Users who own this game also own:

Formula One 2001
Formula One 2001
Tilk: Aoi Umi kara Kita Shoujo
Tilk: Aoi Umi kara Kita Shoujo
The Kendo
The Kendo
Winning Post 7 2013
Winning Post 7 2013
Baseball Live 2005
Baseball Live 2005