Users who own this game also own:

Hirata Shogo Interactive Ehon: Shirayuki Hime
Hirata Shogo Interactive Ehon: Shirayuki Hime
Shooter: Starfighter Sanvein
Shooter: Starfighter Sanvein
Street Fighter II
Street Fighter II
Wild ARMs 2
Wild ARMs 2
Dynasty Warriors: Gundam
Dynasty Warriors: Gundam