Users who own this game also own:

Mega Man X7
Mega Man X7
Mega Man X8
Mega Man X8
Mega Man Anniversary Collection
Mega Man Anniversary Collection
Mega Man X: Command Mission
Mega Man X: Command Mission
Mega Man X Collection
Mega Man X Collection

Users who love this game also love:

Resident Evil 4
Resident Evil 4
Marvel vs. Capcom 2
Marvel vs. Capcom 2
Mega Man 7
Mega Man 7
Mega Man X
Mega Man X
Mega Man X2
Mega Man X2