Users who own this game also own:

Start the Party!
Start the Party!
LittleBigPlanet
LittleBigPlanet
LittleBigPlanet 2
LittleBigPlanet 2
inFamous
inFamous
Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto IV

Users who love this game also love:

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch
Ni no Kuni: Wrath of the White Witch
Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version
Mario Kart 64
Mario Kart 64
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Breath of Fire II
Breath of Fire II