eerste uit moet en dat is precies de bedoeling. Volg nu de route die 
  de ijsbal zou volgen verder naar de volgende ring. Ook hier zit naast de ring 
  een wijzer die je goed moet zetten. Je weet nu naar welk figuurtje de wijzer 
  moet richten, namelijk de vorm van het onderdeeltje dat het metalen balletje 
  als tweede passeert. In dit geval is dat op twaalf uur, helemaal naar boven 
  dus. Volg de route van de ijsbal weer verder naar de volgende ring. Je weet 
  inmiddels wel wat je moet doen, zet de wijzer op het juiste figuurtje.
  
  Dat is in dit geval op twee uur, rechts boven dus. Ga weer verder naar de 
  volgende ring en zet ook daar de wijzer goed. Deze moet op vier uur staan, 
  rechts onder dus. Loop verder naar de volgende, vijfde en laatste ring. Je 
  weet waar je de wijzer moet zetten als je de puzzel snapt, maar ik zal het 
  toch nog zeggen. De wijzer moet weer twee uur later dan de vorige, oftewel op 
  zes uur, helemaal beneden dus. Nu heb je alle wijzers goed staan, dus keer 
  terug naar waar de ijsbal het spoor op komt. Daar kan jij naar rechts terug de 
  rotsen op en terug over het water. Als je weer in de grotten bent beklim je de 
  ladder links van je en volg je de route verder naar het bedieningspaneel. Haal 
  de hendel links er van over zodat je omhoog gaat. Het enige wat je nu moet 
  doen is de hendel op het paneel over halen en als je alles goed gedaan hebt 
  overleeft de ijsbal het. Het paneel klapt dicht en je ziet weer een nieuw 
  patroon. Teken het patroon na en vermeld er de kleur blauw bij. Trek aan de 
  hendel om naar beneden te gaan en volg de route terug de ladder af. Daar 
  beneden draai je naar rechts en volg je de planken en stenen weer het spoor 
  van de ijsbal op. Vanaf daar loop je het huisje in waar de banen elkaar 
  kruisen. Draai je om zodat je richting het gebouw kijkt en neem dan de baan 
  links van dit spoor. Verderop houden de planken op, dus je moet verder over de 
  stenen. Blijf de route volgen tot er een afslag naar links is met ook een hek. 
  Open het hek en loop verder naar het bedieningspaneel. Meteen na de deur 
  liggen rechts nog pagina’s van Saavedro’s dagboek. Trek weer aan de hendel die 
  links van het paneel zit om met het platform omhoog te gaan. Als je de hendel 
  op het paneel verschuift dan wordt er weer een ijsbal losgelaten. Kijk maar 
  eens wat er mee gebeurt. De bedoeling is wederom dat de ijsbal heel blijft, 
  daarvoor heb je alleen twee draaiende schijven en drie rode pinnetjes uit het 
  bakje. Op twee plekken. Één plek per schijf, zit geen gaatje. Die plekken 
  zitten nu naar onder gericht, maar de schijven kunnen draaien.
  
  De schijf blijft draaien totdat er een pinnetje de onderkant bereikt. Deze 
  valt dan door een gat en de schijf stopt met draaien. Op dat moment wordt de 
  ijsbal naar de andere kant gegooid, maar dit moet via één van de banen gaan 
  zodat hij heel blijft. Kijk maar waar de ijsbal eerst terecht komt en wat er 
  gebeurt als je ergens een pinnetje zet. Na wat pielen kom je er wel uit wat de 
  bedoeling is, maar zoals gebruikelijk volgt hier nog wat meer informatie en de 
  oplossing. Plaats bijvoorbeeld een pinnetje in het bovenste gaatje (Twaalf 
  uur!) van de linker schijf. Haal de hendel over en je ziet dat de bal al heel 
  netjes naar de overkant gebracht wordt. Vanaf daar kan je verder werken door 
  een pinnetje in de rechter schijf te zetten en proberen de bal weer naar links 
  te krijgen. Je moet natuurlijk wel zorgen dat dit weer via een baan gebeurt en 
  dat de bal blijft liggen in een bak en niet weg valt. Je moet dus weten wat de 
  stand van de linker draaischijf is. We doen het gewoon stap voor stap. Door 
  een pinnetje of twaalf uur (Bovenin!) van de linker schijf te plaatsen wordt 
  het draaiding een half rondje gedraaid. Hierdoor eindigt de bal boven in en 
  wordt dan naar de rechter kant gegooid en blijft daar ook op twaalf uur 
  (Bovenin!) liggen. Op dat moment gaat de rechter schijf met de klok mee 
  draaien en stopt als er een pinnetje door het gaatje valt. Je ziet dat het 
  alleen zin heeft de schijf vier slagen te draaien. Je kunt hier voor zorgen 
  door een pinnetje op tien uur (Schuin links boven!) te plaatsen. De bal stopt 
  waar je wilt en wordt weer naar links gegooid. In dit draaiding ligt hij dan 
  schuin rechts onder (Vier uur!). Je moet de linker schijf nu maar één tandje 
  draaien zodat de bal naar rechts gegooid wordt en netjes over de daarvoor 
  bestemde baan weg rolt. Om te zorgen dat dit gebeurt moet het laatste rode 
  pinnetje dus naast het andere pinnetje dat je al in deze schijf hebt geplaatst 
  gezet worden. Met deze informatie kan je er wel uit komen, ook al klinkt het 
  een beetje vaag. Wil je er makkelijk van af komen dan volgt hier een 
  eenduidige oplossing.
  
  Het eerste pinnetje plaats je in de linker schijf op twaalf uur (Bovenin!). 
  Het tweede pinnetje gaat in de rechter schijf op tien uur (Schuin links 
  boven!). Het laatste pinnetje plaats je op twee uur (Schuin rechts boven!) in 
  de linker schijf. Haal de hendel over en aanschouw, de bal rolt netjes weg. 
  Het paneel klapt dicht en je krijgt weer een patroon te zien. Teken het na en 
  noteer er de kleur groen bij. Trek aan de hendel links van het patroon om weer 
  met het platform naar beneden te gaan. Keer om en loop door de deur, bij de 
  splitsing ga je naar links verder. Volg de route en na een flink stuk lopen 
  kom je in een houten huisje waar je deze Age begon. Draai naar rechts en je 
  ziet het spoor naar het grote gebouw gaan. Doe een stap naar voren en draai 
  naar links. Bekijk het bedieningspaneel. Hier moet je de gevonden patronen na 
  maken. Je hebt ze als het goed is nagetekend, dus bouw ze hier na. Het maakt 
  niet uit welke je als eerst doet. Als je de eerste hebt nagemaakt zoom je uit 
  en zie je dat er rechts van je een metalen bruggetje verschijnt. Loop door 
  naar het volgende paneel en bouw weer een patroon na. Opnieuw kan je verder 
  lopen over een bruggetje dat verschijnt. Bij het volgende paneel maak je het 
  laatste patroon na en open je het luik in het dak van het grote gebouw. Er 
  verschijnt een leuke trap, dus gebruik deze om naar het midden van de ruimte 
  te gaan. Bij een kijker kan je daar weer een boodschap van Saavedro krijgen. 
  Om deze te starten moet je de stoel rond draaien en gaan zitten en dan op het 
  knopje drukken. Na het bericht trek je aan het handvat boven de kijker en je 
  gaat met het zwevende ding waar de ijsballen uit kwamen omhoog. Er verschijnt 
  een puzzel voor je neus. Kijk eerst even boven je om vier gekleurde knoppen te 
  zien. Deze kleuren staan ook bij de puzzel. Zoom er op in en probeer hem op te 
  lossen. Je ziet eigenlijk hoe de bal gaat rollen in het gebouw, maar dat staat 
  nog niet goed. De bedoeling is dat de bal alle secties (Groen, blauw en geel!) 
  door gaat en eindigt bij rood. Waar je moet beginnen en daarmee op welke 
  gekleurde knop je moet drukken is nu nog onduidelijk.
  
  Het eind staat wel vast (De rode ingang, oftewel de C aan het begin van het 
  rode pad in het noorden!). Het is dus handig om vanaf daar een pad naar de 
  uitgang (In de hoeken!) van een andere kleur te maken door de cirkels te 
  draaien. Begin dus met het draaien van de middelste cirkel van de bovenste rij 
  en kijk hoe je een pad kunt maken naar één van de hoeken waar een andere kleur 
  dan rood eindigt. Als dat gelukt is ga je vanaf de C van de kleur waar je 
  terecht kwam verder met het draaien van de cirkels en probeer je weer een weg 
  te maken naar een andere hoek met een kleur die je nog niet gehad hebt. Zorg 
  er voor dat de eerder gemaakte baan niet verstoord wordt! Zo zorg je dat je 
  alle kleuren af gaat. Uiteindelijk bereik je een vierde kleur, en dat is de 
  kleur van de knop waar je op moet drukken. Nog niet duidelijk? Hier volgt de 
  oplossing. Begin met draaien bij de middelste cirkel van de bovenste rij. 
  Draai daarna de rest van de cirkel zodat je een weg maakt van de rode C naar 
  de linker bovenste hoek, daar begint de groene lijn. Draai dan de linker 
  cirkel van de middelste rij (Die waar de groene C zit dus!) en maak een weg 
  naar de rechter onderste hoek waar de gele lijn begint. Zorg er wel voor dat 
  het pad van de rode C naar de groene hoek intact blijft! Als je een pad hebt 
  vanaf de groene C naar de hoek rechts onder probeer je een pad te maken naar 
  de linker onderste hoek, daar waar de blauwe lijn begint. Als alle paden nog 
  intact zijn gebleven staat de puzzel goed en je weet dat je op de blauwe knop 
  moet drukken. Zoom dus uit, kijk boven je hoofd en druk op de blauwe knop. Je 
  zult zien dat je deze keer zelf in een ijsbal wordt gestopt en je gaat nu de 
  hele baan van die bal afleggen. Dit is een teken dat de puzzel goed is gegaan 
  en je komt terecht op een constructie waar je nog niet geweest bent. De ijsbal 
  gaat kapot en je ziet het teken dat je in deze Age zocht verderop op de muren 
  geschilderd. Als de schets er van af is doe je een stap naar voren en open je 
  het J’Nanin boek om op het plaatje te klikken en terug te reizen.
   ___
  /_3_\_____________________
  \ F / J’NANIN [PART III] /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Voordat we verder gaan naar de volgende Age loop je weer naar het blauwe vlak 
  links in de opening van het hek. Plaats de nieuwe schets op het vlak door deze 
  uit je inventaris te slepen. De kooi om het boek heen klapt open, maar je komt 
  er nog steeds niet bij. Bekijk het bericht van Saavedro en verlaat de ruimte 
  door de lift in te stappen. Door de andere deur stap je de lift uit naar 
  buiten. Steek over via de brug, daal af via de ladder en halverwege de 
  loopbrug draai je naar rechts om via de ladder het strand op te gaan. Volg het 
  strand naar links en ga verder naar een splitsing van de trap in de rotsen. 
  Neem de zijtak die naar beneden en naar links loopt en loop over de eerste 
  hangbrug heen. Draai naar rechts en je ziet de deur in de volgende slachttand. 
  Kijk naar beneden en je ziet een ladder. Gebruik deze om naar beneden te 
  klimmen, maar stap er al snel weer af naar een dichtbegroeide richel. Ga 
  achter de plant staan en bekijk deze van dichtbij zodat je hem kunt bewegen. 
  De plant werkt als een soort versterker en je kunt hem op diverse plekken 
  richten waar je van geluid van hoor. Je kunt bijvoorbeeld richten op de 
  hangbrug boven je, op de fluitrots in de verte, op het water van het meer of 
  op de wolken er boven. Het is maar dat je het even weet, dus ga weg bij de 
  plant en klim via de ladder verder naar beneden.
  
  Ga niet naar het gebouwtje in het water toe maar loop langs de rotsen naar een 
  soort van tentachtig holletje. Druk maar eens op de bol boven op het holletje 
  om te zien wat voor leuk beestje er in het huisje woont. Rechts van het 
  holletje staat een plant. Als je deze aanraakt klapt hij uit. Druk dan nog 
  eens op het bolletje op het hol van het beestje. Hij komt er nu helemaal uit 
  en je ziet dat het geluid dat hij maakt de planten verderop groter maakt. Nu 
  dat beestje lekker zit te eten loop je terug naar de ladder waar je vandaan 
  kwam. Klim omhoog en stap er bij de begroeide richel af. Ga achter de 
  versterkende plant staan en richt deze op de plek waar het beestje zit. Door 
  zijn geluidje groeien de planten naast je ook en vormen een brug. Klim verder 
  omhoog via de ladder en loop over de net gevormde brug. Open de deur van de 
  slachttand en benader het paneel. Pak je aantekening van de stand van de 
  balletjes van Edanna er bij en maak deze na bij het paneel. Voor als je de 
  aantekening niet (meer) hebt volgt hier de juiste stand. Het bolletje van de 
  binnenste ring moet in het zuidzuidwesten staan en die van de ring iets verder 
  naar buiten in het zuiden. Het balletje in de op één na buitenste ring moet in 
  het westzuidwesten staan en die in de buitenste ring in het noordnoordwesten. 
  Druk op de knop in het midden en als alles goed gaat komt het Edanna boek naar 
  beneden. Maak het open en klik op het plaatje om naar Edanna te gaan.
   ___
  /_3_\_________
  \ G / EDANNA /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Als je om je heen kijkt zie je een bloem met een vergrootglas er in. Als je er 
  doorheen kijkt zie je het J’Nanin boek tussen de lianen liggen. Rechts van de 
  kijkbloem loopt een pad, volg dit naar een naar een plant in de vorm van een 
  wenteltrap en gebruik deze om omhoog te gaan. Loop over de helling en je ziet 
  een grote vogel met iets aan komen vliegen en in een nest landen. Loop weer 
  iets verder naar de kijkbloem en kijk er doorheen om de vogel van dichtbij te 
  bekijken. Ga hier weer weg en loop terug naar de wenteltrap plant. Links er 
  van zit een gat waardoor je de oceaan kunt zien, maar je kunt ook door dit gat 
  heen lopen en het pad er achter volgen. Loop via dat pad verder tot je de 
  grote vogel weg ziet vliegen. Draai dan om je heen om een grote plantbol te 
  zien gevuld met water. Je kunt het aanraken, maar dan beweegt alleen het water 
  wat. Volg dus het pad gewoon verder tot je uit komt bij wat planten. Links een 
  groot zonnebloemachtig iets en rechts een grote varen. Benader de zonnebloem 
  en raak de slinger aan om de lens te openen. Kijk door deze lens om te zien 
  dat je deze heen en weer kunt bewegen. Ga weg bij deze bloem en benader de 
  varen. Druk op de bol bij de wortel, op de plek waar de bladeren weg zijn vind 
  je nu nog een J’Nanin boek. Keer terug naar de zonnebloem en kijk door de 
  lens. Je ziet nu dat er een soort brandpunt is in het midden van de lens. Zoek 
  met de lens naar de grote plantbol gevuld met water en richt het brandpunt er 
  op totdat de bol knapt. Het water komt vrij en een nieuwe wenteltrapplant 
  vouwt zich uit. Volg de route nu dus terug naar deze wenteltrap en gebruik hem 
  om naar beneden te gaan. Volg de route naar een soort van vijver waar ook een 
  soort rog in zwemt die iets met elektriciteit kan. Volg het pad verder naar 
  beneden tegenover de vijver tot je rechts van je een bolvormige plant ziet met 
  stekels aan de voorkant. Benader dit ding en raak het aan om te zien dat het 
  water opzuigt. Ook de elektrische rog zit er nu in. Kijk in de richting waar 
  je vandaan kwam. Jij kwam van het roze pad, nu loop je verder door de geel 
  verlichte gang.
  
  Verderop zie je rechts een rotte boomstam die mooi als brug gebruikt kan 
  worden. Loop verder tot je bij een soort lantaarn komt met een opgerold groot 
  blad er naast. Trek aan de lantaarn en het blad ontvouwd zich. Wandel naar het 
  einde van het blad en kijk omhoog. Daar hangt een soort handvat dat je naar 
  beneden moet trekken. Zoek naar de rotte boomstam met vruchten waar je net 
  heen bent geweest en slinger in die route. De stam zit nogal in de weg, dus 
  daar moeten we wat aan doen. Draai verder naar rechts en je ziet verderop een 
  richel met een val. Slinger er naar toe en benader het handvat waar het touw 
  doorheen gaat en draai er aan om de val op te hijsen. Ga nu onder de val staan 
  en schud het bosje met roze vruchten zodat er één af valt. Deze moet je even 
  aanraken zodat je hem net niet onder de val legt. Als je dat gedaan hebt ga je 
  terug naar het handvat en er voorbij om naar beneden te glijden. Volg de route 
  naar rechts om weer uit te komen bij het nu uitgerolde blad. Loop er op en je 
  ziet weer zo’n schattig beestje tevoorschijn komen. Rechts van je zit een 
  handvat waarmee je de val kunt laten vallen. Dit laat het beestje schrikken en 
  met zijn geluid ruimt hij de rotte boomstam uit de weg. Pak weer het handvat 
  aan het eind van het blad vast en slinger in de richting waar de stam nu niet 
  meer is. Je landt netjes aan de overkant. Links van je is weer een opgerold 
  blad. Je kunt aan de lantaarn trekken zodat hij uitgevouwen wordt, maar dit is 
  alleen om een route terug te maken. Deze heb je nu nog niet nodig, dus volg 
  het pad voorbij het blad. Een stuk verderop kom je een grote vleesetende plant 
  tegen en je ziet dat de grote vogel er in zit. Als je dichtbij de vleesetende 
  plant staat en in die richting kijkt draai je om en zie je een pad. Volg dit 
  pad en je komt langs de oceaan en daarna in een geel verlicht stuk. Je moet 
  dit pad blijven volgen tot je bij weer zo’n bolvormige plant gevuld (Nog niet 
  met water gevuld!) komt. Hier zie je ook weer een muurschildering. Benader het 
  schilderwerk en gebruik de bolvormige plant. Hierdoor wordt water en de 
  elektrische rog verder naar beneden gezogen.
  
  Keer om en loop richting de wortels van de grote vleesetende plant. Één pad 
  loopt er precies doorheen, het andere rechts er langs. Neem het linker pad 
  tussen de wortels door en volg dit naar een volgende bolvormige plant. Opnieuw 
  wordt deze volgezogen met water en de elektrische rog gaat ook mee. In de 
  kamer van Saavedro in J’Nanin had je gezien dat de vleesetende plant open ging 
  door hem onder stroom te zetten. Je weet nu dus ook wat je doel is hier in 
  Edanna. Om de vogel te bevrijden moet de elektrische rog in deze vijver 
  terecht komen en van de wortels eten van de vleesetende plant waar de grote 
  vogel in zit. We moeten dus zorgen dat de bolvormige plant het water en de rog 
  in de vijver laat lopen. Volg dan de route verder naar een splitsing waar je 
  rechts een kijker ziet met een bericht van Saavedro. Deze kan je bekijken door 
  op het knopje te drukken. Als je deze bekeken hebt neem je de linker zijtak 
  bij de splitsing tot je uit komt bij een opgerold blad. Deze rollen altijd uit 
  als er licht op schijnt, maar nu is er geen lantaarn in de buurt. Volg de hele 
  route terug naar waar de elektrische rog nu zit en dan nog verder naar de 
  vorige splitsing bij de muurschildering. Neem de zijtak vanaf hier gezien naar 
  links en merk op dat er allerlei grote lichtblauwe bloemen langs de weg 
  groeien. Deze hebben een speciale functie. Loop de eerste voorbij en benader 
  de tweede. Benader deze van achter en kijk door het kleine gaatje. Opnieuw kan 
  je de lens bewegen en de bloem richting geven. Beweeg het zicht helemaal naar 
  links en zoek daar naar het opgerolde blad ergens in de verte. Centreer dit 
  blad en laat de lens zo staan door er van weg te lopen. Volg dan het pad 
  verder naar de volgende blauwe bloem. Benader deze ook van achter en kijk door 
  het gaatje. Je ziet de elektrische rog in de plant zwemmen en links er van zie 
  je de eerste blauwe bloem. Iets verder naar links zie je tussen de boomstammen 
  door de tweede en vorige blauwe bloem. Richt de lens hier op zodat het 
  zonlicht direct van deze bloem naar de andere gaat. Zorg dat je hem op de 
  goede bloem gericht hebt! Keer nu terug naar de vorige blauwe bloem en als je 
  er doorheen kijkt zie je als het goed is dat het opgerolde blad nu afgerold is 
  en een brug vormt.
  
  Als dat het geval is volg je het pad terug naar de muurschildering en neem je 
  het pad naar rechts tussen de wortels van de vleesetende plant door. Blijf 
  deze weg volgen en je komt bij het net afgerolde blad waar je nu overheen kunt 
  en moet lopen. Via de uitgeholde boomstam naar weer een zonnebloemachtige 
  lensplant. Deze staat al op de plant met de elektrische rog gericht, dat zie 
  je als je door de lens kijkt. We gaan nu dus weer de truc met het 
  weerkaatsende licht toepassen om het licht door deze lens te leiden waardoor 
  de plant met de rog kapot gaat en het beest met water en al los laat. Volg 
  gewoon de route langs de lensbloem naar een vierde lichtblauwe lichtbloem. Van 
  alle vier de lichtbloemen is dit de enige die op de lensbloem te richten is, 
  dus beweeg naar rechts en zorg dat je de lensbloem goed in het midden in beeld 
  hebt. Keer dan helemaal terug via de holle boomstam naar het blad dat een brug 
  vormt en nog verder terug naar de splitsing bij de muurschildering. Ga weer 
  links en ren naar de derde lichtbloem aan het einde van het pad, die in het 
  zonlicht hangt. Beweeg deze naar rechts en richt het licht op de lichtbloem 
  verderop rechts van de boomstam. Als je alles goed hebt gedaan knapt de plant 
  met de rog er in en zorgt zijn elektriciteit er voor dat de grote vogel vrij 
  gelaten wordt. Kijk meteen weer door de lichtbloem en beweeg hem terug naar 
  links om hem weer te richten op de lichtbloem links van de boomstam. Hierdoor 
  zorg je dat de bladbrug weer afgerold blijft. Keer terug naar de splitsing bij 
  de muurschildering, ga daar rechts en volg de weg naar de bladbrug. Steek over 
  en klim omhoog via de holle boomstam. Niet helemaal naar boven, want als je in 
  de tweede stam terecht komt kan je ook naar links door de uitgeholde stam weer 
  afdalen. Deze route zit dus meteen rechts naast de route waar je vandaan kwam. 
  Terwijl je door de stam kruipt kijk je goed om je heen om niet de pagina’s van 
  Saavedro’s dagboek te missen. Als je uit de boomstam komt loop je verder naar 
  de slingerliaan en gebruik deze dan om af te dalen. Als je in de richting 
  kijkt waar je naar toe kunt lopen zie je een in de stam gevormde trap en links 
  daarnaast een smal pad verder naar achter.
  
  Negeer de trap en neem het pad dat er langs loopt om uit te komen bij een 
  moeras. Volg het pad een beetje naar boven en kijk steeds links van je. 
  Verderop zit namelijk een doorgang tussen de bomen. Je hoeft hier nog niet 
  naar toe, het is maar dat je weet dat het er zit. Volg dus gewoon hetzelfde 
  pad rechtdoor om uiteindelijk bij een lichtbloem te komen die zonlicht 
  opvangt. Ga er achter staan en kijk door het gat. Zoek de grote ronde 
  bolvormige plant verderop in het moeras en richt het licht op de twee 
  bloemetjes er boven op zodat de plant open klapt. Keer nu terug naar de zijtak 
  tussen de bomen door en ga nu wel via die route verder. Hier staat nog zo’n 
  grote bolvormige plant, maar deze is wel open. Neem de route naar rechts en 
  druk bij de varen aan het einde van het pad op het bolletje om de varens weer 
  te verplaatsen. Keer terug zoals je gekomen bent en loop via het pad met de 
  klok mee om de grote bolle plant heen. Verderop zie je een gat in een dikke 
  blauwe wortel. Negeer dat nog even en loop verder naar het blad aan de 
  achterkant van de bolle plant. Hier kan je een grote soort paddestoel aanraken 
  waardoor er stofjes in de lucht komen die insecten weg jagen. Keer nu om en 
  kruip via het gat in de blauwe wortel naar binnen. Volg deze wortel naar 
  rechts en je komt uit in het binnenste van de bolle plant. Vergeet onderweg 
  niet meer pagina’s van Saavedro op te rapen. Klim daarna echt door naar het 
  bovenste topje van de bolle plant. Onder het punt waar de wortels samen komen 
  zit een soort hendel. Trek er aan en als je alles goed hebt gedaan komt de 
  grote vogel langs om er met de vrucht vandoor te gaan. Jij zit er in, dus je 
  lift meteen mee. Na de rit zie je de vogels recht voor je. Draai iets naar 
  links en glijd uit de kooi en naar beneden. Hier ligt een plant in de speciale 
  vorm, het is het teken dat je zocht in Edanna en wordt meteen een schets van 
  gemaakt. Kijk om je heen en je ziet verderop het J’Nanin boek. Loop er naar 
  toe, open het en ga terug naar J’Nanin door op het plaatje te klikken.
   ___
  /_3_\__________
  \ H / NARAYAN /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Je weet ondertussen wel wat je moet doen. Loop naar het blauwe vlak links van 
  de opening in het hek en sleep de derde schets er op. Er verschijnt een brug 
  waardoor je dichterbij het boek kunt komen, het is een link boek naar Narayan, 
  de Age waar Saavedro woont. Eerst zie je nog een bericht van Atrus. Open dan 
  het Narayan boek en reis af naar deze Age. Kijk om je heen en je ziet rode 
  tapijten hangen met allerlei figuurtjes er op. Een aantal er van moeten je 
  bekend voor komen. We komen hier zo bij terug, dus beklim het trappetje om 
  verder te gaan. Kijk dan links van je en je ziet twee metalen bollen met er 
  tussen een soort hendel. Deze hendel is een schakelaar die je op één van de 
  twee bollen kan richten. Op het moment is er geen stroom, dus geen van beide 
  zullen ze werken. Kijk nu naar rechts en loop door de gang en de trap op. Stap 
  verder het dak op en je ontmoet Saavedro weer, deze keer in het echt. Luister 
  naar wat hij te zeggen heeft en let vooral op de hamer die hij in z’n handen 
  heeft. Binnenkort komt er een punt waarop je daadwerkelijk game over kunt 
  gaan, dus je spel opslaan is misschien een goed idee. Maar goed, als je doet 
  wat in deze walkthrough staat dan komt het allemaal wel goed. Als Saavedro weg 
  is kijk je naar rechts en op de grond om een hendel over te halen. Je hebt nu 
  de stroom ingeschakeld, dus daal af via de trap naar de twee bollen en de 
  schakelaar. Zet de schakelaar naar links, hierdoor werkt de bol het dichtst 
  bij het trappetje. Open het klepje van die bol en je krijgt drie schijven te 
  zien waarin je stukjes aan en uit kunt zetten. Je kunt hier vormen na bouwen 
  die op de tapijten aan de muur te zien zijn. De vraag is alleen, welke vormen 
  heb je nodig? Hier heb je twee dingen voor nodig. Ten eerste zijn dat de drie 
  schetsen en ten tweede het dagboek van Atrus. Blader het nog eens door en je 
  ontdekt de volgende zinnen. Energy powers future motion, nature encourages 
  mutual dependence, dynamic forces spur change en Balanced systems stimulate 
  civilization. Kijk nu nog eens naar de tapijten en naar je schetsen. Bekijk de 
  schets van Voltaic en je komt er achter dat deze is opgebouwd uit twee tekens 
  die op de tapijten staan. Zoek ze eerst maar zelf.
  
  De juiste tekens staan boven de woorden Future en Motion. Deze woorden staan 
  in het zinnetje Energy Powers Future Motion. De woorden die je nu dus nog mist 
  zijn Energy en Power. Deze staan ook op de tapijten en het is de bedoeling dat 
  je ze natekent zodat je weet hoe ze er uit zien. Nu heb je dus de symbolen 
  voor de woorden Energy, Power, Future en Motion. Keer hiermee terug naar de 
  bol naast het trappetje en open het klepje. Zoom in op één van de drie 
  schijven en ga aan de gang met klikken. Begin door het symbool voor Energy na 
  te maken in de bovenste cirkel van één van de schijven en ga dan met de klok 
  mee de rest van de symbolen (Power, Future en Motion!) af. Er gebeurt nog 
  niks, maar dat komt omdat er nog twee andere schijven over zijn. Je hebt ook 
  nog de twee zinnen (Nature encourages mutual dependence, dynamic forces spur 
  change!), dus noteer alle tekens voor deze woorden en doe er hetzelfde mee als 
  dat je met de eerste vier symbolen hebt gedaan. Begin altijd met de bovenste 
  cirkel van een schijf en maak het symbool van het eerste woord. Voor ieder 
  volgend woord neem je dan een cirkel verder met de klok mee. Zo lukt het je de 
  drie schijven compleet te vullen met de symbolen van de drie schijven. Als een 
  complete schijf goed is gevuld wordt hij wit verlicht en als alle drie de 
  schijven goed zijn dan gaat er een barrière open. Dit is de binnenste 
  ijsbarrière. Je hebt nog één zin over, dus laten we de symbolen voor de 
  woorden Balanced Systems Stimulate Civilization zoeken. Twee daarvan staan 
  hier op de tapijten, Balance en System. Als je die hebt genoteerd ga je door 
  de nieuwe doorgang en naar rechts een trap af. Op de tapijten die hier hangen 
  zoek je de overige woorden, Stimulate en Civilization. Hier ligt ook een link 
  boek naar Tomahna, maar gebruik dit absoluut nog niet! Nu je de vier symbolen 
  hebt ga je terug naar boven en gebruik je de schakelaar tussen beide bollen, 
  deze zet je naar rechts. Klap de bal in die richting open en je ziet één 
  schijf. Je weet wat je te doen staat.
  
  Voer het symbool voor Balance in bij de bovenste cirkel en ga zo met de klok 
  mee alle woorden van de zin af. Als alle symbolen goed zijn licht de hele 
  schijf op. Hierdoor schakel je de buitenste ijsbarrière uit. Saavedro komt 
  meteen opdagen om gebruik te maken van de situatie. Geloof niet wat hij zegt, 
  we moeten een plannetje maken om van hem het boek terug te krijgen op onze 
  manier zodat hij er niet mee vandoor gaat en hij ons ook niet dood mept met 
  z’n hamer. Na het gesprek stopt Saavedro door de binnenste ijsbarrière en 
  draagt je op om de schakelaar over te halen. Dat doen we natuurlijk niet. In 
  plaats daarvan loop je er voorbij en de trap op. Zoek de rode hendel op de 
  vloer en haal deze over om de stroom uit te schakelen. Hierdoor zijn beide 
  ijsbarrières er en Saavedro zit er tussen opgesloten. Na zijn geschreeuw ga je 
  terug naar beneden en kijk je naar hem door het hek naast de ijsbarrière. Hij 
  geeft je Releeshahn terug en in principe heb jij je doel bereikt. Je hebt 
  Releeshahn terug en Saavedro kan niet achter je aan komen. Je kunt nu het link 
  boek van Tomahna er bij pakken en terug gaan naar deze Age waar Atrus op je 
  wacht. Dat zou echter niet echt aardig zijn, dus we kunnen Saavedro nog een 
  beetje helpen. We moeten wel oppassen, want zodra hij de kans krijg om ons te 
  vermoorden dan doet hij dat. Als je besluit hem te helpen dan ga je naar de 
  schakelaar tussen beide bollen en deze zet je naar rechts. Dit is echt heel 
  belangrijk, anders overleef je het niet! Als je dit gedaan hebt ga je via de 
  trap naar boven en schakel je met de rode hendel de stroom weer in. Hiermee 
  schakel je het buitenste ijsschild uit, waardoor Saavedro via de gondel kan 
  vertrekken naar Narayan. Je bent nu klaar, pak het Tomahna boek er bij en link 
  terug naar deze Age waar Atrus op je wacht. Benader zijn studiekamer en je 
  hebt de game uitgespeeld. Of je nou besluit Saavedro te helpen of niet, het 
  einde is precies hetzelfde. Het is dus puur een gewetenskwestie of je hem naar 
  huis laat gaan of niet. Maar vergeet niet, de deuren die Linking Books openen 
  sluiten zich niet achter je.
  
  ===========================
  = 4 = A F S L U I T I N G =
  ===========================
   ___
  /_4_\____________
  \ A / SLOTWOORD /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Dit zijn echt mijn soort games. Myst en Riven allebei uitgespeeld op de PC en 
  Myst III: Exile ook. Ik was nieuwsgierig naar wat de PS2 versie te bieden had. 
  Het was niet veel anders dan op de PC, maar het blijft gewoon een bijna 
  perfecte game. Ik ben altijd nog laaiend enthousiast over de serie en met name 
  over Exile, maar een walkthrough schrijven voor een ingewikkelde games als dit 
  is niet altijd even leuk. Maar goed, nu weet ik de volgende keer dat ik de 
  game weer op de PC speel wel alles uit m’n hoofd.
   ___
  /_4_\__________
  \ B / CREDITS /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  [PRESTO STUDIOS]
  Meteen bij hun eerste mogelijkheid en poging om een Myst game te maken zetten 
  ze zo’n topprestatie neer.
  
  [GAMEFAQS]
  Voor het plaatsen van dit document.
  
  [NEOSEEKER]
  Voor het plaatsen van dit document.

  View in: