Game Box Shots

Xiaolin Showdown (US)
US 11/14/06
Xiaolin Showdown (EU)
EU 03/02/07
Xiaolin Showdown (AU)
AU May 2007

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots for this game and show them off.