Users who own this game also own:

Atelier Iris: Eternal Mana
Atelier Iris: Eternal Mana
Disgaea 2: Cursed Memories
Disgaea 2: Cursed Memories
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Atelier Iris 2: The Azoth of Destiny
Atelier Iris 2: The Azoth of Destiny
Disgaea: Hour of Darkness
Disgaea: Hour of Darkness

Users who love this game also love:

Galaxy Angel: Eternal Lovers
Galaxy Angel: Eternal Lovers
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Black Cat
Black Cat
Dead or Alive Paradise
Dead or Alive Paradise
Chrono Cross
Chrono Cross