Users who own this game also own:

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch
Ni no Kuni: Wrath of the White Witch
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga 2
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga 2
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII