Users who own this game also own:

Hisshou! Pachi-Slot Fan
Hisshou! Pachi-Slot Fan
Flying Hero
Flying Hero
Tsugi no Giseisha o Oshirase Shimasu: Houkaisuru Sekai ni Shinigami to
Tsugi no Giseisha o Oshirase Shimasu: Houkaisuru Sekai ni Shinigami to
Ribbit King
Ribbit King
Brain Challenge
Brain Challenge