Game Box Shots

3-Nen B-Gumi Kinpachi Sensei: Densetsu no Kyoudan ni Tate! (JP)
JP 06/24/04
3-Nen B-Gumi Kinpachi Sensei: Densetsu no Kyoudan ni Tate! (Complete Edition) (JP)
JP 07/28/05

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.