General FAQs

FAQ/Walkthrough 11/01/03 Muni Shinobu 1.0 114K
FAQ/Walkthrough 11/01/03 Muni Shinobu 1.0 89K

Character FAQs

Cao Cao 09/09/04 Zotmaster 1.10 23K
Dian Wei 12/17/03 deathgrave 1.0 10K
Dong Zhuo 04/21/04 The Tiger Guard 1.10 22K
Fu Xi 07/18/04 Relle 1.07 11K
Gan Ning 11/20/03 Chrono888 1.0 8K
Guan Yu 11/06/03 Kaidyn 1.1 16K
Jiang Wei 02/20/04 Lord Cronos 1.1 10K
Liu Bei 03/01/04 Lord Cronos 1.2 11K
Lu Bu 11/07/03 Kong Fu Ren 1.1 8K
Lu Meng 04/22/04 The Tiger Guard 1.00 19K
Lu Xun 02/16/04 danny123451 1.00 12K
Meng Huo 08/31/04 The Tiger Guard 1.10 12K
Nu Wa 07/18/04 Relle 1.09 11K
Pang Tong 01/28/04 deathgrave 1.0 10K
Sima Yi 05/20/04 Sima Zhongda 1.0 23K
Sun Ce 02/14/04 pyroblivion 1.0 9K
Sun Jian 01/10/04 deathgrave 1.0 16K
Sun Quan 02/16/04 pyroblivion 1.0 10K
Taishi Ci 04/09/04 Master of Wu 1.2 16K
Wei Yan 12/10/03 deathgrave 1.0 11K
Xu Huang 03/22/04 Master Fu Xi 1.2 9K
Yuan Shao 03/30/04 Master Fu Xi 1.1 8K
Yue Ying 03/23/04 Zidane04 1.1 9K
Zhang Fei 11/08/03 Commander JP 1.1 21K
Zhang Jiao 04/06/04 Zidane04 0.95 8K
Zhang Liao 11/21/03 Chrono888 1.0 7K
Zhen Ji 04/11/04 Master of Wu 1.3 26K
Zhou Yu 06/20/06 inferno719 1.11 10K
Zhu Rong 04/27/04 Master Fu Xi 1.2 9K

Want to Write Your Own FAQ?

You can write and submit your own FAQ or guide for this game too! Read the Help Files to find out how.