Game Box Shots

Taiko no Tatsujin: Doki! Shinkyoku Darake no Haru Matsuri (JP)
JP 03/27/03

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots for this game and show them off.