Users who own this game also own:

Castlevania: Circle of the Moon
Castlevania: Circle of the Moon
Castlevania Chronicles
Castlevania Chronicles
Super Castlevania IV
Super Castlevania IV
Castlevania: Dawn of Sorrow
Castlevania: Dawn of Sorrow
Castlevania
Castlevania

Users who love this game also love:

Titanic Mystery
Titanic Mystery
Famicom Mukashi Banashi: Shin Onigashima - Zenpen
Famicom Mukashi Banashi: Shin Onigashima - Zenpen
Jikuu Yuten: Debias
Jikuu Yuten: Debias
Attack Animal Gakuen
Attack Animal Gakuen
Famicom Grand Prix II: 3D Hot Rally
Famicom Grand Prix II: 3D Hot Rally