Users who own this game also own:

Soreike! Anpanman
Soreike! Anpanman
Rox
Rox
Alex Kidd in the Enchanted Castle
Alex Kidd in the Enchanted Castle
Taiko no Tatsujin: Wii U Version
Taiko no Tatsujin: Wii U Version
Hiraigaza no Kyuukan R
Hiraigaza no Kyuukan R