Users who own this game also own:

Jissen! Mahjong Shinan
Jissen! Mahjong Shinan
Dragon Buster II: Yami no Fuuin
Dragon Buster II: Yami no Fuuin
Derikosu! Odenwa Ippon, Watashi o Otodoke
Derikosu! Odenwa Ippon, Watashi o Otodoke
WWE Day of Reckoning
WWE Day of Reckoning
Akai Ito Destiny DS
Akai Ito Destiny DS