Game Box Shots

Kanuchi: Shiroki Tsubasa no Shou (JP)
JP 10/02/08
Kanuchi: Shiroki Tsubasa no Shou (Limited Edition) (JP)
JP 10/02/08
Kanuchi: Shiroki Tsubasa no Shou (Special Limited Edition) (JP)
JP 10/02/08

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.