Game Box Shots

WWE SmackDown vs. Raw 2008 (EU)
EU 11/09/07
WWE SmackDown vs. Raw 2008 (US)
US 11/13/07
WWE SmackDown vs. Raw 2008 (Canadian) (US)
US 11/13/07
WWE SmackDown vs. Raw 2008 (AU)
AU 11/15/07
WWE SmackDown vs. Raw 2008 (KO)
KO 12/06/07
WWE SmackDown vs. Raw 2008 (JP)
JP 02/14/08
WWE SmackDown! vs. RAW 2008 (Greatest Hits) (US)
US August 2008
WWE SmackDown vs. Raw 2008 (BigHit Series) (KO)
KO 10/30/08

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots for this game and show them off.