Users who own this game also own:

Xenosaga Episode I: Der Wille zur Macht
Xenosaga Episode I: Der Wille zur Macht
Xenosaga Episode II: Jenseits von Gut und Bose
Xenosaga Episode II: Jenseits von Gut und Bose
Xenosaga Episode III: Also sprach Zarathustra
Xenosaga Episode III: Also sprach Zarathustra
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII

Users who love this game also love:

Crisis Core: Final Fantasy VII
Crisis Core: Final Fantasy VII
Xenogears
Xenogears
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga 2
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga 2
Shin Megami Tensei: Nocturne
Shin Megami Tensei: Nocturne
Star Ocean: The Second Story
Star Ocean: The Second Story