Users who own this game also own:

Disgaea 2: Cursed Memories
Disgaea 2: Cursed Memories
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Atelier Iris 2: The Azoth of Destiny
Atelier Iris 2: The Azoth of Destiny
Disgaea: Hour of Darkness
Disgaea: Hour of Darkness
Final Fantasy X-2
Final Fantasy X-2

Users who love this game also love:

Dino Crisis 2
Dino Crisis 2
Duke Nukem: Time to Kill
Duke Nukem: Time to Kill
Chrono Cross
Chrono Cross
Darkstalkers 3
Darkstalkers 3
Dino Crisis
Dino Crisis