Users Playing this game are also playing:

Disgaea 4: A Promise Unforgotten
Disgaea 4: A Promise Unforgotten
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Rune Factory: Tides of Destiny
Rune Factory: Tides of Destiny
SoulCalibur V
SoulCalibur V
New Super Mario Bros. Wii
New Super Mario Bros. Wii

Users who own this game also own:

Final Fantasy X
Final Fantasy X
Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King
Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII

Users who love this game also love:

Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Final Fantasy IV
Final Fantasy IV
Kingdom Hearts II
Kingdom Hearts II
Final Fantasy Anthology
Final Fantasy Anthology
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past