hide results

  Game Script (Hungarian) by Lacassin

  Version: 1.00 | Updated: 08/13/12 | Search Guide | Bookmark Guide

  Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots magyar fordítás
  Készítette: Lacassin
  
  Köszönet az angol nyelvû script-ért SamuraiX--nek.
  
  TARTALOM
  --------
    1. LIQUID SUN.......(LSU)
    2. SOLID SUN........(SSU)
    3. THIRD SUN........(THS)
    4. TWIN SUNS........(TWS)
    5. OLD SUN..........(OSU)
    MI AZ A TELOMER?....(TLM)
    VERZIÓ TÖRTÉNET.....(VTÖ)
  
  
  
                 METAL GEAR SOLID 4
                A HAZAFIAK FEGYVEREI
                --------------------
  
  								 
  							 
  1. LIQUID SUN (LSU)
  -------------------
  
  [Valahol egy repülõn egy kislány tükörtojást süt. Egy kicsit dadogva beszél.]
  
  ???: Ma csak két tojás? Solidus /*A repülõn van három csirke: Solid, Liquid és
  Solidus.*/ biztos szabadnapot vett ki.
  
  [Ezután egy dallamra számokat kezd dúdolni.]
  
  ???: 789259036033053054882046652...
  
  [Odalenn a három férfi beszélget.]
  
  CAMPBELL: A Manhattan incidens nagyon komoly negatív reakciót váltott ki a
  közvéleménybõl. Most Amerikának kétszer is meg kell gondolnia, hogy katonailag
  beleavatkozzon más országok ügyeibe. Ez lökést adott a hadügyi
  privatizációnak, melynek központi elemét a PMC-k alkotják.
  
  SNAKE: PMC-k... Magánhadseregek. 
  
  CAMPBELL: Így van. A PMC-k nemzet és ideológia nélkül léteznek. Csupán
  profitvezérelt magánvállalkozások. Amellett, hogy zsoldosokat küldenek a
  háborús zónákba, lefoglalják a fegyvereket, és kiképzik a helyi katonákat. Õk
  szállítják a háborút, és az üzlet jól megy. Az ügyfeleik fejlett nemzetek,
  mint Amerika, lázadó pártok, akik erõszakos hatalomátvételre törekszenek,
  kisebb országok, akiknek nincs saját seregük, és még terrorista csoportok is.
  Jelen vannak az amerikai kontinensen, Ázsiában, Ausztráliában, Európában,
  Afrikában, a Közel-Keleten. A PMC-k felemelkedése életet adott a
  felhatalmazásos háborúnak, és világszerte terjed.
  
  [Miközben Campbell beszél, a kislány lejön a konyhából és odaviszi a kész
  tükörtojásokat Otaconhoz, aki a számítógép elõtt ül.]
  
  ???: Elk... kész...
  
  OTACON: Majd késõbb megesszük. Rendben, Sunny?
  
  SNAKE: Minden kornak megvoltak a maga zsoldosai. A PMC-k nem új keletû dolgok.
  A századforduló óta tudunk róluk.
  
  CAMPBELL: Nem, Snake. Ezek egyáltalán nem olyanok, mint a régi zsoldosok.
  
  SUNNY: Elkészült.
  
  OTACON: Sajnálom, de most nagyon elfoglalt vagyok.
  
  CAMPBELL: A Pentagon új csatatér-irányító rendszere döntõ különbséget mutat a
  bérelt fegyveresek és a mai PMC-k között. A rendszert az ArmsTech Security
  fejlesztette ki.
  
  [Sunny odamegy Snake-hez és Campbellhez, hátha õk kérnek a tojásból, de azok
  észre sem veszik, és tovább beszélgetnek.]
  
  SNAKE: ArmsTech? Az AT Corp-ra gondolsz?
  
  CAMPBELL: Az elmúlt években az AT Corp a fegyverfejlesztésrõl a biztonsági
  eszközökre helyezte át a hangsúlyt. És az AT Security megalapítása óta az
  üzlet virágzik. A rendszer lehetõvé teszi nem csak a mikro szintû katonákkal
  és egységekkel kapcsolatos információk koordinálását, de a csatatér
  körülményeivel és a csata menetével kapcsolatosak irányítását is. 
  
  [Otacon észreveszi, hogy Sunny visszamegy a konyhába, és látszik rajta, hogy
  egy kis bûntudatot érez.]
  
  SNAKE: Szóval végre elérték a teljes, valós idejû csatatér irányítást?
  
  CAMPBELL: Pontosan. És ennek eredményeképpen a PMC-k globális jelenléte
  robbanásszerûen megnõtt. Igazság szerint, a rendszer irányította PMC-k
  felemelkedése, a civil halálesetek és az emberi jogok megsértésének drámai
  csökkenéséhez vezetett a csatatéren.
  
  SNAKE: „A tisztább, biztonságosabb csatatér.” Ez aztán szép propaganda.
  
  [A konyhában Sunny mérgesen a pultra dobja a két tányért. Észreveszi, hogy a
  tûzhely feletti páraelszívó be van kapcsolva, és a pulton észrevesz egy
  hamutartót tele cigivel. Ahogy a hamutartóhoz nyúl, az egyik cigaretta a
  földre esik, és Sunny mérgesen rátapos. A lépcsõhöz fut és lekiabál
  Snake-nek.]
  
  SUNNY: Snake, már megint cigiztél, ugye? Ez egy nem dohányzó járat!
  
  [Otacon levesz az asztalról egy kis fekete robotot, amin eddig dolgozott, és a
  földre helyezi. A kis robot vidáman forgolódik. Campbell feláll, és egy nagy
  digitális képernyõhöz lép.]
  
  CAMPBELL: Ez még nem minden. Az állami kormányok és a lázadó csoportok nem
  érnek fel a meglévõ haderõk fenntartási költségeihez. A PMC-k ehhez képest
  megbízhatók és könnyen alkalmazhatók. Nem tartott sokáig, hogy mindenki õket
  alkalmazza. És ennek eredményeként a hivatásos hadseregek világszerte
  hanyatlásnak indultak. Tudom, nehéz elhinni, de a PMC-k arányaikban kezdik
  kiszorítani a hagyományos seregeket. Manapság a PMC-k szolgálnak alapvetõ
  zászlóaljként. Már hatvan százalékát teszik ki a harcoló erõknek a
  konfliktuszónákban.
  
  SNAKE: Hatvan százalék...
  
  CAMPBELL: A helyzet az, hogy a világ nagyban függ a PMC-ktõl a hadviselésben.
  
  SNAKE: Azt hittem, hogy elõször az ENSZ engedélyezte a PMC-k használatát.
  
  CAMPBELL: Annál a határozatnál Amerika tartózkodott a szavazástól. Valójában
  Washington úgy járult hozzá a PMC-k használatához, hogy soha nem fedte fel a
  valós szándékait. Legalábbis amíg meg nem neszelték a lázadást.
  
  SNAKE: Amerika túl sok hadi erõt exportált. És most megfizet érte.
  
  CAMPBELL: Ahogy mondod. Amerika a háborút a gazdasági tevékenység egy
  formájává alakította. Az elemzõk „hadi gazdaságnak” nevezik, és ellensúlyozza
  a lecsúszó félben lévõ olaj piacot. De nekem nem áll szándékomban tétlenül
  nézni az eseményeket. A PMC-k számára a piac szélesedése felszítja a háború
  tüzét. Több lesz a menekült.
  
  SNAKE: Háborús árvák. Gyerekkatonák.
  
  CAMPBELL: Igen. Miközben a PMC katonák egyre szakképzettebbek lesznek, egyre
  fiatalabbak is.
  
  SNAKE: Az állami hadseregektõl eljött zsoldosok, ember nélküli fegyverek,
  gyerekkatonák... Felhatalmazott csaták egy új Hideg Háborúban.
  
  CAMPBELL: Több száz PMC mûködik világszerte, és a számuk egyre nõ. Közülük
  jelenleg öt elég nagy ahhoz, hogy globális hatalmaknak legyenek tekinthetõk.
  Kettõ Amerikában, és egy-egy az Egyesült Királyságban, Franciaországban és
  Oroszországban. A felderítés rájött, hogy azt az öt PMC-t egy bábtestület
  irányítja, mely anyavállalatként mûködik. Ez az anyavállalat magába foglalja
  az öt legnagyobb PMC-t. A neve, „Külsõ Mennyország”.
  
  SNAKE: Külsõ Mennyország? Vagyis...!
  
  CAMPBELL: Bizony... Liquid az.
  
  SNAKE: Liquid...
  
  CAMPBELL: Átvette az irányítást efelett az óriási sereg felett, és most
  lázadásra készül.
  
  SNAKE: Láttam meghalni.
  
  CAMPBELL: Az akarata tovább él az ember testében, akit valaha Ocelotként
  ismertünk. A célja, hogy még nagyobbra szítsa a háború tüzét, és megalkossa a
  tökéletes világot, melyet valaha Big Boss elképzelt.
  
  SNAKE: Egy világ, ahol a katonáknak mindig lesz helyük.
  
  CAMPBELL: Meg kell állítani... Mielõtt még túl késõ. Érted, Snake? Bármi áron.
  Csak állítsd meg Liquid felkelését. Még akkor is ha...
  
  SNAKE: Ha meg kell ölnöm? Holtan akarod látni Liquidet. Nem igaz, Ezredes?
  
  CAMPBELL: Sajnálom. Tudom, hogy ez nem igazságszolgáltatás. Ez egy titkos
  megbízás. Egy bérelt támadás. Egy piszkos mûvelet, melynek célpontja egy fõ
  multinacionális vállalat feje.
  
  SNAKE: Miért én?
  
  [Sunny leül a lépcsõre, hogy jobban hallja a beszélgetést.]
  
  CAMPBELL: A PMC-k hadereje, és a gazdaságra gyakorolt hatásuk miatt. A háború
  az a XXI. század számára, ami az olaj volt a XX. számára. Az oszlop, mely
  megtartja a globális gazdaságot. Biztosan emlékszel arra az aggasztó
  jelentésre, melyet az az amerikai agytröszt mutatott be a Hideg Háború idején,
  amely egy új, véget nem érõ háború képét mutatta be. Amivel most dolgunk van,
  egy egészen új dolog.
  
  SNAKE: A Vas-hegység „Delphi technikája”...
  
  CAMPBELL: Az kitaláció volt. Csak papíron létezett. A valóság sokkal
  komolyabb. A teljes globális közösség érintett, de túlságosan félnek a hadi
  gazdaság összeomlásától, hogy bármit is kezdjenek vele. Az ENSZ is.
  
  [Snake elõvesz egy cigarettát.]
  
  SNAKE: Ez elég önzõnek hangzik.
  
  [Sunny és Otacon a fejüket rázzák, hogy Snake ne gyújtson rá.]
  
  CAMPBELL: Snake, ez a küldetés nem egy Washington-i parancs. Nem úgy, mint
  régen. És nem valami, amibe az ENSZ hivatalosan beleegyezhetne.
  
  [Snake feláll és odamegy a digitális kijelzõhöz, amin egy világtérkép van.]
  
  CAMPBELL: De nem nézhetünk az ellenkezõ irányba, amíg Liquid a lázadását
  tervezgeti. Ha nem cselekszünk, õ lesz a legnagyobb fenyegetés, amivel a világ
  valaha szembenézett.
  
  [Campbell feláll, és nyugodtan kiveszi a cigarettát Snake kezébõl.]
  
  CAMPBELL: Snake, te vagy az egyetlen, akiben megbízhatok.
  
  [Snake visszaveszi a cigarettáját Campbelltõl.]
  
  SNAKE: Jól van. Halljuk.
  
  [Campbell egy távirányítóval elõhozza Liquid Ocelot képét, amint néhány PMC
  katona mellett áll.]
  
  CAMPBELL: A Liquid felkelésével kapcsolatos információk eredetileg az Amerikai
  Különleges Erõk jelentésein keresztül jöttek, akiket azután mozgósítottak,
  hogy az ENSZ-nél jelentést tettünk a felfedezéseinkrõl. Figyelik Liquid
  mozgását. Körülbelül tizennyolc órával ezelõtt a Közel-Keleten látták.
  
  [Otacon feláll a számítógéptõl és átül a szemközti székre.]
  
  OTACON: Van egy etnikai kisebbségekbõl álló lázadó sereg a Közel-Keleten, akik
  polgárháborút vívnak a hatalmon lévõ rezsim ellen.
  
  CAMPBELL: A rezsim seregének a magját a Liquid irányítása alatt álló egyik PMC
  alkotja.
  
  SNAKE: Mi a helyet a lázadókkal?
  
  CAMPBELL: A helyi milicisták felbéreltek néhány operátort oktatónak és
  csatatéri parancsnoknak. És persze kapnak segítséget a helyi PMC-ktõl is.
  
  OTACON: Bizony. Egy meghatalmazásos háború bérelt fegyveresek között.
  
  CAMPBELL: PMC kontra PMC. A háború ingoványa. Az új hadi gazdaság tipikus
  áldozatai. Snake, egy fuvarozó teherautón fogsz bejutni a konfliktuszónába. A
  lázadó sereg egy felbérelt operátorának leszel álcázva. Elsõ feladatodként
  kapcsolatba kell lépned az informátorainkkal, a RAT PT 01-nal /*Rat Patrol
  Team Zero One*/. Várni fognak téged.
  
  SNAKE: Rat Patrol, mi? Trükkösnek hangzik.
  
  CAMPBELL: Õk a Különleges Erõk egy csapata, akik a Sereg PMC vizsgálati
  egységébe lettek kinevezve, a CID-be /*Criminal Investigation Division =
  Bûnügyi nyomozóhatóság*/.
  
  SNAKE: CID... A Sereg igazi patkányai.
  
  CAMPBELL: Nem, személyesen kezeskedem felõlük.
  
  SNAKE: Barátaid?
  
  CAMPBELL: Olyasmi. A területre való bejutás az ENSZ humanitárius támogató
  küldetésének lesz álcázva, melyet az amerikai hadsereg támogat. Azonban azután
  nem kapsz sem védelmet, sem garanciát senkitõl. Nem hagyhatsz hátra semmilyen
  bizonyítékot arról, hogy a területen jártál, és fõleg nem az ENSZ-rõl.
  
  [Sunny lejön a konyhából, de Otacon feláll és visszaküldi.]
  
  CAMPBELL: Ha valaha bármi is kiszivárogna errõl, az globális tûzvihart
  gyújtana be. Snake...
  
  [Snake a tûzvihar szóra ránéz a kezében tartott meggyújtatlan cigarettára.
  Campbell feláll és Snake-re néz.]
  
  CAMPBELL: Megteszed ezt értem?
  
  [Snake feláll és a digitális képernyõhöz lép.]
  
  CAMPBELL: Végzel Liquiddel?
  
  SNAKE: Nem vagyok olyan, mint a PMC-k. Nincs szükségem a pénzedre.
  
  CAMPBELL: Köszönöm.
  
  [Snake Campbellhez fordul és odatartja a cigarettáját.]
  
  SNAKE: Ha be akarsz gyújtani valamit, gyújtsd meg ezt.
  
  [Campbell megrázza a fejét.]
  
  SNAKE: Jól van. Majd én meggyújtom a saját tüzem.
  
  
  
  A nem túl távoli jövõben. Egy fáradt csatatéren. A háború megszokottá vált.
  (2014 – Közel-Kelet)
  
  
  
  [Egy poros, sivatagos úton egy teherautó konvoj fegyveres katonákat szállít.]
  
  SNAKE: A háború megváltozott. Már nem nemzetekrõl, ideológiákról vagy
  etnikumokról szól. Felhatalmazott csaták egy végtelen sorozatává vált, melyet
  zsoldosok és gépek vívnak. A háború – és a halálban betöltött szerepe – egy
  olajozottan mûködõ gépezetté vált.
  
  [Az egyik teherautón ott van Snake, beöltözve a lázadók ruhájába, és
  dohányzik.]
  
  SNAKE: A háború megváltozott. Azonosítóval ellátott katonák azonosítóval
  ellátott fegyvereket és azonosítóval ellátott felszereléseket használnak. A
  testükben lévõ nanogépek felerõsítik és irányítják a képességeiket. Genetikai
  irányítás. Információs irányítás. Érzelmi irányítás. Csatatéri irányítás.
  Mindent figyelnek, és irányítás alatt tartanak.
  
  [A konvoj behajt egy városba, és azon belül egy ostrom alatt lévõ területre. A
  katonák elkezdenek leugrálni a teherautókról, de néhányukat azonnal lelövik.]
  
  SNAKE: A háború megváltozott. Az elrettentés kora az irányítás korává vált.
  Mindez annak nevében, hogy elhárítsák a tömegpusztító fegyverek által okozott
  katasztrófák lehetõségét. És aki a csatateret irányítja, a történelmet
  irányítja.
  
  [A lázadók nem képesek komoly támadást indítani a PMC katonák ellen. Sokukat
  lelövik.]
  
  SNAKE: A háború megváltozott. Ha a csatatér teljes irányítás alatt áll, a
  háború megszokottá válik.
  
  [Snake utolsóként száll le a teherautóról, és azonnal fedezékbe bújik. Õ is
  elkezdi lõni a PMC katonákat, de a fegyvere csõdöt mondd, ezért eldobja. A
  mészárlás közepette további teherautók jelennek meg milicistákkal. Az egyik
  teherautó sofõrjét egy PMC mesterlövész lelövi, és így belerohan abba a
  teherautóba, amellyel Snake is érkezett. A PMC katonák érezhetõ elõnyben
  vannak, mivel az elhagyatott épületek fedezékébõl lõnek. Egy idõ után a PMC
  katonák visszavonulnak, és ezzel egy idõben fura hangokat lehet hallani a
  távolból. Leginkább tehénbõgés és tücsökciripelés keverékére hasonlít.
  Hirtelen a levegõbõl két lábon járó, biomechanikai gépek, gekko-k érkeznek, és
  elkezdik lemészárolni a milicistákat. Snake megpróbál észrevétlenül lelépni.
  Behúzódik egy épületbe, és meggyújtja a cigijét, ám ekkor a vállára vér
  csöppen, és mikor felnéz egy gekko-t lát, és egy holttestet. Miközben az
  épület belseje felé menekül, az újonnan szerzett gépfegyverével a gekko-t
  lövi. Az megpróbál utána menni, ám a fal azon része, amelybe kapaszkodott
  leomlik és a gép fejre esik. Snake-nek épp csak annyi ideje van, hogy tárat
  cserél, a következõ pillanatban áttöri mellette a falat egy másik gekko. Ahogy
  Snake elvetõdik az útból lehullik róla a milicista ruha, és láthatóvá válik az
  új lopakodó ruhája, az OctoCamo. Snake a lépcsõ felé rohan, de a gekko elkapja
  a lábát és visszahúzza. Snake elszántan lövi a gekko-t mire az kénytelen
  elengedni, és ahogy elindul felfelé a lépcsõn az beszakad alatta. Snake
  épphogy fel tud mászni az emeletre, ahol csapdába kerül, ugyanis az iménti
  gekko mely elesett most szembõl jön. Snake szájából kiesik a cigaretta, és
  ahogy lenéz utána, észrevesz valamit, amitõl támad egy ötlete. Mikor a gépek
  felérnek az emeltre, sehol nem látják Snake-et, csak az égõ cigarettát és egy
  kartondobozt. Az egyik gép megvizsgálja a cigit, de miután érdektelennek
  találja, elhajítja. Ezután a dobozt veszik szemügyre, és az egyik gép egész
  egyszerûen széttapossa. Vörös folyadék fröccsén szét belõle, ugyanis tele volt
  görögdinnyével. Ezután a két gép valamilyen zöld folyadékot enged ki a
  testébõl, és elhagyják a helyszínt. Az egyik dinnye nekigurul valaminek, ami
  hirtelen színt változtat és felveszi a dinnye mintázatát. Snake az, az új
  lopakodó ruhájában, ami felvette a fal színét és mintázatát, amint leguggolt a
  sarokban. Amint felveszi a cigarettáját a földrõl és feláll, a ruha visszatér
  az eredeti színéhez. Snake végignéz a háború sújtotta városon, miközben három
  helikopter repül el felette. Snake észrevesz egy hasadékot a falon, és azon át
  leugrik egy kis sikátorba. Tõle nem messze egy halott milicista és egy AK-102
  gépfegyver van. Snake a késével óvatosan megpiszkálja a fegyvert, hogy nincs-e
  valami csapda elrejtve, majd miután biztonságosnak ítéli, felveszi. Snake
  ezután felnéz a napra.]
  
  
  
  Három nappal korábban.
  
  [Egy öregember a temetõben egy sírkõ elõtt áll. Tiszteleg, pont úgy ahogy
  hajdanán láthattunk már valakit. Pillanatokkal késõbb egy helikopter száll le
  a temetõben, és Otacon száll ki belõle.]
  
  ÖREGEMBER: Otacon. Még a holtaknak is van fülük.
  
  OTACON: Snake, mennünk kell. Egy régi barát vár rád.
  
  [Az öregember nem más, mint Solid Snake. Míg Otacon szinte semmit nem
  öregedett, õ megõszült, és az arca ráncos lett. Otacon megigazítja a
  szemüvegét, és elindul vissza a helikopterhez, azonban Snake hangja
  megállítja.]
  
  SNAKE: Otacon... A vizsgálati eredmények?
  
  OTACON: A genetikai protein analízis pozitív lett. De az mRNS analízis
  negatív.
  
  [Otacon kétségbeesetten néz Snake-re.]
  
  OTACON: A ráncos bõr, a megkeményedett artériák... A korai öregedési tüneteid
  klasszikus Werner szindrómának tûnnek. De egyetlen vizsgálat sem tudta
  megállapítani az okát.
  
  SNAKE: Szóval?
  
  OTACON: Nos... Abból ítélve, hogy mennyire gyors az öregedés, azt mondanám...
  
  [Snake a kezét nézi.]
  
  SNAKE: Legjobb esetben is egy év, igaz?
  
  OTACON: Igen.
  
  [Snake elmorzsol egy fehér virágszirmot, ahogy azt a szél a kezébe fújja.]
  
  OTACON: Snake, próbálkozzunk meg egy másik orvossal.
  
  SNAKE: Semmi értelme. Nem vagyok átlagos ember. Nem is beszélve a FOXDIE-ról.
  
  OTACON: Igazad van. De nem tudjuk, hol van Naomi.
  
  SNAKE: Naomi...
  
  [Snake elindul a helikopter felé, amelyben Campbell vár rá. Campbell a kezét
  nyújtja Snake-nek és felsegíti a helikopterre.]
  
  CAMPBELL: Snake!
  
  SNAKE: Ezredes! Jó látni téged!
  
  CAMPBELL: Nem vagyok már ezredes, Snake.
  
  SNAKE: Azt hittem, az egyetlen hely, ahol így foglak látni, a lányod esküvõje
  lesz.
  
  [Campbell öltönyt visel.]
  
  SNAKE: Mit csinálsz manapság?
  
  CAMPBELL: Egy szervezetnél dolgozom, mely az ENSZ biztonsági tanácsa alá
  tartozik. A PMC Felügyeleti és Vizsgálati Bizottság, elemzõ és értékelõ
  személyzeténél.
  
  [Otacon is felszáll a helikopterre és leül Campbell mellé.]
  
  SNAKE: Igen, emlékszem, hogy néhány éve elfogadták a határozatot.
  
  CAMPBELL: Snake... A munkám során birtokomba jutott néhány információ.
  Megtaláltuk... A Közel-Keleten.
  
  [Snake meglepetten néz Campbellre. Közben a helikopter felszáll.]
  
  CAMPBELL: Út közben elmondom. Meg kell állítanunk. Most. Mielõtt túl késõ.
  
  OTACON: Liquid lépett. Megtaláltuk.
  
  CAMPBELL: Lázadásra készül. Liquid egy közel-keleti háborús zónában vár a
  megfelelõ pillanatra. Találd meg!
  
  
  
  [Snake gondolataiba mélyedve a napot nézi. A codec csörgése zökkenti ki.]
  
  SNAKE: Itt Snake. Hallasz engem?
  
  OTACON: Mi a helyzet?
  
  SNAKE: A város határán belül vagyok. Nyüzsögnek itt a gyíkok.
  
  OTACON: Az AT Corp ember nélküli kétlábú fegyverei. Az amerikai hadseregnél a
  hivatalos megnevezésük „Irving”. Futótûzként terjedtek a PMC-k között.
  Manapság már a tankoknál is több van belõlük szolgálatban. Erõs, páncélozott
  fémburkolat fedi õket, és nagyon gyorsan mozognak. Legjobb lenne, ha
  elkerülnéd õket.
  
  SNAKE: Ember nélküliek... Nem sokára az élõ, lélegzõ katonák munka nélkül
  maradnak.
  
  OTACON: Ennek ellenére indokolatlanul sok Gekko van ott. A számuk meghaladja
  annak a vidéknek a hadi árait. Biztosan közük van Liquid megérkezéséhez.
  
  SNAKE: Szerinted tényleg itt van?
  
  OTACON: Kérdezd meg magad a Sereg embereitõl, ha találkoztál velük. Ó, és
  Snake! A Mk.II-val felderítettem a területet az érkezésed elõtt. A közelben
  megtalálod.
  
  SNAKE: Mk. II?
  
  OTACON: Ez egy távirányítású mozgatható terminál. Sunny és én készítettük. A
  Mk.II ellát a terület térképével, és a csatával kapcsolatos adatokkal. Meg
  kellene találnod, még mielõtt bármit teszel.
  
  SNAKE: Rendben. Értem.
  
  OTACON: A találkozóhelyet megjelöltem a térképeden. Ott várok rád.
  
  [Eljut az épülethez, amelyben találkoznia kell a Mk.II-val. A falhoz lapul és
  kikémlel az utcára. Hirtelen hangot hall a háta mögül és célra tartja a
  gépfegyverét. A korábban látott kis robot jelenik meg, melynek a képernyõjén
  Otacon látható.]
  
  OTACON: Én vagyok az, Snake. Snake, én vagyok!
  
  [Snake hitetlenkedve néz a kis szerkezetre.]
  
  SNAKE: Otacon?
  
  OTACON: Sajnálom, hogy megvárattalak, Snake. Hadd mutassam be neked a Metal
  Gear Mk.II-t.
  
  SNAKE: Metal Gear?
  
  OTACON: Bizony. Épp, mint REX. De ez a Gear nem egy fegyver. Ez egy
  távirányítású mozgatható terminál, mely azért készült, hogy operatív
  támogatást nyújtson neked.
  
  SNAKE: Hol vagy?
  
  OTACON: A Nomádon, hol máshol? A Mk.II-n keresztül figyelni foglak.
  
  SNAKE: Bárcsak értenék ezekhez a szerkentyûkhöz.
  
  OTACON: Hé, lélekben veled leszek. Egyébként, mivel be kellett öltöznöd
  milicistának, a Mk.II-val küldtem neked néhány cuccot.
  
  [A Mk.II elõvesz a tároló részébõl egy tárgyat és odaadja Snake-nek.]
  
  OTACON: Kezdjük ezzel. Rakd a bal szemedre.
  
  SNAKE: Úgy néz ki, mint egy szemfedõ.
  
  OTACON: Solid Eye-nak hívom. Ez egy multifunkcionális szemüveg, mely radar
  képeket és egyéb információkat mutat 3D-ben. Át is lehet kapcsolni fényerõsítõ
  éjszakai üzemmódba.
  
  [Snake kipróbálja a szemüveg különbözõ funkcióit. Odakintrõl lövések
  hallatszanak. Snake feláll és megvizsgálja a helyzetet a Solid Eye-jal.]
  
  SNAKE: A lázadók odakinn vannak.
  
  OTACON: Úgy tûnik sikerül megverniük a kormány PMC csapatait. Legalábbis
  többen vannak, mint õk.
  
  SNAKE: És ez nekik hazai pálya.
  
  OTACON: Snake! Tudom, hogy ez egy titkos küldetés, de meg kell védened magad.
  
  [A Mk.II elõvesz egy pisztoly és lerakja a földre Snake elé.]
  
  SNAKE: Egy operátor.
  
  OTACON: Felszereltem rá egy hangtompítót. És itt egy nyugtatópisztoly is.
  
  [A Mk.II ezt is lerakja Snake elé.]
  
  SNAKE: Milyen figyelmes vagy.
  
  OTACON: Még a Rendszer beindulása elõtt készült. Valamilyen csoda folytán soha
  nem vették vissza. Nehéz mostanában rendes fegyvereket találni, melyeket nem
  irányítanak.
  
  [Snake feláll.]
  
  SNAKE: Jössz?
  
  OTACON: Persze. Mindenhová követlek. Bekapcsolom az álcázást, hogy ne keltsek
  feltûnést.
  
  [A Mk.II láthatatlanná válik.]
  
  SNAKE: Snake, az informátorok, akik azt állítják, hogy látták itt Liquidet,
  egy kicsit messzebb vannak. Indulj el a találkozóhelyre. Megjelöltem a helyet
  a radaron, a Solid Eye jobb felsõ sarkában. Odakinn háború van. Légy
  folyamatosan készenlétben.
  
  [Snake lejut a milicisták földalatti bázisába. A bázis végében talál egy
  szobát, egy páncélozott jármûvel. Snake a földön észrevesz egy M4-es
  gépfegyvert, és mikor közelebb megy hozzá észreveszi, hogy ül mellette egy kis
  majom, és éppen szódát iszik, majd aprót böffent. Snake meglepetten fogja rá a
  pisztolyát.]
  
  ???: Nem rossz, ugye? Hé, megállj! Vigyázz hova mutogatsz azzal az izével!
  
  [Snake a majom tulajdonosára céloz. Egy fekete férfi jelenik meg, aki egy
  fehér kendõt lebegtet maga elõtt.]
  
  SNAKE: Ki vagy te?
  
  ???: Nem vagyok sem ellenség, sem barát.
  
  [A férfi meglengeti a kendõt, és elõvarázsol belõle egy kézigránátot.]
  
  ???: Voila.
  
  SNAKE: Nem vagy milicista, és PMC sem.
  
  ???: Fegyverkereskedõ vagyok. Minden forma és méret érdekel. De nem kell
  aggódnod, mert az összes szarságom tisztára van mosva.
  
  SNAKE: Tisztára van mosva?
  
  [A férfi visszateszi a fehér kendõt a gránátra, és mikor újra elveszi azt, már
  egy almát tart a kezében. Megtörölgeti a zakójában, és bele akar harapni, de
  meggondolja magát és a háta mögé dobja. A majom azonnal az alma után megy.]
  
  ???: Tudod, fogom az azonosítós fegyvereket, melyeket a PMC-k használnak, és
  elvégzek rajtuk néhány módosítást. Azután azonosító nélkül is lehet használni
  õket. Más szóval én egy fegyvermosó vagyok. Szólíts Drebinnek.
  
  SNAKE: Drebin?
  
  DREBIN: Igen, minket így hívnak.
  
  SNAKE: Többen is vagytok?
  
  DREBIN: Az egész világon. Nem mintha valaha is találkoztam volna eggyel is
  személyesen. Én a 893-as számú Drebin vagyok. Te nem vagy regisztrált PMC
  alkalmazott, ugye? Akkor egy olyan fickóra van szükséged, mint én.
  
  [Drebin felveszi a földrõl az M4-est és odaadja Snake-nek.]
  
  DREBIN: Tekintsd ajándéknak. Vedd el.
  
  [Snake elveszi a fegyvert, és tüzetesen elkezdi megvizsgálni.]
  
  DREBIN: Az M4-es. Az amerikai hadsereg által használt hivatalos karabiner
  modell. Az M16-os szolgálati gépfegyverbõl fejlesztették ki. Ez egy
  élvonalbeli minõségû modell. Igazán népszerû a nagy PMC-k körében. Magas
  precízió, jobb a kormány által alkalmazott szarnál. Természetesen ingyen van.
  Nyugi, a csõ tiszta.
  
  SNAKE: CQC kompatibilis?
  
  DREBIN: A legszebb ebben a fegyverben, hogy sok testre szabható része van. Úgy
  alakítod, ahogy akarod, hogy passzoljon a mindennapi igényeidhez.
  
  SNAKE: Célkereszt, rácsozott rendszer... Nem rossz.
  
  DREBIN: Igen, nos tudod, rengeteg újdonságom van itt. És ha szükséged van rá,
  széles választékkel szolgálhatok forgalmon kívüli darabokból is.
  
  SNAKE: A váz elég merev. Nem zörög.
  
  DREBIN: Gyerünk, barátkozz vele.
  
  [Snake lõni akar a fegyverrel, de nem tudja meghúzni a ravaszt.]
  
  SNAKE: Nem tudom meghúzni a ravaszt.
  
  DREBIN: Tényleg? Ez furcsa.
  
  SNAKE: Mi furcsa?
  
  DREBIN: Várj csak, most már értem. Fogadok, hogy korábbi generációs
  nanogépeket használsz.
  
  SNAKE: Korábbi generáció?
  
  DREBIN: Néha nem passzolnak az új Rendszerhez.
  
  [Snake a pisztolyához nyúl.]
  
  SNAKE: Most komolyan, ki vagy te?
  
  DREBIN: Hé, lassíts!
  
  [Drebin kivesz egy szódát egy jéggel teli vödörbõl és iszik egy kortyot, majd
  böffent.]
  
  DREBIN: Jelenleg az AT Securitiy-nél dolgozom, a termelésirányításnál. Még
  regisztráció elõtt hozzájutok az azonosító chipekhez.
  
  [Drebin Snake felé nyújtja a szódát.]
  
  DREBIN: Igyál egy kortyot.
  
  [Snake vonakodva megrázza a fejét.]
  
  DREBIN: Ez az AT egy olyan oldala, melyet a nyilvánosság nem lát. Ahogy
  elnézlek, nem tartozol egyetlen állami hadsereghez sem. De zöldfülûnek sem
  mondanálak. Múlt-generációs nanogépeid vannak. Úgyhogy a korábbi Amerikai
  Seregre tippelnék.
  
  [Snake meglepettnek tûnik.]
  
  DREBIN: Nem tudom miért vagy itt. De jól felszerelt akarsz lenni, igazam van?
  Úgyhogy beszélhetünk az ületrõl, vagy mi van? Nem fogod megbánni.
  
  [Otacon felhívja codec-en Snake-et.]
  
  SNAKE: Mit gondolsz róla, Otacon?
  
  OTACON: Különösebben nem csípem a fickót, de úgy tûnik, szükségünk lesz a
  segítségére az azonosítós fegyverek kapcsán. Sunny végzett egy kis nyomozást
  számunkra. Drebin. Egy jól ismert fegyvermosó a hadigazdaság köreiben. Egy
  üzletember, aki leginkább feketepiaci lõfegyvereket árusít, PMC-knek és helyi
  milicistáknak. Szomália, a Balkán, Libanon, Dárfúr, Csecsen Föld, Timor, Peru,
  a Pandzsáb régió, Kasmír, Kolumbia. Ez a fickó tényleg mindenhol megfordult.
  
  SNAKE: Hogy csinálhatja?
  
  OTACON: Létrehozhatsz egy azonosító nélküli fegyvert, ha az
  azonosító-felismerõ chipet kicseréled egy utánzatra. Így megkerülheted az
  azonosítás folyamatát és használhatod a fegyvert. A gond az, hogy a Rendszer
  részérõl még így is marad egy feljegyzés, a chip kicserélésérõl. Drebin az AT
  Security alkalmazottja. Biztosan vannak belsõ kapcsolatai, akik törlik a
  feljegyzéseket neki.
  
  SNAKE: Szerinted lehet valami közük a dologhoz a Hazafiaknak?
  
  OTACON: Azt nem hinném. Ha a háttérbõl a Hazafiak irányítanák a Rendszert,
  akkor egy olyan sunyi alak, mint Drebin, igazi tüske lenne a kollektív
  hátsójukban.
  
  SNAKE: Megbízhatunk benne?
  
  OTACON: Ne feledd, Drebin egy zöldgalléros. A hadi gazdaság a megélhetést
  jelenti számára. Nem hagyja, hogy az érzelmek az üzlet útjába álljanak, és
  soha nem piszkítja be a kezét. Az egyetlen, amiben bízik, az a pénz. Osztom az
  aggodalmad, de mi lenne, ha karnyújtásnyi távolságban tartanánk? Csak arra
  használnánk, hogy információt és ellátmányt szerezzünk tõle. Szigorúan csak
  üzleti lenne a kapcsolat.
  
  SNAKE: Jól van.
  
  [Snake bontja a beszélgetést.]
  
  DREBIN: Na, készen állsz egyezséget kötni?
  
  [Snake bólint.]
  
  DREBIN: Jól van. Beszéljünk az üzletrõl. Ez egy háborús zóna.
  Teherkocsi-rakományon érkezik a termék. És biztos vagyok benne, hogy sok
  fegyvert fogsz begyûjteni a csatatéren. Amelyik fegyverre nincs szükséged, azt
  megvásárolom tõled. Cserébe pontokat kapsz, melyeket szolgáltatásokra
  válthatsz be.
  
  SNAKE: Mint például?
  
  DREBIN: Tisztára mosom az azonosítós fegyvereidet. Nincs több zárlat. És
  adhatok is el neked fegyvereket a készleteimbõl. Hadd mutassam meg.
  
  [Drebin a páncélautó hátuljához megy és int Snake-nek. Snake óvatosan beszáll
  a járgányba, melyben egy szódagép is van, a falat pedig különféle fényképek
  borítják.]
  
  DREBIN: Hogy biztosan használhasd az azonosító nélküli fegyvereket, el kell
  fojtanom a benned lévõ régi nanogépeket, különben akadályozhatják a Rendszer
  mûködését.
  
  [Drebin mutat Snake-nek egy egyedi kinézetû fecskendõt.]
  
  DREBIN: Tessék. Szúrd be magad ezzel. Tele van tompító nanogépekkel.
  
  [Drebin gyorsan meg akarja szúrni Snake-et, de õ kivédi a mozdulatot, és távol
  tartja Drebin kezét.]
  
  DREBIN: Nyugi, nem fog fájni. Félsz a tûtõl, vagy mi van?
  
  [Snake lassan leengedi a kezét, és hagyja, hogy Drebin megszúrja a nyakán.]
  
  DREBIN: Látod? Nem kell izgulni. Most már gond nélkül használhatsz azonosító
  nélküli fegyvereket.
  
  [Drebin feláll, és ki akar szállni az autóból, de a majom a szóda után
  nyúlkál.]
  
  DREBIN: Hé! Viselkedj szépen a vendégünk elõtt.
  
  [Drebin odaszól Snake-nek.]
  
  DREBIN: Szállj ki.
  
  [Snake már épp felállna, de a majom odanyújtja neki az almát, amit Drebin
  eldobott. Snake megijeszti a majmot. A majom összerezzen, Snake pedig kiszáll
  a kocsiból. Újra megpróbál lõni az M4-essel, és ezúttal sikerül neki.]
  
  DREBIN: Na ugye, látod? Semmi gond. Mostantól, ha felszedsz egy azonosítós
  fegyvert, amely lezár, csak szólj. Te megnevezed, én tisztára mosom. De persze
  fizetned kell érte. Az ár az éppen aktuális hadi áraktól függ.
  
  [Drebin iszik még egy kortyot a szódából.]
  
  DREBIN: Ember, pihentetnem kellene ezt a szart.
  
  SNAKE: Úgy tûnik, egész jól megy a sorod.
  
  DREBIN: Mondhatjuk... Köszönhetõen a hadigazdaságnak... És hogy a Rendszer
  mindent megszigorít. Jelenleg a Rendszerkódok jelentik a törvényt. És az
  irányítás alapvetõen korlátlan. Kikövezi az utat a zsíros profit számára,
  ha hajlandó vagy meghajlítani a törvényt. A kereslet a hadi gazdaságnak
  köszönhetõen egyre nõ. Azonosítós fegyvereket árulok a PMC-knek és az állami
  hadseregeknek. És csupasz fegyvereket a terrorista csoportoknak, és a katonai
  jellegû tömörüléseknek. És ezeket az azonosítós fegyvereket nem lehet eladni a
  feketepiacon. A Rendszer gyakorlatilag egy engedély számunka,
  fegyverkereskedõk számára, hogy pénzt nyomtassunk.
  
  [Drebin felveszi a földrõl a jegesvödröt, és berakja a páncélautóba. Ezután
  lezárja a hátsó ajtót.]
  
  DREBIN: A hadsereg privatizálása óriásira dagasztotta a PMC-ket. És minél
  nagyobbak lesznek a PMC-k, a civileket és a katonákat elválasztó határvonal
  annál jobban elmosódik. Elõbb vagy utóbb az egész átkozott emberi faj
  zöldgalléros lesz. Mind felhatalmazásos háborúkban fogunk harcolni. De hé!
  Ennek a hadigazdaságnak köszönhetõen van étel az asztalomon. Te is zöld
  galléros vagy, ugye? Igen, látom a szemedben. Sok csatát láttál már.
  
  SNAKE: Mibõl gondolod, hogy ismersz engem?
  
  DREBIN: Nem kell szégyenkezned. Én is így vagyok. Én is itt nõttem fel. Engem
  nem érdekel a külvilág. Akkor jól van. Ha kellek, kiálts. Gyors szolgáltatásra
  szakosodtunk. Figyeled a hajtóerõm?
  
  [Drebin végighúzza az úját a páncélautón, és felmászik a vezetõfülkéhez.
  Mielõtt beszáll, sajátságosan elköszön Snake-tõl.]
  
  DREBIN: Szemmel. Tartalak. Téged.
  
  [Az elsõ szónál két újjal a saját szemére mutat, a második szónál ökölbe
  szorítja a kezét, végül a harmadik szónál két újjal rámutat Snake-re.
  Egyébként ez van felírva a páncélautó oldalára is. Drebin beszáll az autóba,
  és a majom lezárja az ajtót. Ezután kinyílik egy kapu és Drebin elhajt. Snake
  is elhagyja az épületet, és odakinn Otacon hívja.]
  
  OTACON: Tudom, mit gondolsz, de Drebinnek igaza van. A világ függ a
  háborútól... A hadigazdaságtól. El tudod képzelni, mi történne, ha a háború
  egyszerûen eltûnne egyik napról a másikra?
  
  SNAKE: Otacon, mindketten említettetek korábban valami hadi árakat. Mit jelent
  az?
  
  OTACON: Ez egyfajta piaci ár, amely nem csak a PMC-k és a hadiipar
  keresletétõl függ, hanem a termelõ, elosztó és energiaellátó hálózatoktól is,
  melyek támogatják azokat. Ugrásszerûen növekszik, és a befektetõk ezt kezdik
  észrevenni. Ha egy adott területen a harc egyre hevesebb és elnyúltabb, a hadi
  árak felmennek. Drebin árai kétségtelenül kapcsolatban állnak a hadi árakkal.
  Minél hosszabb és véresebb egy csata, annál magasabbak a szolgáltatások árai.
  Másrészrõl, minél csendesebb a helyzet, annál jobban lehet alkudozni. Snake,
  mostantól a Mk.II-t fogjuk használni, a Drebinnel való kereskedés során. Akár
  utcai árusnak is nevezhetnénk. A Mk.II egyfajta kifutófiú lesz, aki összeköt
  vele. Ha többet is begyûjtesz egyforma fegyverekbõl, a felesleg automatikusan
  Drebinhez kerül. A fegyverekben lévõ töltényt megtarthatod. Más szóval, tied a
  töltény, a fegyvert pedig elcseréljük Drebinnél pontokért.
  
  SNAKE: Értem.
  
  OTACON: A megszerzett pontokat felhasználhatod, hogy használhatóvá tedd az
  azonosítós fegyvereket, vagy akár újakat vásárolj.
  
  SNAKE: Jól hangzik.
  
  OTACON: El kell fogadnunk, hogy rajtad kívül más ügynökök is gyûjtenek
  Drebinnek fegyvereket. Tudod, szabadúszó zöldgallérosok, akik fegyvereket
  gyûjtenek szolgáltatásokért cserébe.
  
  SNAKE: Azt hiszem egyelõre bíznom kell benne.
  
  OTACON: Rendben. Most keresd meg az informátorainkat, a Rat Patrol-t.
  
  [Snake-nek át kell jutnia egy leomlott épületen. A túloldalon egy érdekes
  jelentre lesz figyelmes. Egy milicista õrködik az épület elõtt. Épp elhalad
  egy régi, rozsdás hordó mellett, amikor fura hangokat hall kiszûrõdni belõle.
  Egészen konkrétan meghallja, hogy valaki szellent a hordóban.]
  
  MILICISTA: Ki az?
  
  [A hordóból kiszól valaki.]
  
  ???: Menj innen! Még nem végeztem!
  
  [A milicista felborítja a hordót, amiben egy letölt gatyájú, maszkos férfi
  guggol. Néhány pillanatig némán nézik egymást, majd a férfi megint szellent,
  és a milicista undorodva befogja az orrát. A férfi megpróbál elmenekülni a
  milicista elõl.]
  
  MILICISTA: Állj! Állj meg! Gyere vissza!
  
  [Miután eltûnnek, Snake elõjön, és miután észrevesz egy szakadt kartondobozt,
  úgy dönt, megvizsgálja a hordót. Végül elégedetten bólint és elhatározza, hogy
  magával viszi. Végül Snake eljut az épületbe, ahol az informátorokkal kell
  találkoznia. Feljut a legfelsõ emeletre és belép egy ajtón. Jobbról valami zaj
  elvonja a figyelmét, és ekkor hátulról ráfogja a fegyverét az iménti hordós
  figura.]
  
  ???: Tedd le a fegyvert!
  
  [Snake felteszi a kezeit.]
  
  ???: Tedd le a fegyvert!
  
  SNAKE: Jól van.
  
  [Snake lassan leteszi a pisztolyát a földre.]
  
  SNAKE: Tessék.
  
  ???: Maradj nyugton.
  
  [Snake lassan megfordul, és szemügyre veszi a fickót.]
  
  ???: Ne mozdulj!
  
  [Snake tekintete a férfi gépfegyverére vándorol.]
  
  SNAKE: Még csak ki sem biztosítottad, újonc.
  
  ???: Vigyázz, nem vagyok újonc! Tíz éves veterán vagyok.
  
  [Snake úgy tesz, mintha félrenézne, és ekkor a férfi úgy dönt, hogy ellenõrzi
  a fegyverét. Snake kihasználja az alkalmat, és egy villámgyors mozdulattal
  megszabadítja a fickót a fegyverétõl, és a földre küldi. Snake kibiztosítja a
  fegyvert, és becélozza a földön fekvõ férfit.]
  
  SNAKE: Hogy a fenében éltél túl tíz évet?
  
  [Ekkor megjelenik egy újabb maszkos katona, és két másik maszk nélkül.]
  
  ???: Ne mozdulj!
  
  [A második maszkos katona pisztolyt fog Snake-re.]
  
  ???: CQC... Egy igazi Big Boss, mi? 
  
  [Snake, miközben folyamatosan a második maszkos katonára céloz a
  gépfegyverrel, rátérdel az elsõ maszkos katona nyakára, és így szorítja le a
  földre.]
  
  ???: Engedd le a fegyvert! Csak lassan. A helyedben nem próbálkoznék semmi
  bolondsággal.
  
  [Snake a második maszkos katona felszerelésén egy ismerõs címert vesz észre. A
  FOXHOUND egység címere az.]
  
  SNAKE: FOX...?
  
  [Ekkor mindketten leeresztik a fegyvereiket.]
  
  ???: Snake?
  
  [A katona leveszi a maszkját, és kiderül, hogy Meryl Silverburgh az.]
  
  MERYL: Snake.
  
  [Snake meglepetten áll fel.]
  
  SNAKE: Meryl?
  
  MERYL: Te vagy az?
  
  [Meryl közelebb megy Snake-hez, és az arcát fürkészi.]
  
  MERYL: Mi történt az arcoddal?
  
  [Meryl meg akarja érinteni Snake arcát, de Snake elfordul tõle.]
  
  SNAKE: Felgyorsult öregedés. Az oka ismeretlen.
  
  MERYL: Ó, Istenem...
  
  SNAKE: Meryl, te vagy az informátorom az amerikai hadseregtõl?
  
  MERYL: Te pedig biztosan az ENSZ által küldött ellenõr vagy.
  
  [A két másik katona elõjön, közben végig Snake-re céloznak. Meryl int nekik,
  hogy engedjék le a fegyvereket.]
  
  MERYL: Akiba!
  
  [A maszkos férfi felugrik a földrõl.]
  
  AKIBA: Parancsnok!
  
  [Meryl villámgyorsan állcsúcson vágja, és visszalöki a földre.]
  
  AKIBA: Sajnálom...
  
  [Meryl a két másik katona mellé áll.]
  
  MERYL: Ez a RAT PT 01. A CID emberei vagyunk. Az egyik szervezeté, mely a PMC
  tevékenységet vizsgálja.
  
  [Akiba csatlakozik a csapathoz, és pózba vágja magát.]
  
  SNAKE: Elõbb kopók, most patkányok.
  
  [Snake visszaadja Akibának a gépfegyverét.]
  
  SNAKE: Tessék, visszakaphatod.
  
  [Akiba visszaveszi a fegyverét, és rámordul Snake-re. A többiek elindulnak a
  helyiség belseje felé, Akiba viszont a hasát fogva térdre esik.]
  
  SNAKE: Mi a bajod? Jól vagy?
  
  [Akiba a fejét rázza.]
  
  SNAKE: Fáj a hasad?
  
  [Akiba bólint.]
  
  SNAKE: Hasmenés.
  
  [Erre Akiba szellent egyet. Késõbb Snake egy asztalnál ül, és fényképeket
  nézeget, melyeket Meryl és a csapata készített.]
  
  MERYL: Liquid négy nappal ezelõtt érkezett meg a területre. És azóta ez a nõ
  vele van.
  
  [Meryl ad Snake-nek egy fényképet, amin egy nõ van, akinek az arcát egy
  fejkendõ árnyéka takarja el.]
  
  MERYL: Nem néz ki harcosnak. Talán valamilyen tanácsadó. Lehet, hogy tudós.
  
  [Meryl gyengéden megérinti Snake vállát, de Snake lerázza magáról.]
  
  SNAKE: Szóval te vagy ennek a 01-es egységnek a parancsnoka?
  
  MERYL: Miért? Van ezzel valami gond? Bemutatlak a csapatnak. Õ Ed, a rádiósunk
  és a mesterlövészünk.
  
  [Meryl a fegyverét vizsgálgató fekete katonára mutat.]
  
  MERYL: Az alvó óriás, Jonathan.
  
  [Az említett katona ekkor felriad, és Snake észreveszi, hogy a haja úgy van
  megnyírva, hogy a tarkóján egy felkiáltójelet formázzon.]
  
  MERYL: Ne állj a háta mögé. Nagyon utálja. És végül...
  
  [Akiba lép be a szobába és szemmel léthatóan még mindig kínozza a hasfájás.]
  
  MERYL: Johnny. De mindenki csak Akibának szólítja.
  
  AKIBA: Parancsnok! Végeztem az érzékelõk felállításával.
  
  MERYL: Rendben, Akiba.
  
  SNAKE: Felnõttél.
  
  MERYL: Talán, mert valaki jól tanított. Egy bizonyos legendás hõs, aki
  hirtelen eltûnt. Kiléptél az egységtõl. Én... Soha nem mondtam le rólad... Sem
  a FOXHOUND-ról. Akkoriban, csak azt akartam, hogy elfogadj. Azt akartam, hogy
  megfordulj, és lásd, ki vagyok. De... Már magam mögött hagytam a múltat.
  Végeztem a kis szerelmi játékokkal.
  
  [Snake feláll, és elsétál az asztaltól.]
  
  MERYL: Szóval, miért vagy itt?
  
  SNAKE: Veszélyfelmérés a PMC-k kapcsán.
  
  MERYL: Tényleg? Csak mert hallottam egy pletykát, mely szerint van odakinn egy
  orgyilkos, akinek a célpontja a vezérük.
  
  SNAKE: Nos, az csak pletyka. Csak azért vagyok itt, hogy felmérjem a PMC-k
  befolyását és hatását a menekültvédelmi törekvésekre.
  
  MERYL: Ez minden?
  
  SNAKE: Bõven elég egy olyan visszavonult veteránnak, mint én.
  
  MERYL: Tudom, hogy felkelésre készül. De amíg az AT Security Rendszere a
  helyén van, nem járhat sikerrel.
  
  SNAKE: Miért vagy ebben ennyire biztos?
  
  MERYL: Egy olyan rendszert alkottak meg, amely valós idõben figyel minden
  harcban álló katonát, legyen az állami hadsereg vagy PMC tagja. Minden egyes
  katona teljes mértékben azonosítóval ellátott, az ebbõl a célból a testükbe
  fecskendezett nanogépeknek köszönhetõen. A nanogépek a nap huszonnégy órájában
  nyomon követik a katonákat és a valós idejû személyes adataikat. Figyelik
  minden egyes katona helyzetét, mozgását, sebességét, tölténytartalékát, lövési
  pontosságát. Sérüléseket, élelmiszeradagokat, folyadékbevitelt és ellátmányt.
  A kibocsátott izzadtságot, szívritmust, vérnyomást és cukorszintet, oxigént. A
  test állapotára vonatkozó összes adatot, az érzékszervek adatait, a fájdalom
  és a félelem jeleire vonatkozóan. A test összes belsõ reakciójával kapcsolatos
  adatot. Az egészet egy MI /*Mesterséges Intelligencia*/ gyûjti össze a
  rendszer magjában. Az adatokat a központban figyelik, így gyorsabb, pontosabb
  és racionálisabb döntéseket hozhatnak. Valamint lehetõvé teszi a
  kríziskezelést minden egyes katona esetében. Az amerikai hadsereg, a
  szövetséges országok állami hadseregei és a PMC-k is használják. Még a
  rendõrségi ügynökségek is kezdik alkalmazni. Ha nem egyeznek bele a Rendszer
  használatába, a PMC-k nem küldhetnek csapatokat sehova.
  
  SNAKE: A ti testetekben is megvannak a Rendszer nanogépei?
  
  MERYL: Természetesen. A mi egységünk is a szabályok szerint játszik, úgy mint
  mindenki más. Eleinte hátborzongató volt a tudat, hogy a nap huszonnégy
  órájában figyelnek. De hozzászoktam. Nagyon sok elõny jár vele a csatatéren.
  Tisztább képet kapunk arról, hogy mi folyik körülöttünk, így kevesebb a
  zûrzavar a küldetések során. A nanogépeink kommunikálnak egymással,
  megkönnyítve a csapatmunkát. És ez nem minden, amit a Rendszer tesz értünk. Ez
  egyben egy biztonsági garancia is a PMC-k ellen.
  
  SNAKE: Biztonsági garancia?
  
  MERYL: Bizony. A PMC-k ország és ideológia nélküli harci csoportok. Nem a
  nacionalizmusért vagy valamilyen ügyért harcolnak. Nem érdekli õket, hogy a
  háborút miért vívják. Õk csak testek, akik valaki más nevében harcolnak.
  Zsoldosok. Árucikkek. Így könnyen elképzelhetõ, hogy elárulják az ügyfeleiket,
  úgy hogy csatlakoznak az ellenséghez, vagy megtagadják a harcot. Vagy
  humanitárius atrocitásokat követnek el. Hogy ellenõrzés alatt tartsák ezeket a
  dolgokat, senki nem használhat lõfegyvereket vagy harci jármûveket a megfelelõ
  rendszerazonosító nélkül. Ez igaz minden egyes felszerelés, minden egyes
  darabjára odakinn. Így ha a PMC-k terroristatámadással vagy puccsal
  próbálkoznának, a fegyvereik és a felszereléseik azonnal lezárnának. Nem
  lennének képesek mozogni, támadni és képtelenek lennének a harc bármely
  formájára. És ez még nem minden. Minden adat a helyzetükkel, a személyzettel
  és a harci teherbírásukkal kapcsolatban kiszivárog hozzánk a nanogépeken
  keresztül. Még ha ki is tudnák játszani a rendszert úgy, hogy minden egyes
  katona testébõl eltávolítanák a nanogépeket, a folyamat során elveszítenék az
  azonosítóikat, és nem tudnák használni a fegyvereiket.
  
  SNAKE: És e mögött a Hazafiak állnak?
  
  MERYL: La li lu le lo? Mirõl beszélsz?
  
  SNAKE: Nem számít. Szóval ez a Rendszer üzembiztos, mi?
  
  MERYL: Teljes mértékben. SOP-nek nevezik.
  
  SNAKE: A Hazafiak Fiai... /*Sons of the Patriots*/
  
  MERYL: Az MI, mely irányítja, egy szigorúan õrzött titok, mind az ArmsTech
  Security-nél, ahol kifejlesztették, és mind a Pentagonnál. Kizárt dolog, hogy
  egy harmadik csoport átvegye az irányítását.
  
  SNAKE: Nemrég találkoztam egy fickóval, aki azt mondta, tisztára tudja mosni
  az azonosítós fegyvereket. A Rendszeren vannak lyukak.
  
  MERYL: Nem lehet több néhányszáznál azokból a fegyvermosókból. Az csak egy
  gyökérmozgalom. Nem tudnak hatni az egész PMC-s hadigépezetre. Egyébként
  Liquidnek PMC-ként regisztrálnia kellett a Rendszerben, ahhoz, hogy egy ilyen
  nagy hadsereget felállítson. A PMC-i, számok tekintetében, még az amerikai
  hadseregnél is nagyobbak lehetnek. De amíg regisztrálva vannak, a katonáik
  tevékenységét folyamatosan figyelik. Ameddig Amerika azonnal válaszol Liquid
  lépésére, túlérõvel legyõzhetjük.
  
  SNAKE: Túlerõvel, mi?
  
  MERYL: Mikor az ARSOC /*Army Special Operations Command = Szárazföldi Haderõ
  Különleges Hadviselési Parancsnoksága*/ hallott Liquid terveirõl, ideküldtek
  minket, hogy a PMC-k körül szaglásszunk. Annak ellenére, hogy az SOP szemmel
  tartja a dolgokat, mindig vannak zavaros pontok, melyekkel a csatatéren kell
  foglalkozni. Rendzavarás, parancsmegtagadás, szerzõdésszegés. Mi úgy
  támogatjuk a Rendszert, hogy figyeljük a katonákat. A PMC-k vizsgálatát mindig
  a csatatéren végzik el. Ezért hatalmaztak fel minket fegyverviselésre és
  használatra. Csak az elmúlt néhány hónapban öt vizsgálati csapatot vesztettünk
  el. Mind beépültek Liquid PMC-ibe.
  
  SNAKE: Akkor ha elkapnak...?
  
  MERYL: Kivégeznének, mint a patkányokat. De annál azért okosabbak vagyunk.
  Elvegyülünk a PMC-k között. Három hónap és Isten tudja hány csatatéren való
  kutakodás után, végre megtaláltuk. Mikor jelentettük, hogy megvan Liquid, a
  feletteseink megparancsolták, hogy lássuk el az ENSZ nyomozókat információval.
  De nem tudtam, hogy te leszel az.
  
  SNAKE: Az Ezredes nem mondta, hogy engem küld?
  
  MERYL: Ezredes?
  
  [Meryl arcára kiül a döbbenet.]
  
  MERYL: Ne mondd, hogy Campbell az!
  
  SNAKE: De igen.
  
  MERYL: Õ adott neked utasítást?
  
  SNAKE: Nem tudtad?
  
  [Meryl feláll és rávág az asztalra.]
  
  MERYL: Most csak viccelsz! Azt várod, hogy a nagybátyámmal dolgozzak?
  
  [Meryl ledobja az asztalról a képeket.]
  
  SNAKE: Meryl!
  
  [Meryl dührohamot kap, elhajít egy széket és felrúg egy hokedlit, végül rávág
  a falra.]
  
  MERYL: Ez lószar! Õ nem az apám!
  
  SNAKE: Meryl!
  
  [Meryl olyan hirtelen nyugszik meg, mint amilyen hirtelen elkezdett õrjöngeni.
  Valószínûleg a testében lévõ nanogépek felelõsek ezért a hirtelen
  megnyugvásért. Felállítja a széket és visszaül rá.]
  
  SNAKE: Szóval tudtad?
  
  MERYL: Igen. Egy kissé megsértettem a „szükséges tudás” szabályát.
  
  SNAKE: Akkor miért szólítod még mindig a nagybátyádnak?
  
  MERYL: Te még mindig Ezredesnek szólítod.
  
  SNAKE: Õ az apád.
  
  MERYL: Részemrõl még mindig nagybácsi és unokahúg vagyunk. Soha nem bocsátok
  meg annak a csajozós szardarabnak!
  
  SNAKE: Meryl!
  
  MERYL: Újranõsült.
  
  SNAKE: Tényleg?
  
  MERYL: Az új felesége nagyjából velem egyidõs. Úgy hallottam, hogy a nõnek még
  kölyke is van. Olyan, mintha teljesen feladta volna, hogy rendbe hozza a
  kapcsolatát a saját lányával. Férfiak... Önzõ, öntelt disznók.
  
  [Ed észrevesz egy villogó fényt a letapogató felszerelésen. Odamegy, és
  közelebbrõl megnézi.]
  
  ED: Parancsnok!
  
  MERYL: Mi az?
  
  [Meryl feláll és Ed közelebb hajol hozzá.]
  
  ED: Húszan vannak. És nem a Praying Mantis PMC tagjai. Ez a FROGS.
  
  [Négy FROGS katona halad az épületben.]
  
  MERYL: A magán csapatai.
  
  AKIBA: Ó, a francba! Ez nem jó!
  
  [Meryl visszamegy Snake-hez, aki még mindig az asztalnál ül.]
  
  MERYL: Követtek?
  
  SNAKE: Nem.
  
  [Meryl figyelmes lesz Akiba távcsövének a villódzására.]
  
  MERYL: Akiba!
  
  AKIBA: Lehet, hogy észrevették a távcsövem lencséinek a tükrözõdését.
  Várjatok! Állj! Srácok, azt hiszitek, hogy az én hibám?
  
  [Akiba teljesen megsemmisül, mivel a szobában mindenki õt nézi.]
  
  AKIBA: Nem az én hibám! Esküszöm!
  
  [Akiba térdre zuhan és a fejét a földbe vágja.]
  
  AKIBA: Nem az én hibám! Ó, ember! Ó!
  
  [Meryl felemeli Akibát a földrõl.]
  
  AKIBA: Nézd, én...
  
  [Meryl pofon vágja Akibát.]
  
  MERYL: Seggfej! El kell tûnnünk!
  
  SNAKE: Meryl, hol van Liquid?
  
  MERYL: Egy táborhelyen nem messze innen. Késõbb elmondom, ha még életben
  leszünk.
  
  [Snake és Meryl ellenõrzik a táraikat, és kibiztosítják a pisztolyaikat.]
  
  MERYL: Kövess.
  
  [Snake és Meryl hagyják el elsõként a szobát, és a többiek követik õket.
  Kintrõl zaj hallatszik.]
  
  MERYL: A fenébe!
  
  [Négy FROGS katona ugrik át a tetõn, és vágja el a kijáratot. Meryl a
  csapatához fordul, és két ujjal a szemére mutat.]
  
  MERYL: Szemkapcsolat! Ezek Liquid magánhadseregének a tagjai. Elõbb lõj, aztán
  gondolkodj. A lépcsõn lemegyünk az elsõ emeleti hátsó ajtóhoz. Ha szükséges,
  útvonalat változtatunk. Én megyek elõre. Maradjatok közel. Megértettétek?
  
  ED & JONATHAN: Értettem.
  
  [Akibán látszik, hogy nagyon rosszul van, és felkavarják a hirtelen
  események.]
  
  MERYL: Akiba, lélegezz mélyeket.
  
  AKIBA: Értettem.
  
  MERYL: Egy igazi, élõ, legendás hõs van velünk. Ne fogjátok vissza magatokat.
  Gyerünk!
  
  [Snake és a Rat Patrol Team 01 átküzdi magát a FROGS katonákon. Idõközben az
  izgalmaktól Akibára megint rájön a szükség és mikor már nem bírja tovább
  visszatartani, becsinál a nadrágjába. Egy szakaszon lézeres érzékelõk állják a
  csapat útját. Miközben Akiba hatástalanítja, mindenki a bûzzel küszködik,
  leginkább Meryl, aki a legközelebb van hozzá. Végül lejutnak az épület
  mélygarázsába. Meryl, Ed és Jonathan néma csendben belépnek a garázsba, hogy
  átfésüljék a terepet. Ed a hüvelykujját feltartva jelzi Merylnek, hogy nála
  minden rendben. Jonathan is ugyanígy tesz, de ekkor hátulról meglövik a
  karját. Három FROGS katona jelenik meg és célra tartják a fegyvereiket. Meryl,
  Ed és Jonathan a szemkapcsolatnak köszönhetõen villámgyorsan felveszik az
  optimális testhelyzetet, és egyszerre lövik le a három ellenséges katonát.
  Ezután Jonathan felugrik a földrõl és beleereszt egy tárat abba a katonába,
  aki meglõtte. Látszik, hogy tényleg nem szereti, ha a háta mögé állnak. Snake
  lassan belép utánuk a garázsba.]
  
  MERYL: A nanogép hálózat, mely az egység minden egyes tagjának a testében
  megtalálható, lehetõvé teszi, hogy megosszuk egymással az érzékeinket. Látják,
  amit én. És segít elviselni a fájdalmat.
  
  SNAKE: Ez is része a Rendszernek?
  
  MERYL: Az SOP segítségével, a csapatom a szó szoros értelmében egyként
  mûködik. Nos...
  
  [Snake és Meryl Akibára néznek, aki a kezérõl próbálja eltûntetni a mocskot.]
  
  MERYL: Kivéve egy bizonyos valakit, aki nem igazán csapatjátékos. Szóval, mit
  gondolsz? Véget ért már végre a hõsök kora?
  
  [Snake távolabb lép Meryltõl.]
  
  SNAKE: Nem vagyok hõs. Soha nem voltam, és soha nem is leszek.
  
  MERYL: Semmit nem változtál, Snake. De... A tested... Rendben leszel?
  
  SNAKE: Ez az öltözet megkettõzi az izmaim erejét. Még boldogulok.
  
  MERYL: Liquid táborhelye a közelben van. Megjelölöm a térképeden.
  
  SNAKE: Köszönöm.
  
  [Meryl kézjelekkel utasításokat küld a csapatának, de Akiba nincs sehol.]
  
  MERYL: Akiba!
  
  [Akiba gyorsan odamegy Merylhez.]
  
  MERYL: Egyetlen ember baklövése az egész csapatot veszélybe sodorhatja.
  
  AKIBA: Sajnálom, Parancsnok.
  
  [Meryl gyengéden megérinti Akiba vállát, majd Snake-hez fordul.]
  
  MERYL: Légy óvatos, Snake.
  
  [Snake bólint, majd a Rat Patrol Team 01 elhagyja a helyszínt. Pillanatokkal
  késõbb Otacon hívja Snake-et.]
  
  SNAKE: Otacon, tudom hol van Liquid.
  
  OTACON: Igen, megerõsítem az információt. A jelenlegi pozíciódtól északra van.
  Meryl igazán megváltozott, ugye, Snake? Sokkal magabiztosabb.
  
  SNAKE: Kíváncsi vagyok, vajon mennyi köze lehet ehhez a Rendszernek. Az
  érzékeket, melyeket hosszan tartó kiképzés és tapasztalat során fejlesztettél
  ki, most megkaphatod, anélkül, hogy megdolgoznál értük. Úgy tûnik, hogy amint
  a Rendszer irányítása alá kerülsz, már nincs is szükséged tapasztalatra. Még a
  VR kiképzésen is túltesz, amelyért mindenki bolondult néhány éve.
  
  OTACON: Igen. A PMC-k iránti egyre növekvõ kereslet, elit katonák egy
  megbízhatóbb, költséghatékonyabb kínálatának megalkotásához vezetett. Továbbá
  a gyerekkatona jelenséget problematikusabbá tette, mint valaha.
  
  SNAKE: A nanogépek képesek ellensúlyozni a poszttraumás stressz
  rendellenességet?
  
  OTACON: Jó kérdés. Gondoskodhatnak egy bizonyos fokú pszichológiai
  stabilitásról.
  
  SNAKE: Úgy gondolod? Az a pancser kölyök, Akiba igazán szétszórt volt.
  
  OTACON: Technológiailag a Rendszernek optimalizálnia kellene minden katona
  jellemvonásait.
  
  SNAKE: És az a nagydarab fickó... Úgy tûnt, egyáltalán nem érez fájdalmat.
  
  OTACON: Egy katona meglévõ tapasztalatainak felerõsítése és pszichológiai erõ.
  
  SNAKE: De egy katonának ennél többel kell rendelkeznie.
  
  OTACON: Az idõk változnak, Snake. Csakúgy, mint Meryl. Snake, siess a PMC
  táborba. Az alapján, amit Meryl mondott, Liquid ott van.
  
  [Ahogy Snake Liquid táborhelye felé halad, egészen hátborzongató jelenetnek
  lesz szemtanúja. A milicisták egy bulldózerrel tisztítják meg az utat maguk
  elõtt, mivel az úton különbözõ lezárások vannak elhelyezve. A bulldózer
  hirtelen megáll, és nem tud továbbmenni. A milicisták vezetõje parancsot ad
  néhányuknak, hogy menjenek elõre és nézzék meg, mi lehet a gond. Ahogy a
  katonák megközelítik a bulldózer elejét egy rémisztõ ordítás fogadja õket,
  mely egy négylábú mechanikus lénybõl jön. A lény félig megemeli a bulldózert,
  miközben a milicisták gépfegyvereikkel minden eredmény nélkül lövik. Néhány
  hátul álló milicista megpróbál elmenekülni, de ekkor a levegõbõl végigsöpör
  valami a talaj közelében és derékban kettévágja õket. A repülõ lény szintén
  mechanikus, és folyamatosan azt üvöltözi: „Õrjöngés!” Az elõl álló milicisták,
  akik eddig a négylábú lényt lõtték most szintén menekülõre fogják. Egyiküket
  elkapja egy, a semmibõl megjelenõ újabb mechanikus lény, mely leginkább egy
  polip és egy ember keverékére emlékeztet. A lény hisztérikusan kacag, és
  csapjaival összepréseli az elkapott milicistát. A milicisták vezére szintén
  megpróbál elszaladni, de hirtelen megtorpanásra késztetik a végtagjaira
  tekeredõ, alig látható, vékony zsinórok. A teste úgy mozog, mint egy marionett
  bábú, ahogy megfordul és lelövi három másik társát. Ezután felemelkedik a
  levegõbe, és teljesen kicsavarodik, míg végül eltörik a gerince. Snake felnéz
  az égre, és észreveszi a negyedik mechanikus lényt, akinek az oldalán két
  nagyon ismerõs marionett bábú lóg. Az egyikük Psycho Mantis az elsõ részbõl, a
  másik pedig A Bánat a harmadik részbõl. Eközben a polipszerû lény brutálisan
  mészárolja a milicistákat. Egy kisebb csapat megpróbál elmenekülni, de a
  repülõ lény rakétákat lõ ki a felettük lévõ átjáróra, és maga alá temeti õket
  a törmelék. A négylábú lény végül felöklel pár milicistát, majd belerohan a
  bulldózerbe és feldönti azt. Miután mindenkit lemészároltak a hátborzongató
  négyes elhagyja a helyszínt. Utolsónak a levegõben lebegõ bábos lény marad,
  aki elegánsan meghajol Snake felé, és végül õ is eltûnik. Snake elõjön a
  fedezékbõl és végignéz a négy szörnyeteg brutális mûvén. Snake végül eljut
  Liquid táborába. Elbújik az egyik sátor mögött és odaszól a Mk.II-nak.]
  
  SNAKE: Otacon, várj itt.
  
  [Snake továbbhalad a tábor mélye felé. Snake egy épület erkélyén észrevesz
  valakit, és a Solid Eye segítségével ráközelít.]
  
  SNAKE: Liquid!
  
  [Snake célra tarja a pisztolyát és közelebb óvakodik, végül néhány láda mögé
  bújik el. Egy másik erkélyen észreveszi Merylt és a csapatát, akik a területet
  figyelik. Õk is észreveszik Snake-et, és Meryl Ed rádiójával felhívja.]
  
  MERYL: Tudtam! Snake, azért jöttél, hogy megöld Liquidet, ugye?
  
  SNAKE: Ez lenne a küldetésem. Meg akartok állítani?
  
  MERYL: A feladatom, hogy szemmel tartsam a PMC-ket. Nem vagyok olyan
  helyzetben, hogy cselekedhessem. Csak annyit tehetek, hogy félreállok és
  figyelek. Nem segíthetek neked. Érted? Békefenntartó vagyok, azért, hogy
  védjem a rendet.
  
  SNAKE: Értettem.
  
  [A párbeszédnek vége. Snake Liquidre céloz, aki a PMC katonákat nézi. Meryl
  egysége a táborhely belseje felé tart. Liquid rádión keresztül parancsot ad
  valakinek.]
  
  LIQUID: Aktiváljátok.
  
  [A távolból ismét felhangzik a tehénbõgéshez hasonló hang. Merylék is hallják,
  és megtorpannak.]
  
  MERYL: Mi ez?
  
  [Hirtelen a PMC katonák valamilyen rohamot kapnak. Meryl, Ed és Jonathan
  szintén tapasztalja a különös rohamszerû állapotot, azonban Akiba nem mutat
  semmi reakciót. Sorra odamegy az egysége tagjaihoz, és nem érti, mi történik.]
  
  AKIBA: Ed! Jonathan! Parancsnok! Parancsnok!
  
  [A PMC-k ekkor sokkal agresszívebbé válnak. Elkezdik egymást ütni, egyesek
  ököllel, mások gépfegyverekkel. Liquid és mellette egy rejtélyes nõ figyelik a
  jelenetet.]
  
  LIQUID: Nem hittem volna, hogy ennyire könnyû lesz. De ezek az eredmények...
  Üdítõk, nem gondolod?
  
  [A nõ nem bírja tovább nézni az eseményeket és elfordul. Eközben Snake is
  rohamot kap, miközben egyre közelebb szenvedi magát Liquidhez. Liquid készül
  elhagyni a terepet, Snake pedig küszködve próbálja ráfogni a pisztolyát.
  Liquid végre észreveszi Snake-et, és leveszi a napszemüvegét.]
  
  LIQUID: Fivérem! Túl régen nem találkoztunk!
  
  SNAKE: Liquid!
  
  LIQUID: Örvendj! Végül mégsem vagyunk apánk másolatai! Megszabadultunk a sors
  béklyóitól! Snake! Fivérem! Szabadok vagyunk! Figyeld, Snake! Figyeld, ahogy
  felülmúlom a saját származásomat!
  
  [Snake végül elejti a pisztolyát, és összeesik. A nõ, aki az elõbb Liquid
  mellett állt, most odamegy hozzá, és megmutatja az arcát.]
  
  SNAKE: Naomi?
  
  [Naomi a nyakába szúr egy fecskendõt, majd ledobja a földre Snake mellé.]
  
  NAOMI: Snake... Ha már nem leszel a sors rabja... Akkor menj. Teljesítsd be a
  végzeted.
  
  [Ocelot felmegy az épület tetejére, és mögötte felemelkedik egy helikopter.
  Még utoljára lenéz Snake-re, majd visszaveszi a napszemüvegét, és felugrik a
  helikopterre, amin már ott van Naomi. Még utoljára végignéz a katonákon, majd
  a helikopter eltûnik a házak felett. A helikoptert ugráló Gekko-k követik.
  Snake mielõtt elveszti az eszméletét, még halványan látja Akibát, aki odarohan
  hozzá.]
  
  AKIBA: Snake! Hé! Hé, jól vagy? Kapaszkodj!
  
  [Akiba talpra segíti Snake-et és elviszi a táborból. Snake végül elveszti az
  eszméletét.]
  
  
  2. SOLID SUN (SSU)
  ------------------
  
  Késõbb a Nomádon Sunny megint tükörtojást süt, miközben egy újabb
  számsorozatot dúdol.]
  
  SUNNY: 112358132134558914423337761098715979584.
  
  [Mikor elkészül a tojás, tányérra rakja, és leviszi az alsó helyiségbe, ahol
  Snake eszméletlenül fekszik az ágyon, vele szemben pedig Otacon ül. Sunny
  odaviszi a tojást Otaconnak.]
  
  SUNNY: Hal bácsi... A tojás... Elkészült...
  
  OTACON: Köszönöm, Sunny.
  
  [Snake elkezd mocorogni. Kezd magához térni. Otacon és Sunny közelebb mennek
  hozzá, és Otacon lerakja az ágyra a tányért.]
  
  SUNNY: Snake!
  
  OTACON: Feltámadtál, végre?
  
  [Ahogy Snake Otacon és Sunny felé fordul, észreveszi a tojást.]
  
  SNAKE: Nem rémlett, hogy a Nap ennyire lapos.
  
  [Sunny megbántottan elfordul.]
  
  OTACON: Sajnálom. Azonnal megeszem, Sunny. És készítenél Snake-nek is?
  
  SUNNY: Rendben.
  
  [Sunny elindul a lépcsõ felé.]
  
  SNAKE: Hé! Nekem nem kell, Sunny.
  
  [Otacon gyorsan int Snake-nek, hogy hallgasson, Sunny pedig kedvetlenül
  felmegy a konyhába.]
  
  SNAKE: Meddig voltam eszméletlen?
  
  OTACON: Egy teljes napig.
  
  SNAKE: Valaki megmentette az életem.
  
  OTACON: Igen... Meryl és a srácai lehettek. Ne aggódj. Jól vannak.
  
  [Snake feláll.]
  
  SNAKE: Liquid megszökött.
  
  [Snake alig bír megállni a két lábán, és elkezd köhögni is.]
  
  OTACON: Jól vagy?
  
  SNAKE: A testem... hirtelen leállt. Ez nem normális. Nem az ízületeimmel vagy
  az izmaimmal volt gond.
  
  OTACON: A PMC katonák is tömegesen becsavarodtak. Azt hittem, hogy egyfajta
  ADS /*Active Denial System = Aktív Megtagadó Rendszer*/ lehet, de nem találtam
  semmilyen rendellenességet az EM /*Electromagnetics = Elektromágneses*/
  mezõben. Szerencséd volt. Néhány fickónak a szíve egyszerûen csak leállt.
  
  SNAKE: Ott volt... Naomi Liquiddel volt... Otacon, láttad õt?
  
  [Snake megfogja Otacon vállait.]
  
  OTACON: Nem, de igazad van. Naomi ott volt. Megtaláltam a DNS-e nyomait abban
  a fecskendõben, ami nálad volt.
  
  [Otacon odaadja Snake-nek a fecskendõt, õ pedig megvizsgálja.]
  
  SNAKE: Szóval Naomi volt... Miért?
  
  OTACON: Gyere, mutatok valamit.
  
  [Otacon leül a számítógép elé.]
  
  OTACON: Közvetlenül a történések után, kaptam egy video üzenetet Naomitól. A
  régi címemre küldték.
  
  [Snake a cigarettáit keresi, miközben Sunny lejön az emeletrõl. Egy tányéron
  tojást és egy szál cigit visz Snake-nek.]
  
  SUNNY: Tessék.
  
  OTACON: Köszönjük, Sunny. Nagyon finom.
  
  [Sunny felveszi azt a tányért, amit elõször hozott le, és odaviszi Otaconnak.]
  
  SUNNY: De... még nem is ettél belõle.
  
  [Otacon elveszi a tányért Sunny-tól, miközben Snake leteszi a sajátját az
  asztalra. Sunny kérdõ tekintettel néz rá.]
  
  SNAKE: Tudod, nekünk felnõtteknek ügyelnünk kell a kalória bevitelünkre. De
  köszönöm...
  
  [Snake felveszi a cigit a tányérról.]
  
  SNAKE: Ezt már kerestem.
  
  SUNNY: A nikotin beviteledre bezzeg nem ügyelsz.
  
  OTACON: Sunny!
  
  [Sunny mérgesen felmegy a konyhába.]
  
  OTACON: Most igazán megbántottad.
  
  SNAKE: Igen? Akkor miért nem tanítod meg tojást sütni?
  
  OTACON: Óh, mintha én tudnám, hogy kell! Hé, ezt nézd.
  
  [Naomi videója jelenik meg Otacon monitorján. Szemmel láthatóan kapkodva
  készítette valamilyen laborban.]
  
  OTACON: Az adat el van különítve. Nincsenek vírusok. A hangminta megegyezik
  Naomiéval. És abban is meglehetõsen biztos vagyok, hogy a videót nem
  digitálisan szintetizálták.
  
  NAOMI: Snake... Sietnem kell. Dél-Amerikában vagyok. Foglyul ejtettek, és
  kutatásra kényszerítenek. Liquid az. Liquid át akarja venni az SOP
  irányítását. A Hazafiak Fiai rendszert, mely a katonákat irányítja. Ehhez
  analizálnia kell a nanogépek szerkezetét, és ki kell derítenie, hogyan
  kommunikálnak egymással. A hadseregek és a PMC-k által jelenleg használt
  nanogépek harmadik generációsak. De a kivitelezésük az elsõ generációból
  származik, és az alap technológia még mindig ugyanaz.
  
  SNAKE: Elsõ generáció?
  
  NAOMI: Én készítettem az elsõ generációt. Egy nanogép csoport, melynek egy
  része a FOXDIE volt. Kilenc évvel ezelõtt, Shadow Moses-en, azt fecskendeztem
  a testedbe, Snake. A FOXDIE-ban használt technológiát magában foglalja...
  Valójában megörökölte az SOP. Ezért kényszerít Liquid, hogy segítsek neki
  eltéríteni a rendszert. Mert én tudom, hogy mûködik a FOXDIE.
  
  [A videóban valamilyen zaj hallatszik a háttérbõl. Naomi elbújik egy fal
  mögé.]
  
  NAOMI: Kérlek, ki kell szabadítanod. Liquid talált egy rést, amelyen keresztül
  bejuthat a Rendszerbe. A lázadásához szükséges elõkészületek már majdnem
  készen vannak. Nincs vesztegetni való idõnk. Snake, siess!
  
  [A videó véget ér.]
  
  OTACON: Naomi a helyzetével kapcsolatos adatot egy különálló fájlban küldte
  el.
  
  [A képernyõn megjelenik a fájl.]
  
  SNAKE: Mi az ördög ez?
  
  OTACON: Ez egyfajta titkosított adat. Sunny dekódolta nekünk.
  
  [A képernyõn egy újabb kép jelenik meg.]
  
  OTACON: Emlékszel már? Ez a Soliton Radarból származó adat, melyet Shadow
  Moses-en használtál. Szerintem Naomi így akarja megmutatni, hogy az üzenet
  tényleg tõle jött. Soliton Radar formátumban küldte el a térképadatokat.
  Nagyon okos. És Mei Ling Hawai’i-ról segít nekünk.
  
  [Sunny jelenik meg a lépcsõ tetején.]
  
  SUNNY: Az adat, amit küldött, 4D hangadat volt. Nem tudom, hogy mûködik a
  Soliton Radar, de csak annyit kellett tennem, hogy az audio adatot videó
  adatra változtattam. Könnyû volt. Ez a Naomi nevû hölgy nagyon vagány.
  
  [Snake és Otacon sokat mondó pillantást váltanak, miközben Sunny visszamegy az
  emeletre. Codec jelzõhangja hallatszik.]
  
  OTACON: Campbell az.
  
  [Otacon aktiválja a fali képernyõt. Campbell egy íróasztalnál ül, mögötte
  pedig egy nõ járkál fel-alá.]
  
  CAMPBELL: Snake... Biztosan emlékszel, hogy kilenc évvel ezelõtt, a Shadow
  Moses incidenst követõen, Naomit õrizetbe vették a hatóságok. De valaki
  megszervezte a kiszabadítását.
  
  SNAKE: Igen, hallottam, hogy ezzel is engem vádolnak.
  
  CAMPBELL: Gyanítom, hogy valójában Liquid volt. Biztosan õ maga ejtette
  foglyul, és kényszerítette, hogy folytassa a kutatásait a dél-amerikai
  létesítményében. Meg van rá az esély, hogy a Naomi által megadott helyszín
  Liquid fõhadiszállása.
  
  SNAKE: De nincs rá valódi bizonyíték?
  
  CAMPBELL: Jelenleg harcok folynak az új rezsim, melyet a PMC-k juttattak
  hatalomra, és egy lázadó hadsereg között, mely a régi sereg maradványaiból
  áll. A lázadók felbéreltek egy kisebb helyi PMC-t, hogy megkavarják a
  helyzetet. Ez az új hadi gazdaság piacának tömény példája. Az új rezsim még
  zavaros. Így valójában a Pieuvre Armement, az egyik PMC Külsõ Mennyország
  irányítása alatt, mozgatja a szálakat. Mondhatnánk, hogy Liquid számára ez a
  tökéletes hely, hogy megalkossa a menedékét .
  
  SNAKE: Vagy az is lehet, hogy csapda.
  
  CAMPBELL: Igaz. De még ha így is van, a végeredmény nagyban segítené az
  erõfeszítéseinket.
  
  OTACON: Kinyomoztattam Sunny-val Naomi üzenetének az eredetét. A cím hamis. De
  Sunny vissza tudta követni az üzenetet a proxy-kon keresztül, dátum/idõ
  pecsétekre és az adatáramlás mértékére alapozva. Az üzenet nyilvánvalóan egy
  dél-amerikai szerverbõl származik. Azonban nem nevezném száz százalékig hitelt
  érdemlõnek.
  
  SNAKE: Ezredes, hol van Meryl?
  
  CAMPBELL: Tudtommal Liquid nyomában elhagyta a Közel-Keletet. Biztos vagyok
  benne, hogy az ARSOC már tud rólunk. Nem követhetjük túl messzire azt a
  vonalat.
  
  SNAKE: Így Naomi marad az egyetlen nyomunk.
  
  CAMPBELL: Biztosítottam a leszállási engedélyeteket az El Dorado Nemzetközi
  Repülõtéren. ENSZ felügyelõnek fogod kiadni magad.
  
  OTACON: Dél-Amerika... Az innen húszórányira van. És azután mi a terv?
  
  CAMPBELL: Intézkedem, hogy szerezzenek nektek egy 4×4-et. A helyszín, melyet
  Naomi megadott, a PMC bázisa, egy erdõk övezte hegyvidéken van. A 4×4
  segítségével a lehetõ legközelebb juthattok a védelem kerületéhez. Onnantól
  Snake, egy egyéni titkos küldetésrõl lesz szó.
  
  ???: Roy...
  
  [A korábban látott nõ egy tálcán ételt hoz Campbellnek.]
  
  CAMPBELL: Köszönöm. A lázadók még mindig harcban állnak a PMC-kel. A zûrzavart
  kihasználva észrevétlenül bejuthatsz a létesítménybe.
  
  SNAKE: Húsz óra landolásig. Értem. Átnézem a dokumentumokat. Talán még egy
  cigit is elszívok, míg megtehetem.
  
  [Snake a szájába vesz egy cigarettát, miközben Otacon rosszallóan a fejét
  rázza.]
  
  [Dél-Amerikában Snake egy erdõben lopakodik. Hason fekszik a növényzetben, és
  nagyon lassan halad elõre, az új lopakodó ruhája képességeit kihasználva.
  Közben egy korábbi beszélgetést idéz fel magába.]
  
  SNAKE: Ezredes, mennyi közük van ehhez az egészhez?
  
  CAMPBELL: Mármint a Hazafiaknak?
  
  SNAKE: Az adat, melyet az Arsenal Gear-bõl szereztünk, egy nagy rakás szar
  volt. Tizenkét alapító, akik már száz éve halottak... Ugyan már! Tudjuk jól,
  hogy ma is léteznek. Ha ennek a csatatér irányító rendszernek a célja az
  azonosítók irányítása, akkor az tökéletesen beleillik a terveikbe.
  
  CAMPBELL: Átvenni az irányítást a világ azonosító rendszerei felett, és a
  segítségükkel befolyásolni a gazdaságot és az információáramlást. A Hazafiak
  számára ez a végsõ nyeremény. Akár azt is mondhatnánk, hogy a Hazafiak a
  megtestesült hadi gazdaság.
  
  SNAKE: Minden, amitõl öt éve Solidus tartott, valóra vált.
  
  [Snake-nek eszébe jutnak Solidus szavai.]
  
  SOLIDUS: A Hazafiak az információ digitális áramlásának irányításával
  megpróbálják megvédeni a hatalmukat és a saját érdekeiket.
  
  CAMPBELL: Most, hogy a média és a globális nézetek teljes irányítás alá
  kerültek, már az ENSZ sem szállhat szembe velük.
  
  SNAKE: Akkor Liquid felkelése ellenük irányul?
  
  CAMPBELL: Igen. Olyan, mintha Liquid továbbvinné Big Boss ügyét. A hadviselés
  állandó, egyetemes korszaka. Egy világ, ahol a zsoldosok megszabadulnak az
  uralom alól. Egy bizonyos értelemben, a „Külsõ Mennyország”, melyet Big Boss
  megálmodott, immáron valósággá vált.
  
  SNAKE: A PMC-kre és a hadi gazdaságukra gondolsz.
  
  CAMPBELL: Jelenleg Liquid a Hazafiak rabszolgája, és kénytelen értük harcolni
  a felhatalmazott háborúikban.
  
  SNAKE: Biztosan ég a vágytól, hogy kiszabaduljon a bûbájuk alól.
  
  CAMPBELL: A felszín alatt egy új hidegháború készülõdik Liquid és a Hazafiak
  között, a túlélésért.
  
  SNAKE: És nem számít, ki gyõz, a világnak nem lesz jövõje. Amíg nem állítjuk
  meg Liquidet, és nem semmisítjük meg a Rendszert, soha nem leszünk szabadok.
  
  CAMPBELL: Snake, amit mi békének nevezünk, az egy egyensúly, melyet a hadi
  gazdaság tart ellenõrzés alatt. A Rendszer megsemmisítése, az információs
  társadalom eltörlését jelentené. A modern civilizáció végét. Tetszik vagy sem,
  az egyetlen választásunk, hogy elnyújtjuk a Rendszer létezését.
  
  [Snake egy magaslaton fekszik, és egy falut pásztáz a Solid Eye segítségével.
  Közben Otaconnal beszélget a codec-en.]
  
  OTACON: Snake, a következõket tudjuk a jelenlegi csatáról. Lázadó gerilla
  csapatok nyomulnak elõre a kormány PMC csapatainak a bázisa felé. Úgy tûnik,
  hogy a bázis Liquid rejtekhelye. Naomi adatai szerint a táboron belül tartják
  õt fogva.
  
  SNAKE: Szóval ott van?
  
  OTACON: Feltéve, ha az adatok helyesek. És van még valami.
  
  SNAKE: Mi az?
  
  OTACON: A kormány PMC csapatai magasan a tengerszint felett tevékenykednek. A
  jelentések szerint ez felborítja az egyensúlyt a nanogép irányítási
  rendszerben.
  
  SNAKE: Vagyis?
  
  OTACON: Vagyis a vér alacsony oxigénszintje hatással van a nanogépeikre, és
  ettõl idegesebbek lesznek. Légy óvatos.
  
  SNAKE: Majd óvakodok a hegyi betegségtõl.
  
  [Odalenn PMC katonák kísérnek elfogott lázadókat. Az egyik lázadó hirtelen a
  levegõbe repül. Az egyik épület elõtt megjelenik a polipszerû lény, akit Snake
  már látott korábban. Az egyik közeli épület lángokban áll, és egy ismerõs alak
  lép ki belõle.]
  
  SNAKE: Vamp!
  
  [Vamp lenyalja a vért a késérõl. Vamp a polipszerû lényre néz, aki a lázadókat
  vizslatja.]
  
  ???: Snake nincs itt.
  
  [A lény arca Snake arcát utánozza. Miközben Snake a távolból figyeli az
  eseményeket, elõveszi a pisztolyát. A lény elkezdi brutálisan kivégezni a
  lázadókat.]
  
  ???: Nevess! Nevess! Gyerünk, nevess!
  
  [A csápjaival felemeli az utolsó lázadót, és szét akarja tépni, de Vamp
  közbeszól.]
  
  VAMP: Szörnyeteg!
  
  [A lény meg sem hallja Vampet, ezért Vamp egy villámgyors mozdulattal egy kést
  dob a lény egyik csápjába. Ekkor a lény meglepetten ránéz.]
  
  VAMP: Egyet hagyj meg.
  
  [A lény közelebb húzza az arcához a lázadót.]
  
  ???: Ne feledd ezt az arcot.
  
  [A lény a földre dobja a lázadót.]
  
  ???: Ez annak a szemétládának a képe, aki megölte a bajtársaidat!
  
  [A lény hagyja, hogy a lázadó elfusson, majd a csápja egy lendítésével
  visszadobja Vampnek a kést. Vamp elkapja a fegyvert, és visszateszi az
  alkarján lévõ tokba. Egy páncélautó áll meg az égõ ház elõtt.]
  
  VAMP: Még több gerilla fog jönni, hogy megrohamozzák a fõhadiszállást. Õ is
  biztosan köztük lesz. Elõbb vagy utóbb el fog jönni. Legyetek készenlétben.
  
  [Vamp beszáll a páncélautóba, de észlel valamit, és hirtelen Snake irányába
  néz. Végül nem látja meg Snake-et. A páncélautó ajtaja bezárul, és a
  polipszerû lény a csápjaival kapaszkodva felmászik a kocsi hátuljára. Az arcát
  takaró maszkról eltûnnek Snake vonásai, és visszatér normálállapotba. Ahogy a
  páncélautó elhajt, még lehet hallani, ahogy a lény hisztérikusan nevet.]
  
  ???: Nevess! Nevess!
  
  [Miután eltûnnek, Otacon hívja Snake-et.]
  
  SNAKE: Otacon, mi az ördög ez?
  
  OTACON: Ez Vamp volt! Biztos vagyok benne. Soha nem felejtem el a képét.
  
  SNAKE: PMC katonák voltak vele. Köze lehet Liquid tervéhez?
  
  OTACON: Láttuk meghalni Manhattanben! A fenébe, soha nem szabadulunk meg tõle!
  Snake, lehet, hogy Vamp halhatatlan?
  
  SNAKE: Kizárt. Ez a valóság, nem valami fantasy játék.
  
  OTACON: Esküszöm, ha legközelebb feltûnik...
  
  SNAKE: Ne most, Otacon!
  
  OTACON: Igen. Tudom. Snake, a Mei Lingtõl kapott mûholdfelvételek szerint, a
  létesítmény, ahol Naomit fogva tartják, észak felé van, egy hegyi út mentén.
  Átküldöm a pozíciót a térképedre.
  
  SNAKE: Mei Ling? Miben sántikál mostanában?
  
  OTACON: Õ lett a Missouri parancsnoka.
  
  SNAKE: A Missouri? Az egy második világháborús csatahajó.
  
  OTACON: A Hawai’i-val kötött múzeumszerzõdés nem rég lejárt. Ahogy hallom,
  mostanában kiképzõ hajónak használják.
  
  SNAKE: Ez komoly?
  
  OTACON: Természetesen nem tényleges harci kiképzésrõl van szó, hanem inkább
  arról, hogy a matrózok tengerészeti jártasságot szerezzenek. Legalábbis ezt
  hallottam. A Shadow Moses-i zûrzavar után, Mei Ling-et a legelõre helyezték.
  
  SNAKE: Akkor is, az õ korában kapitányi rangot szerezni lenyûgözõ
  teljesítmény.
  
  OTACON: A pletykák szerint valami vén, kéjvágyó admirálisnak megakadt rajta a
  szeme, és elõléptette. Mindig vonzotta az idõsebb férfiakat.
  
  SNAKE: Végül is, talán még túl korai lenne visszavonulnom.
  
  OTACON: Szeretnél egy kis kiképzésen részt venni egy hajón, Snake?
  
  SNAKE: Nem. Jelenleg nincs szükségem további kiképzésre.
  
  OTACON: Helyes. Figyelj, Snake. Ha arra kerül a sor, ne feledd, a
  konfliktusnak a PMC-k és a lázadók között, nincs semmi köze a küldetésedhez.
  Nincs okod belekeveredni, vagy állást foglalni. Mondjuk, bizonyos esetekben
  érdemes lehet valamilyen hatást gyakorolni a csatatérre, hogy jobb
  körülményeket teremts a lopakodáshoz. A lázadók célpontja az a létesítmény,
  melyet a PMC-k bázisként használnak. Ez többé-kevésbé ugyanaz a hely, ahol
  Naomit fogva tartják. Ha segítesz a lázadóknak, megszabadulhatnak néhány
  PMC-tõl, és utat vághatnak neked a bejutáshoz.
  
  SNAKE: Az a csodabogár a csápokkal, akit az imént láttam, ugyanazt az OctoCamo
  rendszert használta, amit az én ruhám?
  
  OTACON: Igen.
  
  SNAKE: Azt hittem, hogy ezt a technológiát te találtad ki.
  
  OTACON: Valójában egy olyan tervrajz alapján készítettem, amit Sunny megfújt a
  netrõl.
  
  SNAKE: És honnan származott az adat?
  
  OTACON: A DARPA-tól.
  
  SNAKE: Más szavakkal, technológiai szinten egyenlõk vagyunk.
  
  OTACON: Sajnálom. Már mondanom kellett volna.
  
  SNAKE: És úgy tûnik, arról is tudnak, hogy jövök.
  
  OTACON: Igen. Lehet, hogy csapda. Légy óvatos.
  
  [Snake elindul a megadott pont felé. Miután maga mögött hagyja a kis falut,
  ahol az iménti horrorisztikus jelenet lezajlott, felhívja Campbell.]
  
  CAMPBELL: Snake, szeretnélek bemutatni valakinek. Õ is tagja a csapatnak, mint
  pszichológiai tanácsadó.
  
  SNAKE: Pszichológiai tanácsadó?
  
  CAMPBELL: Sok katona nem bírja a csata megpróbáltatásait, és végül pánikba
  esnek. A hölgy segíteni fog neked megérteni mind a PMC, mind a lázadó katonák
  nézeteit.
  
  SNAKE: A hölgy?
  
  CAMPBELL: Rosemary.
  
  [Campbell feláll a kanapéról, ahol eddig ült, és a helyét elfoglalja az a nõ,
  aki korábban ételt vitt neki.]
  
  ROSEMARY: Örülök, hogy megismerhettelek, Snake.
  
  CAMPBELL: Õ Rosemary. Adatelemzõkét dolgozott a Pentagonnál, de átkerült a
  harci támogatáshoz a Big Shell incidens során.
  
  SNAKE: Igen. Õ felelt Jack fájljaiért, ugye?
  
  CAMPBELL: Azután pszichológiát tanult, és most a CSP, a Harci Stressz Osztag
  tanácsadója.
  
  SNAKE: Igen, hallottam, hogy a pszichológiai tanácsadás mostanában nagyon
  kelendõ. Megnövekedett harci hatékonyság és termelékenység, anélkül, hogy
  valaha is fegyverhez nyúlnának.
  
  ROSEMARY: A küldetés során a személyes tanácsadód leszek. Az ezredforduló óta
  az egyik legfontosabb téma a mai hadügyben, a katonák mentális állapota.
  Katonai pszichológiában is tudok tanácsot adni, veszély felmérési szempontból.
  Bármikor hívhatsz. Itthon leszek, készenlétben Roy-jal, de én egy másik
  csatornán vagyok. A frekvenciám 147.79.
  
  [Snake átkapcsolja a codec-et Campbell személyes frekvenciájára.]
  
  CAMPBELL: A tanácsai pozitív hatással lesznek a pszichédre. A túlélés a
  csatatéren nagyban függ a pszichológiai jólétedtõl. Ha elveszted a hidegvéred,
  a tested nem engedelmeskedik majd az akaratodnak. Ez még egy olyan veterán
  katonával is elõfordul, mint te.
  
  SNAKE: Tudom. Lélek, test, technika. Egyes dolgok nem változtak az idõvel.
  
  CAMPBELL: Ha nem érzed jól magad, kérd ki a tanácsát. Jó formában tart majd,
  és segít a küldetésedre koncentrálni.
  
  SNAKE: Egyébként Ezredes, az nem a te házad?
  
  CAMPBELL: De igen.
  
  SNAKE: Akkor a nõ, akit feleségül vettél, akirõl Meryl beszélt.
  
  CAMPBELL: Igen, Rosemary az. Még nem mondtam?
  
  SNAKE: Nekem új. És mi van Jack-kel?
  
  CAMPBELL: Jack?
  
  SNAKE: Jack! A FOXHOUND-tól. A kódneve Raiden. Úgy emlékeztem, hogy Rose a
  jegyese volt.
  
  CAMPBELL: Óh. Semmit nem tudunk róla.
  
  SNAKE: Jack eltûnt? Dolgoztam a sráccal. Megszöktette Sunny-t a Hazafiaktól.
  
  CAMPBELL: Nem sokkal azután tûnt el.
  
  SNAKE: És veled meg mi van? Jack eltûnt, te meg lecsaptál Rose-ra?
  
  CAMPBELL: Én csak vigasztaltam a veszteségei miatt, és egyik dolog vezetett a
  másikhoz.
  
  SNAKE: Olyan fiatal, hogy a lányod lehetne.
  
  CAMPBELL: Bizony. Szerencsés vagyok, mi?
  
  SNAKE: Most már értem, Meryl miért volt felháborodva.
  
  CAMPBELL: Meryl mondott valamit rólam?
  
  SNAKE: Igen, egész pontosan azt mondta, hogy „Soha nem bocsátok meg annak a
  csajozós szardarabnak!”
  
  CAMPBELL: Értem.
  
  SNAKE: Ezredes, tudtad, hogy õ volt az informátorunk a Közel-Keleten, ugye? Te
  bíztad meg vele?
  
  CAMPBELL: Igen. Felhasználtam a kapcsolataimat a Seregnél, hogy megszerezzem
  Merylnek a munkát.
  
  SNAKE: Olyan helyen akartad tudni a lányodat, ahol rajta tarthatod a szemed.
  
  CAMPBELL: Figyelj, mindenki, akinek köze volt a Shadow Moses incidenshez, vagy
  elvesztette a munkáját és a beosztását, vagy mint Meryl és Mei Ling esetében,
  félresöpörték õket. Meryl vissza akart térni, változást akart. Nem lehetünk
  mindannyian olyan erõsek, mint te, Snake. Néhányan nem tudunk páriákként élni.
  
  SNAKE: Shadow Moses óta bûnözõnek tartanak.
  
  CAMPBELL: Én a magam módján megpróbáltam kárpótolni a lányomat, a saját
  húsomat és véremet. Mindenesetre, ha tanácsra van szükséged hívd Rosemary-t.
  
  [Snake továbbmegy. Késõbb újra jelez a codec-je. A vonal túlsó végébõl
  szuszogást hall.]
  
  SNAKE: Ki az?
  
  ???: Snake...
  
  SNAKE: Ez a hang.
  
  ???: Egy csata felé közeledsz. Kormány és PMC csapatok. Bárhonnan lõhetnek
  rád. Figyelj a környezetedre. Nézz a távolba.
  
  SNAKE: Te vagy az, Jack?
  
  ???: Jack meghalt. Snake. A te oldaladon állok.
  
  SNAKE: Várj!
  
  [Az adás megszakad. Snake sikeresen átjut a csatán, és megáll egy rozsdás
  páncélautó mellett, hogy rágyújtson egy cigire. Hirtelen valami felugrik
  elõtte, és kikapja a cigit a szájából. Snake elõrántja a pisztolyát, és a
  páncélautó teteje felé céloz, ahol a valami eltûnt. Kiderül, hogy az a majom
  volt, akit a Közel-Keleten Snake Drebinnel látott. A majom szív egyet a
  cigibõl, majd egy almát dob Snake-nek. Ekkor a rozsdás autó felülete elkezd
  megváltozni, és feltûnik ugyanaz a páncélautó, amellyel Drebin a Közel-Keleten
  elhajtott.]
  
  DREBIN: Hé! Ide!
  
  [Drebin fehér kendõt lengetve jön elõ az autó mögül.]
  
  SNAKE: Te...
  
  DREBIN: Gyere, ugorj be. A helyzet kezd eldurvulni idekinn.
  
  [Drebin belép a páncélautóba. A majom követné, de Drebin egy pillantással
  megállítja.]
  
  DREBIN: Azt nem hinném.
  
  [A majom látszólag nem érti, mirõl van szó, de Drebin mozdulataival elárulja,
  hogy a cigire gondol. A majom eldobja a cigit, Snake pedig felveszi a földrõl,
  és beledobja a hamutartóba. Ezután õ is beszáll a kocsiba.]
  
  DREBIN: Újra találkozunk.
  
  SNAKE: Követtél?
  
  DREBIN: Érdekes fickónak tûntél, ezért úgy döntöttem figyelni foglak. Ülj le.
  Sok legenda kering rólad a hírszerzõ közösségben. Különösen a...
  
  [Drebin majma tovább zaklatja Snake-et, miután leül, de Snake egy csúnya
  pillantására, inkább Drebin mellé húzódik.]
  
  DREBIN: Különösen a CIA-nál. Emlékszel még a nanogépekre, amiket beadtam
  neked a Közel-Keleten? A segítségükkel követtem a helyzetedet.
  
  [Snake és Drebin sugárhajtómûvek hangjára lesznek figyelmesek. Felállnak és
  kinéznek a páncélajtó felsõ csapóajtóin.]
  
  DREBIN: Gondoltam. A B&B-k itt vannak. A dolog kezd meredek lenni.
  
  [Snake ugyanazt a repülõ lényt látja az égen repülni, amit már látott a
  Közel-Keleten, és néhány embernélküli repülõ gépezet halad mögötte.]
  
  SNAKE: B&B-k?
  
  DREBIN: Még nem hallottál róluk? Õk a Szépség és a Szörnyeteg. Õket nevezik a
  B&B alakulatnak. Õk egy továbbfejlesztett nõi katonákból álló szakasz, és a
  PMC-khez tartoznak. Ha el kell takarítani valamilyen zûrzavart, õk ott vannak,
  és az elit csapatokat vezetik.
  
  SNAKE: Ezek nõk?
  
  DREBIN: Valószínûleg szabadúszók, akiket a PMC-k béreltek fel. Egy különálló
  anyaszervezet irányítja õket. Azt hiszem itt az ideje, hogy a jó öreg Drebin
  beavasson néhány dologba.
  
  [Snake és Drebin leülnek.]
  
  DREBIN: Mióta feltûntél a Közel-Keleten, a B&B alakulat parancsot kapott a
  gyilkolásra. Az elsõdleges prioritásuk egy bizonyos fickó elintézése. Egy
  fickó, akit úgy hívnak... Solid Snake. De innen nézve a „Vén Snake” elnevezés
  helyénvalóbbnak tûnik.
  
  SNAKE: Vén, mi?
  
  DREBIN: Fel a fejjel! Ez volt a rossz hír.
  
  [Drebin elõvesz egy pénzérmét, és elkezdi az ujjai közt pörgetni.]
  
  DREBIN: Az a hír járja, hogy azokban a segg ronda öltözetekben a B&B-k igazi
  jó csajok. Halálosan szépek. Azt is mondják, hogy lelkileg mindet
  megsebesítette a háború. Súlyosan.
  
  [A majom elkezdi zaklatni Drebint az érméért, hogy az automatából kivehessen
  egy szódát.]
  
  DREBIN: Tudod, õk soha nem is voltak katonák. Sokkal inkább a háború
  áldozatai.
  
  [Odapöccinti az érmét a majomnak.]
  
  DREBIN: Idegsokkot kaptak a csatatéren. Poszttraumást. Az elméjük
  helyrehozhatatlan kárt szenvedett. Csak úgy tudtak megbirkózni a csata
  valóságával, hogy õk maguk váltak hadi gépezetekké. Az emberi oldaluk
  maradványai mélyen el vannak temetve odabenn. A szörnyeteg... Azt látod
  kívülrõl. A háború megváltoztat minket, Snake. Szörnyetegekké tesz.
  
  [Snake feláll, és elgondolkodva kinéz az ajtón.]
  
  SNAKE: A háború megváltoztat minket...
  
  DREBIN: De mélyen a felszín alatt, valamilyen emberi dolog életben van. Egy
  törékeny, sebhelyes szív. A héj nélkül, mely megvédhetné, olyan, mint egy
  tojás sárgája. A pletykák szerint, a természetes, hús-vér testük a szabadban
  csak pár percig életképes. Meggyõzték õket, hogy ha megölik Snake-et, az
  elméjük megtisztul. Azt hiszik, az megszabadítja õket az összes fájdalomtól...
  Az összes dühtõl... És az összes bánattól. Ezért ezek a csajok megszállottan
  végezni akarnak veled.
  
  [Drebin megmutatja Snake-nek a falon lévõ fényképeket, melyek a
  Szörnyetegekrõl készültek.]
  
  DREBIN: Eddig négy B&B-t azonosítottak. Akit az imént láttál, Raging Raven
  volt. Továbbá ott van még Laughing Octopus, az utánzás mestere, és Crying
  Wolf, aki négy lábon közlekedik. És végül, az elmekontroll úrnõje, Screaming
  Mantis.
  
  SNAKE: Mantis?
  
  DREBIN: Igen, volt egy fickó az amerikai hadseregnél ugyanezzel a névvel. Egy
  orosz médium. Képes volt irányítani az emberek elméjét. Gondolom õ örökölte a
  címet. Az erejével ellenõrzés alatt tartja a többi B&B-t.
  
  SNAKE: Octopus, Raven, Wolf, Mantis...
  
  [Snake-nek eszébe jutnak azok, akik ugyanezeket a kódneveket viselték. Decoy
  Octopus, Vulcan Raven, Sniper Wolf és Psycho Mantis.]
  
  DREBIN: Bizony. Õk a SNAKEHOUND egység, és téged keresnek. Francba! Nem lennék
  a helyedben.
  
  SNAKE: Drebin...
  
  [Snake és Drebin leülnek.]
  
  SNAKE: Azt hittem senki nem lehet képes betörni a Rendszerbe. A Hazafiakkal
  vagy?
  
  DREBIN: Nem uram. Én nem vagyok la li lu le...
  
  [Drebin elmosolyodik, látva, hogy Snake-ben egybõl feléledt a gyanú, hogy nem
  tudja kimondani a „hazafi” szót.]
  
  DREBIN: Vagyis... Én nem vagyok Hazafi.
  
  SNAKE: Ki tudtad mondani, hogy „Hazafi”. Gondolom, ez azt jelenti, hogy tiszta
  vagy, igaz?
  
  DREBIN: Az én nanogépeim különböznek a hadseregétõl. Nálam nincs
  beszédkorlátozás.
  
  SNAKE: Mik ezek a Hazafiak? Emberek egyáltalán?
  
  DREBIN: Többé már nem. Õk ennek a világnak a törvénye, mely a történelem
  folyamán jött létre. Õk tartják össze ezt az egész világot. Ellenõrzés alatt
  tartják ezt az egész zûrzavart.
  
  [Snake-nek eszébe jutnak az Ezredes MI szavai.]
  
  EZREDES MI: Alaktalanok vagyunk. Mi vagyunk a fegyelem és a törvény, melyet az
  amerikaiak oly gyakran hívnak segítségül.
  
  DREBIN: A Hazafiak valójában Amerika, a világ legnagyobb hadi ereje. Õk a hadi
  gazdaság. Így te és én csak fogaskerekek vagyunk egy sokkal nagyobb
  tervezetben. Mármint valakinek egyértelmûen el kellett kezdenie ezt az
  egészet. De mára a törvényük saját életre kelt.
  
  SNAKE: Saját életre kelt?
  
  DREBIN: Aha. Az ország... A hadi gazdaság... Nem emberek irányítják õket.
  Hanem a Rendszer. Nincs szükség magas szintû döntéshozó hatalomra. Mindent egy
  nagy, mégis egyszerû információ feldolgozó rendszer irányít. Egy MI. Pont úgy
  mûködik, mint a természet törvényei. A világ sokkal egyszerûbb hely annál,
  mint ahogy azt a legtöbben gondolnák. A Hazafiak Rendszerének minden területét
  három periférikus MI ellenõrzi, és egy központi MI, mely összeköti õket. Az
  SOP Rendszer része ennek. Az egészet egy üzembiztos irányítórendszer
  támogatja. Szóval még a tieid sem tudnak igazán bejutni a Hazafiak mesterséges
  intelligenciáiba.
  
  SNAKE: Mi lenne, ha elméletben, valaki találna rá módot?
  
  DREBIN: Ha be tudnák csapni az IDS-t /*Intrusion Detection System = Behatolás
  Detektáló Rendszer*/, akkor gondolom, menedékként tudnák használni.
  
  SNAKE: Menedék?
  
  DREBIN: Tudod, mint egy adómenedék. Az internetes közösségben vannak net
  menedékek, adatmenedékek... A menedék egy olyan hely, ahol a net társadalmi
  egyezményei és szabályai nem érvényesülnek. A huszadik században a szuper
  gazdagok olyan országokban nyitottak bankszámlákat, ahol nem voltak
  jövedelemadó törvények. Nem rossz módja az adófizetés kikerülésének. Jelenleg
  egy olyan társadalomban élünk, ahol minden ember DNS-ét és személyes adatait
  teljes mértékben irányítják a testükben lévõ nanogépek. Nem telik el sok idõ,
  és az emberek elkezdenek menedékeket használni, hogy megszökjenek az
  azonosítós irányítástól. Mondhatnánk, hogy az én fegyvermosásom is, úgy-ahogy
  a menedék koncepcióra épül. De akkor is, sok szerencsét ahhoz, hogy bejuss a
  Hazafiak mesterséges intelligenciáiba kívülrõl. Tökéletes képtelenség. Semmi
  esély rá. Ahogy mondtam, azokba a mesterséges intelligenciákba nem lehet
  betörni... kívülrõl.
  
  SNAKE: De Liquid kieszelt valamit. Biztos nincs rá mód?
  
  DREBIN: Én csak egy fegyvermosó vagyok. Az egyetlen ok, amiért érdekelsz az,
  hogy sok tüzet gyújtasz.
  
  [Snake lassan kiszáll a kocsiból.]
  
  DREBIN: Jól van akkor. Ha kellek, csak hívj.
  
  [A majom mutogatással még egy cigit kér Snake-tõl. Snake elõ is vesz egy
  szálat, de Drebin a fejét rázza. Snake elteszi a cigit, de a majom továbbra
  sem tágít.]
  
  DREBIN: Gyerünk! Vonszold be a segged! Azonnal!
  
  [A majom visszamegy az autóba. Drebin Snake felé fordul és ugyanazzal a
  kézmozdulattal köszön el, mint a Közel-Keleten.]
  
  DREBIN: Szemmel. Tartalak. Téged.
  
  [Drebin elhajt az autóval. Snake továbbmegy, és nem sokára az ismeretlen újra
  hívja.]
  
  ???: Snake, hallasz engem?
  
  SNAKE: Jack vagy, ugye?
  
  RAIDEN: Raiden vagyok. Jack nincs többé.
  
  SNAKE: Hol vagy most?
  
  RAIDEN: A közvetlen közeledben.
  
  SNAKE: Raiden, hol voltál ez idáig? Mit csináltál?
  
  RAIDEN: Küldetésen voltam. Meg kellett találnom valamit... valakinek.
  
  SNAKE: Mit kellett megtalálnod?
  
  RAIDEN: Big Boss tetemét.
  
  SNAKE: Tessék?
  
  RAIDEN: Sunny helyzetéért cserében kellett ezt megtennem.
  
  SNAKE: Liquid?
  
  RAIDEN: Nem. Egy kis ellenálló csoport vezetõje. A követõi Matka Pluku-nak
  hívják.
  
  SNAKE: Matka Pluku... Big Mama.
  
  [Raiden adásából robbanás hallatszik.]
  
  RAIDEN: Majd késõbb megbeszéljük. Követem a nyomaidat és utolérlek.
  
  SNAKE: Várj! Mi van Big Boss tetemével?
  
  RAIDEN: Már nála van.
  
  SNAKE: Nála?
  
  [Az adás megszakad, és Snake azonnal hívja Rosemary-t.]
  
  ROSEMARY: Mi a helyzet, Snake?
  
  SNAKE: Rose, épp most beszéltem Raidennel. Úgy tûnik, a közelben van.
  
  ROSEMARY: Jack?
  
  SNAKE: Igen.
  
  ROSEMARY: Jól van?
  
  SNAKE: Igen, legalábbis ahogy a hangjából meg tudtam állapítani.
  
  ROSEMARY: Igazán? Ez nagyszerû. Snake, szeretnélek megkérni valamire.
  
  SNAKE: Mire?
  
  ROSEMARY: Ne mondd meg neki, hogy részt veszek a mûveletben, rendben? A
  legjobb az lenne, ha egyelõre békén hagynám.
  
  SNAKE: Mi történt közted és Jack között?
  
  ROSEMARY: A Big Shell incidens után ingataggá vált. A gyerekkori emlékei
  elkezdtek a felszínre jönni, amikor még Solidus-ért harcolt a libériai
  polgárháborúban. És mindezek közepette... A kisbabánk... Még meg sem
  született. Jack lassacskán nem jött haza. És amikor haza is jött, hullarészeg
  volt, és néha vágások és horzsolások borították a testét. Roy aggódott. Õ volt
  Jack parancsnoka, de Jack kerülte õt. Teljesen egyedül voltam. És Roy olyan
  kedves volt hozzám. Õ bátorított arra, hogy legyek tanácsadó. Tudom, hogy úgy
  hangzik, mintha kifogásokat keresnék, de túl kellett jutnom rajta, tovább
  kellett haladnom az életemmel. Természetesen aggódom érte, de... Ugyanakkor
  félek is tõle.
  
  SNAKE: Jól van. Befogom a szám.
  
  ROSEMARY: Köszönöm, Snake.
  
  [Snake elérkezik a megadott helyre. A lázadók ép ekkor törik át a kaput egy
  bulldózerrel, mely egy nagy ház udvarára vezet. Snake bejut a házba, és az
  alagsoron keresztül annak a háznak az udvarára jut, ahol Naomit fogva tartják.
  Mikor Snake kimászik az alagsorból, megcsodálja a kék rózsákat, melyek az
  udvaron vannak. Odabentrõl Naomi hangját hallja kiszûrõdni. Telefonon beszél
  valakivel.]
  
  NAOMI: Akkor sok változtatást kell eszközölnünk. Igen, így igaz. Egy új
  próbára lesz szükségünk. Az nem lesz gond. Aha. Igen... Már gondoskodtam
  róla... Persze. Igen, értem, de...
  
  [Snake csendben belép a házba, és belopódzik a szobába, ahol Naomi telefonál.]
  
  NAOMI: Igen, a következõ teszt.
  
  SNAKE: Naomi?
  
  [Snake közelebb megy.]
  
  NAOMI: És mi a helyzet nálad? Értem. Itt is menetrend szerint megy minden.
  Tudom. Én is. Késõbb találkozunk.
  
  [Mikor lerakja a telefont, szemmel láthatóan fizikai fájdalmat érez. Bead
  magának valamit, és ettõl jobban lesz.]
  
  SNAKE: Naomi.
  
  NAOMI: Snake! Tudtam, hogy eljössz.
  
  [Naomi elindul Snake felé.]
  
  NAOMI: Te és én... Egyikünk sem menekülhet a sorsa elõl. Shadow Moses óta nem
  láttalak. Mennyi ideje is? Tíz éve?
  
  SNAKE: Kilenc.
  
  NAOMI: És Dr. Emmerich? Veled van?
  
  SNAKE: Miért?
  
  NAOMI: Gondoltam, õ az egyetlen, aki képes lehet megnyitni az üzenetet, amit
  küldtem. Nem sok ember ismer fel egy 4D hangadatot egy Soliton Radar fájlban.
  Hogy van a jó doktor?
  
  SNAKE: Otacon jól van. Mint mindig.
  
  NAOMI: Otacon? Értem...
  
  [Snake elkezdi feltérképezni a terepet ellenség után kutatva.]
  
  SNAKE: Kivel beszéltél az imént?
  
  NAOMI: Liquiddel. Habár azt hiszem, hogy õ igazából Ocelot. Legalábbis orvosi
  álláspont szerint.
  
  SNAKE: Azt hittem, itt van.
  
  NAOMI: Jelenleg nincs.
  
  SNAKE: Hol vannak az õrök?
  
  NAOMI: Tudják, hogy nem fogok szökni. Nincs erõm az ellenálláshoz. Nincs más
  választásom az együttmûködésen kívül.
  
  SNAKE: Naomi... Mi történt a Közel-Keleten?
  
  NAOMI: Amit láttál, az a katonák érzelmeinek ámokfutása volt.
  
  SNAKE: A Rendszer egy újabb terméke?
  
  NAOMI: Nem bízol bennem?
  
  SNAKE: Még nem tudom biztosan.
  
  NAOMI: És ha válaszolok a kérdésedre?
  
  SNAKE: Elõbb halljuk.
  
  NAOMI: Liquid... Mi... Azt hittük, hogy az SOP egy azonosító irányítórendszer,
  melynek elsõdleges feladata a rend és az irányítás fenntartása a csatákban. És
  igazunk volt.
  
  [Snake odamegy az asztalhoz, és megvizsgálja a fecskendõt, melyet az imént
  Naomi használt.]
  
  NAOMI: De csak részben. Az SOP-nek volt egy másik funkciója is. Az emberi
  érzékek irányítása. A katonák testében lévõ nanogépek különbözõ körülményekhez
  alkalmazkodnak, melyek neurotransmitterek, hormonok és stimulánsok
  kibocsátására késztetik õket, így segítve a katonákat a csatában. Képesek
  mesterséges harci csúcsteljesítményt létrehozni úgy, hogy abban a pillanatban,
  hogy a katona megöl egy ellenséget, a nanogépek endorfint bocsátanak ki. Vagy
  képesek elnyomni a hormonokat, így semlegesítve a katonák érzelmeit. Így
  elkerülhetõ, hogy pánikba essenek és vakon tüzeljenek, és elkerülhetõk a
  szükségtelen mészárlások is. Az egészet a Rendszer központi mesterséges
  intelligenciája irányítja. Mesterségesen irányítja a katonák fájdalomérzetét,
  érzelmeit, érzékeit. Más szóval létezésük lényegét. A hadigazdaság égbeszökõ
  keresletei miatt egyre több katonára és egyre több harcra van igény. Ez olyan
  technológiák kifejlesztéséhez vezetett, melyek céljai a katonák harci
  képességeinek gyors fejlesztése és a cselekedeteik irányítása voltak. A
  Rendszer egyenletes ellátmányt biztosít a csatákra optimalizált katonákból
  minimális költségek mellett. De te biztosan megérted, Snake, hogy a harci
  technikákkal ellentétben, az érzékeket nem lehet megtanulni. Tapasztalat útján
  kell azokat megszerezni.
  
  SNAKE: Van mindennek köze a tesztetekhez?
  
  NAOMI: A cél az volt, hogy elválasszuk a katonák nanogépeid a Rendszertõl. De
  nem tudtunk a mentális irányításról.
  
  SNAKE: És a nanogépek megvadultak?
  
  NAOMI: Nem. A tesztünk sikeres volt. Legalábbis egy idõre megerõsítette az
  elméleteinket. Pont, ahogy megjósoltuk, a nanogépek leálltak, és a PMC katonák
  kiszabadultak a Rendszer markából. De a Rendszer leállásának pillanatában, az
  összes fájdalom, düh és bánat, az összes lelki sérülés és megpróbáltatás, az
  összes gyûlölet, megbánás és bûntudat, az összes érzet, melyet elfojtottak,
  most elszabadult a szívükben. Az érzékeikkel ellentétben, az emlékeiket nem
  törölték ki. Minden egyes ellenséges katona, akit megöltek, minden egyes
  elvesztett bajtárs, minden egyes ártatlanokra jelentett veszély, minden hadi
  cselekedet, melyet elkövettek szilárdan belemaródott a szívükbe. Miközben a
  nanogépek elnyomják az elmét, nagy terheket raknak a szívre. A felhasználók
  szervezete kiveti magából a nanogépeket. Ezt a reakciót gyógyszerekkel nyomják
  el. Mielõtt a felhasználó felfoghatná, mi is történik, az elméje már
  romhalmaz. Snake, emlékszel Frank-re?
  
  SNAKE: Frank Jaeger... Grey Fox.
  
  NAOMI: A kísérleteik érdekében szétszedték a testét, és megsemmisítették a
  megtört szívét nanogépekkel. Az SOP mindezt még tovább vitte és élõ emberi
  lényeken alkalmazta. A háború bûnei, melyeket ezek a katonák magukban
  hordoztak, visszatért, hogy megtámadja õket egy elképzelhetetlen idegsokk
  formájában. A szándék és a rendszer lehet, hogy megváltozott, de a csatatér
  nem. Addig a pillanatig a háború egy játék volt számukra. Aztán hirtelen
  becsapódott a valóság. Általában a szívünk a tapasztalatainknak köszönhetõen
  erõsödik meg. Még a legöregebb veteránok is egy elkerülhetetlen bûntudattal
  élnek együtt, melyen az évek során apránként túlteszik magukat. De még akkor
  sem múlik el igazán. Egy olyan elme számára, melybõl hiányzik az alapvetõ
  tapasztalat, ez egyszerûen túl sok volt.
  
  SNAKE: És mi a helyzet velem? Én soha nem voltam a Rendszer irányítása alatt.
  
  NAOMI: Ezért akarom megvizsgálni a tested. Neked is tudnod kell. Jól van,
  Snake... Vetkõzz le.
  
  [Snake távolabb megy Naomitól.]
  
  NAOMI: Snake, mi ütött beléd? Siess!
  
  [Snake levetkõzik, és felvesz egy zöld kórházi nadrágot. Naomit nagyon
  megrázza a látvány, hogy Snake mennyire megöregedett.]
  
  NAOMI: Ó, Istenem... Snake...
  
  [Elfordítja az arcát, és sír.]
  
  SNAKE: Jól van, csak végezzünk már gyorsan.
  
  NAOMI: Igen... Persze. Sajnálom.
  
  [Naomi megtörli az arcát. Naomi ezután különféle vizsgálatokat végez el.]
  
  NAOMI: Snake, emlékszel még, mit mondtam neked a video üzenetben az elsõ
  generációs nanogépekrõl?
  
  SNAKE: Amiket beadtál nekem Moses-en?
  
  NAOMI: Igen. A nanogépek a testhõmérsékletedtõl újratöltõdnek. A mûködésük nem
  áll le, amíg az összest el nem távolítják, vagy amíg életben vagy. A
  legtöbbjük elveszett vérzés és kiválasztás során. De körülbelül harminc
  százalék még a testedben van, a sejtjeidhez kapcsolódva. Az elsõ generációt
  soha nem látták el azonosítóval, ezért nem ugyanúgy reagálnak, mint az SOP
  nanogépek. De zavart okozhatnak a testedben és a szívmûködésedben.
  
  SNAKE: És az öregedésnek van valami köze a FOXDIE-hoz?
  
  NAOMI: Nincs. A telomerjeidet /*A telomerekrõl bõvebben írok a "MI AZ A
  TELOMER? (TLM)" c. fejezetben.*/ szándékosan rövidre állították, az eredeti
  korától függetlenül. Az egyik gént, mely megakadályozza a szaporodást és az
  öregedést, a Klotho gént, szintén szándékosan megváltoztatták. De ami még
  ennél is fontosabb, hogy a kromoszómáidat, csakúgy mint Liquidét, terminátor
  génekkel látták el, hogy megakadályozzák másolatok készítését.
  
  SNAKE: Miért?
  
  NAOMI: Klónok vagytok, melyek egyetlen cél, a háború érdekében készültetek. És
  hogy megakadályozzák az ügyfelek visszaéléseit, vagy azt, hogy az ellenség
  elraboljon, lerövidítették az élettartamotokat, és eltávolították a szaporodás
  képességét. Ez egy biztonsági intézkedés volt annak érdekében, hogy Big Boss
  magjai ne kerülhessenek mások kezébe. Nem betegség, hibás kutatások vagy a
  FOXDIE miatt öregszel ilyen gyorsan. Így születtél. Ez a természetes
  élettartamod.
  
  [Mikor vége a vizsgálatnak, Snake visszaveszi a lopakodó ruháját.]
  
  SNAKE: Az igazat, Naomi. Meddig tart még ki a testem?
  
  NAOMI: A sejtjeid, a véred, a szerveid, az idegeid, a csontvázad, az
  izomszöveteid, a tested minden része gyorsan öregszik. Egy átlagos ember már
  nem lenne képes talpra állni.
  
  [Naomi elindít a számítógépen egy másolási folyamatot. A fájl neve:
  SOLID_SNAKE.]
  
  NAOMI: Snake, az egyetlen, ami még egyben tart, az az akaraterõd.
  
  SNAKE: Mennyi idõm van még?
  
  NAOMI: ... Fél év.
  
  [Snake-et nagyon letöri a hír. Elõvesz egy cigit, de Naomi elveszi tõle.]
  
  NAOMI: Ne! Snake! Valamit el kell mondanom neked.
  
  SNAKE: Mi az?
  
  NAOMI: Mindketten tudjuk, hogy a tested közeledik a tûrõképessége határaihoz.
  Mikor azt mondta, fél év, nem az élettartamodra gondoltam.
  
  SNAKE: Ezt hogy érted?
  
  NAOMI: Nem tudunk teljes mértékben megszabadulni a testedben lévõ FOXDIE-tól.
  Jelenleg úgy kering a testeden, mint egy normál vírus.
  
  SNAKE: Igen, és?
  
  NAOMI: Figyelj rám. A FOXDIE csak akkor végez az áldozataival, ha a
  megfertõzött személy genetikai kódja teljesen megegyezik azzal a genetikai
  szekvenciával, melyet a vírus receptoraiba programoztak. Más szóval, csak
  bizonyos génekkel rendelkezõ célpontokat támad meg.
  
  SNAKE: Tudom. Ez végzett az AT elnökkel és Liquiddel.
  
  NAOMI: Igen. És ugyanakkor megvédi azokat a vírus káros hatásaitól, akik
  nincsenek célpontként megjelölve. Gyere... Megmutatom. A testedben lévõ FOXDIE
  receptorai lebomlanak. A gyors öregedési folyamat, megváltoztatja a testedben
  uralkodó viszonyokat. Ennek eredményeként, a vírus mutálódik.
  
  [Naomi a monitoron megnyitja a FOXDIE vírus két különbözõ képét.]
  
  NAOMI: A bal oldali vírus a FOXDIE eredeti formája. A jobb oldalit a testedbõl
  vettem. Már mutálódott. A receptorok lekopnak.
  
  SNAKE: Vagyis?
  
  NAOMI: A FOXDIE ezen mutálódott verziója akkor is aktiválódhat, ha a
  megfertõzött személy genetikai mintázata nem egyezik meg tökéletesen a
  receptorokkal. Vagyis a vírus válogatás nélkül ölhet.
  
  [A fájl másolása elkészül. Naomi lerakja a cigit az asztalra és odamegy a
  másik számítógéphez.]
  
  NAOMI: Shadow Moses óta a FOXDIE folyamatosan a testedben lévõ nanogép
  csoporton él, és szétszóródik a levegõben. De mivel nincs több megtámadandó
  célpont, ezért nem is volt több kitörés.
  
  [Snake fel akarja venni az asztalról a cigit, de még mielõtt megtehetné, Naomi
  a kezébe nyom egy lapot.]
  
  NAOMI: Azonban ha a receptorok továbbra is lekopnak, akkor egy gyilkos vírussá
  válik, mely számtalan áldozatot fog szedni.
  
  [Snake az asztalra dobja a papírt, ami egyébként valamiféle lelet.]
  
  SNAKE: Mi van, ha mindet megöljük? Eltávolítjuk õket a testbõl?
  
  NAOMI: Nincsenek antitestek. Nem tudom, hogy a receptorok hány százalékának
  kell lebomlania, vagy hány ember válik célponttá, ha megtörténik. Ami biztos,
  hogy az emberek elkezdik elkapni a FOXDIE-t levegõn keresztül. A hozzád
  legközelebb állókkal fog kezdõdni. Aztán egyenként mind meghalnak. A vírus
  azon része, mely megkülönbözteti az egyéneket...
  
  SNAKE: Hat hónapon belül elkezd lebomlani.
  
  NAOMI: Nem... Legfeljebb három hónapon belül.
  
  [Snake meglepetten néz Naomira.]
  
  SNAKE: Három hónap!
  
  NAOMI: Ironikus, ugye? Az egész életedet annak szentelted, hogy megments a
  világot a Metal Gear-tõl, a nukleáris megsemmisüléstõl. És most te magad válsz
  egy ítéletnapi szerkezetté. Nem tudom pontosan meghatározni, hogy mennyire
  lesz pusztító méretû a járvány. Lehet, hogy az emberi fajnak csupán egy
  százaléka indítja be a sérült receptorokat, lehet, hogy mindenki. Bárhogy
  legyen is, három hónapon belül egy két lábon járó biológiai fegyver leszel. Ha
  rajtam múlna, már karanténba zártalak volna.
  
  SNAKE: Nincs még vége.
  
  [Snake felveszi a cigit.]
  
  NAOMI: Tudom. Még el kell végezned egy munkát. Három hónapod van. Elég idõ
  arra, hogy kigondoljuk, mit kezdjünk ezzel az egész helyzettel.
  
  SNAKE: És ha elõbb választom a halált? Az megakadályozza a FOXDIE terjedését?
  
  NAOMI: Ha a gazdaszervezet meghal, a vírus is meghal vele együtt.
  
  [Snake a szájába veszi a cigit, és kérdõn néz Naomira, hogy meggyújthatja-e.
  Naomi elfordítja a fejét, Snake pedig meggyújtja a cigit.]
  
  NAOMI: Snake... Mondj meg nekem valamit. Voltál mostanában kórházban?
  
  SNAKE: Igen.
  
  NAOMI: Kaptál ott injekciót?
  
  SNAKE: Nem adnak mindig?
  
  [Naomi megnyit egy újabb képet egy újabb FOXDIE-ról.]
  
  NAOMI: Ezt nézd meg. Ez is a testedbõl jött. Ez egy új FOXDIE fajta. Még soha
  nem láttam ilyet. Valaki mostanában helyezhette el benned. Van ötleted ki
  lehet?
  
  [Snake-nek eszébe jut, hogy a Közel-Keleten Drebin beadott neki valamit.]
  
  SNAKE: Õ!
  
  NAOMI: Az új FOXDIE fajta gyorsan szaporodik.
  
  SNAKE: Mi van benne?
  
  NAOMI: Nem tudom biztosan. El kell végeznem még néhány tesztet. Tessék, tedd
  ezt el. 
  
  [Naomi elõvesz egy csomagnyi fecskendõ az egyik szekrénybõl.]
  
  NAOMI: Ugyanazt az anyagot tartalmazza, melyet a katonák nanogépei bocsátanak
  ki a testükbe. Ez egy gyógyszer, mely elnyomja a nanogépek képességét, mellyel
  az érzékeket irányítják. A testben lévõ nanogépek meghibásodnak, amikor a
  Rendszer megzavarja õket. Olyan reakciót vált ki a testedben, amitõl az leáll.
  Adj be magadnak egyet, ha rosszul vagy.
  
  [Snake bedobja a cigijét a hamutartójába. El akarja venni a fecskendõket
  Naomitól, de õ elhúzza azokat Snake kezétõl.]
  
  NAOMI: Erõs, úgyhogy ne használd túl gyakran. Hacsak nem akarsz rokkanttá
  válni. Egy rövid idõre a pszichédnek is jót tesz. De ha túl gyakran használod,
  csökkenni fog a hatása.
  
  [Naomi odaadja a fecskendõket Snake-nek, majd odamegy egy vázához, melyben kék
  rózsák vannak.]
  
  NAOMI: Bolond voltam. Hagytam, hogy elmerüljek a nanogépeimben, és most azok
  ejtettek csapdába.
  
  SNAKE: Te magad mondtad, hogy nem engedhetjük, hogy a sors magához láncoljon
  minket.
  
  NAOMI: Nem szabadulhatok.
  
  [Naomi kivesz egy szál virágot a vázából. Snake megfogja a vállát és maga felé
  fordítja Naomit.]
  
  SNAKE: Akkor majd én mindkettõnket megszabadítom. Hol van Liquid?
  
  NAOMI: Még nem mondhatom meg. Nem, amíg nem szabadítasz meg.
  
  [Naomi kiszabadítja magát Snake szorításából.]
  
  SNAKE: Tudod egyáltalán?
  
  NAOMI: Liquid tegnap éjjel elment.
  
  SNAKE: Hova?
  
  NAOMI: Ezek a feltételeim. Nem hagyhatom el ezt a helyet saját akaratomból.
  
  SNAKE: Mirõl beszélsz?
  
  NAOMI: Figyelnek engem.
  
  [Snake körülnéz, majd miután nem lát senkit, követi Naomit, aki egy MRI
  készülék mögött próbált elrejtõzni.]
  
  NAOMI: Liquid módosította a tervét. A Rendszer eltávolításával csak azt érné
  el, hogy a serege belülrõl omlana össze. Ezért inkább át akarja venni az
  irányítást. Liquid célja, hogy eltérítse az SOP Rendszert. A segítségével
  megalkotja a tökéletes katonákból álló végsõ hadsereget, és felkelést indít a
  Hazafiak ellen. Az új tervének van egy neve. „A Hazafiak Fegyverei”.
  
  SNAKE: A Hazafiak Fegyverei...
  
  [Naominak megint fájdalma van, és a fejéhez kap. Egy vakító gránátot dobnak be
  a szobába, és az erõs fehér fény egy pillanatra megvakítja Snake-et. Naomi a
  számítógépéhez rohan és elveszi a pendrive-ot, melyre a fájlt másolta. Két PMC
  katona lép be és elkezdenek Snake-re lõni. Az egyik megfogja Naomi karját és
  kirángatja a szobából.]
  
  PMC KATONA: Ez a hely nem biztonságos! Jöjjön velünk!
  
  [Az egyik katona még mindig lõ Snake-re.]
  
  PMC KATONA: Erre!
  
  [Snake gyorsan utánuk rohan, de a folyosón két FROGS katona jelenik meg,
  visszavonulásra kényszerítve Snake-et. Snake meghallja az ismerõs nevetést,
  majd a következõ pillanatban megjelenik felette Laughing Octopus.]
  
  SNAKE: OctoCamo...
  
  OCTOPUS: Snake... A prédám. Hát nem vicces?
  
  [Octopus arcán egy pillanatra megjelenik Snake arca.]
  
  OCTOPUS: Gyerünk! Nevess, míg megteheted! Innen nem menekülsz! Nevesd halálra
  magad!
  
  [Két FROGS katona ugrik le a mennyezetrõl, és célra tartják a fegyvereiket.
  Ekkor Octopus fekete füstöt bocsát ki, elvakítva Snake-et. Mire a füst
  eloszlik, Octopus és a katonák is eltûnnek. Snake elintézi az összes FROGS
  katonát. Mikor végzett velük, Octopus a nevét kiáltja.]
  
  OCTOPUS: SNAKE!
  
  [Snake óvatosan halad az épületben, keresi Octopus-t. Hirtelen a plafonról,
  leesik mögötte Octopus.]
  
  OCTOPUS: Micsoda ricsaj...
  
  [Octopus, mint egy labda összegömbölyödik.]
  
  OCTOPUS: Az emberek szenvednek... Az emberek megsérülnek... Az emberek
  meghalnak...
  
  [Octopus kiegyenesedik.]
  
  OCTOPUS: Ez az egész olyan kibaszott hisztérikus! Nevess! Nevess velem!
  
  [Snake megküzd Octopus-szal. Mikor legyõzi, a páncél és a maszk leválik a
  testérõl.]
  
  OCTOPUS: Én egy polip vagyok. Egy nyolclábú szörnyeteg. Ezek a csápok... Nem
  tudom õket irányítani. Az akaratuk... A csatatér akarata.
  
  [Ahogy Octopus elkezd nevetni, hirtelen több liter fekete tintát hány ki.]
  
  OCTOPUS: Vicces... Annyira vicces... Ez az egész annyira vicces. Nem... Ez nem
  vicces.
  
  [Octopus most megmutatja az arcát. Gyönyörû nõ. Elindul Snake felé, és közben
  elszakadnak a kötelékek, melyek a páncélhoz csatolták.]
  
  OCTOPUS: Semmi sem vicces. Nem kellene nevetnem. Nem tudok. Igazság szerint
  nem is nevetek. Egyáltalán nem nevetek.
  
  [Octopus Snake felé nyúl, de az félrelöki. Octopus érzelmi állapota hirtelen
  megváltozik. Úgy viselkedik, mintha elviselhetetlen félelmet érezne.]
  
  OCTOPUS: Nem kellene nevetnem. Félek. Igazán félek.
  
  [Térdre esik és Snake felé mászik.]
  
  OCTOPUS: Sajnálom. Sajnálom. Annyira sajnálom, hogy nevettem. Sajnálom...
  
  [Talpra áll.]
  
  OCTOPUS: Többé nem nevetek. Nem tudok. Nem akarok.
  
  [Miközben ezeket a szavakat mondja, aprókat nevet. Elindul Snake felé, aki
  végül úgy dönt, hogy lelövi. Octopus továbbra is nevet, majd térdre esik, és
  rendkívül furcsa jelenség zajlik le Snake elõtt. Fehér rózsaszirmok jelennek
  meg Octopus teste körül, aki magzati pozícióba gömbölyödik, miközben a teste
  elszenesedik. Miután Snake megbizonyosodik benne, hogy meghalt, elindul kifelé
  az épületbõl, de belebotlik Octopus maszkjába. Mikor elteszi a maszkot, hívja
  Drebin.]
  
  DREBIN: Hé, Snake! Jól nézel ki.
  
  SNAKE: Drebin. Mit akarsz?
  
  DREBIN: Ez elég barátságtalan volt, ember. És épp most akartam egy kicsit
  mesélni a kedvenc vevõmnek a FaceCamo-ról.
  
  SNAKE: FaceCamo?
  
  DREBIN: Az a maszk, amit épp most vettél fel a Csápos páncéljából. Ugyanazt a
  technológiát alkalmazza, mint az OctoCamo öltözeted. Ha együtt használod a
  kettõt, eredményesebb lehetsz a rejtõzködésben. A helyedben én megtartanám.
  
  SNAKE: Nem jó. Sem a mérete, sem a formája.
  
  DREBIN: Elkel neki egy kis szabászat, mielõtt felvághatsz vele. Nem igazán
  nekem való munka, de úgy hallottam van egy pajtásod, aki efféle dolgokra
  szakosodott.
  
  SNAKE: Valaki elvégezte a házi feladatát.
  
  DREBIN: Hé, ez a munkám.
  
  SNAKE: Ez az igazi oka annak, hogy beadtad nekem azokat a nanogépeket? Hogy
  kémkedhess utánam?
  
  DREBIN: Én inkább a „vevõi adatkezelés” kifejezést részesítem elõnyben.
  
  SNAKE: Drebin...
  
  DREBIN: Nyugi! Szigorúan bizalmasan kezelem. Nem osztom meg senkivel.
  
  SNAKE: Akkor miért kevertél egy vírust a nanogépekhez?
  
  DREBIN: Vírust?
  
  SNAKE: Kimutattak egy bizonyos vírust a szervezetemben. Azt állítod, hogy nem
  az általad beadott nanogépek között volt?
  
  DREBIN: Figyelj, te is tudod jól, hogy mások is megtehették ezt veled. És
  mellesleg, mi hasznom származna abból, ha megfertõznélek? Jobb nekem, ha
  odakinn vagy és seggeket rugdalsz a csatatéren. Figyeltelek, Snake. Igazi
  remekmû vagy. Soha nem gondoltam volna, hogy találkozom olyan emberrel, aki
  segítség nélkül legyõzi Laughing Octopus-t. Egyfolytában csak nevetett.
  Szerinted miért?
  
  SNAKE: Történt valami a múltjában?
  
  DREBIN: Eltaláltad. Egy skandináv faluban élt. Egy kis tengerparti
  falucskában, melyet a helyiek az Ördög Falvának neveztek. Azonban a hely nem
  az ördögökrõl volt nevezetes. Hanem a polipokról. Ez volt az egyike a kevés
  olyan helynek Európában, ahol szokásszerûen fogyasztottak polipot. De ez most
  mindegy. Volt egy õrült kultusz, akik valamilyen oknál fogva szenvedélyesen
  gyûlölték a falut. Tizenéves korában a helyzet rosszra fordult. Azok az
  õrültek hozzájutottak néhány fegyverhez, és megtámadták a falut. Egyetlen
  éjszaka alatt, az õ kis álmos halászfaluja háborús zónává vált. Összeterelték
  a falusiakat, és egyenként kivégezték õket. Kivéve azt a lányt. Számára valami
  mást terveztek ki. Valamit, ami sokkal rosszabb a halálnál. Az Ördög
  Gyermekének nevezték, és olyan dologra kényszerítették, melyet magától Lucifer
  ivadékától várnál. Miután kényszerítették, hogy megkínozza a családját és a
  barátait, kényszerítették, hogy megölje õket. Egész idõ alatt kényszerítették,
  hogy nevessen, üvöltsön, mint valami démon. Mintha élvezné. Mit tehetett
  volna? Nemet mondd? Õt is megölték volna. Így hagyta, hogy a félelem
  irányítsa, és pontosan azt tette, amit mondtak neki. Lemészárolta azokat,
  akiket szeretett, és közben nevetett. És miközben a vérükben fürdött, az
  sötétvörösbõl koromfeketévé vált. Számára olyan volt, mint a polip tintája. Az
  élmény mélyen megsebezte. Azóta nem hagyta abba a nevetést. Csakhogy az nem is
  volt igazán nevetés.
  
  SNAKE: Miért mondod ezt el nekem? Azt várod, hogy megsajnáljam?
  
  DREBIN: Dehogy! Tudom, hogy annak a te világodban nincs helye. És mellesleg,
  ez egy háború. Igaz? Azonban egy bizonyos tekintetben, azt hiszem helyesen
  cselekedtél.
  
  SNAKE: Milyen tekintetben?
  
  DREBIN: Az ellened való harc megtisztította az elméjét. Jól van, elég a
  tereferébõl. Más szörnyetegek is várnak még rád. Légy óvatos.
  
  [Snake elhagyja az épületet. Odakinn egy pillanatra rátör a roham, amit a
  Közel-Keleten már tapasztalt, de ezúttal hamar elmúlik. Snake egy ösvényre
  bukkan, amely egy erdõn át vezet. Elkezdi vizsgálgatni a lábnyomokat, és
  felfedezi Naomi cipõjének a nyomát. A késével leméri a lábnyomok távolságát.
  Ekkor hívja Raiden.]
  
  RAIDEN: Snake, szem elõl tévesztetted a célpontot? Ha valami mozog, az nyomot
  hagy maga mögött. Keresd és kövesd Naomi nyomait.
  
  SNAKE: Én nem vagyok olyan, mint Big Boss. A nyomkövetés nem az erõsségem. Te
  mikor lettél ilyen jó belõle?
  
  RAIDEN: Miután megmentettem Sunny-t, csak sodródtam a világban. Alaszkában egy
  törzsi öreg megtanított nekem néhány felderítõ technikát.
  
  SNAKE: Sodródtál? Soha nem mentél vissza Rose-hoz?
  
  RAIDEN: Rose? Õ nem létezik. Nem. Rose és én különbözõ világokban és különbözõ
  idõkben élünk. Az õ világában nincs helye olyan valakinek, mint én. Az én
  helyem itt van, a csatatéren. A felderítés a vadászat elvein alapszik. Két
  alapelem van: tudatosság és nyomkövetés.
  
  SNAKE: Tudatosság?
  
  RAIDEN: A tudatosság egy nyom megtalálására utal, azáltal, hogy gondosan
  megfigyeled a környezetedet. A nyomkövetés a nyom követésére utal. /*Tracking
  means to follow that trail. Magyarul hülyén hangzik, de ezt jelenti.*/ A
  célpontod nyomai lehetnek lábnyomok, egy letört faág, letaposott fû. Érezned
  kell a jeleket azzal, hogy minden érzékedet használod. Hallás, szaglás,
  tapintás, szélirány. Figyeld, hogyan mozognak az állatok. Figyelj a szokatlan
  madárhangokra. Ezek a jelek arra utalhatnak, hogy a közelben valaki megzavarja
  a környezetet.
  
  SNAKE: Tisztára úgy beszélsz, mint egy nindzsa.
  
  RAIDEN: Pontosan. A nindzsák a végsõ felderítõk. Ha az ellenséged egy képzett
  felderítõ, õ is ugyanezeket fogja tenni. Lehetsz te a vadász, de ugyanakkor te
  rád is vadásznak. Hogy elkerüld a leleplezõdést, mozogj lassan, lépésrõl
  lépésre. Ne kavard fel magad körül a levegõt. Próbálj annyira kevés zajt
  csapni, amennyire csak lehetséges. A követõid is ugyanezt fogják tenni.
  Megpróbálnak hang nélkül utánad lopakodni. Ha a puszta szemeddel nem tudod
  kivenni a nyomokat, kapcsold a Solid Eye-t infravörös módba. Úgy könnyen
  észreveheted Naomi lábnyomait, és a lesben álló ellenséget.
  
  SNAKE: Állítsam a Solid Eye-t infravörösre. Értem.
  
  RAIDEN: De a hang, amit használat közben kiad, elárulhatja a helyzetedet.
  Úgyhogy ne hagyd sokáig bekapcsolva.
  
  SNAKE: Jól van.
  
  RAIDEN: Hallgass a szívedre. Bízz az érzékeidben, amennyire csak tudsz. És
  akkor megtalálod Naomi nyomát.
  
  SNAKE: Teszek egy próbát.
  
  [Snake a nyomokat követve egy kis helikopter leszállópályára jut. Snake
  észreveszi Naomit, akit Vamp és pár PMC katona kísér egy helikopter felé.
  Snake elbújik egy kisebb épület mögött.]
  
  SNAKE: Otacon, ez Vamp. Biztos vagyok benne.
  
  OTACON: Igen... Elviszik Naomit.
  
  [Snake a gépfegyverével gondosan célba veszi Vampet. Vamp telefonon beszél
  Liquiddel, és a fejével int Naominak, hogy szálljon be a helikopterbe.]
  
  LIQUID: Csináljátok most, mielõtt megint megzavarnak.
  
  VAMP: Nem tudhatjuk mi fog történni. Emlékezz csak legutóbb...
  
  LIQUID: Hajlandó vagyok áldozatokat hozni.
  
  VAMP: Ahogy óhajtod. Nem sokára elkezdjük.
  
  [Snake gondosan céloz, és pontosan a homloka közepén találja el Vampet. Vamp a
  lövéstõl megpördül, és fél térdre esik. A kezébõl kiesik a telefon, de még a
  levegõben elkapja. Snake döbbenten látja, hogy Vamp még mindig él. A PMC
  katonák tüzet nyitnak rá. Vamp térdre ereszkedik, és beleszól a telefonba.]
  
  VAMP: Megkaptuk az engedélyt. Kezdjétek. Az õ vérét fogjuk használni. A dolog
  heves lehet. Védjétek magatokat.
  
  [Vamp hátraszól a helikopterben ülõ két PMC katonának.]
  
  VAMP: Lõjétek be magatokat. Én most szundítok egyet.
  
  [Vamp hanyatt esik és elveszti az eszméletét. Ekkor a PMC katonák ugyanúgy
  megõrülnek, mint korábban a Közel-Keleten a többiek. Snake-re is ugyanúgy hat
  a dolog, mint korábban. Térdre esik. Naomi a helikopterrõl kiabál Snake-nek.]
  
  NAOMI: Snake! A fecskendõ! Snake!
  
  [Snake bead magának egy adagot abból a szerbõl, amit Naomi adott neki. Eközben
  a helikopteren Naomi is ugyanígy tesz. Ekkor Gekko-k érkeznek a helyszínre.
  
  NAOMI: Nem mûködik... Az érzelmi irányítás még nem elég stabil.
  
  [Snake a szertõl magához tér, és tüzet nyit a Gekko-kra.]
  
  NAOMI: Snake!
  
  [Ekkor megjelenik egy páncélautó és megáll pontosan a helikopter alatt. Egy
  ismerõs majom integet Naominak. Naomi leugrik a páncélautó tetejére. Ezután az
  autó Snake mellé hajt. Eközben a helikopteren magához tér Vamp. A fejsérülése
  pillanatok alatt begyógyul. Drebin felnyitja a páncélautó ajtaját.]
  
  DREBIN: Elvigyelek?
  
  SNAKE: Drebin!
  
  DREBIN: Szállj már be!
  
  [A páncélautó tetején lévõ gépfegyver a Gekko-kat lövi. Naomi még mindig az
  autó tetején van.]
  
  NAOMI: Snake!
  
  SNAKE: Naomi! Ugorj!
  
  [Naomi leugrik, és földet éréskor elesik. Snake felsegíti.]
  
  SNAKE: Tudsz járni?
  
  [Beszállnak a páncélautóba a hátsó ajtón keresztül.]
  
  DREBIN: Kapaszkodjatok! Ez döcögõs lesz!
  
  [Drebin áttöri a területet körülvevõ kerítést, és elhajt. Odabenn a majom
  barátságosan megkínálja Naomit innivalóval, aki zavartan elfogadja.]
  
  NAOMI: Rendben... Köszönöm.
  
  [Naomi iszik, és aprót böffent. Ez szemmel láthatóan nagyon tetszik a
  majomnak. Miután elhajtottak, a leszállópályán a katonák abbahagyják az
  õrjöngést, de még mindig furcsán viselkednek. Az utóhatások még tartanak.
  Snake kimászik az autó tetejére, és onnan lövi a katonákat és a Gekko-kat,
  miközben Drebin megpróbálja lerázni õket. Végül egy városba érnek be. Hirtelen
  az egyik Gekko pont az autó elé ugrik, mire Drebin félrerántja a kormányt, és
  felborulnak. Snake segít Naominak kiszállni az autóból.]
  
  SNAKE: Gyerünk, Naomi, maradj velem.
  
  [Drebin is kiszáll a jármûbõl. Elõvesz egy szódát és iszik belõle.]
  
  SNAKE: Állj fel.
  
  [Mikor Drebin meglátja Snake-et, Naomit és a majmot kéz a kézben, egy fénykép
  jut eszébe az 51-es körzetbeli UFO landolásról, és kineveti õket.]
  
  SNAKE: Jól vagy?
  
  NAOMI: Igen.
  
  DREBIN: A francba!
  
  [Snake odamegy Drebinhez, és õ is meglátja azt a rengeteg Gekko-t az utcán. A
  figyelme ekkor egy rejtélyes figurára irányul, aki fekete kabátban, kezében
  karddal az egyik épület tetején áll.]
  
  SNAKE: Raiden.
  
  [Raiden felemeli a kardját, ezzel jelezve Snake-nek, hogy ne avatkozzon közbe.
  Leugrik az utcára és magára vonja a Gekko-k figyelmét. Drebin Snake-hez és
  Naomihoz fordul.]
  
  DREBIN: Gyerünk! Tûnjetek innen!
  
  SNAKE: Tudsz mozogni?
  
  [Naomi nehézkesen jár, mert az ugrásnál kificamodott a bokája. Eltépi a
  szoknyáját és leveszi a cipõjét, hogy könnyebben mozoghasson.]
  
  NAOMI: Igen. Menjünk!
  
  DREBIN: Itt jönnek!
  
  [Drebin még iszik egy kortyot a szódából, a maradékot pedig a majomnak adja. Õ
  is iszik belõle, majd egyszerre büfögnek. Ezután végignézik a káprázatos
  mûsorszámot, melyet Raiden szolgáltat. Egy perc alatt elintézi a Gekko-kat. A
  végén elteszi a kardját, és deaktiválja a vizorjait.]
  
  RAIDEN: Snake... Most rajtam a sor, hogy megvédjelek.
  
  [Még több Gekko jelenik meg, és körbeveszik Raident. Drebin visszaszáll a
  páncélautóba, és bekapcsolja az OctoCamo álcázást. Egy Gekko pont arra néz, de
  nem vesz tudomást az autóról. Odafenn megjelenik egy helikopter, és Otacon a
  codec-en leszól Snake-nek.]
  
  OTACON: Snake, a piactéren teszem le a helikoptert. Siess!
  
  SNAKE: Naomi, menj elõre.
  
  [Snake lemaradva követi Naomit keresztül a piactéren, melyet ellepnek a
  Gekko-k. Naomi eléri a helikoptert. A pilótafülkében ott ül Otacon.]
  
  OTACON: Sajnálom! Most eléggé elfoglalt vagyok.
  
  [Naominak fáj a lába, és egyedül nem tud beszállni a helikopterbe, de a Mk.II
  a segítségére siet.]
  
  NAOMI: Köszönöm!
  
  [Mikor beszáll a helikopterbe, találkozik a tekintetük, és végre megérkezik
  Snake.]
  
  OTACON: Ne felejtsd el a Mk.II-t!
  
  [Snake felveszi a Mk.II-t, és odaadja Naominak.]
  
  SNAKE: Naomi, vigyázz erre.
  
  NAOMI: Rendben.
  
  [Snake beszáll a helikopterbe.]
  
  SNAKE: Otacon, tûnjünk innen!
  
  OTACON: Hol van Raiden?
  
  [Snake a távolba mutat.]
  
  SNAKE: Még harcol.
  
  [Otacon felé repül, és közben észreveszik, hogy Vamp a Gekko-k gyûrûjében
  Raiden felé tart, akit egyszerre négy Gekko tart mozdulatlanul.]
  
  NAOMI: Vamp!
  
  SNAKE: Raiden!
  
  [Vamp megérkezik Raidenhez, és ledobja magáról a kabátját. Lassan elõhúzza a
  kését, és lenyalja a pengéjét.]
  
  VAMP: Útjaink újra keresztezik egymást.
  
  [Snake a helikopteren elõvesz egy távcsöves puskát. Vamp tövig szúrja a kést
  Raidenbe, majd miután kihúzza, lenyalja róla a fehér színû vért. Ezután
  végigkarcolja Raiden mellkasán a páncélzatot, majd újra megszúrja. Raiden alig
  mutatja fájdalom jelét.]
  
  VAMP: Te is halhatatlan vagy?
  
  RAIDEN: Nem. Én csupán nem félek a haláltól.
  
  [Ekkor Snake kilövi az egyik kábelt, amellyel a Gekko-k fogva tartották
  Raident. Raiden elõrántja a kardját, majd szemkápráztató mozdulatokkal
  kiszabadítja magát a megmaradt kötelékeibõl. Raiden és Vamp között
  elképesztõen látványos, gyors csata bontakozik ki, melynek végén mindketten
  leszúrják egymást.]
  
  VAMP: Igen... Te lehetsz az, aki végre képes lesz végezni velem?
  
  [Kirántják egymás testébõl a pengéiket, és eltávolodnak egymástól. Vamp
  lenyalja a vért a késérõl, és visszateszi azt a tokjába. Ezután eszméletlenül
  összeesik. Raiden elteszi a kardját. Ekkor még több Gekko érezik a helyszínre.
  Észreveszi a magasban a helikoptert, és egy Gekko fejérõl felugrik egy
  háztetõre, onnan pedig a helikopterre. Snake segít neki bemászni.]
  
  SNAKE: Raiden! Jól vagy?
  
  RAIDEN: Jól.
  
  [Raiden ekkor rengeteg vért köhög fel.]
  
  SNAKE: Raiden!
  
  NAOMI: Te...
  
  [Odalenn az utcán Vamp talpra áll, és a füléhez emeli a mobilját.]
  
  VAMP: Fõnök, a lány elment. Biztos vagy a dolgodban?
  
  LIQUID: Ez az egész része a tervnek.
  
  VAMP: A teszt sikertelen volt. Még az õ kódja sem felelt meg.
  
  LIQUID: Ettõl tartottam. Nem elég tiszta. A teljesre szükségünk van.
  
  VAMP: A bevetett PMC-k agykárosodást szenvedtek. Nem maradt egyetlen
  hasznosítható sem. Az egyetlen megmaradt lehetõségünk az eredeti megszerzése.
  
  LIQUID: Tudom. Már csak idõ kérdése. A lehetõ leggyorsabban keressük a
  rejtekhelyüket. Rád is szükségem van itt, Vamp.
  
  [Vamp leteszi a telefont. A kezén még mindig van Raiden vérébõl. Az ujjaival
  letörli, majd a vért lenyalja az ujjairól. A helikopteren Naomi a kabátjával
  próbálja itatni Raiden vérét, akinek görcsös rohama van.]
  
  NAOMI: Tarts ki!
  
  OTACON: Vamp... Ez biztosan halhatatlan.
  
  NAOMI: Nem. Egyáltalán nem halhatatlan. Az én elgondolásaimnak köszönhetõen
  lett ilyen a teste.
  
  OTACON: Tessék?
  
  SNAKE: Ez meg mit jelentsen?
  
  NAOMI: A testében lévõ nanogépeknek köszönhetõen a sérülései rendkívüli
  gyorsasággal lezárulnak, és gyógyulnak. Valaki elõvette azt az alap nanogép
  technológiát, melyet én fejlesztettem ki, és tökéletesítette. Egy bizonyos
  értelemben, én vagyok a felelõs Vampért. Õ az én egyik bûnöm.
  
  SNAKE: A te testedben is ugyanazok a nanogépek vannak?
  
  NAOMI: Egy szörnyeteget hoztam erre a világra. És magam is az vagyok.
  
  [Raiden megint vért köhög.]
  
  NAOMI: Fogd le!
  
  [Snake segít Naominak lefogni a rángatózó Raident.]
  
  NAOMI: Túl sok vért veszít.
  
  SNAKE: Tudsz rajta segíteni?
  
  NAOMI: Nem tudom. Vérátömlesztésre van szüksége. Méghozzá mesterséges vérre.
  
  RAIDEN: Snake...
  
  SNAKE: Raiden!
  
  RAIDEN: Európa... Találkoznod kell Big Mama-val.
  
  [Raiden visszahanyatlik az ülésre.]
  
  
  3. THIRD SUN (THS)
  ------------------
  
  [Késõbb a Nomádon Sunny ismét tojást süt, és közben dúdol. A második tojásból,
  amit feltör két tojássárgája esik ki.]
  
  SUNNY: Argon... Bór... Szilícium és Neon... Erbium... Fermium... Plutónium...
  Klór... Fluor... Gallium és xenon... Tallium... Stroncium...
  
  [Miközben dúdol, Naomi odamegy hozzá.]
  
  NAOMI: A trükk az, hogy le kell fedni.
  
  [Sunny-t váratlanul érte Naomi közeledése. Abbahagyja a dúdolást, és
  mozdulatlanná dermed. Naomi ráteszi a fedõt a serpenyõre.]
  
  NAOMI: Most hagyd egy percig fõni. Szeretsz fõzni, ugye? Jó neked.
  
  [Sunny szégyellõsen lefelé néz.]
  
  SUNNY: Ez az én Sunny-side-up /*Jelentése: A napos oldalával felfelé.*/
  jövendölésem. Ha jól sikerül, az azt jelenti, hogy valami jó fog történni.
  
  NAOMI: Akkor ezért veszed komolyan a dolgot.
  
  [Sunny a tûzhelyrõl levesz egy GA-KO kacsás stopperórát, és beállítja egy
  percre.]
  
  NAOMI: De a jó fõzés titka az, hogy mindig tartsd észben, hogy ki fogja
  megenni, amit fõztél.
  
  [Naomi észrevesz egy fényképet a falon, melyen Olga Gurlukovich van.]
  
  NAOMI: Õ az anyukád?
  
  SUNNY: Igen.
  
  NAOMI: Igazán gyönyörû.
  
  SUNNY: Aha...
  
  [Sunny még mindig lefelé néz.]
  
  NAOMI: Az a dallam, amit dúdoltál, a periódusos rendszerbõl volt, ugye?
  
  [Naomi megköszörüli a torkát és elkezdi hadarni:]
  
  NAOMI: Tórium, protaktínium, urán, neptúnium, plutónium, amerícium...
  
  [Miközben Naomi hadarja az elemeket, Sunny meglepetten felnéz rá. Naomi az
  amerícium után elakad.]
  
  NAOMI: Amerícium...
  
  SUNNY & NAOMI: Kûrium!
  
  NAOMI: Kûrium.
  
  SUNNY: Kûrium.
  
  NAOMI: Ez az! Kûrium!
  
  [Naomi és Sunny nevetnek. Sunny észreveszi, hogy egy kék rózsa van Naomi felsõ
  zsebébe tûzve, és elkezdi bámulni.]
  
  NAOMI: Óh, ez? Szabad?
  
  [Naomi kiveszi a rózsát a zsebébõl és közelebb lép Sunny-hoz. Óvatosan
  beletûzi a rózsát Sunny hajába.]
  
  NAOMI: Így ni.
  
  [Naomi a tûzhely feletti tükör felé fordítja Sunny-t.]
  
  NAOMI: Látod, Sunny? Nekünk, lányoknak mindig jól kell kinéznünk.
  
  [Sunny arca elkomorul.]
  
  SUNNY: A neve Olga volt.
  
  NAOMI: Tessék?
  
  SUNNY: Az anyukám.
  
  NAOMI: Óh... Értem...
  
  [Ekkor a serpenyõ hangosan elkezd sercegni.]
  
  NAOMI: Oda fog égni.
  
  [Sunny leveszi a fedõt, és elõvesz egy spatulát. Naomi megfogja a kezét, és
  segít neki kitenni a tányérra a tojást.]
  
  NAOMI: Várj. És... Tessék. Kész!
  
  SUNNY: Köszönöm.
  
  NAOMI: Nincs mit. Nagyszerû munkát végeztünk.
  
  [Ekkor megszólal a GA-KO stopper, és ezen nagyot nevetnek. Késõbb Naomi,
  Otacon és Sunny az alsó szinten vannak, mindannyian számítógépen dolgoznak.
  Eközben Snake odafenn van a konyhában, és a páraelszívónál cigizik.]
  
  NAOMI: Dr. Emmerich... Liquid Kelet-Európában van. Big Boss tetemét akarja.
  
  OTACON: Tessék? Miért?
  
  [Otacon odamegy Naomihoz.]
  
  NAOMI: Ez az utolsó kulcs, amire szüksége van ahhoz, hogy beléphessen az
  SOP-be. A kulcs a Rendszerhez Big Boss genetikai kódja és a biometrikus
  adatai. Ezek nélkül nem lehet belépni.
  
  OTACON: Várjon. Akkor mit csinált egész eddig Liquid?
  
  NAOMI: Teszteket végzett el. Két tesztet... Az elsõ során, a Liquid DNS
  chipjében található genetikai kódot használta. A második próbálkozás során, a
  Snake vérébõl szerzett DNS kódot és biometrikus adatot használta fel.
  
  [Snake odafentrõl mindent hall, és lekiabál.]
  
  SNAKE: Mi szükség az eredetire, ha egy helyettesítõ is ugyanúgy megteszi?
  
  NAOMI: Sem a te genetikai mintázatod, sem Liquid genetikai mintázata nem
  egyezik meg száz százalékosan Big Boss-éval.
  
  [Snake elkezd köhögni.]
  
  SNAKE: Hogy érted, hogy nem egyezünk meg?
  
  [Naomi ráteszi a kezét Otacon kezére. Otacon lassan, felemeli a kezét, és
  látszik rajta, hogy zavarba jött. Naomi megnyit egy képet a monitoron, és a
  hangját lehalkítva szólal meg.]
  
  NAOMI: Dr. Emmerich. Tudományos nyelven szólva, a klónozási eljárás során
  jeleket helyeznek el. A mitokondriális DNS keveréke a petesejtben... A
  szándékosan megváltoztatott terminátor...
  
  [Ekkor megjelenik mögöttük Snake. Köhint, és kérdõn néz rájuk. Naomi ekkor
  hangosabban kezd beszélni.]
  
  NAOMI: Terminátor gének... Tudományos nyelven szólva. Te és Liquid a lehetõ
  legjobban hasonlítotok Big Boss-ra. De mégis különböztök.
  
  OTACON: Különböznek?
  
  NAOMI: Igen.
  
  SNAKE: Szóval errõl beszélt Liquid?
  
  [Snake-nek eszébe jutnak Liquid szavai.]
  
  LIQUID: Végül mégsem vagyunk apánk másolatai!
  
  NAOMI: Ezért alkották meg Solidus-t.
  
  SNAKE: De Solidus halott.
  
  NAOMI: Figyelj jól, Snake. Most következik a legfontosabb rész... Az MI, amely
  a Rendszert irányítja, egy rendkívül agresszív és fejlett IDS-t alkalmaz.
  
  [Naomi újabb információt nyit meg a monitoron.]
  
  NAOMI: Egy különleges kód segítségével figyel minden adatot és parancsot, mely
  a hálózatban kering. Minden adat, amely nem felel meg ennek a kódnak, idegen
  objektumnak minõsül, és törlõdik. Mint a fehérvérsejtek által elpusztított
  vírusok. A hitelesítõ program, amit ez az IDS használ, egy genetikai azonosító
  programon alapul. Egy olyanon, melyet a FOXDIE számára segítettem
  kifejleszteni. Úgy van beállítva, hogy a parancsok csak akkor mûködjenek
  megfelelõen, ha a kulcs tökéletesen megegyezik. Azonban, ha az IDS azt
  gyanítja, hogy valaki megpróbál betörni a Rendszerbe, azt a genetikai kódot
  egy feketelistára teszi. Ezután ezzel a kóddal soha többé nem lehet bejutni a
  Rendszerbe. Így ha egy helyettesítõt akarsz használni, akkor minden egyes
  próbálkozáshoz egy új genetikai belépési kódot kell találnod.
  
  SNAKE: Szóval amikor Liquid a Közel-Keleten és Dél-Amerikában belépett a
  Rendszerbe, az csak egy teszt volt.
  
  OTACON: Ezt nem hiszem el. Snake-nek és Big Boss-nak nem ugyanaz a genetikai
  kódja?
  
  [Naomi megfogja Otacon kezét.]
  
  NAOMI: Az igazat megvallva, Snake és Liquid sem egyformák.
  
  [Naomi Snake-re néz.]
  
  NAOMI: Ezért hatott a FOXDIE csak Liquidre Shadow Moses-en. És ezért kímélt
  meg téged. Tehát összefoglalva, ha Liquid Big Boss genetikai kódját, azaz az
  eredetit használja, akkor a Rendszer teljes mértékben az irányítása alatt áll
  majd.
  
  SNAKE: Várj csak. Azt hittem, hogy a kód önmagában nem elég. A biometrikus
  adatokra is szükség van, nem?
  
  OTACON: Így igaz! És Big Boss már halott.
  
  NAOMI: Nem. Életben van.
  
  [Snake és Otacon döbbent némasággal néznek egymásra, majd Naomira.]
  
  SNAKE: Big Boss életben van?
  
  NAOMI: A teste igen. Vagyis inkább... A sejtjei.
  
  SNAKE: Az képtelenség!
  
  [Snake odamegy Raidenhez, aki eszméletlenül fekszik egy ágyon.]
  
  NAOMI: Big Boss jelenleg egy biomort... Egy agy-halott test, melyet egy
  laborban tartanak életben.
  
  [Naomi feláll, és a nagy képernyõhöz megy, melyen egy világtérkép van, Snake
  pedig a szoba túloldalán leül Raiden ágya mellé.]
  
  NAOMI: Liquid már Európában van, és Big Boss testét keresi. A kezdetektõl
  fogva tudta, hogy a dél-amerikai kísérlete nem fog sikerrel járni.
  
  [Snake elõvesz egy cigit.]
  
  SNAKE: Európa, mi?
  
  NAOMI: Ha Liquid megszerzi a testet, akkor megteheti a végsõ lépést.
  
  SNAKE: Átveszi a teljes irányítást a Rendszer felett.
  
  NAOMI: Pontosan. Hacsak nem tudjuk még elõtte megállítani.
  
  [Raidennek fájdalmai vannak. Naomi odamegy hozzá. A testvérére, Frank Jaegerre
  emlékezteti Raiden.]
  
  SUNNY: Hal bácsi, megtaláltam!
  
  [Otacon odamegy Sunny-hoz, aki a nagyszámítógépnél ül.]
  
  OTACON: Ez az!
  
  [Otacon megsimogatja Sunny fejét. Snake odamegy hozzájuk.]
  
  SNAKE: Ezt honnan szereztétek?
  
  OTACON: AT Security... A Hazafiak.
  
  NAOMI: Nem hiszem el, hogy ez az egész még mindig folytatódik.
  
  [Otacon odamegy Naomihoz. Mikor Snake odanéz rájuk, Sunny kihasználja a
  figyelmetlenségét, és kikapja a szájából a cigit.]
  
  OTACON: A hadigazdaság felszítja a K+F versenyt.
  
  [Snake úgy tesz, mintha nagyon érdekelné, amit Sunny talált, és a monitort
  bámulja. Mikor Sunny is odanéz, visszalopja a cigijét, és megveregeti Sunny
  vállát.]
  
  OTACON: És errõl nem csak a PMC-k tehetnek. Minden vállalat, amely
  kapcsolatban áll a hadiiparral, kezdi elveszíteni a moralitásérzékét. És mi,
  tudósok végezzük el helyettük a piszkos munkát, anélkül, hogy észrevennénk.
  
  SUNNY: Segíthetünk Jack-en?
  
  OTACON: Nem tudom.
  
  [Otacon és Sunny Snake-re néznek, aki a fejét rázza. Sunny nagyon
  elszomorodik. Naomi odamegy hozzá.]
  
  NAOMI: Sunny! Szabad?
  
  [Sunny feláll, és Naomi leül a helyére. Naomi gyorsan pötyög a billentyûzeten,
  miközben Sunny lenyûgözve nézi. Naomi végül megtalálja, amit keresett.]
  
  NAOMI: Ez így nem jó. Itt semmit nem tehetünk.
  
  SUNNY: Ezt hogy érted?
  
  NAOMI: Ezt nézd meg.
  
  [Naomi feláll, és Sunny visszaül a helyére.]
  
  NAOMI: Mesterséges-vérdialízisre van szüksége. Itt nincs meg hozzá a szükséges
  felszerelés.
  
  SUNNY: Dialízis?
  
  NAOMI: A sebeit is fontos lenne ellátni. De ilyen körülmények között nem bírja
  már sokáig.
  
  SUNNY: Dialízis... Nem azt csinálja a vese is?
  
  NAOMI: De igen. Raiden vére egy régebbi típusú mesterséges vér, melyet a
  hadsereg használt. Fehér vérnek nevezik. Egy idõ után a vért dializálni kell.
  Át kell szûrni. Jelenleg autotoxémiás állapotban van.
  
  [Mindketten Raidenre néznek. Sunny visszafordul a számítógéphez, és elkezd
  további információk után kutatni. A háta mögött Naomi és Otacon egymásra
  néznek. Ekkor megszólal Raiden. A szája nem mozog, csupán egy gép generálja a
  hangot.]
  
  RAIDEN: Ott van... Európában...
  
  [Naomi odamegy Raidenhez.]
  
  NAOMI: Mit akarsz mondani?
  
  RAIDEN: Kelet-Európa. Ott van olyan felszerelésük, amellyel meggyógyíthatnak.
  
  SNAKE: Hol? Ugyanott, ahol Liquid van?
  
  RAIDEN: Dr. Madnar. /*A Metal Gear Database-bõl kiderül, hogy ez a bizonyos
  Dr. Madnar ugyanaz a Dr. Madnar, akivel Snake-nek már volt dolga.*/
  Megmentette az életem.
  
  [Raiden megpróbál felülni, de újra elveszti az eszméletét.]
  
  NAOMI: Dr. Madnar... Már hallottam róla.
  
  OTACON: Egy világhírû kibernetikai szakértõ. Azonban törvényen kívüli.
  
  NAOMI: Akkor szerencsénk van. Ezt eldöntöttük. Európába kell mennünk. Minél
  hamarabb odaérünk, annál jobb.
  
  [Naomi megfogja Otacon kezét, és a szoba másik végébe vonszolja.]
  
  OTACON: Felhívom Campbellt, és megkérem, hogy szerezzen nekünk leszállási
  engedélyt.
  
  [Snake elindul a lépcsõn a konyhába.]
  
  OTACON: Snake, hova mész?
  
  SNAKE: Nos, nem sokára úgyis mérget fogok köpködni. Mit árthat még egy cigi?
  
  [Sunny gyorsan feláll, és kikapja a cigit Snake kezébõl.]
  
  SUNNY: Ez egy nem dohányzó járat!
  
  [Sunny a falon lévõ „Tilos a dohányzás!” feliratra mutat.]
  
  [Éjszaka Snake az alsó szinten, egy priccsen fekszik. Nem alszik, csak pihen.
  Sunny, fejét az asztalra hajtva a monitor elõtt alszik. A monitoron egy
  fénykép van Olgáról. Otacon a számítógépén dolgozik, a szoba túlsó felében
  pedig Naomi a falnál áll. A nyakában egy medál-szerûség lóg, amibõl egy kis
  pendrive-ot vesz ki. Elindul Otacon felé, de a szoba közepén megáll, és ránéz
  Raidenre, Snake-re, aki háttal van nekik, majd Sunny-ra. Odamegy Sunny-hoz, és
  ráteríti a kabátját. Ezután odamegy Otaconhoz, és rátámaszkodik a vállára. A
  képernyõn egy ismerõs lány képe van.]
  
  NAOMI: Õ ki?
  
  OTACON: Óh, õ? Õ a húgom.
  
  NAOMI: Tényleg? Nem is tudtam, hogy van húga. Egy pillanatra azt hittem, hogy
  a barátnõje.
  
  OTACON: Nem! Nekem nincs... Emma briliáns programozó volt. Õ írta a
  féregvírust, amely elpusztította az Arsenal Gear MI-t. De... Vamp megölte.
  
  [Naomi távolabb megy Otacontól.]
  
  NAOMI: Sajnálom.
  
  OTACON: Ne! Nem kell sajnálkoznia semmiért. És nekem sem. Én régebben egy
  anime otaku voltam.
  
  NAOMI: Óh! Akkor innen jön az „Otacon”.
  
  OTACON: Engem mindig elbûvöltek a sci-fi rajzfilmek. Ezért kerültem
  kapcsolatba az ilyen típusú munkával. Kár, hogy a valóság nem volt annyira
  egyszerû. Soha nem gondoltam volna, hogy a tudomány... A saját kutatásaim...
  Olyan sok bajt okozhatnak.
  
  [Otacon feláll, és ráteszi a kezét az asztalon lévõ kicsinyített Metal Gear
  REX modellre.]
  
  OTACON: Mármint, nem mintha mi tudósok sátánisták lennénk, vagy ilyesmi. De
  még ha a legjobb szándékok is vezérelnek minket, mások akkor is kihasználnak
  minket gonosz dolgokra.
  
  NAOMI: Dr. Emmerich... Én...
  
  [Naomi elkezd közeledni felé, de Otacon hirtelen leül és az asztalon lévõ
  Mk.II-ra néz.]
  
  OTACON: Látja ezt? Sunny segített a megalkotásában.
  
  NAOMI: Tényleg? Sunny segített megépíteni ezt?
  
  [Naomi közelebbrõl is szemügyre veszi a Mk.II-t.]
  
  OTACON: Szigorúan titkos dokumentumok, és szabadalmak alapján készítettük,
  melyeket intranetekrõl és kutató laboroktól szereztünk meg. Az igazat
  megvallva, az ilyen dolgokban szerintem õ jobb, mint én.
  
  [Naomi ránéz Sunny-ra.]
  
  NAOMI: De hisz még csak gyerek.
  
  OTACON: Feltörte az üzenete védelmét.
  
  NAOMI: Azt feltételeztem, hogy maga volt.
  
  [Otacon feláll, és közelebb megy Sunny-hoz. Naomi titokban ránéz a kis
  pendrive-ra, melyet a markában szorongat.]
  
  OTACON: Sunny-t közvetlenül a születése után elvitték a Hazafiak. Soha nem
  találkozott a szüleivel. Az egész gyermekkorát a hálózaton belül töltötte.
  
  [Naomi Otacon mellé áll, és mindketten Sunny-t nézik.]
  
  NAOMI: Ezért vannak beszédproblémái.
  
  OTACON: Az otthona a számítógépben van. A külvilágot csak belülrõl látja.
  Mindig odabenn van. Keresi önmagát. Keresi a családját. Megpróbálja
  kideríteni, hogy ki õ... És, hogy hová tart.
  
  NAOMI: Keresi önmagát... és a családját...
  
  [Naomit valószínûleg önmagára emlékezteti Sunny, hiszen õ is azért lett
  genetikus, mert a múltját és a családját kutatta.]
  
  OTACON: Azt hiszi, hogy válaszokat találhat egy gépben, mely a világhoz van
  csatlakoztatva. Minden napját a hálózatban tölti, és kutat. Sunny számára ez
  jelenti az otthont.
  
  NAOMI: Nem. Ennek nem így kellene lennie.
  
  OTACON: Tessék?
  
  NAOMI: Ideje kiengedni õt a szabadba.
  
  [Snake erre felkapja a fejét, de nem szakítja félbe a beszélgetést. Otacon
  leveszi a szemüvegét.]
  
  OTACON: Ezt meg hogy érti?
  
  NAOMI: Szinte még meg sem született. Még mindig az anyaméhben van. Valódi
  életet kell élnie.
  
  OTACON: De... Sunny soha nem mutatott érdeklõdést aziránt, hogy elhagyja a
  Nomádot. /*Emlékeztek mit mondott Olga, mikor legelõször Snake-kel
  találkozott? Nomádnak nevezte önmagát. És Naomi most azt mondta, hogy még
  mindig az anyaméhben van... A Nomád belsejében...*/ Õszintén szólva, félnék õt
  kiengedni a külvilágba.
  
  [Naomi hátat fordít Otaconnak, és a tenyerében lévõ pendrive-ra néz.]
  
  NAOMI: Van egy olyan érzésem, hogy megállná a helyét.
  
  OTACON: Maga szerint tényleg helyes lenne, ha kimenne?
  
  NAOMI: Nem így értettem... Szerintem jól bánik a tudományokkal.
  
  OTACON: Elnézést. Folytassa.
  
  NAOMI: Tessék?
  
  OTACON: Szeretett volna mondani valamit.
  
  NAOMI: Óh... Igen... Nem bánná, ha segítenék Sunny-nak a fõzésben?
  
  [Miközben ezt mondja a pendrive-ot a háta mögé dugja.]
  
  OTACON: Természetesen nem. Csak nyugodtan. De a hadi élelmiszereken kívül csak
  tojás van a fedélzeten.
  
  [Otacon vissza akarja tenni a szemüvegét, de Naomi megfogja a karját.]
  
  NAOMI: Ne! Ne vegye fel. Így nagyon jóképû.
  
  [Otacon meglepetten néz Naomira.]
  
  OTACON: Úgy gondolja?
  
  [Otacon és Naomi egymás szemébe néznek, és már épp megtörténne a csók, amikor
  a számítógép elkezd csipogni. Otacon megnézi, és Naomi kihasználva a helyzetet
  visszailleszti a pendrive-ot a medálba.]
  
  NAOMI: Dr. Emmerich?
  
  OTACON: Igen?
  
  NAOMI: Lehet odabenn aludni?
  
  [Naomi a helikopterre mutat.]
  
  OTACON: Tessék?
  
  NAOMI: Nos, Dr. Emmerich... Tudom, hogy néha könnyû megfeledkezni róla, de nõ
  vagyok... Érti. Sajnálom. Tudom, hogy önzõ dolog, de szeretnék egyedül lenni
  egy ideig.
  
  OTACON: Igen, értem. Mutatom az utat.
  
  NAOMI: Köszönöm.
  
  [Naomi Otacon nyomában elindul a helikopter felé. Észreveszi, hogy Snake nézi
  õket, de a következõ pillanatban Snake már a fal felé fordul. Sunny is
  megébred, de miután látja, hogy Naomi és Otacon hátramennek, visszahajtja a
  fejét az asztalra. Otacon kinyitja az utastér ajtaját. Mikor Naomi be akar
  szállni, megcsúszik, de Otacon elkapja a kezét, és segít neki beszállni.]
  
  NAOMI: Jó éjszakát, Dr. Emmerich.
  
  OTACON: Igen... Ha kényelmetlenül érzi magát, vagy bármi, csak szóljon.
  Idekinn leszek, dolgozom.
  
  NAOMI: Köszönöm.
  
  [Otacon tekintete Naomi dekoltázsára téved, és zavartan elfordul.]
  
  OTACON: És...
  
  NAOMI: Igen?
  
  [Naomi mosolyog, és egyenesen Otacon szemébe néz. Már majdnem megcsókolják
  egymást, de az utolsó pillanatban Otacon elfordítja a fejét.]
  
  OTACON: Szólítson Hal-nek. Jó éjszakát.
  
  NAOMI: Jó éjszakát, Hal.
  
  [Otacon bezárja a helikopter ajtaját, majd megfordul, és a kezét a mellkasára
  teszi. Ekkor kinyílik az ajtó, és Naomi behúzza Otacont a helikopterbe. A
  folytatás már egyértelmû...]
  
  [Valahol Európában egy vonat érkezik az állomásra, ahol PMC katonák
  járõröznek, és ellenõrzik az embereket. Az utasok leszállnak a vonatról.
  Valahol köztük van Solid Snake is, akinek a Campbell-lel folytatott
  beszélgetése jár a fejében.]
  
  CAMPBELL: Snake, nemzeti szükségállapotot hirdettek ki, annak érdekében, hogy
  kiirtsák a helyi ellenállást. A vadászatot egy amerikai PMC, a Raven Sword
  bonyolítja le. Ez egyike azon társaságoknak, melyek Külsõ Mennyország
  irányítása alatt állnak.
  
  SNAKE: Vagyis Liquid valahol ott ólálkodik a színfalak mögött.
  
  CAMPBELL: Bizony. És a legfõbb célpont az Elveszett Paradicsom Hadserege, az
  ellenálló csoport, akiket Big Mama vezet.
  
  [A tömegben egy fiatal férfi halad a kijárat felé, ahol minden kilépõt
  ellenõriznek a PMC katonák.]
  
  CAMPBELL: Snake, arra a területre fogsz behatolni, ahol feltehetõleg a
  mûveleti fõhadiszállásuk található. Úgy tûnik, hogy a PMC-k gyorsak voltak, és
  elvágták Big Mama és a társasága menekülõ útvonalait. Valószínûleg még mindig
  azon a területen belül bujdosnak. Big Boss teteme biztosan náluk van.
  Felkerültél a PMC-k feketelistájára, így ahhoz, hogy bejuss, hazudnod kell a
  személyazonosságodat illetõen. Biztosítottam neked egy lehetõséget, hogy
  elkerülhesd az ellenõrzõpontokat. Lépj kapcsolatba az ellenállással, és találd
  meg Big Mamát. Ez az utolsó lehetõségünk. Elõttük kell megtalálnunk Big Boss
  testét.
  
  [A fiatal férfi megközelíti az egyik ellenõrzõpontot. Egy nanogép detektor
  mellett két PMC katona áll. Egy harmadik egy számítógép elõtt ül, és a
  detektor eredményeit figyeli.]
  
  PMC1: Következõ. Következõ. Következõ.
  
  [Minden alkalommal, amikor valaki áthalad a detektoron, a monitoron ez a
  felirat jelenik meg: „S/O/P/ ENGEDÉLYEZVE”.]
  
  PMC1: Következõ. Következõ. Következõ.
  
  [A titokzatos fiatal férfi megáll a detektor elõtt.]
  
  PMC1: Mondom, következõ!
  
  [A detektor elõtt álló két katona közül az egyik rászól a férfira.]
  
  PMC2: Te! Vonszold be a seggedet a gépbe!
  
  [A számítógépnél ülõ katona feláll.]
  
  PMC1: Hé, süket vagy? Vigyétek el.
  
  [A férfi hirtelen kiveszi a jobb kezét a zsebébõl, és felmutatja az ökölbe
  szorított kezét. A két katona ráfogja a fegyvert. Ekkor kiderül, hogy egy cigi
  van a kezében, amit a szájába vesz, majd széttárja a karjait, jelezve, hogy
  nem kell izgulni.]
  
  PMC3: Most velem jössz! Mondom, ide!
  
  [Ez egyik katona megfogja a férfi karját, hogy odébb vigye, de a férfi
  könnyedén arrébb löki a katonát. Pillanatok alatt körbeveszik a katonák, õ
  pedig cigivel a szájában nyugodtan nézi õket.]
  
  ???: Ebbõl elég! Innen átveszem.
  
  [A detektor mögött Meryl jelenik meg.]
  
  PMC3: De...
  
  MERYL: Már kerestük ezt az embert.
  
  PMC3: Igen, asszonyom!
  
  MERYL: Jöjjön velem.
  
  [A katonák leeresztik a fegyvereiket, és a titokzatos férfi követi Merylt. A
  katonák folytatják a munkájukat.]
  
  PMC1: Következõ.
  
  [Az ellenõrzõponton túl Meryl és a férfi megállnak beszélgetni. Meryl elõvesz
  egy öngyújtót, és meggyújtja a férfi cigijét.]
  
  MERYL: Fiatalabbnak tûnsz. Mi a titkod?
  
  ???: FaceCamo. Egy kis ajándék a Csápostól.
  
  [A fiatal férfi arca egy pillanatra megváltozik, és kiderül, amit már eddig is
  sejthettünk, hogy Snake az.]
  
  SNAKE: Úgy tûnik, a PMC-k jól ismernek téged.
  
  MERYL: Talán nem fogod elhinni, de én felelek minden PMC tevékenység
  irányításáért. A kapcsolatok megléte még mindig képes zárt ajtókat kinyitni.
  
  SNAKE: Egyedül vagy?
  
  [Meryl a terem túlsó vége felé néz, ahol Akiba, Ed és Jonathan ülnek. Akiba,
  mikor meglátja õket, elkezd fel-le ugrálni, és integetni nekik.]
  
  AKIBA: Snake! Hé, Snake! Itt vagyunk! Hé, Snake!
  
  [Ed meglöki Akibát, aki nekiesik Jonathannak. Meryl jelez nekik, hogy
  maradjanak nyugton.]
  
  SNAKE: Ennek meg mi baja?
  
  [Két PMC katona elkezdi nézni Snake-et Akiba elõadása miatt. Meryl és Snake
  nyugodtan kimennek a terembõl, és odakinn leülnek egy asztalhoz.]
  
  MERYL: Figyelj rám, Snake. Miután jelentettem a feletteseimnek, hogy mi
  történt a Közel-Keleten, kidolgoztam egy veszélyfelmérést. Az Elnök végre
  felismerte a fenyegetést, amit Liquid kis lázadása jelent, és azonnali
  lépéseket sürgetett. Jelenleg több ember áll rendelkezésemre, mint amennyire
  szükségem lenne. Egy teljes hadsereg a Haditengerészet és a Sereg
  egyesülésébõl. Már terepen vannak, elvegyülve az itteni amerikai erõk között.
  Bármikor képesek vagyunk lecsapni Liquid-re.
  
  SNAKE: Túlerõvel akarjátok legyõzni? Ez õrültség. Figyelj... A dolgok nem
  ennyire egyszerûek.
  
  MERYL: Idehallgass, vénember! Nekem te nem parancsolhatsz, sem a te Campbell
  Ezredesed.
  
  SNAKE: Megismétlõdik a Közel-Kelet.
  
  MERYL: Nem, nem fog. Ha a helyzet nagyon elvadul, teljes mértékben le tudjuk
  majd zárni a PMC-k fegyvereit. Nem lesznek képesek visszatámadni. Ne feledd,
  mi irányítjuk a Rendszert.
  
  SNAKE: Én a helyedben nem hagyatkoznék annyira arra a Rendszerre.
  
  MERYL: A puszta létszámunkkal képesek leszünk legyõzni õket.
  
  SNAKE: Meryl...
  
  MERYL: Figyelj, Snake... Csak bízd ezt rám. Szükségtelen veszélybe sodornod
  magad. Ne kockáztasd az életedet értelmetlenül. Snake... Amire készülsz... Az
  nem egy küldetés.
  
  SNAKE: Tudom. Nem igazságszolgáltatás. Egy bérelt támadás.
  
  MERYL: Ha tudod, akkor...
  
  [Az elõbbi két PMC katona kijön a benti terembõl. Snake-re rájön a köhögés.
  Közben Meryl egy hamutartót tol elé. A két PMC katona végül visszamegy a másik
  terembe.]
  
  MERYL: Figyelj, lehet, hogy másképp gondolkodunk a dolgokról, de számomra te
  még mindig egy legenda vagy. Egy hõs. Mindent tudok azokról a dolgokról,
  amiket fiatalkorodban csináltál. Azok a dolgok hajtottak engem elõre. Nem
  bírnám elviselni, ha valami ennyire értelmetlen dolog miatt halnál meg.
  
  SNAKE: Ne aggódj értem. A vén katonák soha nem halnak meg.
  
  [Snake még mindig köhög egy kicsit, és olyankor a FaceCamo egy-egy pillanatra
  kikapcsol. Meryl megfogja Snake kezét.]
  
  MERYL: A te ügyed, most a mi ügyünk. Nem kell ezt tenned.
  
  SNAKE: Nem vagyok hõs. Soha nem is voltam. Csak egy vén gyilkos vagyok, akit
  felbéreltek, hogy elvégezze a piszkos munkát.
  
  MERYL: Hát jó. Akkor muszáj lesz elkapnunk õt, mielõtt te teszed meg.
  
  [Meryl feláll.]
  
  MERYL: Valaha szerettelek. De most túlságosan szenilis vagy, hogy szembenézz
  az igazsággal.
  
  [Meryl Snake szemébe néz.]
  
  MERYL: Ébredj fel, és nézz szembe a valósággal... Vén Snake.
  
  [Mikor ezt mondja, megböki az ujjával Snake-et.]
  
  MERYL: És ne állj az utunkba.
  
  [Meryl elindul a másik terembe. Az ajtónál visszanéz Snake-re, és látszik
  rajta, hogy bûntudata van azért, hogy így megbántotta Snake-et. Snake eldobja
  a cigijét a hamutartójába, majd elindul a kijárat felé. Néhány PMC katona
  figyeli, ahogy elhagyja az épületet. Az utcán befordul az egyik sarkon, és
  codec kapcsolatot létesít Otaconnal.]
  
  SNAKE: Otacon, már ezt az arcot is látták.
  
  OTACON: Igen. Valószínûleg ezt is hozzáadták a PMC-k feketelistájához.
  
  SNAKE: És Meryl elég furcsán viselkedett.
  
  OTACON: A dolgok izgalmasra fordulnak, ha ideérnek az amerikai csapatok. Jobb
  lesz gyorsan megtalálni Big Boss tetemét. De elõször is meg kell találnunk Big
  Mamát. Snake, vegyük át, mit tudunk eddig. Az utcákon kijárási tilalom van.
  Odakinn jelenleg csak PMC katonák vannak, és az ellenállás tagjai.
  
  SNAKE: Igen, gondoltam én, hogy túl csendes itt minden, ahhoz, hogy turista
  látványosság legyen.
  
  OTACON: Az ellenállás tagjai biztosan Big Mama búvóhelyén találkoznak. Így az
  lenne a legjobb, ha az õ nyomukat követnéd. Ha látsz egy ellenállót, kövesd.
  Hagyd, hogy elvezessenek Big Mama-hoz.
  
  SNAKE: De hogyan kellene rábukkannom az ellenállókra?
  
  OTACON: A PMC-k egy hálót feszítettek a város köré, hogy megtalálják az
  ellenállás tagjait. Az SOP segítségével rádión keresztül adják le egymásnak az
  infókat, melyeket a kutatásaik során szereztek. Ha kihallgatod ezeket az
  adásokat, rátalálhatsz az ellenállókra.
  
  SNAKE: Hallgassam le a kommunikációjukat? És azt hogy csináljam?
  
  OTACON: Elláttalak egy szerkezettel, pontosan erre a célra. A jelelfogó
  segítségével eltérítheted a PMC-k kommunikációját. Az elfogó folyamatosan
  figyeli a PMC-k hang és adat küldéseit.
  
  SNAKE: Értem.
  
  OTACON: Óh, és Snake, azt hiszem találtunk rá módot, hogy ellássuk Raident.
  
  SNAKE: Tényleg?
  
  OTACON: Igen. Felvettük a kapcsolatot Dr. Madnarral. Naomi és Sunny már
  elindultak hozzá.
  
  SNAKE: Meglesznek egyedül?
  
  OTACON: A jelenlegi pozíciódtól nem messze, északra vannak. Az nem harci zóna,
  így nem lesznek ellenõrzõpontok sem. Még egy dialízis gép is van ott. Eltart
  majd egy darabig, de szerintem rendbe jön.
  
  SNAKE: Jó.
  
  OTACON: Mindenesetre, siess és lépj kapcsolatba Big Mama-val.
  
  SNAKE: Értettem.
  
  OTACON: Ha Liquid ráteszi a kezét arra a tetemre, mindennek vége. Kövesd az
  ellenállókat.
  
  [Snake nem sokára rábukkan egy ellenállóra, és követi. A férfi keresztülmegy a
  városon, kerülgetve az õrjáratokat, végül egy templom hátsó ajtajánál áll meg.
  Mikor kinyitja az ajtót, Snake elkapja hátulról, és pajzsként tartva maga
  elõtt, behatol az épületbe. Odabenn néhány ellenálló körbeveszi Snake-et.]
  
  ELLENÁLLÓ1: Ki az?
  
  SNAKE: Big Mama-val akarok beszélni.
  
  ELLENÁLLÓ2: Õ lenne az?
  
  ELLENÁLLÓ1: Mit gondolsz?
  
  ELLENÁLLÓ3: Egyáltalán nem hallottam, hogy követ. Biztosan õ az.
  
  ELLENÁLLÓ2: Igen, de nézzetek rá. Õsöreg.
  
  [Snake ezen felkapja a vizet, és móresre tanítja az õt körülvevõ ellenállókat,
  és azokat is, akik még bejönnek. A látványos bemutató végén, az egyik
  ellenállót maga elõtt tartva Snake belép a templom nagytermébe. A földre
  leesik az alma, amit még Drebin majma adott Snake-nek, és elgurul. Az oltár
  elõtt egy idõs nõ áll. Az oldalsó bejáratokból további fegyveresek érkeznek.]
  
  ???: Lenyûgözõ CQC, Snake. Semmi kétség. Õ a legendás katona. Szólíts Mamának.
  Big Mamának.
  
  [A nõ szembefordul Snake-kel. Snake elengedi az ellenállót, és visszaadja neki
  a gépfegyverét.]
  
  SNAKE: Beszélnem kell önnel. Raiden küldött.
  
  BIG MAMA: Kedveském, hogy megnõttél... David. Te voltál az, és nem én, akit a
  férfi oldalbordájából teremtettek.
  
  [Big Mama a hasára teszi a kezét.]
  
  BIG MAMA: De én adtam neked életet. Én vagyok az anyád.
  
  [Snake megdöbben.]
  
  SNAKE: Tessék?
  
  BIG MAMA: Les Enfants Terribles. Egy emberi lény nem fejlõdhet ki egy
  kémcsõben. Még egy klón sem. Egy asszony testére van szükség, hogy életet
  adjon neki.
  
  SNAKE: Vagyis egy béranyára?
  
  BIG MAMA: Ez egy szörnyen rideg megfogalmazása a dolognak. Az édesanyád
  vagyok. Életet adtam neked... A Hazafiakért.
  
  SNAKE: Életet... adott?
  
  [Big Mama felveszi az almát a földrõl.]
  
  BIG MAMA: A tiltott gyümölcs... Ideillõ, nem? Kövess. Mindent elmagyarázok.
  
  [Snake követi Big Mamát a terem egy oldalsó részébe.]
  
  BIG MAMA: Az ember, aki holtan akar engem látni, Liquid. Az ikertestvéred. Azt
  hiszed tudod, ki õ, de én jobban ismerem. Õ valaha Ocelot volt. De Liquid
  átvette az irányítást a lelke felett. És most egy elkeseredett harcot folytat
  Zero-val.
  
  SNAKE: „Zero?”
  
  BIG MAMA: A Hazafiak megalapítója.
  
  SNAKE: Az alapítója? Mikor történt ez?
  
  BIG MAMA: Negyven évvel ezelõtt. A Hideg Háború idején, amikor az Egyesült
  Államok és a Szovjetunió még hadilábon álltak. A Hazafiak abban a kaotikus
  korban születtek meg. És én kivettem a részem belõle. Egyike voltam az alapító
  tagoknak.
  
  SNAKE: Te?
  
  BIG MAMA: Zero megalkotta a Hazafiakat, hogy vezesse és irányítsa az amerikai
  államot. Ez az irányítás még a Hideg Háború végezte után is sokáig fennmaradt.
  A szervezet egy üres héjjá vált, és csak mesterséges intelligenciákon
  keresztül mûködik. Azok a mesterséges intelligenciák a felelõsek a
  hadigazdaság megalkotásáért. És létrehozták a Hazafiak Fiai rendszert. De
  részben én is hibás vagyok. A szervezet megalkotása részben az én bûnöm. Az
  egész azután történt, hogy megismerkedtem apáddal... Big Boss-szal. 1964-ben
  parancsot kaptam, hogy részt vegyek egy CIA mûveletben, a Kígyóevõ mûveletben,
  mely egy új fegyverrel volt kapcsolatos, melyet akkoriban a szovjetek
  fejlesztettek ki. A küldetésem az volt, hogy támogatást nyújtsak egy bizonyos
  ügynöknek. Ebbõl az ügynökbõl lett késõbb Big Boss. De én Snake néven ismertem
  meg.
  
  SNAKE: Snake?
  
  BIG MAMA: Igen. Naked Snake. Akkoriban ez volt a kódneve. Egy név, amit neked
  adott... A fiának. A küldetése parancsnoka egy Zero nevû férfi volt, a
  különleges mûveleteket végzõ FOX egység feje. Akkoriban kettõs ügynökként a
  kínaiaknak dolgoztam. A feladatom az volt, hogy felkutassam a Filozófusok
  Hagyatékát, egy elrejtett, hatalmas vagyon rejtekhelyét, és jelentsem
  Pekingnek. Egy mikrofilmet kellett megszereznem, amely a titkos összegek
  helyét mutatja meg. Egy tõke, melyet a Szövetséges hatalmak raktak össze a
  második világháború alatt. De nem tudtam teljesíteni a küldetésemet, és
  számûztek Kínából. Elvettem az almát a kígyótól... És kiûztek az Édenkertbõl.
  Éveken át tartó menekülés után, Hanoi-ban kötöttem ki. Ott újra találkoztam
  vele. Akkoriban történt, hogy Zero elkezdte felhasználni azt a hatalmas tõkét,
  mely a Filozófusok Hagyatéka volt. Egy új szervezetet indított be... A
  Hazafiakat... Mely egy bizonyos legendás hõs végsõ kívánságát volt hivatott
  teljesíteni. A legelsõ tagok Big Boss, Sigint, Para-Medic és a parancsnokuk,
  Zero voltak. Óh, és volt még valaki, akirõl nem szabad megfeledkeznünk. Õ a
  Szovjetunióban maradt, és informátorként segítette a csoportot. Ocelot... Aki
  most Liquid. Miután apád megszöktetett Hanoi-ból, Amerikába mentem, és
  csatlakoztam a szervezetükhöz. Zero célja az egységes gondolkodás és
  tudatosság volt. Úgy vélte, hogy ez volt az, amit A Fõnök akart. És a Hazafiak
  követték az iránymutatását.
  
  SNAKE: A Fõnök?
  
  BIG MAMA: A Fõnök egy második világháborús legendás hõs volt, akit a
  Különleges Erõk Anyjaként ismertek. Szinte ellenállhatatlan karizmája volt. A
  CIA tartott ettõl, ezért megölették. Ha életben maradt volna, a huszonegyedik
  század világa egy teljesen más hely lenne. Mindannyiunkra hatott A Fõnök
  akarata. Ez vezetett minket arra, hogy megalkossuk ezt a szervezetet, hogy
  közelebb lehessünk ahhoz a lélekhez. Zero úgy döntött, hogy az emberek
  irányításához, egy különleges szimbólumra van szükségünk. Így Big Boss-hoz
  fordultunk, A Fõnök utolsó fiához. Több része volt az életében, mint bárkinek.
  Big Boss volt az õ hagyatékának igazi örököse, és rá illett a legjobban ez a
  szerep. Zero bálványként magasztalta Big Boss-t, a hõst, aki megmentette a
  világot. Az igazságot, mely Big Boss mögött rejtezett, felnagyították,
  elferdítették, és nyílt hazugságokkal homályosították el. Zero elterjesztette
  ezeket a történeteket a tömegek közt, és a zászlaja alá gyûjtötte a gazdagokat
  és a hatalmasságokat. Minden kornak szüksége van egy szimbólumra, mely
  irányítja az embereket. Legyenek azok a Csillagok és Csíkok... Vagy a Sarló és
  a Kalapács. Ahogy az idõk és a politika áramlatai változtak, úgy változott
  Zero is. Végül a saját hatalomvágyának a rabja lett. Ez súrlódásokat
  eredményezett közte és Big Boss között, aki rossz néven vette, hogy a báb
  szerepét kell játszania. Ahogy Big Boss elsodródott, Zero rájött, hogy
  biztosítékra van szüksége. Valamire, ami állandósítja Big Boss létezését, a
  szervezete szimbólumát. Ezért Zero titokban egy új projektet indított el: Les
  Enfants Terribles. A célja az volt, hogy létrehozza Big Boss klónját, a végsõ
  katonát. A projektet Dr. Clark vezette, akit akkor Para-Medic néven ismertek.
  Tucatnyi sikertelenség után, végre, csodával határos módon, elõállítottak egy
  megtermékenyített petesejtet. A petesejt, melyet a sikeres mesterséges
  megtermékenyítés során használtak, Dr. Clark asszisztensétõl származott. Egy
  egészséges japán nõtõl.
  
  [Snake-nek ekkor eszébe jut, hogy kilenc évvel ezelõtt valaki, Shadow Moses-en
  mondott neki valamit, amit akkor nem értett igazán.]
  
  VULCAN RAVEN: Keleti vér folyik az ereidben.
  
  BIG MAMA: „Hozd világra Big Boss-t.” Kértem, hogy hadd legyek én a béranya, és
  végtelenül boldog voltam, hogy a hasamban hordozhattalak titeket. Szerettem
  õt. Kilenc hónappal késõbb, két Big Boss-nak adtam életet. Neked és Liquidnek.
  Nem számított, hogy klónok voltatok, és hogy manipulálták a DNS-eteket. Úgy
  születtetek meg, ahogy bármely másik, normális gyerek. Anyátok hasából. De a
  Les Enfants Terribles volt a végsõ szalmaszál Zero és Big Boss számára.
  Elhatározva, hogy szembeszáll Zero-val és a terveivel, Big Boss elszakadt a
  Hazafiaktól. Elhagyta az Államokat, megalkotta a saját zsoldos vállalatát, és
  körbevándorolta a világot. Sajnálom... Apád soha nem akart téged. Az emberi
  élet nem arra van, hogy így manipulálják. Tudtam ezt. De én akartalak. Miután
  Big Boss elment, Zero igazán elvesztette az irányítást. Zero egy fegyelmezett
  világot akart, melyet a szabályok irányítanak. A vagyona számtalan háborún
  keresztül növekedett. És a szavai befolyásolták a döntéshozatalt még az ovális
  irodában is. Ahogy a digitális technológia – az IT, az internet és a genetika
  – elkezdett felemelkedni, a Hazafiak hatalma mérhetetlenül nagyra nõtt. A
  gyökereik kiterjedtek, és az egész bolygót átfogták. Idõvel egész nemzetek
  sorsát irányították az árnyékból. És mielõtt felfoghattuk volna, a Hazafiak, a
  világ büszke rendõrei, egy egész bolygót vettek az irányításuk alá. A céljaik
  becsületesek voltak. De a megvalósításuk hibás volt. Zero fegyvereket
  fejlesztett, seregeket gyûjtött. Az információkat felhasználva zsarolt,
  mindezt a még több vagyon érdekében. Megszállottan irányítani akarta a belsõ
  tudatosságot kívülrõl. De én nem tudom elképzelni, hogy A Fõnök ezt szerette
  volna. Mindketten rosszul értelmezték az õ akaratát. És az iránta érzett
  korlátlan tiszteletük elszakította õket egymástól. Így kezdõdött el a háború
  Zero és Big Boss között. Ellentétes értelmezések. Mindketten arra törekedtek,
  hogy megértsék A Fõnök akaratát. Minden, amit ma látsz, az õ hideg
  háborújukból sarjadt. Faji, vallási, ideológiai különbözõségek. Ez a háború,
  melyet õk okoztak, semmiben nem különbözik a történelem többi emberi
  hibájától. Az egész egy aprócska útelágazással kezdõdött, mely egy óriási
  hasadékká nõtt. Harcukban semmi nem maradt A Fõnök nemes szándékaiból. Csak a
  gyûlölet volt és az indulat, hogy elpusztítsák egymást. Big Boss egy tervvel
  tért vissza Amerikába, és újra átvette a parancsnokságot a FOXHOUND felett.
  Külsõ Mennyországban és késõbb Zanzibárban, Big Boss puccsot kísérelt meg Zero
  ellen. De te – Solid Snake, a tulajdon klónja – meghiúsítottad a törekvéseit
  mindkét alkalommal. Big Boss és Gray Fox – Frank Jaeger – halál közeli
  állapotba kerültek. Zero megszerezte a testüket. Frank Jaeger egész testét
  újraépítették sebészeti úton és a Cyborg nindzsaként született újjá. Big Boss
  most olyan, mint egy zöldségféle, és még holtában is Zero foglya. Zero számára
  apád egy helyettesíthetetlen jelkép volt... Nem, az igazság az, hogy Zero
  számára õ egy helyettesíthetetlen barát volt. Big Boss árulása után, Zero
  képtelen volt továbbra is hinni egy olyan bizonytalan dologban, mint az élet.
  Mindenben elvesztette a hitét. Nemzetek, szervezetek, egyének. Zero többé már
  nem akarta a következõ generáció kezébe helyezni a szervezetét. Ehelyett
  felállított egy MI hálózatot. Egy döntéshozó rendszert, mely az összes általa
  összegyûjtött információból jött létre. Négy MI-t alkotott meg. GW, TJ, AL és
  TR. Egyfajta digitális Rushmore Hegy. /*GW = George Washington, TJ = Thomas
  Jefferson, AL = Abraham Lincoln, TR = Theodore Roosevelt.*/ És egy központi
  mesterséges intelligenciát, mely egyesíti õket... John Doe.
  
  SNAKE: GW? Ugyanaz a GW, amit öt éve megsemmisítettünk?
  
  BIG MAMA: Ugyanaz. Mióta GW leállt, JD és a másik három MI a globális
  társadalom minden aspektusának információit irányítják. Gazdaság, politika,
  törvény, erkölcs és kultúra. A hadigazdaság sem kivétel. A Rendszer árnyékában
  és a világra gyakorolt teljes irányításában Big Boss nem élhet, és nem halhat
  meg. Örökre csapdába esett egy agyhalott börtönben. Hogy a barátjához kösse
  magát, hogy biztosítsa az uralmát a világ felett, Zero jelképpé változtatta
  Big Boss-t, amely se nem élõ, se nem halott.
  
  SNAKE: Úgy hangzik, mit valami vallás.
  
  BIG MAMA: Természetesen Ocelot és én ki akartuk õt szabadítani Zero
  börtönébõl. Felvettük a szervezetünkbe Naomi Huntert, aki a nanogép kutatások
  szakértõje volt. És felhasználtuk Frank Jaegert, hogy megölje Dr. Clark-ot.
  Ocelot halálra kínozta a DARPA igazgatóját, Donald Andersont, akit Sigint
  néven is ismertek, és balesetnek álcázta.
  
  SNAKE: A Shadow Moses incidens...
  
  BIG MAMA: Para-Medic és Sigint halála után Zero magára maradt. De mi is nagy
  árat fizettünk. Elvesztettem Ocelotot. Ocelot soha nem a Pentagonért, vagy az
  oroszokért harcolt. És természetesen nem Zero-ért. Big Boss-ért harcolt.
  Bálványozta õt. Mikor Ocelot magához vette Liquid jobb karját, a testét
  elfoglalta Liquid lelke. Fizikai formájában lehet, hogy õ Ocelot, de az elméje
  Liquidé. Én voltam az utolsó. De akkor valaki a segítségemre sietett.
  
  SNAKE: Raiden...
  
  [Big Mama és Snake kimennek a templom udvarára.]
  
  BIG MAMA: Mikor találkoztam vele, végre megtudtam, hol tartják Big Boss-t.
  Azok közt az adatok közt volt, amelyeket GW-tól kapott. Együtt, õ és én
  visszaszereztük Big Boss-t. De Big Boss még aludt, úgy ahogy Zero hagyta.
  
  SNAKE: Miért tartotta Zero életben?
  
  BIG MAMA: Az embereknek hõsökre van szükségük. Zero egy messiást akart
  alkotni. Egy legendát, amely soha nem hal meg.
  
  SNAKE: Liquid Big Boss testét keresi. Itt van?
  
  BIG MAMA: Odaviszlek hozzá.
  
  [Big Mama odalép egy furgon hátsó ajtajához.]
  
  BIG MAMA: Ez az õ tárolója. Az õ Szent Bárkája.
  
  [Big Mama kinyitja az ajtót. Odabenn gépekre kötve, egy légmentesen lezárt
  közegben egy bõrtelen test fekszik végtagok nélkül. Snake meg akarja érinteni
  a testet, de amikor a keze közel ér hozzá, az görcsösen összerándul.]
  
  BIG MAMA: A teste életben van, de a tudatát nanogépek zárják el. Így technikai
  értelemben nem is nevezhetõ agyhalottnak. Nem engedhetjük, hogy Liquid
  örökölje ugyanazokat a bûnöket, melyek megrontották Zero-t. Az emberi elme
  manipulálása csupán a saját egója kedvéért.
  
  [Két ellenálló becsukja a furgon ajtaját, miközben Big Mama és Snake
  visszamennek a templomba. Snake-et hívja Otacon.]
  
  SNAKE: Otacon...
  
  OTACON: Snake, Naomiról van szó!
  
  SNAKE: Mi történt?
  
  OTACON: Eltûnt. Már nincs a Nomádon.
  
  SNAKE: Mikor?
  
  OTACON: Kevesebb, mint egy órája. Közvetlenül azután tûnt el, hogy Sunny-val
  visszajöttek Dr. Madnartól.
  
  SNAKE: Miért nem figyelted?
  
  OTACON: Nem volt rajtam a szemüvegem.
  
  SNAKE: Naomi maga mondta, hogy nélküle a kísérlet nem járhat sikerrel.
  
  OTACON: Szerinted visszament Liquidhez.
  
  SNAKE: Mi van Raidennel?
  
  OTACON: Vele kapcsolatban jó híreim vannak. Szereztünk egy vérátömlesztõ
  gépet, és felállítottunk egy ICU-t. Épp most indult el a vérátömlesztés, és a
  sérülései ellátása.
  
  SNAKE: Túléli?
  
  OTACON: Igen, afelõl semmi kétség. Sunny átvette Naomi helyét. De a kezelés
  valószínûleg több mint negyvennyolc órát vesz igénybe. Addig Raiden nem
  mozdulhat meg.
  
  [Ekkor egy fura figura lép be a templomba, aki hosszú kabátot visel, és az
  arcát egy mélyen a szemébe húzott kalap takarja.]
  
  ELLENÁLLÓ: Hé, maga! Jöjjön ide!
  
  [Az ellenálló lekapja a kalapot a figura fejérõl, ami alól egy fekete kéz
  kerül elõ. Az ellenálló meglepetésében hátrahõköl, és rálõ a figurára. A kabát
  alól három gömb alakú gépezet ugrik elõ, mindegyiknek három keze van, és azok
  segítségével mozognak.]
  
  SNAKE: Mi a franc ez?
  
  BIG MAMA: Menj odébb!
  
  [Big Mama elõveszi a pisztolyát, és a tõle megszokott stílusban lelövi a három
  gépezetet. Az egyik még mûködõképes és a földön fetreng. Big Mama rálép és
  beleereszt még néhányat.]
  
  ELLENÁLLÓ: Scarab-ok... Ember nélküli felderítõk.
  
  BIG MAMA: Ránk találtak. Eltûnünk innen.
  
  [Miközben Big Mama és az ellenállás tagja kimennek az udvarra, Otacon megint
  beszél Snake-hez.]
  
  OTACON: Snake, a PMC-k felétek tartanak. A fenébe! Gekko-kat küldenek!
  Kevesebb, mint öt percen belül ott lesznek.
  
  [Snake kisiet az udvarra.]
  
  BIG MAMA: Készen állnak?
  
  ELLENÁLLÓ: Igen, asszonyom.
  
  BIG MAMA: A csatorna útvonalán szökünk meg, az igazi furgonnal. Készítsétek
  fel. Gyerünk!
  
  ELLENÁLLÓ: Igen, asszonyom!
  
  BIG MAMA: Snake, erre gyere. Van pár csali furgonunk, melyek elvonnak néhányat
  az üldözõink közül.
  
  [Big Mama odalép egy letakart motorbiciklihez, és lerántja róla a leplet.
  Snake és Big Mama figyelik, ahogy az ellenállás tagjai kapkodva készülõdnek az
  udvaron.]
  
  BIG MAMA: Ezek a gyerekek mind árvák voltak. Fegyvergyárakban dolgoznak, és ha
  felnõnek, csatlakozni akarnak egy PMC-hez. Bosszút akarnak állni más
  társaságokon. PMC-ken, melyek meggyilkolták a szüleiket, és a keresetükbõl a
  fiatalabb testvéreiket akarják támogatni. Számtalan hozzájuk hasonló
  gyerekkatona van a PMC-kben. Manapság mindenki, aki rendelkezik számítógéppel,
  részesülhet harci kiképzésben. A társaságok ingyen osztogatják az FPS
  játékokat, melyeket ezek a gyerekek annyira szeretnek. Természetesen az csak
  egy virtuális kiképzés. Olyan könnyen elmélyülnek ezekben a háborús
  játékokban. És mire észbe kapnak, már a PMC-k tagjai, és igazi fegyvert fognak
  a kezükben. Ezek a kölykök végül meghatalmazott háborúkban fognak harcolni,
  melyeknek semmi közük a saját életükhöz. Azt hiszik, vagány dolog így
  harcolni. Azt hiszik, hogy harc az élet. Nincs szükségük indokra, hogy
  harcoljanak. Végül is számukra ez csupán egy játék.
  
  [Big Mama ad Snake-nek egy Vz.83 géppisztolyt.]
  
  BIG MAMA: Minderrõl Zero tehet. Liquid legyõzése nem változtat a dolgokon. Ha
  nem állítjuk meg a Hazafiak Rendszerét, a körforgás nem szakad meg.
  
  [Big Mama felszáll a motorra és beindítja.]
  
  BIG MAMA: Ugorj fel. Kapaszkodj belém.
  
  [Snake felszáll Big Mama mögé.]
  
  BIG MAMA: Olyan sok háború dúl, hogy az olaj és a bioüzemanyag olyan értékes
  lett, mint a gyémánt. Jó ideje nem motoroztam már.
  
  SNAKE: Biztos vagy a dolgodban?
  
  BIG MAMA: Csak akkor szállok le a motoromról, ha szerelembe esek... Vagy
  holtan hullok le.
  
  SNAKE: Big Mama...
  
  BIG MAMA: Szólíts Évának.
  
  [A furgonok és a motorok elhagyják az udvart. Utoljára Big Mama és Snake indul
  el.]
  
  BIG MAMA: Gyerünk!
  
  [A csapat a város utcáin száguld. Pillanatok alatt Gekko-k csapnak le rájuk.
  Az egyik csali furgont felrúgja az egyik. Kerülgetik az ellenséget, végül Big
  Mama, Snake és az utolsó furgon feljut az egyik hídra. Ekkor megjelenik
  mögöttük az a repülõ szörnyeteg, akit Snake a Közel-Keleten és Dél-Amerikában
  is látott.]
  
  RAVEN: Megvagy, Snake! Hol van a haragod? Mutasd az õrjöngésed!
  
  [Raven kilõ egy rakétát rájuk, azonban csak annyit sikerül elérnie, hogy a
  furgon és a motor két különbözõ úton halad tovább. A szörnyeteg Big Mamát és
  Snake-et veszi üldözõbe, több repülõ embernélküli gépezettel együtt. Snake és
  Big Mama a szûk utcákon próbál egérutat nyerni, végül egy alagútnál lerázzák
  Raven-t. Pillanatokkal késõbb a furgon is csatlakozik hozzájuk.]
  
  BIG MAMA: Ott van!
  
  [Ekkor az egyik repülõ gépezet kilõ rájuk egy rakétát. A furgon a robbanástól
  felborul, és becsúszik egy épületbe. Big Mama és Snake szintén felborulnak.
  Big Mama nekivágódik egy vasrácsos kapunak, és egy kiálló vasdarab átszúrja a
  hasát, pont azon a helyen, ahol nagyjából ötven évvel korábban egy faág szúrta
  át. Snake odamegy hozzá.]
  
  SNAKE: Jól vagy? Big Mama, gyerünk... Maradj velem!
  
  [Big Mamának eszébe jut az ötven évvel korábbi jelenet.]
  
  NAKED SNAKE: Éva... Szükségem van rád.
  
  BIG MAMA: Te vagy az? Snake...
  
  [Big Mama eltolja magától Snake-et.]
  
  BIG MAMA: Egy anya munkája soha nem ér véget.
  
  [Big Mama elõretolja a testét, pont mint ötven éve. A vasdarab kijön a
  testébõl, és õ elõre bukik. Snake felsegíti.]
  
  SNAKE: Big Mama!
  
  BIG MAMA: Hol van a furgon?
  
  SNAKE: Odabenn.
  
  [Snake és Big Mama bemennek az épületbe. Odafentrõl károgás hangja hallatszik,
  és számos repülõ gépezet köröz az égen.]
  
  BIG MAMA: A gyerekek?
  
  [Snake a furgon elejéhez megy. Látja, hogy a sofõr halott, és megrázza a
  fejét. Big Mama szomorúan leroskad a földre.]
  
  BIG MAMA: Annyira sajnálom...
  
  [Snake felveszi a gépfegyvert, ami a vezetõnél volt, és odaviszi Big Mama-hoz.
  Odafentrõl még mindig hallatszik a károgás.]
  
  BIG MAMA: Idejön, hogy megnézze a furgont.
  
  SNAKE: Elintézem. Te maradj itt és õrködj.
  
  BIG MAMA: Kapcsolatba lépek a gyerekekkel.
  
  SNAKE: Tessék. Vedd el.
  
  [Snake odaadja a gépfegyvert Big Mamának. Azután elõveszi a saját
  gépfegyverét, és elindul a csigalépcsõ felé.]
  
  BIG MAMA: Snake... Egészben gyere vissza.
  
  SNAKE: Úgy lesz.
  
  BIG MAMA: Ígérd meg.
  
  [Snake szó nélkül elindul felfelé. Éva ugyanezt mondta ötven éve Big Boss-nak,
  mikor elindult, hogy megküzdjön A Fõnökkel, és akkor sem kapott választ. Snake
  a csigalépcsõ tetején egy ajtóba ütközik. Mielõtt benyit, ellenõrzi a tárat.
  Az ajtó túloldalán egy tágas terem fogadja, középen körkörös lépcsõ vezet
  felfelé. Snake ekkor megint rohamot kap. Elejti a fegyverét és térdre esik.
  Megpróbálja beadni magának a szert, amit Naomitól kapott, de elsõre elejti a
  fecskendõt és csak második próbálkozásra sikerül. Miután nehezen összeszedi
  magát, a falon át berobban a terembe Raging Raven.]
  
  RAVEN: Add nekem a haragodat, Snake! Hagyd, hogy a felszínre forrja magát!
  Hagyd a dühödet szabadon áramolni! A harag haragot kelt! Gyerünk, mutasd az
  õrjöngésed!
  
  [Raven a levegõben a hátára fordul és begyújtja a sugárhajtómûveit. A forróság
  majdnem telibe kapja Snake-et, de az utolsó pillanatban beugrik egy oszlop
  mögé.]
  
  RAVEN: Õrjöngés! Õrjöngés! Készülj fel! Itt jövök!
  
  [Snake megküzd Raven-nel, és végül legyõzi.]
  
  RAVEN: Szemetek... Soha nem bocsátok meg... Soha! Érzem, ahogy a harag egyre
  nõ a testemben... Felfal engem.
  
  [Raven-t fekete madártollak lengik körül.]
  
  RAVEN: Nem... Nem... Soha nem bocsátok meg magamnak. Nem akarok dühös lenni.
  Nincs szükségem haragra. Nem vagyok dühös.
  
  [Raven maga köré vonja a szárnyait, és közben lehullik róla a páncélzat.]
  
  RAVEN: Félek!
  
  [A szárnyai szétnyílnak és a földre egy gyönyörû, fiatal nõ esik le. Rémülten
  felnéz.]
  
  RAVEN: Segíts! A madarak csipkedik a húsomat! És a lelkemet! Kérlek, kérlek,
  állíts meg õket! Nincs szükségem több gyûlöletre! Elegem van! Segíts!
  
  [Raven négykézláb mászik Snake felé.]
  
  RAVEN: Engedj ki ebbõl a ketrecbõl.
  
  [Raven feláll és széttárja a karjait.]
  
  RAVEN: Nincs szükségem ezekre a szárnyakra. Nincs szükségem erre az
  õrjöngésre.
  
  [Raven Snake felé fordul, és felé nyújtja a karját.]
  
  RAVEN: Gyere. Hagyd áramlani a haragodat.
  
  [Snake lelövi Raven-t, akit ezután fehér madártollak vesznek körül. Ezután a
  ruhája elszenesedik, és õ magzati pozícióba gömbölyödik. Snake megbizonyosodik
  róla, hogy Raven meghalt, majd felveszi a földrõl Raven gránátvetõjét. Ekkor
  Drebin hívja Snake-et.]
  
  DREBIN: Szépen lekaptad azt a madarat, Snake.
  
  SNAKE: Drebin...
  
  DREBIN: És még emléktárgyat is szereztél. Egy gránátvetõ. Szép! Igazán
  felhasználóbarát fegyver.
  
  SNAKE: Nem sok hasznát veszem azonosító nélkül.
  
  DREBIN: Ezt ingyen kimosom neked.
  
  SNAKE: Miért lenne az jó neked?
  
  DREBIN: Csak annyit kérek, hogy ha végeztél, add nekem. Egy fegyver, melyben
  oly sok évtizednyi õrjöngés halmozódott fel... Igazi mûtárgy.
  
  SNAKE: Hány éves volt?
  
  DREBIN: Olyan húsz. De katonák több évnyi õrjöngése rejtezett abban az ifjú
  testben.
  
  SNAKE: Katonák?
  
  DREBIN: Bizony. Aceh-i katonák. Egy hely, mely hosszú, hosszú ideje nem látott
  békét. Az egyik oldal foglyul ejtette, és ketrecbe zárták, mint egy állatot,
  Isten tudja hány másik kölyökkel.
  
  SNAKE: Névtelen erõszak.
  
  DREBIN: Pontosan. Nem tudni, hogy a fogva tartói a kormány, vagy a lázadók
  oldalán álltak-e. Mindenesetre örömüket lelték abban, hogy nap nap után
  meggyalázták ezeket a tehetetlen kölyköket. Az a szüntelen bezártság, az a
  csatatéri õrjöngés, szépen lassan eltöltötte a testüket... és az elméjüket. A
  kölykök próbálták egymásban tartani a lelket, mindig kapaszkodtak a reménybe,
  hogy valaki majd eljön és kiszabadítja õket. Éppen csak hogy nem haltak éhen.
  De azok a katonák nem hagyták abba. Élõsködõknek és szarevõ varjaknak nevezték
  a kölyköket. Még keményebben ütötték õket. Azután egy reggelen a katonák
  egyszerûen elmentek, és magukra hagyták a túlélõ kölyköket, hogy felzabálják
  õket a madarak. Mintha valami légi temetés lenne. Szép sorban a testüket
  darabokra szedték a hollók csípései, míg végül a madársereglet eljutott hozzá.
  De valami csoda folytán a csõreikkel inkább a kötelékeit vágták el. És így
  megszabadult. Abban a pillanatban irányíthatatlan õrjöngés kerítette
  hatalmába, mely a lelkét fojtogatta. Darabokra tépte a csipkedõ hollókat, majd
  a katonák után eredt. És mikor végre utolérte õket, egész alkonyatig
  várakozott, ahogy egy vadász vár a prédájára. Azt mondják, hogy amikor egy
  holló károg, egy ember maghal. És pontosan ez történt akkor éjszaka. Rikoltva
  és károgva minden élõlényt elpusztított a táborban, úgy a katonákat, mint a
  foglyul ejtett civileket. Az õ szemében nem volt többé különbség köztük. A
  kegyetlenség, melyet a barátai elszenvedtek, a fájdalom és a megaláztatás,
  amit elviselt... Övé volt az õrjöngés párlata, melyet évtizedek háborúskodása
  juttatott azokba a katonákba.
  
  SNAKE: Abban rejlett az ereje, de ugyanakkor a legnagyobb gyengesége is volt.
  
  DREBIN: Te valami más vagy, Snake. Megtisztítottad Raven-t az õrjöngésétõl. De
  komolyan. Te a háború vetõmagja vagy. Valójában úgy gondolom, te magad vagy a
  háború.
  
  SNAKE: Drebin...
  
  DREBIN: Talán még túl korai ezt mondanom. Még elõtted áll a B&B alakulat fele.
  Tartsd a szemed a labdán, cimbora.
  
  [Snake visszamegy Big Mama-hoz.]
  
  BIG MAMA: Snake... Bocsánatot kell kérnem. A három furgon közül, ami kijött
  velünk, mindegyik csali volt. Az igazi a folyón úszik lefelé.
  
  [Snake kinyitja a furgon hátsó ajtaját, és látja, hogy üres.]
  
  BIG MAMA: Sikerült kapcsolatba lépnem a gyerekekkel. A tároló biztonságban
  van. A folyóparton fogunk találkozni, az alsó szakaszon. A földi és légi
  útvonalakat elvágták. De vár ránk egy motorcsónak. A Volta-folyó az egyetlen
  esélyünk a menekülésre. Tûnjünk el innen... Siessünk...
  
  [Snake felsegíti Big Mamát.]
  
  SNAKE: Jó ötlet.
  
  [Snake és Big Mama kimennek az utcára. Big Mama egy csatornafedél felé indul.]
  
  BIG MAMA: Erre... Kövess!
  
  [Snake megnézi Big Mama összetört motorbiciklijét.]
  
  BIG MAMA: Nem kell többé éreznem a szelet. Nem kell tovább hazudnom magamnak.
  Csak akkor szállok le a motoromról, ha szerelembe esek, vagy... Snake, segíts.
  
  SNAKE: Igen.
  
  [Snake felemeli a csatornafedelet.]
  
  BIG MAMA: A földalatti vízvezeték a folyóhoz vezet. Odalenn kevesebben vannak.
  
  [Big Mama lassan lemászik a csatornába, és Snake is követi. Az épületbõl egy
  scarab figyeli õket. Snake visszateszi a fedelet a helyére. Snake és Big Mama
  végül eljutnak a folyópartra. Snake óvatosan körülnéz, és meglátja a közelben
  ülni Liquidet, amint szivarozik.]
  
  SNAKE: Liquid!
  
  [Liquid elégedetten néz a szivarra.]
  
  LIQUID: Nem rossz.
  
  BIG MAMA: Hol van a tároló?
  
  LIQUID: Az többé már nem számít.
  
  BIG MAMA: Hol van?
  
  [Liquid kifújja a füstöt, ami egy égõ motorcsónak irányába száll. Big Mama
  megsemmisülten térdre hull.]
  
  SNAKE: Az lenne...?
  
  [FROGS katonák jelennek meg, és körbeveszik Snake-et és Big Mamát. A közelben
  egy csónak áll, és az utastérbõl épp most jön fel Vamp és Naomi.]
  
  SNAKE: Naomi.
  
  LIQUID: Naomi mindent elmondott nekem. És most, neki köszönhetõen, végre
  megvan! A dolog, melyet oly sokáig kerestem... Big Boss! Tedd le a fegyvert,
  Snake. Már túl késõ. Majdnem megcsináltad. De úgy tûnik, végül mégis én
  gyõzök.
  
  [Ahogy Liquid közelebb megy Snake-hez, Snake elõveszi a kését.]
  
  LIQUID: Szivar... Apa kedvence. Mit szólsz? Szeretnél még egy utolsót
  dohányozni?
  
  SNAKE: Azt hiszed, hogy most Big Boss vagy?
  
  [Liquid Snake arcába fújja a füstöt, aki ettõl köhög egy kicsit.]
  
  LIQUID: Bûnösnek találtatott. De ma minden véget ér.
  
  [Liquid Snake arca felé dobja a szivart, ami eltalálja a Solid Eye-t. Liquid
  megtámadja Snake-et, és alaposan helyben hagyja. Snake saját kését a vállába
  szúrja, és a pisztolyát és a gépfegyverét is elveszi.]
  
  LIQUID: Szép próbálkozás... De ha CQC-re kerül a sor, én kerekedek felül.
  
  SNAKE: Még ha át is veszed a Rendszer irányítását, akkor is csak egy részével
  rendelkezel a Hazafiak mesterséges intelligenciáinak. A hadügyi részével.
  
  [Liquid csak mosolyog ezen a kijelentésen. Odamegy Snake-hez, és a vállából
  kiálló késnél fogva talpra állítja.]
  
  LIQUID: És akkor mi van, Testvér? Csak idõ kérdése, és minden az enyém lesz.
  
  [Liquid aktiválja a kés elektromos töltését és áramot vezet Snake testébe.]
  
  LIQUID: Emlékszel még GW-ra? Az MI, amelyrõl azt hiszik elvesztették?
  
  [Liquid a homlokát Snake homlokához szorítja.]
  
  LIQUID: Az enyém. Része a hadseregemnek.
  
  [Snake ellöki magától Liquidet.]
  
  SNAKE: Az lehetetlen! Megsemmisítettük.
  
  LIQUID: A féregvírus csak apró darabokra vágta GW-t. Darabokra, melyeket
  rekonstruáltunk. Azután elrejtettük JD hálózatában. Ennek az embernek a teste
  jó szolgálatot tett nekem. A segítségével minden biztonsági akadályon
  átjutottam, amely köztem és GW között állt. Végül is a Hazafiak Rendszere
  csupán egy gép. Most, hogy a GW egy kísértet a hálózatban, JD nem tudja külsõ
  fenyegetésként azonosítani. Amint elpusztítom JD-t egy nukleáris csapással, a
  Hazafiak hálózata az enyém lesz. És akkor felépítem a Menedékem. Megszabadulok
  az irányítás minden formájától. Elhajítom régi személyazonosságom, és
  életemben elõször felveszem a saját nevem.
  
  SNAKE: Liquid, újra akarod alkotni a Hazafiakat?
  
  LIQUID: Snake, minket a Hazafiak alkottak meg! Nem vagyunk emberek. Csupán
  ember alakú árnyékok.
  
  [Liquid megüti Snake-et.]
  
  LIQUID: Torzszülöttek vagyunk, akiknek soha nem lett volna szabad létezniük!
  
  [Liquid megint megüti Snake-et, majd a késnél fogva újra felállítja.]
  
  LIQUID: Egy rendszer vagyunk... Biztosítékok, hogy az elkövetkezendõ
  generációk soha ne élhessenek jólétben.
  
  [Liquid újra áramot vezet Snake-be.]
  
  LIQUID: A Hazafiak helyesnek vélték, hogy megalkossanak minket, és így
  létezésünk értelmévé váltak!
  
  [Snake megpróbál visszatámadni, de Liquid erõsebb nála.]
  
  LIQUID: Nem küzdök tovább a végzetem ellen. Megölöm Zero-t és Big Boss-t, és
  magam válok Hazafivá!
  
  [Liquid elkerüli Snake támadásait, majd elkapja a kést, és hátulról lefogja
  Snake-et.]
  
  LIQUID: Minden Zero-val és Big Boss-szal kezdõdött. A célunk az életben, hogy
  beteljesítsük a sorsunkat. Amint minden visszatér zéróba, a világ
  újjászülethet.
  
  [Liquid ekkor megint aktiválja a kést, és az elektromos töltés átjárja
  mindkettejük testét. Végül Liquid elengedi Snake testét, aki összeesik.]
  
  BIG MAMA: Ádám...
  
  [Liquid meglepetten néz Big Mama-ra, aki végiggurítja a piros almát a földön,
  ami Liquid lábainál állapodik meg. Liquid felveszi az almát a földrõl. Egy
  pillanatig nézi, és egy pillanatig mintha... De dühösen szétnyomja az almát és
  eldobja a maradványait, majd hátát fordít Big Mamának.]
  
  LIQUID: Amíg mindketten élünk, a világ nem fogja megismerni a fény korszakát.
  Ha tovább akarjuk adni a karmesteri pálcát a következõ generációnak, az
  egyetlen megmaradt választásunk a halál.
  
  [Liquid valamilyen zajt hall a távolban.]
  
  VAMP: Fõnök...
  
  LIQUID: Jól van. A játékosok mind összegyûltek, Snake. Eljött az idõ, hogy
  végignézd... Végignézd diadalunk pillanatát!
  
  [Liquid felugrik a csónakra és a folyó irányába mutat.]
  
  LIQUID: Menjünk!
  
  [Liquid hajója kiúszik a folyó közepére. Ekkor oldalról erõs fény vakítja el
  õket. Egy hajóról reflektor világít rájuk, és a reflektor mellett Meryl áll.]
  
  MERYL: Állj meg, Liquid!
  
  [Liquid hajója tovább halad, miközben több másik hajó halad feléjük.]
  
  MERYL: Dobjátok el a fegyvereket, és álljatok meg! Azonnal!
  
  [A hajók körbeveszik Liquid hajóját. Helikopterek jelennek meg az égen. A
  hidakon páncélautók és fegyveres katonák jelennek meg. Liquidet pillanatok
  alatt körbeveszik vízi, szárazföldi és légi jármûvek.]
  
  MERYL: Mindannyian dobjátok el a fegyvereiteket, és emeljétek a magasba a
  kezeiteket!
  
  [Liquid széttárja a karjait, és nevetve körbefordul. Eközben Snake Big Mamát
  támogatva felszáll Meryl hajójára.]
  
  SNAKE: Meryl!
  
  [Meryl hajója elindul, hogy beálljon a többi hajó közé. Liquid lassan a
  levegõbe emeli a jobb kezét. Meryl megérzi, hogy készül valami.]
  
  MERYL: Célozz!
  
  SNAKE: Liquid! Állj!
  
  MERYL: Tûz!
  
  [Ahogy Meryl kiadja a parancsot, Liquid elõre lendíti a kezét, és megadja a
  jelet valamire. Egy ideig semmi nem történik, azután a reflektorok kialszanak.
  Meryl megpróbál lõni, de a fegyver nem sül el. Elõveszi a másik pisztolyát is,
  de az sem mûködik. Az összes többi katona ugyanezt tapasztalja. Meryl elõveszi
  az egyetlen használható fegyverét, a kését.]
  
  LIQUID: A Rendszer az enyém! A pisztolyaitok és a fegyvereitek, többé nem a
  tieitek! Nézzétek csak... a Hazafiak Fegyvereit!
  
  [Liquid eljátssza, hogy pisztoly van a kezében, és az ujjaival úgy tesz,
  mintha lelõne két helikoptert. Ekkor a helikopterek irányíthatatlanná válnak.
  Végül mindegyik helikopter lezuhan. Liquid most Meryl hajója felé fordul, és
  az ujjaival rácéloz.]
  
  LIQUID: Dögöljetek meg!
  
  [A FROGS katonák tüzet nyitnak a hajóra, miközben Liquid ugyanúgy mozgatja a
  kezét, mintha az ujjaiból golyók repülnének ki. Ezután Liquid a saját fejéhez
  emeli az ujjait, és úgy tesz, mintha fejbe lõné magát. Az összes katona
  rohamot kap, úgy mint a Közel-Keleten és Dél-Amerikában. Akiba a bajtársaihoz
  rohangál, õrá szemmel láthatóan nincs hatással a jelenség.]
  
  AKIBA: Jonathan! Ed! Parancsnok! Parancsnok...
  
  MERYL: Akiba... Te... Te jól vagy...?
  
  AKIBA: Igen. Nincs semmi bajom.
  
  MERYL: De miért...?
  
  [Liquid feláll a hajó korlátjára, és két kézzel imitálja a lövést. A FROGS
  katonák vele szinkronban lõnek. Meryl ellöki magától Akibát, hogy fedezékbe
  kerüljenek.]
  
  MERYL: Vigyázz!
  
  [Liquid nevetve figyeli, ahogy a katonák képtelenek visszatámadni, és harc
  nélkül esnek el. A magasba emeli a kezei, és felnéz az égre.]
  
  LIQUID: Látod ezt Zero? Mi diadalmaskodtunk! Nézd csak! A Hazafiak Fegyverei!
  
  [Miután véget ér a mészárlás, Liquid a hajó ágyúival Meryl hajójára céloz.]
  
  LIQUID: El az utamból!
  
  [Ahogy a hajót eléri a lövés vészesen elkezd billegni. Ed és Jonathan a vízbe
  esnek, majd Akiba elkapja Merylt, de õk is a vízben kötnek ki. Liquid hajója
  odaúszik a sérült hajó mellé, amin még mindig ott van Snake és Big Mama.]
  
  LIQUID: Hadd legyen az övék. Nincs többé szükségünk rá.
  
  [Vamp felemeli Big Boss testét, és átdobja a másik hajóra egyenesen bele a
  tûzbe. Big Mama ezt látva a test után veti magát a tûzbe. Snake Big Mama után
  fut, közben Liquid elõvesz egy Thor .45-70 pisztolyt.]
  
  LIQUID: Viszlát, Snake!
  
  [Liquid rálõ egy üzemanyagtartályra a hajón, ami felrobban. A robbanás
  megégeti Snake arcát, de közben Snake kilöki Big Mamát a tûzbõl. Snake a
  hátára fordul. A fél arca meg van égve.]
  
  SNAKE: Otacon!
  
  [A Mk.II átugrik Liquid hajójára és aktiválja az álcázást. Liquid elhagyja a
  helyszínt.]
  
  [A folyóban holttestek lebegnek. A parton sérült katonák vannak. A
  mûködésképtelen csónakokon katonák segítenek a bajtársaiknak kimászni a
  vízbõl. Ed és Jonathan a parton fekszenek. Mindketten megsérültek a
  golyózáporban.]
  
  ED: Te és én... Nagyszerû társak voltunk.
  
  JONATHAN: Nem... Nagyszerû barátok.
  
  [Akiba is a parton van, és az eszméletlen Meryl mellett térdel.]
  
  AKIBA: Meryl... Meryl! Meryl!
  
  [Akiba megvizsgálja Merylt. Nem lélegzik. Leveszi a maszkját, és elkezdi az
  újraélesztést.]
  
  AKIBA: Meryl... Ne add fel. Meryl... Ne menj...
  
  [Meryl még mindig nem lélegzik.]
  
  AKIBA: Meryl!
  
  [Meryl kinyitja a szemét, és vizet köhög fel.]
  
  AKIBA: Meryl! Meryl!
  
  MERYL: Akiba...
  
  [Akiba zavarba jön.]
  
  AKIBA: Én... Én... Ez...
  
  [Zavartan elengedi Merylt.]
  
  AKIBA: Ez nem... Vagyis...
  
  [Meryl megcsókolja Akibát.]
  
  MERYL: Köszönöm, Akiba.
  
  AKIBA: Jól vagy, Meryl?
  
  [Akiba segít Merylnek felülni.]
  
  AKIBA: Hé... Ha nem okoz gondot... Szólíts Johnny-nak.
  
  [Meryl és Akiba egy pillanatig egymás szemébe néznek, majd felnéznek az
  utcára, ahol Snake a földön ül, a karjai közt Big Mama haldoklik.]
  
  BIG MAMA: Te és a Szörnyetegek nem különböztök. Kiégett árnyékokként jöttetek
  a világra. Ha egy Szörnyeteg belép a fénybe... Ha a fény nem alszik ki... Az
  árnyékok nem tûnnek el. Amíg van fény... Addig van árnyék. Hogy minden újra
  normális legyen... A fényt ki kell oltani.
  
  [Big Mama lassan felemeli a kezét, hogy megérintse Snake arcát.]
  
  BIG MAMA: És amikor az megtörténik... Te... is...
  
  [Snake meg akarja fogni Big Mama kezét, de ekkor Big Mama kileheli a lelkét,
  és a keze visszahullik a földre.]
  
  [Nem sokkal késõbb egy páncélautó áll meg Snake közelében, és Drebin majma
  megy oda Snake-hez.]
  
  SNAKE: Te...
  
  [Drebin is odamegy és leguggol Snake mellé. Az egyik kezével megfogja a kést,
  ami még mindig Snake vállában van.]
  
  DREBIN: Ahogy mondtam, büszkék vagyunk a szolgáltatásainkra.
  
  [Drebin kirántja a kést Snake vállából, akinek ez eléggé fáj. Drebin a majomra
  néz.]
  
  DREBIN: Gyerünk. Vigyük el ezt a faszit a barátaihoz.
  
  [Drebin majma elkezd hülyéskedni, és ahogy Snake elveszti az eszméletét, még
  nevet rajta egy kicsit.]
  
  
  4. TWIN SUNS (TWS)
  ------------------
  
  [Késõbb a Nomádon Sunny megint fõzõcskézik. Két tojást üt a serpenyõbe, és a
  két sárgája egybeolvad. Közben japán szavakat dúdol.]
  
  SUNNY: Kawanishi-Noseguchi... Kinunobebashi, Takiyama... Uguisunomori,
  Tsuzumigataki, Tada, Hirano. Ichinotorii, Uneno... Yamashita, Sasabe...
  Kofudai, Tokiwadai, Myokenguchi...
  
  [Sunny lefedi a serpenyõt, és beállítja a GA-KO visszaszámlálót egy percre. A
  kék rózsát, amit Naomitól kapott egy pohárba tette. Felveszi és nézegeti, míg
  a tojás elkészül.]
  
  [Odalenn Snake és Otacon a Mk.II által küldött felvételt nézik. Liquid Vamppel
  és Naomival beszéli meg a további teendõket, miközben a Volta-folyón
  távolodnak a mészárlás helyszínétõl.]
  
  LIQUID: Kilövünk egy álcázott nukleáris robbanófejet JD-re.
  
  NAOMI: Azt hittem, hogy a GW-val nem lehet irányítani az atomrakétákat.
  
  LIQUID: Valóban nem. Csak a lõfegyverek és a nehézfegyverzet felett vettük át
  az irányítást, de a WMD-k /*Weapon of Mass Destruction = Tömegpusztító
  fegyver*/ még JD irányítása alatt állnak. Most jön a képbe REX. Tudom, hol
  találhatunk olyan atomrakétákat, amiket nem irányítanak. Vamp, mennyi idõ, míg
  REX készen áll?
  
  VAMP: Már csak az utolsó ellenõrzések vannak hátra. GW-n keresztül
  azonosítottuk JD helyzetét. Egy elhagyatott, huszadik századi, földkörüli
  pályán keringõ mûhold, hulladéknak álcázva.
  
  NAOMI: Okos helyen van elrejtve.
  
  [Naomi feláll.]
  
  LIQUID: Földkörüli pályán kering...
  
  [A Mk.II megáll Naomi lábai közt.]
  
  VAMP: Egy álcázott atomrakéta esetén nem kell attól tartanunk, hogy a Hazafiak
  elfogják. Mire felfogják, mi történik, az egész véget ér.
  
  LIQUID: Amint JD, a központi MI megsemmisül, GW lesz az elsõ a rangsorban. És
  az összes JD irányítása alatt álló rendszer a mi fennhatóságunk alá kerül.
  Menj. Készítsd fel a Menedékünket.
  
  VAMP: Igen, Fõnök.
  
  [Naomi véletlenül belerúg a Mk.II-ba, és a fedélzeten mindenki észreveszi.
  Vamp gyorsan elkapja a kis robotot.]
  
  VAMP: Mi az ördög ez?
  
  [A felvétel itt ér véget. A Mk.II nyilvánvalóan megsemmisült. Otacon lerak a
  földre egy robotot, ami ugyanúgy néz ki, mint a Mk.II, csak ennek vöröses
  színe van.]
  
  OTACON: A Mk.II videofelvétele itt ér véget.
  
  [Snake arca be van kötözve az égett részen.]
  
  SNAKE: Menedék... Igen... Mintha Drebin mondott volna valami ilyesmit.
  
  OTACON: Eleinte a Hazafiak Rendszerét négy MI irányította, JD-vel az élen. GW
  egyike volt azoknak a mesterséges intelligenciáknak. A Hazafiak azt hitték,
  megsemmisült. De Liquid a fedezékében beslisszolt a Rendszerbe.
  
  SNAKE: GW... Tudtam, hogy hallottam már valahol ezt a nevet.
  
  [Otacon megnyit a nagyképernyõn egy képet az öt MI-rõl.]
  
  OTACON: Bizony, GW egyike volt a Hazafiak mesterséges intelligenciáinak.
  Arsenal Gear-en volt elhelyezve. Emma féregvírusának végképp el kellett volna
  pusztítania. De Liquid valahogy begyûjtötte és megjavította. Szerintem JD nem
  ismeri fel GW-t, annak ellenére, hogy a Hazafiak Rendszerén belül van. Egy
  vakfolt. GW-ról lemondtak, miközben még be volt csatlakozva. A segítségével
  Liquid belülrõl zavarta meg az MI-t. Big Boss genetikai kódjának álcája alatt
  létesített kapcsolatot. Még az MI veszélyfelismerõ rendszerét is becsapta.
  
  SNAKE: Egy menedék a hálózatban... Megszabadult a Hazafiak mesterséges
  intelligenciáinak felügyelete alól.
  
  OTACON: Így már van értelme. Ezért vadult meg az Arsenal öt évvel ezelõtt. GW
  a fedélzeten volt.
  
  [Snake megpróbál felállni, de visszaesik a székre. Otacon odamegy és segít
  Snake-nek visszanyerni az egyensúlyát. Sunny is oda akar menni, de megtorpan,
  és csak nézi a két férfit.]
  
  OTACON: Ne aggódj. Mei Ling a Mk.II utolsó jeladásának segítségével
  megpróbálja meghatározni Liquid hajójának a mozgását. Csak idõ kérdése, és
  megtaláljuk.
  
  [Snake köhög.]
  
  SNAKE: De Liquid nem csak ezt mondta... Valamit, arról hogy REX készen áll.
  
  OTACON: REX? Vagyis... Shadow Moses.
  
  [Hívás érkezik.]
  
  OTACON: Campbell az.
  
  [Campbell képe a nagyképernyõn jelenik meg.]
  
  CAMPBELL: Amerika összes hadügyi rendszere Liquid kezében van. A regionális
  rendszerek mind leálltak. A fegyverek világszerte elnémulnak. Ez az elsõ
  totális tûzszünet az emberiség történelmében.
  
  OTACON: Hogyan reagál a Fehér Ház? És a közvélemény?
  
  CAMPBELL: Az Elnöknek még meg kell tennie a hivatalos bejelentést. De a média
  már felkapta az ügyet.
  
  SNAKE: Az információt úgyis irányítani fogják.
  
  CAMPBELL: Ezúttal nem. A hadigazdaság teljes mértékben leállt. Nehéz
  jelentéktelennek feltûntetni egy ilyen nagymértékû krízist. A hadigazdasághoz
  kapcsolódó részvények már elkezdtek zuhanni.
  
  SNAKE: Most biztos összeszarták magukat a Fehér Házban.
  
  CAMPBELL: Mindenestre Amerika most jobb, ha mély álomba merül, amíg még
  megteheti. Liquid lázadása lassan kezdetét veszi. Az elsõ dolga az lesz, hogy
  elpusztítja a Rendszert, amelyet a Hazafiak azért építettek, hogy
  irányíthassák Amerikát.
  
  OTACON: Már átvette a Rendszer irányítását.
  
  CAMPBELL: Még nem. A legfõbb hatalom még mindig JD, melyet a Hazafiak
  irányítanak. Ezért akar Liquid nukleáris csapást mérni a földkörüli pályán
  keringõ JD-re.
  
  SNAKE: De Liquid csak az SOP-t irányítja, és az SOP csak a pisztolyokat és a
  kisebb lõfegyvereket irányítja. Ha nem ragadja magához a legfõbb hatalmat,
  Liquid nem tudja felhasználni Amerika atombombáit és ballisztikus rakétáit.
  Így hogy akar támadást indítani?
  
  CAMPBELL: Jó kérdés. Amerika két évvel ezelõtt átalakította a nukleáris
  arzenálját megbízható tartalék robbanófejekkel.
  
  OTACON: RRW-k. /*Reliable Replacement Warhead = megbízható tartalék
  robbanófej*/
  
  CAMPBELL: Igen. Az RRW-k magját az SOP Rendszer teljes mértékben irányítás
  alatt tartja. Ahhoz, hogy irányítani lehessen õket, JD legfõbb hatalmára van
  szükség. És vészhelyzet esetén távvezérléssel le lehet kapcsolni õket.
  
  OTACON: A régi atomrakétákat kivonták a forgalomból, mikor a tartalékokat
  telepítették.
  
  SNAKE: Ha Liquid nem használhatja az atomrakétákat, akkor mit tervez?
  
  [Mind hallgatnak, végül Otacon szólal meg.]
  
  OTACON: Megvan! REX-t fogja használni!
  
  SNAKE: Mi?
  
  OTACON: REX-t még a Hazafiak Fiai Rendszer elindítása elõtt szemétre dobták.
  
  SNAKE: Hát persze... A magnetikus ágyú.
  
  CAPMBELL: Csakugyan. REX magnetikus ágyúja képes kilõni az ûrbe egy álcázott
  nukleáris robbanófejet, anélkül, hogy a Rendszer megakadályozná ebben.
  Röviden, ez az egyetlen rendelkezésükre álló szerkezet, mely képes kilõni egy
  atombombát. A segítségével, Liquid megöli JD-t, és megadja a kegyelemdöfést a
  Hazafiak uralmának.
  
  OTACON: Campbell, hol van most REX?
  
  CAMPBELL: Szerintem tudjátok. Egy rég elfeledett támaszponton, Amerika
  területén, kívül a Hazafiak irányításán... A helyen, ahol Liquid debütált...
  Az emlékmûvénél. Alaszka partjai közelében, a Fox Szigetvilágon...
  
  [Snake döbbenten kapja fel a fejét ezekre a szavakra.]
  
  SNAKE: Shadow Moses Sziget.
  
  CAMPBELL: Ha Liquid megsemmisíti JD-t, és az õ GW-ja megszerzi a teljes
  irányítást a Rendszer felett, a világ a markában lesz. És senki nem lesz képes
  megállítani. Még a Hazafiak sem. Most ti vagytok az egyetlenek, akik
  megmenthetnek minket. Snake, számítok rád. Gyõzd le Liquidet, és vess véget a
  felkelésének.
  
  [Késõbb Snake megint rohamot kap. A fecskendõvel beadja magának a szert. Ettõl
  egy kicsit jobban lesz. Megpróbál talpra állni, de csak egy székre sikerül
  leülnie. Otacon odamegy, és kikapja a kezébõl a fecskendõt.]
  
  OTACON: Elég ebbõl, Snake! Ezt nem csinálhatod!
  
  SNAKE: Még nem haltam meg.
  
  OTACON: Nem úgy értettem. Nem gyõzheted le Liquidet. A Hazafiak tulajdon
  irányítórendszere áll az oldalán. Nem csak a fegyverek használhatatlanok, de
  az egész amerikai hadsereg is romokban hever. És még ha nem is így lenne,
  Liquidnek akkor is elég embere és gépe lenne, hogy felvegye vele a versenyt.
  
  [Snake elkezd köhögni. Otacon odamegy, és megragadja Snake-et a vállainál
  fogva.]
  
  OTACON: A helyzet már nem lehet ennél rosszabb.
  
  [Otacon a földre esik, és négykézláb áll Snake mellett.]
  
  OTACON: Nézz szembe vele, Snake! Vesztettünk.
  
  SNAKE: Otacon...!
  
  [Snake ráteszi a kezét Otacon hátára.]
  
  OTACON: Soha nem volt esélyünk!
  
  SNAKE: Ez nem a gyõzelemrõl vagy a vereségrõl szól. Én... Nem! Mi kezdtük el
  ezt az egészet. És a mi kötelességünk, hogy be is fejezzük.
  
  [Snake jelentõségteljesen elindul Raiden felé, aki még mindig gépre van kötve.
  Sunny felpattan, és odarohan Raidenhez. Megáll köztük, és kitárt karokkal
  elállja Snake útját.]
  
  SNAKE: Sunny...
  
  SUNNY: Ne! Jack nem mehet! Még nem áll készen. Pihennie kell.
  
  [Raiden megfogja Sunny vállát.]
  
  RAIDEN: Engedj el, Sunny.
  
  SUNNY: Nem... A vérátömlesztésed még nem ért véget.
  
  OTACON: Snake... Õ még nem áll készen.
  
  RAIDEN: Snake...
  
  [Raiden leveszi az oxigénmaszkot.]
  
  RAIDEN: Nem lesz gond.
  
  [Sunny visszafordul Snake felé, és újra széttárja a karjait. Snake lehajol
  hozzá, és bólint. Sunny erre leereszti a karjait, és arrébb megy.]
  
  RAIDEN: Mostantól fogva... a saját akaratom szerint fogom élni az életemet.
  
  [Raiden megpróbál felülni, de a hátába kötött csövek visszatartják.]
  
  SNAKE: Raiden...
  
  RAIDEN: Nem fogok felhatalmazott életet élni. Nem leszek más akaratának a
  rabszolgája.
  
  SNAKE: Én egy árnyék vagyok. Egy olyan, melyre soha nem világít fény. Amíg
  engem követsz, nem fogod meglátni a napfényt.
  
  [Raiden újra megpróbál felülni, és ezúttal kiszakadnak a hátából a csövek.]
  
  RAIDEN: Te és én csupán gyalogok vagyunk ebben a felhatalmazott háborúban. De
  amint véget ér, elnyerjük a szabadságunkat.
  
  SNAKE: Raiden...
  
  RAIDEN: Felmentelek téged. Csak így lehetek egyszer szabad.
  
  SNAKE: Raiden... Öt évvel ezelõtt... Nem így értettem, amit mondtam.
  
  RAIDEN: Nincs vesztenivalóm.
  
  SNAKE: Ne légy ostoba. Tudod jól, hogy van valaki, akit meg kell védened.
  
  RAIDEN: Soha nem jöttek össze a dolgaim. A születésem napján még az esõ is
  esett.
  
  SNAKE: Félreértelmezed a dolgokat. Abban az esõben te voltál a villámlás. Te
  még képes vagy bevilágítani a sötétséget.
  
  RAIDEN: A villámlás...
  
  SNAKE: Raiden... Nézz rám.
  
  [Snake hátat fordít Raidennek és letépi az arcáról a kötést. Azután
  visszafordul, és közben Otacon és Sunny fájdalmas tekintettel néznek rá. Snake
  arcának bal fele teljesen összeégett.]
  
  SNAKE: Látod ezt? Nekem nincs jövõm. Pár hónap múlva tömegpusztító fegyver
  leszek. Neked... Neked van családod.
  
  [Raiden ezekre a szavakra felugrik, és elkapja Snake vállait.]
  
  RAIDEN: Nekem nincs családom! Nincs semmim!
  
  [Raiden lassan lecsúszik a földre, és átöleli Snake lábát.]
  
  RAIDEN: Mindig egyedül voltam. Mindig.
  
  SNAKE: Raiden...
  
  [Sunny leguggol Raidenhez, átkarolja, és a hátára fordítja. Snake elfordul
  tõlük.]
  
  RAIDEN: Ne hagyj itt egyedül.
  
  [Snake visszafordul és lenéz Raidenre.]
  
  SNAKE: Ez az én harcom. Az én sorsom.
  
  [Raiden elveszti az eszméletét. Ekkor újabb hívást kapnak, és a kivetítõn
  megjelenik Mei Ling admirális egyenruhában.]
  
  MEI LING: Dr. Emmerich?
  
  OTACON: Mei Ling!
  
  MEI LING: Megkaptam az eredményeket. Hivatalosak. Shadow Moses Szigeten van.
  Az út során elvesztettük a Metal Gear Mk.II jeleit, de a hajó Shadow Moses
  felé tartott.
  
  [Snake és Sunny visszafektetik Raident az ágyra.]
  
  MEI LING: Itt egy kép a szigetrõl, melyet egy civil képalkotó mûhold
  készített.
  
  [A képernyõn megjelenik Shadow Moses képe.]
  
  MEI LING: A globális felmelegedés miatt a partvonal szintje emelkedik.
  Hallottátok, hogy az egész Fox Szigetvilág el fog süllyedni az óceánba? A
  környezõ szigeteket már evakuálták.
  
  SNAKE: Liquid érkezése csak egy dolgot jelenthet.
  
  OTACON: REX-t fogja használni.
  
  MEI LING: Innen úgy tûnik. A REX után készült Metal Gear-ekbe már beágyazták a
  Rendszer Azonosítókat.
  
  OTACON: Akkor mi a helyzet REX-szel? Mit csinált vele Washington?
  
  MEI LING: A Shadow Moses-i nukleáris megsemmisítõ létesítmény az incidens óta
  érintetlen.
  
  OTACON: Annak már kilenc éve.
  
  MEI LING: Az ArmsTech elnökét és a DARPA igazgatóját megölték, a védelmi
  minisztert pedig letartóztatták. Mire a Shadow Moses incidens véget ért,
  egyetlen ember sem maradt, aki tudott volna arról, hogy mi történt.
  
  [Snake elõvesz egy cigit, Sunny pedig felmegy a konyhába.]
  
  MEI LING: Olyan volt, mintha mi sem történt volna. Az adatokat vagy
  meghamisították, vagy törölték, hogy semmi nyom ne maradjon. Ugyanezen okból
  kifolyólag számûztek minket az irodai munkától. REX és az atombombák még
  mindig ugyanott vannak, ahol kilenc évvel ezelõtt, érintetlenül.
  
  OTACON: Egy elhagyatott sziget. Egy menedék.
  
  MEI LING: Én inkább elfeledett szigetnek nevezném.
  
  [Snake elejti a cigit, de felveszi, majd leül Raiden ágya mellé.]
  
  MEI LING: Ráadásul süllyed is.
  
  OTACON: Azt hittem, soha nem megyek vissza.
  
  MEI LING: Eltart egy ideig, míg odaérek, de a Missouri fedélzetérõl támogatlak
  titeket. Ez az egyetlen hajó a flottában, amely még képes mozogni, mivel még a
  Rendszer beindítása elõtt készült. És Hawai’i nincs olyan messze. Otacon, már
  nem hordasz szemüveget?
  
  [Otacon zavarba jön.]
  
  OTACON: Kontaktlencsére váltottam.
  
  MEI LING: Találkozunk Shadow Moses-en.
  
  [Mei Ling felveszi a sapkáját.]
  
  MEI LING: Aki behódol a mennyországnak, életben marad. Aki ellenszegül a
  mennyországnak, elpusztul.
  
  [Mei Ling tiszteleg, és a kapcsolat megszakad.]
  
  OTACON: Nekem is meg kell lakolnom a múltamért. A REX egy fenevad, mely az én
  kutatásaimból született. Menjünk. Shadow Moses vár ránk.
  
  [Snake álmában újra átéli azokat a pillanatokat, amikor megérkezett Shadow
  Moses-re, és a helikopter leszállópályáról bejutott az épületbe. Hirtelen
  ébred meg a helikopterben. Otacon hátraszól a pilótafülkébõl.]
  
  OTACON: Minden rendben, Snake?
  
  SNAKE: Már megint azt álmodtam.
  
  OTACON: Itt vagyunk. Shadow Moses.
  
  [Snake kinéz az ablakon. Odakinn tombol a hóvihar. Egy hófödte erdõ felett
  repülnek. Otacon egy tágasabb területen lejjebb ereszkedik, és Snake, kezében
  az új mini Metal Gear-rel leugrik. Annak ellenére, hogy nem nagy a magasság,
  Snake rosszul fog talajt, és megfájdul a háta.]
  
  OTACON: Snake! Jól vagy?
  
  SNAKE: Igen. Csak egy kicsit megcsúsztam. Sietnem kell... Nincs már sok idõm.
  
  OTACON: Ismerkedj meg a Mk.III-vel. Ez az utolsó tartalékunk, úgyhogy próbáld
  nem eltörni.
  
  SNAKE: Ki, én? Soha.
  
  [Snake talpra állítja a Mk.III-t.]
  
  OTACON: És még valami... Nem látok a környéken senkit, de embernélküli
  õrszemek járõröznek a területen. Légy óvatos odakinn.
  
  [Otacon elrepül, Snake pedig aktiválja a Solid Eye-t, és elindul, hogy
  behatoljon a területre. Snake eljut a nukleáris robbanófej raktárba, és itt
  hívja Otacon.]
  
  OTACON: Nem látok itt ellenséget. Rendben, a leghátsó kapun fogunk átmenni.
  
  SNAKE: Otacon, legutóbb, mikor az alagsorban át akartunk kelni a parancsnok
  irodáján akadt néhány gondunk.
  
  OTACON: Valóban... Már emlékszem. De ezúttal nem kell egészen odáig lemennünk,
  igaz? A hátsó kapu egyenesen elvezet az úti célunkhoz.
  
  SNAKE: Jó ötlet.
  
  OTACON: Akkor rendben. Irány a hátsó kapu.
  
  [Snake megközelíti a hátsó kaput, de az zárva van. Otacon hívja.]
  
  OTACON: Snake, a kapu zárva van.
  
  SNAKE: Hogyan nyithatom ki?
  
  OTACON: A teljes biztonsági rendszer le van állítva. Az aktiválása nélkül nem
  lehet kinyitni a zárat. Valahol be kell jelentkezned. Megvan, Snake! A régi
  irodám a közelben van. Ha visszatér az energia, akkor onnan ki lehet nyitni a
  kaput. És ha átnézed a létesítmény feljegyzéseit, akkor többet megtudhatunk
  REX állapotáról, és arról, hogy kik jártak erre. Emlékszel még, hogy hol van,
  Snake?
  
  SNAKE: Nem vagyok szenilis még.
  
  OTACON: A biztonság kedvéért bejelölöm a térképeden. Te vén szivar.
  
  [Snake köhög.]
  
  OTACON: Snake, a jelszó 48273. Meg tudod jegyezni?
  
  SNAKE: Már mondtam, hogy nem vagyok szenilis... még.
  
  [Snake a felvonóval lemegy az alsó szintre. Eléri azt a folyosórészt, ahol
  kilenc éve szemtanúja volt Gray Fox mészárlásának. A falakat még mindig
  beborítja a vér. Belépve Otacon irodájába, ahol Snake és Gray Fox
  megküzdöttek, a Mk.III odagurul a szekrényhez, melyben a harc alatt Otacon
  elbújt. Ezután Snake felé fordul.]
  
  OTACON: Egy pillanat. Ellenõrzöm a biztonsági rendszert.
  
  [Snake rosszul érzi magát, de felrakja a Mk.III-t az asztalra. Ekkor Snake
  rohamot kap, és felborítja a Mk.III-t.]
  
  OTACON: Jól vagy? Snake, minden rendben?
  
  [Snake használja a fecskendõt, és ettõl jobban lesz. Talpra állítja a
  Mk.III-t, ami egy kábellel becsatlakozik a rendszerbe.]
  
  OTACON: Snake, az a jelszó, amit nemrég mondtam... Emlékszel rá, ugye? Mert én
  teljesen elfelejtettem. Be tudnád ütni? Egy ötjegyû szám.
  
  [Snake beüti a számot. A képernyõn megjelenik a „Belépés engedélyezve”
  felirat.]
  
  OTACON: Szép munka. Legalább a memóriáddal nincs baj.
  
  [Pillanatokkal a késõbb a számítógépek bekapcsolnak.]
  
  OTACON: Ez a verzió teljesen elavult. Eltart egy ideig, míg végzek.
  
  [Snake leül az egyik asztalra a Mk.III mögött.]
  
  OTACON: Ebben a szobában találkoztunk elõször, mi?
  
  SNAKE: Aha.
  
  [Snake észreveszi, hogy a szekrény mellett még mindig ott van a folt, mely
  akkor keletkezett, mikor Otacon nagy íjedelmében bevizelt.]
  
  OTACON: Nem idéz fel kellemetlen emlékeket, ugye?
  
  [Snake kuncogva néz hátra a Mk.III-re.]
  
  OTACON: Frank Jaeger megtámadott.
  
  [Snake odamegy a szekrényhez.]
  
  SNAKE: Igen, emlékszem.
  
  OTACON: Ha akkor nem jelentél volna meg... Még a hideg is kiráz, ha
  belegondolok. Snake, megmentetted az életem.
  
  SNAKE: Naomi gyûlölte õket azért, amit Frank testével mûveltek. De én voltam,
  aki megnyomorította. Engem is biztosan gyûlölt.
  
  OTACON: Nem kellett volna megbíznunk benne. Magamat is hibáztatom. Segítettem
  REX megalkotásában. Ezért tudtam olyan könnyen elhinni, hogy az érzései
  õszinték. De csak felhasznált minket, hogy vezekeljen a bûneiért.
  
  [Snake közelebb megy a Mk.III-hez.]
  
  SNAKE: És akkor mi van? Mit tett velünk?
  
  OTACON: Már elfelejtetted? Elárult téged! Ellopta a véred!
  
  SNAKE: Nem. Ha az lett volna minden, akkor Dél-Amerikában végzett volna a
  dologgal. Miért csatlakozott hozzánk utána?
  
  OTACON: Nos, én...
  
  SNAKE: Eléri, hogy elmenjünk érte, és kiszabadítsuk, azután hátat fordít, és
  egyenesen visszamegy Liquidhez. Miért tenne ilyet?
  
  OTACON: Nem tudom, Snake. De úgy tûnik, még mindig vele van.
  
  SNAKE: Tessék?
  
  OTACON: Épp most néztem meg a biztonsági belépési naplót. Ahogy gondoltam,
  bizonyos idõközönként járnak itt emberek. A felvételek szerint mostanában is
  volt aktivitás. Ezt nézd.
  
  [Snake a Mk.III monitorján nézi a felvételt.]
  
  OTACON: Ezt a felvételt néhány órája készítette egy biztonsági kamera.
  
  [A felvételen Vamp és Naomi egy folyosón mennek.]
  
  SNAKE: Naomi.
  
  OTACON: És Vamp.
  
  SNAKE: A szépség és a szörnyeteg.
  
  OTACON: Átmentek itt. És amit a biztonsági jelentésekbõl összeszedtünk, csak
  egy dolgot jelenthet. A REX régi földalatti hangárja felé tartottak. Végeztem
  a rendszer újraindításával, és kinyitottam a zárakat. Az elsõ emeleti kapu
  most már nyílni fog.
  
  [A Mk.III kihúzza a kábelt a rendszerbõl, Snake pedig felemeli és lerakja a
  földre.]
  
  SNAKE: Csodálatos. Majdnem nosztalgiával gondolok azokra a napokra, amikor
  minden ajtóhoz kártya kellett.
  
  OTACON: Aha. Annak már kilenc éve. Csak annyit kell tenned, hogy a régi
  technológiát az új technológiával fejezed ki. Tudod, megöregedni egyáltalán
  nem olyan rossz. Induljunk, Snake.
  
  [A Mk.III aktiválja az álcázását, és elindulnak a lifthez. Félúton meglepi
  õket egy Gekko, de Snake kicselezi, és a lifttel felmennek a kapuhoz. A Mk.III
  elkezd dolgozni a kapu nyitószerkezetén, ám ekkor a felvonóval egy újabb Gekko
  érkezik. Snake lefoglalja, amíg a kapu kinyílik. A kapun túl a hóval borított
  mezõre jutnak, ahol Snake megölte Sniper Wolf-ot. A távolból heves lihegés
  hallatszik. A mezõ túloldalán megjelenik az a négylábú lény, akit Snake a
  többiekkel együtt látott a Közel-Keleten. A Szörnyeteg háta kinyílik, és
  kiemelkedik belõle egy nõ, akinek az arcát egy célzókészülékkel ellátott sisak
  takarja. Célba veszi Snake-et egy olyan magnetikus ágyúval, mint amilyen
  Fortune-nek is volt.]
  
  WOLF: Snake... Megtaláltalak.
  
  [Snake még nem sejti, hogy a Szörnyeteg figyeli õt. Újra rátör a roham. Térdre
  esik, de ezúttal sikerül talpra állnia.]
  
  WOLF: Sírj... Sírj értem.
  
  [Wolf aktiválja az éjjellátó funkciót, és így céloz Snake-re. Snake most
  hallja a Szörnyeteget, de még mindig nem tudja, hol van. Wolf elkezdi
  feltölteni az ágyút.]
  
  WOLF: Gyerünk! Halljam, ahogy sírsz!
  
  [Wolf rálõ Snake-re, aki az utolsó pillanatban vetõdik el a lövedék útjából.
  Snake elejti a gépfegyverét, de amikor érte nyúl, Wolf újra lõ, és egy fát
  talál el, ami egyenesen Snake felé kezd el dõlni, de Snake félregurul az
  útjából.]
  
  WOLF: Gyere! Mutasd a könnyeid! Hagyd õket folyni. Sírj! Míg a szemed ki nem
  vörösödik!
  
  [A nõ visszatér a páncélzat védelmébe, és elkezd rohanni. Snake ismét
  megpróbálja elérni a gépfegyvert, de ekkor FROGS katonák érkeznek.]
  
  WOLF: Szomorú... Annyira szomorú... Annyira nagyon, nagyon szomorú.
  
  [Snake elõveszi a pisztolyát, és elereszt pár lövést vaktában.]
  
  WOLF: Annyira szomorú, hogy bele tudnék halni!
  
  [Snake végre megszerzi a gépfegyverét, és elindul, hogy megtalálja, és
  legyõzze Wolf-ot. A küzdelem végén Wolf kiesik a páncélzatból. Lassan Snake
  felé kúszik, és küszködve talpra áll. A fejérõl leesik a sisak.]
  
  WOLF: Hallom õket... Hallom a sírást... Kisbabák sírását!
  
  [Wolf zokogva fogja be a füleit.]
  
  WOLF: Hagyjátok abba! Ne sírjatok! Kérlek! Kérlek, ne sírjatok!
  
  [Wolf összeesik, ám ekkor ijedten néz a háta mögé. Snake nem lát ott semmit.]
  
  WOLF: Ne, farkas... Menj innen! Ne gyere közelebb!
  
  [Egy farkas jelenik meg, de mikor megközelíti Wolf-ot, eltûnik. Ekkor
  gyereksírás hallatszik. Wolf eltakarja az arcát, és sír.]
  
  WOLF: Sajnálom. Annyira féltem. Bocsáss meg. Sajnálom. Sírhatsz, ha akarsz.
  Sírhatsz, ha kell.
  
  [Wolf hirtelen abbahagyja a sírást, és Snake-re néz.]
  
  WOLF: Nem... Többé már nincs szükségem könnyekre.
  
  [Wolf Snake felé kúszik.]
  
  WOLF: Szárazra sírtam magam.
  
  [Wolf feláll, és lassan elindul Snake felé.]
  
  WOLF: Sírj hát. Amennyit csak szeretnél. Én ott leszek, hogy halljam.
  
  [Snake lelövi Wolf-ot, aki összeesik, a testén ugyanúgy elszenesedik a ruha,
  mint a többiekén, és meghal. A Mk.III elindul, hogy kinyissa a kaput, miközben
  Snake felveszi Wolf hatalmas magnetikus ágyúját. A súlya miatt elég nehezen
  bírja el. Ekkor hívja Drebin.]
  
  DREBIN: Hé, Snake. Kimostam az a magnetikus ágyút, amit most szereztél. Üsd ki
  magad. A tulaj fizet.
  
  SNAKE: Köszönöm.
  
  DREBIN: Eljött az ideje egy újabb esti mesének, Snake. Ez Crying Wolf-ról fog
  szólni. Gondolom, nem kell túl sokat mondanom arról, hogy Afrikában teljes
  nemzetek szakítják szét egymást az etnikai tisztogatás nevében. Nos, õ ebbe a
  környezetbe született bele. Kislány korában a faluját megtámadta egy
  ellenséges fegyveres klikk. A szüleit és a testvéreit lemészárolták, neki
  pedig menekülnie kellett. Fogta az utolsó élõ rokonát, a kisbaba kisöccsét, és
  olyan messzire futott a háborús zónától, amilyen messzire csak tudott. Egy nap
  belebotlottak egy ellenséges egységbe, ezért a kisöccsével elbújtak egy
  elhagyatott kunyhóban. De akkor a testvére elkezdett sírni. Tudta, hogy ha a
  katonák meghallják a zajt, megtalálják õket, és mindkettejüket megölik. Ezért
  erõsen befogta a kisöccse száját. Ahogy a lépések zaja fokozatosan
  eltávolodott, észhez tért. A kisöccse már nem sírt. Elborzadva húzta vissza az
  izzadsággal és nyállal borított kezét. A kisöccse nem lélegzett. Azt mondják,
  hogy a farkasok megeszik a kölykeiket, mikor azok elpusztulnak. A csata kellõs
  közepén barangolva figyeltek fel rá, ahogy a karjaiban hordozta halott
  kisöccsét. Víziói voltak egy farkasról, aki mellette lépdel. Minden éjjel a
  farkas vonított és sírt, pont úgy, mint a kisöccse azon a napon. Végül
  eljutott a kormány egyik menekülttáborába. De addigra a kisöccse teste
  elrothadt. A tábor tele volt hozzá hasonló menekültekkel, és olyan
  kisgyerekekkel, mint az öccse. Éjjel-nappal kínozták a kisbabák sírásai. A
  farkas, mely követte õt, meghallotta bánatos kiáltásait, és válaszolt.
  Körbement a táborban. És egyenként elnémította a gyermekeket. Próbálta
  megállítani a farkast, de nem volt hozzá ereje. Eltelt néhány nap, és az
  ellenfél támadásának estéjén már egyetlen gyermek sem volt. A túlélõ
  felnõtteket valósággal szétszaggatták. Természetesen, abban a táborban soha,
  egyetlen farkas sem volt. Õ ölte meg azokat a kisbabákat. De képtelen volt
  rávenni magát, hogy bevallja. Nem tudta elviselni a gondolatot, hogy sorra
  ment egyik kisbaba után a következõhöz, vonított, mint egy farkas, és
  kioltotta a csepp kis életüket. És soha nem ismerte be, még Crying Wolf-ként
  sem, egy magányos szörnyetegként, mely örökké a csatatéren lépdel. Snake,
  miközben Wolf veled küzdött, végre elfogadta, amit tett. Megtisztult általad.
  Ha a gyermeksírás, melyet a csatatéren halott, elnémult, az miattad van.
  Büszke lehetsz. Három letudva, hátra van még egy. Már csak Mantis maradt. De
  tudnod kell Snake, hogy õ irányította az összes többi Szörnyeteget. Õ a
  Szörnyetegek Szörnyetege. Ne akadj fel a horgára.
  
  SNAKE: Nem fogok.
  
  DREBIN: A viszontlátásra, Snake.
  
  [A beszélgetés után Snake elindul a Mk.III felé. Az visszanéz a havas mezõre.]
  
  OTACON: Isten hozott itthon, Wolf.
  
  [Egy farkas közelíti meg Crying Wolf testét. Megszaglássza Wolf-ot, majd
  vonít. Bebújik Wolf teste alá, és a hátára veszi, majd eltûnik a hóviharban.]
  
  [Snake elérkezik a kazánházba, és miután nem tud azon az útvonalon
  továbbmenni, amerre kilenc éve ment, az északnyugati felvonóba száll be, és
  azzal megy le. A liftben megrohanják az emlékek, és kilenc évvel korábbi
  párbeszédek töredékei jutnak eszébe.]
  
  MILLER (LIQUID): Snake. Mondanom kell valamit Naomi Hunter-rõl.
  
  SNAKE: Mi van vele?
  
  MILLER (LIQUID): Lehet, hogy kém.
  
  SNAKE: Hogy megölj? Csak ez érdekelt?
  
  NAOMI: Frank Jaeger, a férfi, akit megsemmisítettél a bátyám volt, és az
  egyetlen családtagom.
  
  SNAKE: Gray Fox?
  
  NAOMI: Megölted a jótevõmet, és nyomorékként küldted haza a bátyámat. Bosszút
  fogadtam.
  
  SNAKE: De még nem mehetek. Még el kell végeznem egy munkát.
  
  NAOMI: Bosszút fogadtam.
  
  [Snake leér az alagsor ötödik szintjére. Végül elér a régi hangárba, ahol
  eredetileg REX volt, mielõtt Liquid beindította. Snake felnéz, és szinte látja
  maga elõtt a hatalmas monstrumot, úgy ahogy kilenc éve elõször
  megpillantotta.]
  
  OTACON: Ugorj fel, Snake. Felküldöm a felvonót.
  
  [Snake felteszi a Mk.III-t a felvonóra, és maga is felmászik. A Mk.III
  elindítja a liftet. Mikor felérnek a felsõ hangárba, Snake elõrántja a
  pisztolyát, majd a következõ pillanatban meglátja REX-t pontosan abban az
  állapotban, ahogy kilenc éve maga mögött hagyta.]
  
  OTACON: REX!
  
  [Snake és a Mk.III közelebb mennek.]
  
  OTACON: Nézd! Eltávolították a magnetikus ágyút! Liquidnek nincs szüksége a
  teljes REX-re, hogy kilõje az atombombát! Csak a magnetikus ágyú kell neki.
  
  SNAKE: A francba! Már elszállították?
  
  OTACON: Várj, megnézem.
  
  [A Mk.III kinyit egy panelt REX lábán, és a kábellel rácsatlakozik. Ekkor
  megjelenik felettük Vamp és Naomi.]
  
  VAMP: Attól tartok. Kár nektek. A magnetikus ágyú többé már nincs itt.
  
  [Naomi Vamp mögött áll, és mosolyogva átkarolja a derekát. Egy alig
  észrevehetõ mozdulattal megpróbálja kivenni a tokjából Vamp kését, de Vamp egy
  finom mozdulattal megakadályozza, és olyan az egész, mintha egyikük sem vette
  volna észre ezt az aprócska mozdulatot.]
  
  SNAKE: Naomi!
  
  VAMP: Ez a hely lesz a sírod. Ahogy a Királynõm óhajtja. Az öngyilkos Gekko-k
  már elindultak. Nem sokára semmi nem marad ebbõl a helybõl.
  
  SNAKE: Átejtettek! Otacon!
  
  OTACON: Snake, azt hiszem, be tudom indítani! Csak szükségem van egy kis
  idõre!
  
  SNAKE: Siess!
  
  [A Mk.III felmászik REX pilótafülkéjébe.]
  
  NAOMI: A többit rád hagyom.
  
  SNAKE: Naomi!
  
  [Naomi elmegy, Vamp pedig leugrik Snake-hez.]
  
  VAMP: Kitûnõ! Szórakoztathatsz, míg ideérnek.
  
  [Snake küzd Vamppel, de sehogy sem képes megölni. Mindig, mikor halálos sebet
  ejt Vampen, pillanatokkal késõbb már megint talpon van. Ekkor Snake-nek eszébe
  jut, hogy a Naomitól kapott fecskendõk elnyomják a nanogépek mûködését, és
  Vamp halhatatlanságát nanogépek biztosítják. Ezért taktikát vált, és sikerül
  Vampnek beadnia az anyagot.]
  
  VAMP: Mit mûveltél?
  
  SNAKE: Így. Most már egyszerû halandó vagy, mint mi.
  
  [Snake odamutatja Vampnek a fecskendõt.]
  
  VAMP: Okos... De képes vagy megölni ezt az egyszerû halandót?
  
  [Ekkor Gekko-k rontanak be a terembe mindenhonnan.]
  
  SNAKE: Gekko!
  
  OTACON: Snake! Vigyázz! Önmegsemmisítésre vannak állítva!
  
  [Ahogy a Gekko-k rárontanak Snake-re, hirtelen megtorpannak, mikor Snake három
  gyors villanást lát, majd mindegyiknek leesik a fejrésze és eldõlnek. Raiden a
  magasból leugrik Snake elé.]
  
  RAIDEN: Snake... Sajnálom, hogy megvárattalak titeket.
  
  SNAKE: Készen állsz erre?
  
  RAIDEN: Sunny megengedte, hogy eljöjjek.
  
  [Vamp egyetlen hatalmas ugrással felugrik REX fejére.]
  
  VAMP: Mit szólsz, halhatatlan ember? Te is szeretnél meghalni?
  
  RAIDEN: Sajnálom, de én még nem halhatok meg.
  
  VAMP: Akkor ölj meg.
  
  [Vamp elõvesz három kést a karján lévõ tokokból, és az egyiket megnyalja.]
  
  RAIDEN: Snake, õ az enyém. Te tartsd vissza a Gekko-kat.
  
  [Raiden is felugrik REX fejére, ahol kilenc évvel ezelõtt Snake és Liquid
  megküzdöttek egymással.]
  
  SNAKE: Otacon, nyerünk neked egy kis idõt.
  
  OTACON: Igyekszem, ahogy tudok.
  
  [REX fején Vamp rádobja a kezében tartott három kést Raidenre, de Raiden egy
  kardsuhintással kivédi a támadást. Vamp mintha habozna.]
  
  VAMP: Várj! Te is felderítõ vagy, igaz? Akkor párbajozzunk késekkel.
  
  [Vamp végighúzza a kezét a kedvenc késén, mely az öve elülsõ részére van
  erõsítve. Raiden elteszi a kardját a hüvelyébe, majd leteszi a földre maga
  mellé. A lábszárára erõsített tokból elõvesz egy kést. Mindketten harcállásba
  helyezkednek, miközben alattuk Snake elõveszi a Crying Wolf-otól szerzett
  magnetikus ágyút, és felkészül a Gekko-k elleni harcra. Snake feltartja a
  Gekko-kat, míg odafenn Raiden és Vamp hajmeresztõ küzdelmet folytatnak egymás
  ellen. A végén Raiden legyõzi Vampet, aki lezuhan REX fejérõl. Ekkor már
  mindketten több sebbõl véreznek.]
  
  OTACON: Snake, útban vagy!
  
  [Ahogy egyre több Gekko érkezik, Otaconnak sikerül kilõnie a REX rakétáit, és
  elzárnia a bejáratokat.]
  
  SNAKE: REX!
  
  OTACON: Ez az izé végül mégis hasznos lehet.
  
  [Otacon leengedi a REX pilótafülkéjét a földre. Ekkor megjelenik Naomi, és
  megáll a haldokló Vamp mellett.]
  
  NAOMI: Soha nem volt halhatatlan. A természetes gyógyulás képességét
  felerõsítették a testében lévõ nanogépek. De oly sok csata után végre elérte a
  tûrõképessége határait.
  
  [Vamp kinyújtja a kezét Naomi felé.]
  
  VAMP: Doktornõ, csillapítsd a fájdalmam.
  
  RAIDEN: Naomi... Sunny megkért, hogy mondjak meg neked valamit.
  
  NAOMI: Mi az?
  
  RAIDEN: „Jót fõztem.”
  
  NAOMI: Értem. Jó neked, Sunny. Végre megcsináltad.
  
  [Naomi szemébõl könnyek peregnek. Naomi elõvesz egy fecskendõt, és ahogy Vamp
  felé nyúl, hátrébb lép.]
  
  NAOMI: Nem. Nem menthetlek meg.
  
  [A Mk.III-hez fordul.]
  
  NAOMI: Meg kell bíznia bennem Dr. Emmerich. Adja ezt oda neki. Ne a bosszúért,
  hanem hogy véget érjen a szenvedése.
  
  [A Mk.III elveszi a fecskendõt Naomitól. Vamp megszerzi tõle, és beadja
  magának. Naomi letérdel Vamp mellé, és átkarolja, miközben Vamp görcsös
  rohamot kap.]
  
  NAOMI: Visszatérhetsz igazi valódhoz. Békességre lelhetsz.
  
  VAMP: Meghalhatok?
  
  NAOMI: Igen.
  
  [Vamp széttárja a karjait, ahogy még utoljára üvölt egyet, majd holtan bukik
  vissza Naomi karjaiba.]
  
  NAOMI: Bocsáss meg.
  
  [Naomi átöleli Vampet és sír.]
  
  OTACON: Ez nem változtat semmin. Miért?
  
  NAOMI: Nem törölhetjük ki a múltat. Nem is bocsáthatjuk meg. Így az egyetlen,
  amit tehetünk, hogy véget vetünk neki.
  
  [Naomi kiveszi a fecskendõt Vamp kezébõl, és feláll.]
  
  NAOMI: Snake, Liquid alattunk van. Ellopta a Hazafiak Rendszerét. Kibújt a
  szorításukból, és elvette a bárkájukat.
  
  SNAKE: A bárkájukat?
  
  NAOMI: Egy hadihajó... Nem tartja bilincsben sem föld, sem törvény, sem
  ország, sem hálózat. Az egyetlen hely, ahol igazán megszabadulhatnak a
  Hazafiak béklyóitól... A hely, ahol szabadok lehetnek. Külsõ Menedék.
  
  SNAKE: Külsõ Menedék?
  
  NAOMI: Liquid arról a hajóról akarja kilõni az atombombát. Snake, azért élsz,
  hogy beteljesítsd a célodat. Ha ez az egész véget ér, nem lesz más
  választásod, mint elfogadni a halált. Csak azért élünk, hogy meglakoljunk a
  bûneinkért. A te életed ezért az egyetlen célért készült. Mindannyiunknak meg
  kell lakolnunk a bûneinkért. Nem adhatjuk õket tovább a következõ
  generációnak. Nem hagyhatjuk õket a jövõre. Ez a te igazi sorsod, mellyel nem
  szállhatsz szembe.
  
  [Megremeg az épület, és kihasználva, hogy a többiek erre figyelnek, beadja
  magának a fecskendõben lévõ szert. Azonnal megszédül, és elveszti az
  egyensúlyát.]
  
  OTACON: Naomi!
  
  SNAKE: Mit csináltál?
  
  NAOMI: Vamp és én egyformák vagyunk. Élõ holtak vagyunk. A testünket csupán a
  nanogépek tartották életben.
  
  SNAKE: Akkor te...
  
  NAOMI: Rák. Már nem kellene életben lennem. A nanogépek visszatartották a
  betegség terjedését. De már nem tehetnek többet. Ha a nanogépek leállnak, az
  idõ folyama kiolvad, és továbbhalad a medrében.
  
  OTACON: Mit beszélsz?
  
  NAOMI: Viszlát... Hal.
  
  OTACON: Ne!
  
  [A Mk.III próbálja megakadályozni, de Naomi újra bead magának egy adagot a
  szerbõl. Naomi térdre esik.]
  
  NAOMI: Minden jót kívánok Sunny-nak.
  
  OTACON: Naomi, ne tedd ezt!
  
  NAOMI: Te sírsz... értem?
  
  OTACON: Naomi...
  
  [Naomi újra megszúrja magát.]
  
  OTACON: Naomi... Miért?
  
  [Naomi megfogja a Mk.III-t és belenéz a képernyõbe.]
  
  NAOMI: Olyan gyönyörûek a szemeid.
  
  [Naomi leborul a földre, de még mindig fogja a kis gépet.]
  
  NAOMI: Sajnálok mindent.
  
  OTACON: Naomi... Naomi... Naomi...
  
  [Az épület újra megremeg, ahogy a Gekko-k újra betörnek a hangárba. Naomi
  ellöki magától a Mk.III-t.]
  
  NAOMI: Most menj!
  
  SNAKE: Otacon!
  
  [Snake fel akarja venni a földrõl a Mk.III-t, de az megázza elektromossággal,
  és Snake visszarántja a kezét.]
  
  RAIDEN: Tûnjünk innen.
  
  OTACON: Miért ér mindig így véget?
  
  SNAKE: Otacon!
  
  OTACON: Épp amikor azt hittem, hogy készen állok újra szeretni!
  
  SNAKE: Otacon, szedd össze magad!
  
  [Raiden felkapja a Mk.III-t.]
  
  OTACON: Naomi...
  
  RAIDEN: Jönnek!
  
  OTACON: Miért?
  
  [Snake és Raiden a REX pilótafülkéje felé rohan, miközben Otacon a Mk.III
  kameráján át, még utoljára megnézi Vamp és Naomi testét. A pilótafülkében
  Raiden leteszi a Mk.III-t a vezérlõpanelre.]
  
  OTACON: Snake, igazad van. Még nem vesztettem el mindent. Még el kell végeznem
  egy feladatot.
  
  SNAKE: Így igaz. Szükségünk van rád.
  
  OTACON: Végeztem a sírással. Elfogytak a könnyeim.
  
  [Otacon felveszi a szemüvegét.]
  
  OTACON: Ki kell jutnunk innen.
  
  SNAKE: Valami ötlet?
  
  OTACON: Nincs sok idõnk, útközben elmagyarázom. Figyelj jól.
  
  SNAKE: Hallgatlak.
  
  [Snake felállítja REX-t. A hangárajtó kinyílik. Naomi még látja ezt, és közben
  elsuttogja utolsó szavait.]
  
  NAOMI: Ígérd... Ígérd meg... hogy teljesíted... a kívánságunkat.
  
  [Snake, Raiden és a Mk.III a REX pilótafülkéjében ülve menekülnek egy alagúton
  át a hangárból. Az útjukat rengeteg Gekko állja el, és a nyomukban is sok van.
  Félúton Raidennek támad egy ötlete.]
  
  RAIDEN: Fedezlek hátulról.
  
  [Leugrik a pilótafülkébõl. Amikor elérik az alagút kijáratát, a Gekko-k
  felrobbannak, és Snake alig tudja megállítani a lendületben lévõ behemótot.]
  
  OTACON: Önmegsemmisítettek!
  
  [Raiden megjelenik az alagút végében, de a leomló törmelék maga alá temeti.]
  
  SNAKE: Raiden!
  
  [A Mk.III a tenger fél fordul.]
  
  OTACON: Az mi?
  
  [Egy hatalmas robot ugrik ki a vízbõl. Egy Metal Gear RAY. A pilótafülkéjében
  ott ül Liquid.]
  
  OTACON: RAY!
  
  LIQUID: Testvér! Nincs vége! Még nincs!
  
  SNAKE: Liquid!
  
  LIQUID: Moses! Itt született meg a sorsunk! És itt ér véget a tiéd, Snake!
  
  [A két monstrum felkészül a harcra.]
  
  OTACON: Fejezzük be, Snake. Lehet, hogy RAY a REX elpusztítására készült, de
  itt vagyok neked én. Nem veszíthetsz. Taposd el Ray-t és vele együtt Liquidet!
  
  [A kikötõben egymásnak esik a két hatalmas gépezet. A harc végére mindkét
  Metal Gear megrongálódik, de a RAY komolyabb sérüléseket szenved. A RAY
  elterül a földön, és a pilótafülkéje is a földhöz csapódik. Snake jó pár
  sérülést összeszedett a harc alatt.]
  
  OTACON: Hol van Liquid?
  
  [A RAY pilótafülkéje kinyílik, és Liquid kizuhan belõle.]
  
  LIQUID: Snake!
  
  [Liquid Snake felé nyújtja a kezét.]
  
  SNAKE: FOX...
  
  LIQUID: DIE!
  
  [A két szó pontosan úgy hangzik el, mint kilenc éve. Ezután Liquid némán
  lehanyatlik a földre... Majd hirtelen megszólal.]
  
  LIQUID: Ugyan már!
  
  [Liquid talpra áll, miközben Snake döbbenten nézi.]
  
  LIQUID: Sajnálom, de az ezúttal nem fog összejönni.
  
  [Snake kiugrik a REX pilótafülkéjébõl, de elesik, és kificamítja a vállát. A
  Mk.III lerakja a gépfegyverét a földre.]
  
  LIQUID: Nézd csak!
  
  [Liquid röhögve elfut az óceán felé.]
  
  SNAKE: Liquid!
  
  [Snake Liquid után fut, de hirtelen megtorpan. Egy hatalmas tengeralattjáró
  emelkedik a felszínre, egy új típusú Arsenal Gear. A tatját egy érdekes szobor
  díszíti. Négy személyt ábrázol ugyanabban az elrendezésben, ahogy a
  Rushmore-hegy figurái ki vannak faragva. Ez a négy személy: Solidus Snake,
  Solid Snake, Liquid Snake és Big Boss. Liquid egyenesen a tengeralattjáróhoz
  rohan, és rááll az oldalt lelógatott horgonyra, amit ezután elkezdenek
  felhúzni. Snake lõ rá, de nem találja el.]
  
  LIQUID: Ez a szabadság, mit elnyertünk magunknak. Külsõ Menedék!
  
  [Snake elejti a gépfegyverét, és dülöngél.]
  
  LIQUID: És ezzel a fegyverrel elpusztítom JD-t!
  
  [A REX magnetikus ágyúját már felszerelték a csatahajóra.]
  
  LIQUID: Azután minden véget ér, és minden elkezdõdik! De ami téged illet,
  testvér... Te itt maradsz, hogy megjelöld ennek a szigetnek a vízi sírját!
  
  [Snake térdre esik.]
  
  LIQUID: Dögölj meg, Snake!
  
  [A hajó elkezd távolodni a szigettõl, de csak azért, hogy a dokk felé
  forduljon. Raiden beszorult a törmelék alá, és azért küszköd, hogy ki tudjon
  szabadulni. A jobb karja úgy beszorult egy nagy kõ alá, hogy nem bírja
  kihúzni. Nem messze, észreveszi a kardját, de nem éri el. Ezért kificamítja a
  jobb vállát. Miután megkaparintja a kardot, a pengét a jobb válla alá
  helyezi.]
  
  RAIDEN: Sunny... Bocsáss meg.
  
  [Raiden egyetlen mozdulattal levágja a karját. Eddigre Liquid hajója teljes
  sebességgel megindul Snake felé, aki annyira elgyengült, hogy képtelen
  felállni és elfutni. Az utolsó pillanatban megérkezik Raiden, és megpróbálja
  megállítani a hajót. Az lelassul ugyan, de még mindig tolja maga elõtt
  Raident, ezért Raiden átszúrja a lábfejét a karddal, hogy így stabilizálja
  magát.]
  
  RAIDEN: Snake! Siess!
  
  [Snake végre észhez tér.]
  
  SNAKE: Raiden!
  
  [Snake lassan elkezd hátrafelé mászni, de Raiden képtelen visszatartani a
  hatalmas tömeget.]
  
  SNAKE: Ne!
  
  RAIDEN: Rose!
  
  [Raident maga alá gyûri a hatalmas hajó. Raidennek utolsó gondolata egy régi
  emlék.]
  
  ROSE: Jack, emlékszel arra a napra, mikor találkoztunk?
  
  JACK: Igen, a Szövetségi Székház elõtt volt. Egy csomó turista vett körül
  téged.
  
  ROSE: Azt kérdezték tõlem, melyik épületet mászta meg King Kong a filmben. Azt
  válaszoltam, hogy valószínûleg a Chrysler Building volt az. De akkor
  megjelentél te, és közbekotyogtál. Azt mondtad: „Nem, az az Empire State
  volt.”.
  
  JACK: Azt mondtam, hogy a Chrysler Building Godzillában volt.
  
  ROSE: Elkezdtünk vitatkozni, és teljesen megfeledkeztem a turistákról.
  
  JACK: Mire észbe kaptunk, a turisták eltûntek. Aztán egy héttel késõbb
  véletlenül összefutottunk.
  
  ROSE: Bámulatos véletlen volt.
  
  JACK: Aznap éjszaka felmentünk az Empire State Building tetejére.
  
  ROSE: Olyan gyönyörû volt.
  
  JACK: Többé nem érdekelt, hogy kinek van igaza.
  
  ROSE: Az volt az elsõ randink.
  
  JACK: Aznap éjszaka a lakásodon egy csomószor megnéztük a King Kongot.
  Reggelig nem aludtunk.
  
  [Raiden szemimplantátumán lassan kialszanak a fények...]
  
  [Egy régi típusú csatahajó érkezik. A Missouri az. A fedélzeten Mei Ling
  távcsövön figyeli az eseményeket.]
  
  MEI LING: Tûz!
  
  [Liquid megfordul, és felteszi a napszemüvegét.]
  
  LIQUID: Értéktelen õskövület!
  
  [A Missouri képtelen eltalálni Liquid hajóját. A hatalmas tengeralattjáró
  teteje bezárul, és elkezdi az ereszkedést. Snake az elpusztított dokkhoz küzdi
  magát.]
  
  SNAKE: Raiden... Raiden...
  
  [Snake csak Raiden kardját pillantja meg, ahogy egy betondarabból áll ki.
  Snake be akar magának adni egy adagot a gyógyszerbõl, de az utolsó ereje is
  elhagyja és elejti a fecskendõt. Mielõtt elveszti az eszméletét, még látja a
  helikoptert, mely leszáll Shadow Moses kikötõjére.]
  
  
  5. OLD SUN (OSU)
  ----------------
  
  [Snake, Otacon, Meryl, Akiba és pár katona egy kis teremben ülnek, és egy
  kivetítõ képét nézik, amely elõtt Mei Ling áll, és ismerteti a helyzetet. A
  Missouri fedélzetén vannak. Snake arcát oxigénmaszk takarja.]
  
  MEI LING: A Menedék déli irányban halad a Csendes-óceánon 33 csomós
  sebességgel.
  
  [A projektor képét a Mk.III vetíti ki.]
  
  MEI LING: A Missouri óránként két mérfölddel marad le a Menedéktõl.
  
  OTACON: Nem tud gyorsabban haladni ez az izé?
  
  MEI LING: Attól tartok, nem. Ez a maximális teljesítmény. Liquid célpontja JD,
  egy amerikai katonai mûhold, mely orbitális pályán keringõ hulladéknak van
  álcázva.
  
  [Mei Ling egy pálcával szeretne rámutatni JD mûhold képére, de túl rövid.
  Azonban rájön, hogy a pálca kihúzható, így már könnyebb dolga van.]
  
  MEI LING: A Menedéknek fel kell jönnie a felszínre, hogy használhassa a
  magnetikus ágyút.
  
  AKIBA: Ha ki tudjuk számítani JD pályáját, megmondhatjuk, hol fog feljönni a
  felszínre a Menedék.
  
  [Akiba elkezd pötyögni a karjára erõsített billentyûzeten.]
  
  MEI LING: JD egy egyidejû elliptikus pályán kering. Így a legközelebb a
  földhöz...
  
  [Mei Ling elejti a pálcáját és lehajol érte.]
  
  AKIBA: Megvan! 15 óra, 6 perc, és 12 másodperc múlva lesz!
  
  MEI LING: Pontosan.
  
  [Akiba Mei Ling hátsóját bámulja.]
  
  MEI LING: Tizenöt óra múlva a Bering-tenger felett lesz. 494 tengeri mérföldre
  a Bering-szorostól. Ezt a Menedék is tudja. Azon a területen fogják tartani a
  pozíciójukat.
  
  MERYL: Tényleg ennyire közel kell lenniük a kilövéshez?
  
  [Otacon odamegy a kivetítõhöz.]
  
  OTACON: A REX magnetikus ágyújából kilõtt atombombák hatósugara
  hozzávetõlegesen 300 méter. A célpont egy mozgó mûhold, mely tíz kilométert
  tesz meg másodpercenként. A szükséges precízióhoz olyan közel kell lenniük,
  amennyire csak lehetséges.
  
  MEI LING: Liquid nem fog lõni, amíg JD nincs földközeli állapotban. A Missouri
  kihasználhatja ezt az idõt a felzárkózásra.
  
  MERYL: Odaérünk?
  
  MEI LING: Ha a Menedék megáll, egy órán belül utolérjük. Azután a Missouri-nak
  támadnia kell, mielõtt a Menedék kilövési elõkészületei véget érnek. A hajóról
  eltávolították a legtöbb felszerelést. És nem rendelkezik az elektronikus
  hadviselés képességeinek egyetlen formájával sem. Nincs sem radar, sem
  high-tech fegyverzet. A saját szemünkre kell hagyatkoznunk, ha követni akarjuk
  az ellenséget.
  
  [Mei Ling összecsukja a pálcát.]
  
  MEI LING: A helyzet úgy fest, hogy a Menedék egy a hídon felállított
  magnetikus ágyúval akarja megsemmisíteni JD-t. Fel kell nyitniuk a burkolatot,
  hogy kilõhessék az atombombát. Ez lesz az egyetlen esélyünk, hogy
  bejuthassunk.
  
  MERLY: Oda be? Miért nem támadhatjuk meg innen?
  
  OTACON: Semmi haszna nem lenne. Amíg Liquid irányítja a Rendszert, addig a GW
  fizikai megsemmisítésével még mindig az õ kezében maradna a legfõbb hatalom. A
  Hazafiak Fiai.
  
  MEI LING: Igen. Dr. Emmerich-nek igaza van. Ezért kell elõbb belülrõl
  megsemmisítenünk a GW-t, mielõtt magára a Menedékre támadunk.
  
  SNAKE: Liquid saját Halál Csillaga...
  
  MEI LING: Jól van, íme a terv... Tudjuk, hogy a Menedéknek fel kell jönnie a
  felszínre, ha használni akarják a magnetikus ágyút. Ha ez megtörténik, a
  Missouri-ról látni fogjuk. Gyorsan megközelítjük, és átküldünk egy támadó
  csapatot.
  
  [Miközben Mei Ling beszél, körbemegy a teremben, és mikor elmegy Snake
  mellett, a vállára teszi a kezét.]
  
  MEI LING: A célunk kettõs. Meg kell akadályoznunk, hogy kilõjék az atomot, és
  ki kell törölnünk GW programját. Az ellenség veszélyérzékelõ rendszerei teljes
  mértékben elektronikusak. Így nem fogják észlelni a Missouri-t, míg fel nem
  jönnek a felszínre.
  
  [Ahogy Mei Ling elhalad Akiba mellett, Akiba meg akarja fogni a hátsóját, de
  Meryl még idejében elkapja a karját.]
  
  MERYL: Akiba!
  
  MEI LING: A támadó csapatot katapultok segítségével fogjuk átjuttatni a
  Menedékre, ha az felnyitotta a páncélozott burkolatot. Õk azután behatolnak a
  GW fizikai szervertermébe, és megfertõzik a féregvírussal.
  
  AKIBA: De mi van, ha leállítják a GW-t, mielõtt még bejuthatnánk?
  
  MEI LING: Liquid már elkerítette magát a Hazafiak hálózatán belül. Ott kell
  maradnia, különben JD megsemmisítésével nem ér el semmit. Nem engedhetik meg
  maguknak, hogy leállítsák GW-t.
  
  MERYL: És arról se feledkezzünk meg, hogy Liquid mindent be fog vetni annak
  érdekében, hogy megállítsa a támadó csapatot.
  
  MEI LING: Pontosan. A GW-hoz vezetõ folyosót irányított energiafegyverek
  védik, melyek egy bizonyos fajta mikrohullámot bocsátanak ki.
  
  AKIBA: Azt mondta, mikrohullámot?
  
  MEI LING: Igen. És azon a frekvencián a hullámok minden élõ embert
  elpárologtatnak, aki hatótávolságon belül van.
  
  SNAKE: Egy óriási mikrohullámú sütõ. Csak az megy be oda, aki meg akar halni.
  Ez egy tökéletes feladat lesz nekem.
  
  [Snake köhögve nevet. Meryl bosszúsan néz rá.]
  
  MERYL: Snake, ez nem a megfelelõ idõ a hülye vicceidhez.
  
  MEI LING: A folyosón kívül Liquid katonái lesznek állig felfegyverkezve.
  Odabenn embernélküli fegyverek várnak ránk.
  
  SNAKE: Honnan szereztétek ezt a sok információt? Szerintetek tényleg van rá
  mód, hogy elpusztítsuk GW-t?
  
  MEI LING: Igen. Õ... hagyott nekünk valamit, ami a helyes irányba terel
  minket.
  
  OTACON: Naomi segített az elõkészületekben, hogy megállítsuk a Menedék
  kilövését.
  
  SNAKE: Naomi?
  
  OTACON: A Menedékkel kapcsolatos összes belsõ adatunk tõle származik. A fõ ok,
  amiért eljött velünk a Nomádra, az volt, hogy közel kerüljön hozzám. De
  ehelyett végül Sunny-hoz fordult.
  
  SNAKE: Ezt hogy érted?
  
  OTACON: Sunny kezébe tette le a tervét.
  
  MEI LING: Az egész mûvelet azokra az adatokra épül, melyeket ránk hagyott.
  
  SNAKE: Végül is kinek az oldalán állt?
  
  OTACON: Soha nem fogjuk megtudni pontosan, mik voltak az igazi szándékai. De
  egy biztos. Meg akarta állítani Liquidet.
  
  [A projektor kikapcsol, és a lámpák kigyúlnak a teremben. Mindenki komoran
  hallgat.]
  
  MERYL: Gyerünk már... Valaki mondjon valami bíztatót. Akármit.
  
  [Senki nem szólal meg, de Mei Lingnek támad egy ötlete.]
  
  MEI LING: Figyelem! Ezt hallgassátok! Egy bölcs ember valaha azt írta... A
  haldokló emberek szavai kierõszakolják a figyelmet, mint a mély harmónia. Hol
  szavak hangzanak el, ott ritkán hangzanak hiába.
  
  [Még mindig nem szól senki.]
  
  MEI LING: Van még kérdés?
  
  [Snake jelentkezik.]
  
  MEI LING: Igen? Snake?
  
  SNAKE: Van valakinél cigi?
  
  MERYL: Snake...
  
  [Késõbb már csak Snake és Otacon vannak a teremben. Snake elõvesz egy cigit,
  és észreveszi, hogy már csak egy szál maradt a csomagban.]
  
  SNAKE: Szóval ez a program... Azt mondod, Sunny írta?
  
  OTACON: Valójában, nagyjából a harmada az õ munkája. Naomi egy programon
  dolgozott, hogy elpusztítsa GW-t, de nem igazán tudta befejezni. Úgyhogy
  odaadta Sunny-nak. Sunny elkezdte átnézni a könyvtáramat, hátha talál egy
  forráskódot, amellyel befejezhetné. Végül talált egyet. Emma féregvírusát.
  
  [Snake nem találja az öngyújtóját. Otacon odamegy, és meggyújtja a cigijét.]
  
  OTACON: Fogta a húgom kódját, és beépítette Naomi programjába. Nem volt idõm,
  hogy minden kódsort átnézzek, de az, amit láttam, Emmára emlékeztetett. Olyan
  volt, mintha hátrahagyta volna a saját nyomait a szerkezetben. De ez a
  féregvírus, amit Sunny készített, még jobb, mint Emmáé. Sunny vírusa
  elpusztítja az MI értelmét, úgy, hogy apoptózist idéz elõ a sejtekben. Ha
  feltöltjük a GW-ba, komoly károkat kell okoznia.
  
  [Snake elkezd köhögni.]
  
  OTACON: Snake... Gondoltál már a leszokásra?
  
  SNAKE: Miért? Nem kell aggódnom az egészségem miatt.
  
  [Snake újra rohamot kap, ezért megszúrja magát a fecskendõvel. Otacon odamegy,
  és elveszi tõle.]
  
  OTACON: Meg akarod ölni magad? Szóval makacsul át akarsz menni a Menedékre.
  Miért nem hagyjuk, hogy valaki más menjen? Nem kell neked megtenni.
  
  SNAKE: Még vannak dolgok, melyeket meg kell tennem... A dohányzáson kívül.
  
  [Snake megint elkezd köhögni. Otacon odamegy, és elveszi tõle a cigit és a
  hamutartót.]
  
  SNAKE: Otacon. Miért nem ugrassz le velem a hajóról?
  
  OTACON: Azt nem lehet. Nekem is vannak dolgaim, melyeket meg kell tennem. És
  én ráadásul nem is dohányzom.
  
  [Késõbb Mei Ling a kormányteremben felügyeli, hogy minden rendben van-e.]
  
  TENGERÉSZ 1: Kapitány, az ellenséges hajó 300 méteren, és még mindig
  emelkedik.
  
  MEI LING: És a motorok?
  
  TENGERÉSZ 2: Minden rendben.
  
  MEI LING: Készüljenek fel a teljes meghajtásra. És készítsék fel a támadó
  csapatot az azonnali kilövésre.
  
  TENGERÉSZ 1: Igen, kapitány.
  
  [Az elsõ tengerész tiszteleg, és kimegy a terembõl.]
  
  MEI LING: Mennyi idõ múlva ér fel a felszínre?
  
  TENGERÉSZ 2: Körülbelül 20 perc múlva.
  
  MEI LING: Menetrend szerint. Amint felér, és kinyitja a páncélját, terv
  szerint haladunk.
  
  TENGERÉSZ 2: Igen, kapitány.
  
  [A második tengerész is elindul, de visszafordul.]
  
  TENGERÉSZ 2: Kapitány?
  
  MEI LING: Igen?
  
  TENGERÉSZ 2: Ez az elsõ igazi ütközetem.
  
  MEI LING: Értem. Mit akar mondani?
  
  TENGERÉSZ 2: Elõször nagy visszalépés volt nekem, hogy erre a hajóra neveztek
  ki. De ugyanakkor a tétlenség egyfajta megkönnyebbülés is volt. Kapitány...
  Félek.
  
  [Mei Ling megfogja a tengerész vállát.]
  
  MEI LING: Minden rendben. Én is félek. Nekem is ez az elsõ alkalom. De nem
  hagyom, hogy a félelem eluralkodjon rajtam, mert még jobban félek attól, hogy
  mi fog történni, ha elfutok. Senki nem fog meghalni az én felügyeletem alatt.
  Ez a hajó egy darabban fog visszatérni Hawai’i-ra. Ezt megígérem.
  
  TENGERÉSZ 2: Köszönöm.
  
  [Eközben a fedélzeten Snake, Otacon, Meryl és Akiba a katapultok felé
  haladnak. Snake és Otacon egy kissé lemaradva mennek Meryl és Akiba mögött.]
  
  SNAKE: Raiden... Hogy van?
  
  OTACON: Túléli, de nincs olyan állapotban, hogy harcolhasson. A legjobb, ha
  hagyjuk pihenni.
  
  SNAKE: Jól van.
  
  OTACON: Most, hogy nem védi õket a Rendszer, mindenki kezdi elveszíteni a
  hidegvérét. Azt mondják, hogy az SOP utóhatásai olyan súlyosak, hogy egy csomó
  katona dezertál miatta.
  
  SNAKE: Az egyetlenek, akikre számíthatunk, Meryl és... Õ.
  
  [Az elõttük haladó Akiba rácsap Meryl fenekére, aki ezért elkapja a kezét, és
  ellöki magától.]
  
  OTACON: Elég ismeretlen figura, nem?
  
  [Ekkor valaki megszólal a fejük felett.]
  
  ???: Adtam neki egy azonosító mentes M82-est.
  
  [Odafenn Drebin az egyik tüzérségi ágyún üldögél.]
  
  DREBIN: Jó itt látni titeket.
  
  SNAKE: Mit keresel itt?
  
  DREBIN: Tisztára mostam ezeknek a srácoknak az azonosítóit, és adtam nekik új,
  csupasz fegyvereket. Beleértve azokat a katapultokat is, amiket meg fogtok
  lovagolni. Az üzlet lelassult, mióta Liquid rátette a kezét a Rendszerre. Már
  nincsenek extra megrendelései.
  
  [Drebin kinyit egy üdítõs dobozt, és iszik belõle.]
  
  DREBIN: Most, hogy az egész világon lezártak a fegyverek, ti vagytok az
  egyetlenek, akik még harcolni akarnak. Azt mondják, nem lenne gazdaságos, ha
  azt a sok használhatatlan csatatéri felszerelést lecserélnék az én cuccaimra.
  Úgyhogy összehoztam egy extra különleges utat ide. Csakis értetek.
  
  SNAKE: Drebin, van egyáltalán valamicske fogalmad is arról, hogy mi folyik
  itt?
  
  DREBIN: Hát hogyne.
  
  [Drebin leugrik az ágyúról a fedélzetre, és pontosan abban a pózban ér földet,
  ahogy Big Boss, mikor elõször megérkezett Tselinoyarsk-ba. A majma is utánozza
  a mozdulatot. Mikor Drebin drámaian felnéz, böffent, majd feláll.]
  
  DREBIN: Tudod, néha a világ olyan, mint ez a szóda. Ha elfogytak a buborékok,
  már nincs hasznomra. Nem ér semmit. Annak az oldalán állok, akinek a
  legnagyobb szüksége van rám. Vágod?
  
  [Drebin Snake felé nyújtja a szódát, hogy igyon belõle, de Snake megrázza a
  fejét, és visszautasítja. Drebin a majomnak adja az italt.]
  
  DREBIN: Ha szükséged van valamire, csak mondd ki a varázsszót. Varázsolok ide
  egy kis boltot.
  
  [Snake elõveszi az utolsó cigijét, és a szájába veszi. Snake már megint nem
  találja az öngyújtóját, ezért Drebin odalép hozzá, és varázslatos módon egy
  láng jelenik meg a mutató és a középsõ ujja hegyén. Azzal meggyújtja Snake
  cigijét.]
  
  DREBIN: Élvezd ki. Lehet, hogy ez lesz az utolsó.
  
  SNAKE: Az. Elfogyott.
  
  [A majom elkezdi zaklatni Snake-et, hogy adja neki a cigit.]
  
  SNAKE: Jól van.
  
  [Drebin nem ellenkezik, ezért Snake odaadja neki a cigit, cserébe pedig
  megkapja tõle a szódát. Drebin nevet.]
  
  DREBIN: Úgy tûnik, annak az utolsó cigarettának végül mégis várnia kell.
  Késõbb találkozunk.
  
  [Drebin ezúttal szavak nélkül mutogatja el Snake-nek azt a bizonyos
  elköszönést, majd elmegy. Snake megállít egy mellette elhaladó katonát.]
  
  SNAKE: Hé! Nesze.
  
  [Odaadja a katonának a szódát.]
  
  KATONA: Óh, köszönöm.
  
  [Snake és Otacon továbbmennek a katapultok felé, ahol Akiba és Meryl épp most
  kezdik elfoglalni a helyüket.]
  
  MERYL: Az lesz a tiéd.
  
  [Akiba zavartan néz körül, és bizonytalanul rámutat az egyik katapultra.]
  
  MERYL: Az.
  
  [Miközben Snake elfoglalja a helyét a katapultján, a codec-en Campbell beszél
  hozzá.]
  
  CAMPBELL: Snake, hallasz engem? Liquid hadihajója, a Külsõ Menedék, egy
  Arsenal Gear modell módosított verziója, melyet a Hazafiaktól lopott el.
  Odabenn nyüzsögnek az Irvingek, és az egyéb embernélküli fegyverek. Naomi
  adatai szerint, a Menedék legénysége egy zászlóaljnyi felerõsített képességû
  katonából áll. Mindannyiukat a PMC-k legjobbjai közül válogatták ki.
  
  [Otacon odaadja Snake-nek a Mk.III-t, majd elindul, hogy csatlakozzon Mei
  Linghez az irányítóteremben.]
  
  CAMPBELL: Ha Liquid sikerrel jár, és megsemmisíti JD-t, és átveszi az
  irányítást a Hazafiak Rendszere felett, akkor a Menedék lesz a zászlóshajója,
  és a PMC-i futótûzként fognak elterjedni a bolygón.
  
  [Ekkor elkezd kiemelkedni a vízbõl a Menedék.]
  
  CAMPBELL: És megkezdõdik az emberiség fegyveres leigázása.
  
  [Az irányítóteremben is észlelik a Menedéket.]
  
  TENGERÉSZ: Kapitány, a Menedék látótávolságban.
  
  MEI LING: Készüljenek fel a tüzelésre a fõ ágyúval.
  
  [A katonák a Missouri fedélzetén kezdenek pánikba esni.]
  
  CAMPBELL: Figyelj jól. Ez az utolsó esélyünk, hogy megakadályozzuk, hogy
  Liquid leigázza a bolygót.
  
  [Campbell most átvált Meryl codecjére.]
  
  CAMPBELL: Meryl, hallasz engem? Eljött az idõ... Ideje, hogy a kötelességed
  szerint cselekedj. Emlékezz... Bármi történjék is... Végig veled leszek. Te
  vagy a büszkeségem és az örömöm.
  
  [Meryl szemébõl kigördül egy könnycsepp. Ekkor felnyílik a Menedék páncélzata,
  és láthatóvá válik a magnetikus ágyú.]
  
  TENGERÉSZ: A magnetikus ágyú védtelen.
  
  MEI LING: Ott van... Egy csupasz atomfegyver.
  
  [Otacon a Mk.III monitorán át beszél Snake-hez.]
  
  OTACON: Fejezzük be, Snake. Legyen ez az utolsó csatánk. Ha mi vagyunk a
  felelõsek Liquid bûneiért, akkor nekünk kell hordoznunk ezt a terhet.
  
  SNAKE: Így van.
  
  [Snake bekapcsolja a Solid Eye-t, és felkészül a kilövésre. Ekkor a menedéken
  számos rakétalöveg nyílik ki.]
  
  TENGERÉSZ: Az ellenség elfogó pályán.
  
  MEI LING: Teljes sebességgel elõre!
  
  CAMPBELL: A kudarc a végítéletet jelenti az emberi faj számára. Meg kell
  akadályoznotok, hogy használják azt a magnetikus ágyút. Semmisítsétek meg
  GW-t.
  
  [A magnetikus ágyú az égre céloz, miközben a Menedék kilövi a rakétákat a
  Missouri-ra.]
  
  MEI LING: Tûz!
  
  [A Missouri sorra kilövi a rakétákat.]
  
  TENGERÉSZ 1: A célpontot eltaláltuk. Könnyebb sérülés.
  
  TENGERÉSZ 2: Az ellenség viszonozza a tüzet.
  
  MEI LING: Mindenki készüljön fel a becsapódásra! Kapaszkodjanak!
  
  [A Missouri nekiütközi a Menedéknek.]
  
  MEI LING: Most!
  
  [Snake, Meryl és Akiba aktiválják a katapultokat, de Akiba rosszul idõzít, és
  az óceánba zuhan.]
  
  AKIBA: Meryl!
  
  [Snake miután földet ér a fedélzeten, hívja Meryl.]
  
  MERYL: Snake...
  
  SNAKE: Hol vagy?
  
  MERYL: Sajnálom... Megsérült a bokám.
  
  SNAKE: Tudsz járni?
  
  MERYL: Azt hiszem.
  
  [Meryl fájdalmasan nyög, ahogy megpróbál felállni.]
  
  SNAKE: Jól vagy?
  
  MERYL: Sokkal jobban fáj az SOP nélkül.
  
  SNAKE: Érzed, hogy élsz, ugye? Mi van Akibával?
  
  MERYL: Beesett az óceánba. Snake, majd utolérlek. Menj elõre.
  
  [Meryl adásából lövések hallatszanak.]
  
  SNAKE: Meryl!
  
  [Snake a háta mögül zajt hall, de amikor odafordul, látja, hogy csak a Mk.III
  az.]
  
  SNAKE: Otacon.
  
  OTACON: Sajnálom, hogy megvárattalak.
  
  [Golyók kapnak gellert Snake közelében. Snake fedezékbe vonul, miközben a
  Menedék katonái közelednek felé. Snake bejut a hajó belsejébe, és egy
  felvonóval lemegy az alsó szintre, ahonnan elérhetõ a szerverterem. Snake elér
  az irányítóterembe. Nem veszi észre, hogy a felette lévõ szinten a FROGS
  katonák elkezdik bekeríteni. A terem közepén megpillantja Merylt, aki
  eszméletlenül fekszik a földön, egy holografikus földgömb mellett.]
  
  SNAKE: Meryl!
  
  [Mikor Snake odamegy Merylhez, a katonák elözönlik a termet. Snake megküzd
  velük, és miután legyõzte õket, odamegy Merylhez.]
  
  SNAKE: Meryl?
  
  MERYL: Snake...
  
  [Meryl egészen groteszk módon talpra áll. Nagyon furcsán mozog, és a tagjaiból
  fehér zsinórok /*Egy opcionális párbeszédbõl kiderül, hogy ez az ún. „fehér
  lézer”, mellyel Mantis a nanogépeket irányítja.*/ meredeznek a plafon felé.]
  
  MERYL: Snake... Menekülj!
  
  [Ekkor egy fényes lövedék száguld Snake felé, de õ elvetõdik az útjából. A
  levegõben lebegve megjelenik Screaming Mantis.]
  
  MANTIS: Ismerem a hullámhosszod. Régi emlékeket idéz fel.
  
  SNAKE: Ez nem lehet.
  
  [Meryl ráfogja a pisztolyát Snake-re, majd elõveszi a hosszú csövû verziót,
  azzal pedig a saját halántékára céloz.]
  
  MERYL: Snake...
  
  SNAKE: Meryl, ne!
  
  [Lövés dördül. A Merylt fogva tartó zsinórok elszakadnak, és a Screaming
  Mantis-nál lévõ Psycho Mantis bábu összerándul. Meryl és Snake a bejárat felé
  néznek, és meglátják Akibát, füstölgõ puskacsõvel közeledni.]
  
  MERYL: Johnny!
  
  AKIBA: Meryl!
  
  [Ekkor a földrõl felemelkedik két katona.]
  
  SNAKE: Várj! Akiba!
  
  [A két katona lõ, és Akiba Meryl elé veti magát, hogy megvédje a lövedékektõl.
  Meryl és Akiba elesnek, Snake pedig lelövi a két katonát. Mantis újra
  megjelenik.]
  
  MANTIS: Rég nem láttuk egymást, Snake.
  
  SNAKE: Te... Psycho Mantis?
  
  [Snake egy áttetszõ figurát lát lebegni Screaming Mantis mögött, aki pont úgy
  néz ki, mint Psycho Mantis.]
  
  MANTIS: Nem, az egy másik énem volt. Hallod a sikolyokat? Harcért kiáltanak!
  Hadd halljam, ahogy sikoltasz! Voníts! Üvölts! A lelked legmélyérõl!
  
  [Mantis a Psycho Mantis bábuból két lövedéket küld Merylre és Akibára. Meryl
  megint talpra áll, de Akibára nincs semmi hatása a lövedéknek.]
  
  MANTIS: Ez meg mi?
  
  [Mantis megint rálõ Akibára, de ezúttal is elmarad a hatás.]
  
  MANTIS: Értem már.
  
  [Mantis a földgömb fölé emelkedik, és lövedékeket küld a teremben lévõ
  katonákra. Az élõkre a Psycho Mantis bábuból, a holtakra A Bánat bábuból, és
  mindannyian felemelkednek és ráfogják a fegyvereiket Snake-re. Snake megküzd
  Mantis-szal. Kilövi a nála lévõ bábukat, majd a Psycho Mantis bábút ellene
  fordítva legyõzi. Mantis a levegõben lebeg. A kései elkezdenek pörögni
  körülötte, és olyan szelet keltenek, melytõl elkezd leválni a páncélzata. A
  kések végül szerteszét repülnek a teremben. Az egyik majdnem eltalálja
  Snake-et. Mantis, immáron páncél nélkül a földre esik. Lassan feláll, és
  elindul Snake felé.]
  
  MANTIS: Hallom õket a fejemben... A sikolyokat! Hallgattasd el õket! Nem
  akarom többé hallani õket! Félek! Annyira félek!
  
  [Mantis elesik, majd felül, összegömbölyödik, és befogja a fülét.]
  
  MANTIS: Fáj a fejem! Fáj! Sajnálom! Kegyelmezzetek!
  
  [Ekkor feláll, és ököllel elkezd ütni egy láthatatlan falat.]
  
  MATNIS: Engedjetek ki innen! Nem kapok levegõt!
  
  [Összeesik, majd ismét feláll, és lassan elindul Snake felé.]
  
  MANTIS: Most pedig... Tûnj el a testembõl. Bocsáss meg. Szabadíts meg!
  
  [Snake lelövi Mantis-t, akinek a ruhája, ugyanúgy mint a többieké,
  elszenesedik, és magzati pozícióba kényszeríti a testét. Miután Snake legyõzi
  Mantis-t, Drebin hívja.]
  
  DREBIN: Szóval legyõzted az utolsó Szörnyeteget is. A bábuval, amit szereztél
  manipulálhatsz bárkit, akinek vannak nanogépek a testében. Ha engem kérdezel,
  olyan az a cucc, mintha az ördög találta volna fel. Mantis Dél-Amerikából
  jött. Egy olyan országban született és nevelkedett, melyet véget nem érõ
  polgárháborúk sújtottak. A faluját megtámadták az ellenséges erõk, és porig
  égették. Ez még kislány korában történt. Elválasztották a családjától, és csak
  épp hogy meg tudott szökni. Egy épület alagsorában kötött ki. A hely tele volt
  az ott tárolt holttestekkel. Majdnem mindet halálra kínozták. A félelem
  megbénította. És akkor nehéz csizmák dobogását halotta a fölötte lévõ
  szintrõl, melyet sikítások követtek, az a fajta, amelytõl minden szõrszálad az
  égnek mered. Átbotladozott egy ideiglenesen összetákolt kínzókamrán. Valaki
  rázárta az ajtót, és csapdába esett. Sötét volt. Minden nyirkos volt. És a
  levegõt betöltötte a bûz. A megkínzott áldozatok sikolyaitól nem tudott
  elaludni. Csak annyit tehetett, hogy reszketve összekuporodott az egyik
  sarokban. Eltelt egy hét, azután tíz nap. A szomját a földön összegyûlt
  mocskos vízzel csillapította, de étel nem volt. Csapdába esve egy ilyen
  helyen, az éhségtõl félõrülten, az elméje komoly sérülést szenvedett. Tudtad,
  hogy a nõstény sáska megeszi a párját? A sikolyok éjjel-nappal hallatszottak.
  Befogta a füleit, de az sem segített. De egyszer csak megmenekült. Megjelent
  egy kis fekete sáska, mely megtanította, hogyan zárja ki a sikolyokat, hogyan
  fogja be a belsõ füleit.
  
  SNAKE: Mi a fenérõl beszélsz?
  
  DREBIN: Csak azt mondom, Snake, hogy amikor nem tudta tovább elviselni az
  éhséget, elkezdte felzabálni a holttesteket. De csak a férfiakat. Nem fogta
  fel, hogy ki csinálja mindezt. Az õ elméjében csak egy nõstény sáska volt,
  amely felfalja a párját. Az egész egy nagy, eltorzult, éber álom volt. Persze
  nem volt ott egy sáska sem. Az egész csak hallucináció volt. Nem több, mint
  egy történet, melyet egy másik személy talált ki, akit õ alkotott meg az
  elméjében. A labilis elméje volt az, mely annyira sebezhetõvé tette õt. Késõbb
  még a megmaradt pszichéjét is eltávolították drogokkal és hipnózissal, és
  beültették Psycho Mantis személyiségét. Nem az õ akarata irányította a
  B&B-ket. Psycho Mantis volt az, félig egybeolvadva a lelkével, aki a
  zsinórokat rángatta. Screaming Mantis is csak egy báb volt. Mindenesetre átélt
  néhány hetet azon a pokoli helyen, és végül visszajutott a felszínre. De a
  sikolyok a fejében nem halkultak el. Mindig vele voltak, csupán annyi volt a
  különbség, hogy nem voltak valódiak. A belsõ füldugók többé nem mûködtek. A
  fekete sáska eltûnt. Nem maradt már hely, ahova elmenekülhetett volna. Ezért
  sikított mindig... Hogy elfojtsa azokat, melyek a fejében szóltak. De most már
  vége. Megszabadítottad Mantis-t abból a sötét rémálomból.
  
  SNAKE: Az utolsó Szörnyeteg.
  
  DREBIN: Bizony pajtás. Nos, egyelõre végeztem a mesemondó szerepével. Most
  menned kell. GW vár rád. És ezúttal te írod meg a befejezést.
  
  [Snake odamegy Merylhez, aki egy oszlopnak támaszkodva ül a földön.]
  
  SNAKE: Meryl!
  
  MERYL: Snake...
  
  [Snake felveszi a földrõl Meryl pisztolyát és odaadja neki.]
  
  MERYL: Hol van Johnny?
  
  [Ekkor még több katona lép be a terembe. Snake talpra segíti Merylt, és
  elindulnak a kijárathoz.]
  
  MERYL: Itt vannak!
  
  [Meryl három katonát lõ le, mire eljutnak az ajtóhoz, amely a folyosóra vezet.
  Meryl az ajtó felé tolja Snake-et.]
  
  MERYL: Nélkülem menj tovább! Ezúttal én védelek meg téged!
  
  [Snake újratölti a fegyverét.]
  
  MERYL: Menj! Pusztítsd el GW-t, amíg még van idõ! Amíg még életben vagyok!
  
  SNAKE: Meryl...
  
  [Meryl Snake háta mögé bújik, és õ is újratölti a pisztolyát.]
  
  MERYL: Snake, a folyosó tele van mikrohullámokkal.
  
  SNAKE: Igen... Tuti nem jutok át anélkül, hogy megsülnék.
  
  [Meryl Snake vállára teszi a kezét.]
  
  SNAKE: Sajnálom, hogy belerángattalak ebbe.
  
  [Meryl elkezd sírni, és Snake vállára borul.]
  
  MERYL: Ezúttal én fedezlek.
  
  [Meryl a becsapódó golyók hangjára kapja fel a fejét.]
  
  MERYL: Találkozunk még... a túloldalon...
  
  [Meryl beáll a boltív alá, és céloz.]
  
  MERYL: Menj! Siess!
  
  [Snake megtorpan az ajtó elõtt, és visszanéz Merylre, aki ekkor szed le két
  katonát.]
  
  MERYL: Menj!
  
  [Snake elmegy, Meryl pedig fedezékbe bújik, és azt ajtót bámulja, amin Snake
  kiment. Meryl három teli tárat rak maga mellé a földre, és felkészül a harcra.
  Miközben Snake a szerverterem felé tart, Meryl feltartja a katonákat. Már
  mindkét pisztolyát használja.]
  
  MERYL: Uccsó tár.
  
  [Meryl kénytelen visszabújni a fedezékbe.]
  
  MERYL: Gyerünk, Snake! Már nem bírom sokáig.
  
  [Meryl kiveszi a tárat a pisztolyából, és látja, hogy egyetlen tölténye
  maradt. Mérgesen rácsap a falra.]
  
  MERYL: A fenébe! Nem tudok senkit sem megvédeni!
  
  [Meryl hallja, ahogy a katonák közelednek hozzá.]
  
  MERYL: Képtelen vagyok...
  
  [Elõugrik a fedezékbõl, és elhasználva az utolsó töltényt, lelõ egy katonát. A
  földön gurulva próbálja elkerülni a lövéseket. Ekkor három gyors lövés
  hallatszik, és a Meryl elõtt álló három katona összeesik. Ismét Akiba érkezett
  a legjobbkor.]
  
  AKIBA: Meryl!
  
  MERYL: Johnny! Johnny, te jól vagy!
  
  [Akiba behúzódik Meryl fedezékébe, és elõvesz a zsebébõl négy teli tárat.]
  
  AKIBA: Tessék.
  
  MERYL: Ezzel próbálsz kiengesztelni, amiért késtél?
  
  AKIBA: Meryl, soha többé nem hagylak magadra.
  
  [Meryl rámosolyog Akibára, majd felfigyel az újra közeledõ katonákra.]
  
  MERYL: Fedezékbe!
  
  AKIBA: Tiszta!
  
  [Akiba fedezi Merylt, míg az átmegy a kis beugró másik oldalára, felveszi a
  földrõl a pisztolyát, és behelyezi a tárat.]
  
  MERYL: Kész!
  
  [Módszeresen elkezdik lelõni az ellenséges katonákat.]
  
  MERYL: Ugyan, kinek kellenek nanogépek! Igaz, Johnny? Mondj meg nekem valamit.
  Miért nem tudott Mantis irányítani téged?
  
  AKIBA: Gondolom az emberekben lévõ nanogépeket használta fel. Ha nincs
  nanogép, nincs irányítás.
  
  MERYL: De neked nincs?
  
  AKIBA: Nincs. Egyetlen nanogép sincs bennem. Minden kötelezõ oltásról
  meglógtam.
  
  MERYL: Ne mondd, hogy tudtad, hogy ez lesz!
  
  AKIBA: Dehogy! Egyszerûen csak utálom a tût!
  
  MERYL: Akkor ezért nem voltál soha szinkronban a csapattal!
  
  AKIBA: Folyamatosan próbáltam lépést tartani minden adattal a számítógépemen,
  de soha nem sikerült.
  
  MERYL: És ezért nem volt semmi bajod Európában, a Voltán!
  
  AKIBA: Bizony!
  
  MERYL: Seggfej! Johnny, kezdek kifogyni!
  
  AKIBA: Ne aggódj! Ezeket Drebintõl szereztem.
  
  [Akiba elõvesz még néhány tárat és átmegy Merylhez. A tárakat leteszi a
  földre.]
  
  AKIBA: Meryl!
  
  MERYL: Johnny, én nem tudtam... Az a sok szörnyûség, amiket mondtam...
  
  AKIBA: Felejtsd el.
  
  MERYL: Az a sok hasfájás... Az is azért volt, mert a nanogépek nem
  mulasztották el?
  
  AKIBA: Igen.
  
  MERYL: De ha ennyire félsz a tûtõl, akkor miért csatlakoztál a csapatomhoz?
  
  AKIBA: A közeledben akartam lenni... Hogy megvédjelek.
  
  MERYL: Johnny...?
  
  AKIBA: Meryl...
  
  [Meryl és Akiba egymás szemébe néznek.]
  
  AKIBA: Mindig szerettelek. Egészen Shadow Moses óta, amikor elõször
  megláttalak. /*Bizony! Õ az a bizonyos Johnny, akit Meryl leütött, és akinek
  elvette a ruháit. És õ volt az is, aki Snake cellája elõtt õrködött.*/
  
  [Akiba egy pillanatra elhallgat, majd kiböki.]
  
  AKIBA: Meryl, gyere hozzám.
  
  [Meryl elfordul Akibától, és folytatja a lövészetet.]
  
  MERYL: Pokoli jól idõzítesz.
  
  AKIBA: Mi a válaszod?
  
  [Meryl visszabújik a fedezékbe, és ránéz Akibára.]
  
  MERYL: Nemet kell mondanom.
  
  AKIBA: Inkább maradsz egyedülálló?
  
  [Egy katona megközelíti õket. Meryl már mozdulna, de Akiba egy gyors
  mozdulattal, anélkül, hogy odanézne, lelövi.]
  
  AKIBA: Rendben. Nem kell hivatalossá tennünk.
  
  [Meryl átbújik Akiba karja alatt, és tovább lõ.]
  
  MERYL: Nem.
  
  AKIBA: És mi volna, ha csak összeköltöznénk?
  
  MERYL: Nem.
  
  [Meryl kiejti a tárat az egyik pisztolyából, és odatartja Akibának, miközben a
  másik pisztollyal lõ. Akiba behelyez egy tárat a pisztolyba.]
  
  AKIBA: Miért?
  
  [Most ugyanezt megismétlik a másik pisztollyal.]
  
  AKIBA: Van valami bajod velem?
  
  MERYL: Nincs. Csupán szeretném a dolgokat a magam módján csinálni.
  
  [Mindketten fedezékbe vonulnak. Akiba háttal áll a falnak és Meryl közel megy
  hozzá.]
  
  MERYL: Johnny, gyere hozzám.
  
  [Akiba zavarodottnak tûnik. Meryl még közelebb megy.]
  
  MERYL: Újra mondom... Gyere hozzám.
  
  [Akiba bután néz.]
  
  AKIBA: Rendben. Örömmel.
  
  [Egy gránát repül be a kis beugróba, ahol vannak, ezért ki kell ugraniuk a
  fedezékbõl. Egymásnak háttal állva szedik le az ellenséges katonákat.
  Mindkettejüket eltalálják, és Meryl ráesik Akibára.]
  
  MERYL: Hé! És eszedbe ne jusson megcsalni!
  
  AKIBA: Nem merném.
  
  [Meryl lelõ egy rájuk rontó katonát, és pozíciót váltanak.]
  
  MERYL: És igazi esküvõt akarok. Virágokkal és tortával.
  
  [Összehangoltan újra lekapnak három katonát, majd a földön gurulva ismét Akiba
  kerül felülre.]
  
  MERYL: Kislány korom óta ez volt az álmom.
  
  [Újra elkezdenek a földön gurulni, és közben lõnek. Mikor egy kicsit tisztult
  a terep, lassan talpra állnak.]
  
  MERYL: Menyasszony akarok lenni. Vigyél haza, Johnny.
  
  [Meryl és Akiba szenvedélyesen megcsókolják egymást, majd egyszerre tartják
  célra a pisztolyaikat.]
  
  [Snake eközben a belsõ folyosón a szerverterem felé halad. Miután átküzdi
  magát egy seregnyi scarab-on, a folyosó egy újabb szegmensére belépve rohamot
  kap, és összeesik. A Mk.III azonnal odamegy hozzá.]
  
  OTACON: Snake?
  
  [A folyosó végén megjelenik egy katona.]
  
  OTACON: Snake!
  
  [A katona elrakja a géppisztolyát és egy hosszú pengéjû kést vesz elõ. Még
  több katona jelenik meg, és elindulnak Snake felé. Snake beadja magának a
  szert. Megpróbál felállni, de azonnal újra visszaesik a földre.]
  
  SNAKE: Otacon... Az injekció... Nem használ.
  
  OTACON: Gyerünk! Állj fel! Talpra, Snake!
  
  [A Mk.III Snake mellkasát ütögeti a kijelzõjével. Ekkor kinyílik az ajtó Snake
  mögött, és egy feketekabátos alak ugrik Snake és a katonák közé. Raiden az.
  Mindkét karja hiányzik, ezért a kardját a szájával tartja. Elektromos szikrák
  pattognak körülötte. /*Emlékeztek még Volginra? Raiden mellkasán található egy
  szerkezet, mely addig nem volt ott. Nagyon valószínûnek tartom, hogy Drebin
  egyik játékszere lehet. Valamint sok olyat hallottam, hogy Raiden elhagyta a
  kabátját Dél-Amerikában, akkor most hogy-hogy mégis azt viseli. A válasz ismét
  Drebin. Emlékeztek, hogy õ még a helyszínen maradt a csata után? Ki tudja
  miért, talán hogy szerezzen magának egy szuvenírt, begyûjtötte Raiden
  kabátját.*/]
  
  SNAKE: Raiden...
  
  [Raiden gépi hangja szólal meg.]
  
  RAIDEN: Villám vagyok... A vihar átalakult.
  
  [Ekkor két katonát áramütés ér, mintha villám csapna beléjük. Raiden lassan
  elindul a katonák felé, és azok ugyanolyan lassan hátrálnak elõle. Snake
  talpra küzdi magát, és a falnak támaszkodva elindul Raiden után, aki idõközben
  két másik katonát is elintézett az áramütéssel. Snake megpróbál elmenni Raiden
  mellett, de Raiden a falba vágja a kardot Snake orra elõtt, ezzel megállítva
  õt.]
  
  RAIDEN: Snake... Hagyd ezt rám. Majd én elmegyek a szerverterembe.
  
  SNAKE: A folyosó tele van mikrohullámokkal. Egyikünk is elég lesz.
  
  [Snake ráteszi a kezét Raiden vállára, és elé áll.]
  
  RAIDEN: A testem egy gépezet. Meg tudom csinálni.
  
  SNAKE: A tested lehet, hogy egy gépezet, de a szíved egy emberé. Van egy
  életed, amihez vissza kell térned.
  
  RAIDEN: Õ már semmit nem jelent nekem.
  
  [Raiden megpróbál elindulni, de Snake visszatartja.]
  
  SNAKE: Raiden, nézz rám. Még fiatal vagy. Ne fecséreld el. Újrakezdheted.
  Innentõl, ez az én harcom. Én... Mi téptük szét a világot... Tettük az
  életedet egy valóságos pokollá.
  
  [Snake kihúzza Raiden kardját a falból.]
  
  SNAKE: Az én kötelességem, hogy véget vessek ennek az egésznek.
  
  RAIDEN: Jól van. Gondoskodom róla, hogy ne kövessenek.
  
  OTACON: Maradj velem, Snake. Tarts ki, amíg betöltöm a vírust.
  
  [Snake odatartja a kard markolatát Raiden szájához. Raiden ráharap a
  markolatra, és egymásnak háttal elindulnak a két megmaradt katona közt a
  folyosó végén lévõ ajtó felé. Snake odamegy az ajtóhoz, miközben rengeteg
  katona lép be a folyosóra.]
  
  SNAKE: Otacon... Belülrõl zárd le.
  
  OTACON: Meglesz.
  
  [Snake, mielõtt belépne, még visszanéz Raidenre.]
  
  RAIDEN: Köszönöm, Snake.
  
  [Az ajtó bezárul, és a Menedék katonái azonnal körbeveszik Raident. Raiden
  feldobja a kardot a levegõbe, és egy hátra szaltó után a lábával kapja el.]
  
  [Eközben a Mk.III kinyitja az ajtót, mely a mikrohullámú folyosóra vezet.
  Ahogy kinyílik forró léghuzat csapja meg Snake-et. Snake többször is összeesik
  a folyosón, és a végén már hason csúszva küzdi magát elõre. Közben a ruhája
  több helyen megég, és szétszakad. A Solid Eye szintén tönkre megy. Eközben
  irgalmatlan csata dúl a Missouri-n. A Menedék testérõl RAY modellek válnak le,
  és támadnak rá a hajóra. Meryl és Johnny egyre több sebbõl vérezve próbálják
  tartani a pozíciójukat, miközben Raiden is elkeseredett küzdelmet folytat a
  Menedék katonái ellen. Rosemary és Campbell zord tekintettel követik nyomon az
  eseményeket az otthon biztonságából. A Menedék fedélzetén a magnetikus ágyú
  célra áll, és felkészül a kilövésre. Eközben a Nomád fedélzetén Sunny boldogan
  ugrál, mivel végre sikerült úgy elkészítenie a tojást, hogy nem égette oda. A
  kislány örömének egyetlen szemlélõje Naomi kék rózsája.]
  
  [Snake keservesen, de átjut a mikrohullámokon. Küszköve talpra áll, miközben a
  ruhája még mindig füstölög. Elõtte egy nagy kör alakú kapu magaslik. A Mk.III
  kinyitja a kaput. Snake betámolyog a szerverterembe, és mielõtt a földre
  bukna, összehányja magát. Újra elkapja a roham, ezért újra megpróbálkozik a
  fecskendõvel. Nagyon rossz bõrben van. A Mk.III eközben szemügyre veszi a
  termet.]
  
  OTACON: Szóval ez GW...
  
  [Snake a terem közepe felé néz. A terem közepén egy nagy szuperszámítógép van,
  melyet kisebb terminálok vesznek körül, melyek olyanok, mintha sírkövek
  lennének, és virágok hologramjai vannak köréjük vetítve.]
  
  OTACON: Olyan itt, mint egy temetõben.
  
  SNAKE: Otacon, meg tudod csinálni?
  
  OTACON: Bízd csak rám.
  
  [Snake és a Mk.III megközelítik a nagy központi terminált. Ahogy elhaladnak a
  „sírkövek” között, a virágok hologramjai eltûnnek. A Mk.III rácsatlakozik a
  terminálra, és elkezdi feltölteni a vírust. A kisebb terminálokon vörös fény
  gyúl ki. Ahogy Snake is közeledik a központi terminálhoz, valami zajt hall a
  háta mögött. Két scarab gurul feléjük, és Snake elrúgja õket. Ahogy ráugranak,
  Snake elkezdi lõni õket a gépfegyverével. Még több scarab özönlik a
  helyiségbe, Snake pedig próbálja feltartani õket. Eközben Raiden szájából
  kiütik a kardot, és több szúrás éri egyszerre. A földre esik, és elkezd a
  kardja felé kúszni. Sikerül a szájába venni, és megsuhintani, mire a katonák
  hátrahõkölnek. Meryl és Johnny szintén kilátástalan helyzetben vannak.
  Elfogyott a lõszerük, de még mindig rengeteg ellenséges katona van az irányító
  teremben. Mei Ling pisztollyal a kezében, fedezékben kuporog a Missouri
  fedélzetén. Snake tovább küzd a scarabokkal, miközben Otacon iparkodva tölti
  felfelé a vírust. Snake-et végül a földre teperik a scarabok, és végsõ
  kétségbeesésében Otacon nevét üvölti.]
  
  SNAKE: Otacon!
  
  [Egy pillanattal késõbb Otacon diadalittasan felkiált.]
  
  OTACON: Megcsináltuk!
  
  [Raiden kúszva próbál távolodni az ellenfelei elõl, ám ekkor a katonák olyan
  rohamot kapnak, mint Liquid tesztalanyai a Közel-Keleten és Dél-Amerikában.
  Meryl és Johnny ellenfelei is ugyanígy járnak.]
  
  AKIBA: Vége van.
  
  MERYL: Megcsinálták! Johnny!
  
  [Meryl átöleli Akibát. A Missouri fedélzetén a PMC katonák sorra fogják el a
  megõrült FROGS katonákat. Mei Ling végre összeszedi a bátorságát, és feláll.
  Csukott szemel célba vesz egy scarabot, amely a szemközti ablakra mászott fel.
  A scarab hirtelen leáll, és a földre hullik, így Mei Ling meglátja közvetlenül
  mögötte a hatalmas RAY egységet. A RAY ráüvölt Mei Lingre, majd a következõ
  pillanatban az is leáll, és belecsúszik az óceánba.]
  
  MEI LING: Snake...
  
  [Snake egy nagy kupac deaktiválódott scarab egység alatt fekszik. Mérgesen
  dobálja le magáról õket.]
  
  OTACON: Várjunk csak... A féreg még mindig terjed.
  
  [Otacon a Missouri fedélzetén, a laptopján figyeli a vírus mûködését.]
  
  OTACON: Nem áll meg GW-nál. Eltávolítja a másolatokat? Nem. Várjunk. Ezt nem
  hiszem el! Naomi...
  
  SNAKE: Otacon, mi van?
  
  OTACON: JD törlõdik!
  
  [A szerverterem képernyõin, és Otacon laptopján megjelenik egy videofelvétel
  Naomiról.]
  
  NAOMI: Snake... Hal... Ti vagytok, ugye? Remélem figyeltek. A vírus, melyet
  feltöltöttetek, csatornaként használja fel a GW-t, hogy megsemmisítse a teljes
  MI hálózatot. Elpusztítja mind a négy MI-t, JD-vel, a maggal együtt, mely
  összekötötte õket. Úgy idõzítettem ezt a videót, hogy akkor játszódjon le,
  amikor mind megsemmisültek. A Hazafiak Fiai csak a kezdet volt. A Hazafiak azt
  tervezték, hogy a nanogépek segítségével a teljes lakosságra kiterjesztik a
  Rendszert. Tartoztam azzal, hogy ezt megakadályozzam. Egy kis segítséggel,
  Sunny-tól. Segített nekem. Hitt abban, hogy az adottságai segítségetekre
  lesznek, hogy végezzetek GW-val. Amit megalkotott, az egy MI ellenes FOXDIE
  volt. De ennek a vírusnak a neve FOXALIVE. Fogalmi ellentéte azoknak a
  nanogépeknek, melyeket évekkel ezelõtt megalkottam. Ki akartuk szabadítani az
  elfogott rókákat, hogy szabadon rohanhassanak a vadonban. Mire ezt az üzenetet
  meghalljátok, attól tartok, már nem leszek ott. Furcsa érzés... Üzenetet
  hagyni, melyrõl tudod, hogy csak azután ér célba, hogy meghaltál. Hal... Ha
  hallod ezt...
  
  OTACON: Naomi...
  
  NAOMI: Sajnálom... Sajnálom, hogy becsaptalak. Jobban fáj, mint bármi más,
  hogy így hazudtam neked. Bocsánatot akartam kérni, de soha nem volt rá
  alkalmam.
  
  OTACON: Naomi...
  
  [Otacon szemébõl könnycseppek gördülnek ki. Naomi is sír.]
  
  NAOMI: És mégis, a végén... Segítettél, hogy érezzem az élet örömét. Köszönöm,
  Hal. Köszönöm... Hal.
  
  OTACON: Naomi...
  
  [Naomi kinyújtja a tenyerét a kamera felé. Otacon megérinti a monitort Naomi
  kezénél, majd átöleli a laptopot, mintha Naomit ölelné. Naomi ezután Snake-hez
  szól.]
  
  NAOMI: Snake... Figyelj rám. Az országunk ismét egy ártatlan gyermek. Új
  hajnal virrad. Most újra kialakíthatja a maga sorsát. Snake... Eljött az idõ.
  
  [Snake reszketve fekszik a földön.]
  
  NAOMI: Megérdemled a pihenést. A rózsa kezdi elhullajtani szirmait.
  
  [És ekkor valóban lehullik a Nomád fedélzetén a kék rózsa egyik szirma. Snake
  lassan kezdi elveszteni az eszméletét.]
  
  OTACON: Snake... Snake? Snake!
  
  [Snake a Menedék fedélzetén tér magához. Homályosan látja Otacont.]
  
  OTACON: Snake, várj itt. Szerzek egy orvost.
  
  [A Menedéktõl nem messze áll a Missouri. Mei Ling hangja hallatszik egy
  hangszóróból.]
  
  MEI LING: Elég! Hagyják abba ezt az értelmetlen harcot! Ez nem háború!
  
  [Snake mellett megáll valaki. Snake felnéz rá, és mielõtt újra elájul,
  megpillantja Liquidet.]
  
  [Késõbb a Menedék legmagasabb tornyán tér magához. Nem messze tõle Liquid a
  horizontot nézi.]
  
  LIQUID: Ébredj, Snake. Nézd! Vége a háborúnak.
  
  SNAKE: Miért...? Meg állíthattál volna minket.
  
  LIQUID: Megállíthattalak volna?
  
  [Liquid megfordul, és ránéz Snake-re.]
  
  LIQUID: Miért tettem volna? Pont abban reménykedtem, hogy így végzõdnek a
  dolgok. Régen, apánk idejében, mielõtt Zero életet adott volna a Hazafiaknak,
  Amerika, Kína és a Szovjetunió, egy titkos szerzõdést kötöttek. A szervezetet,
  melyet létrehoztak, a Filozófusoknak hívták. Két világháborún át növesztette a
  gyökereit, és növelte a hatáskörét. De azután a Filozófusok feldarabolódtak,
  és pártok kezdtek el vitatkozni a vagyonról, melyet felhalmoztak. A
  Filozófusok Hagyatékának nevezték. Egy nagy pénztõke, mellyel késõbb Zero
  megalapította a Hazafiakat. Zero a vagyonával világuralmat akart elérni. De
  apánk, Big Boss, ki akart szabadulni abból a fojtogató szorításból. Az volt az
  álma, hogy megalkot egy szabad polgárokból álló hadsereget, mely nem felel
  egyetlen kormánynak sem. Külsõ Mennyország. De elbukott, miattad. Kilenc évvel
  ezelõtt megpróbáltam felszabadítani magunkat a génjeink uralma alól. Négy
  évvel késõbb a drága fivérünk, Solidus megpróbált felszabadítani minket a
  Hazafiak mémjeinek irányítása alól. /*A mém szó Richard Dawkins nyelvújítása a
  miméma (utánzás) szóból, amelyet 1976-ban publikált The selfish gene (Az önzõ
  gén) címû könyvében. Ez olyan név, írta Dawkins, ami „a kulturális átadás
  egységének vagy az utánzás, az imitáció egységének gondolatát hordozza”.
  Dawkins felvetette annak lehetõségét, hogy az evolúció-elmélet kiterjeszthetõ
  a kultúra elemeire is. Így a „gén” analógiájára megalkotta a mém szót,
  amelyekkel a kultúra feltételezett, másolható és másolódó alapegységeit
  jelölte.*/ Mindez csak megpróbáltatások és kudarcok folyamata volt, mely Külsõ
  Menedéknél ért véget. Felszabadulni a Hazafiak Fiai alól, mely a külsõ
  irányítás végsõ formája, és melyet a Hazafiak katonáinak nyakába varrtak.
  Megszabadulni a FOXDIE-tól... Megszabadulni a Rendszertõl... Megszabadulni az
  azonosítós irányítástól. Az elménket kiszabadítani a börtöneikbõl. Ez az a
  Menedék, melyre úgy vártam.
  
  [Liquid odamegy Snake-hez, és bead neki valamit egy fecskendõbõl. Az elsõt
  eldobja, majd elõvesz még egyet, és ad még egy adagot Snake-nek. ]
  
  LIQUID: Ez az, testvér! Az utolsó pillanatunk. A harc véget ért. De mi még nem
  vagyunk szabadok. A háborúnak vége... De nekünk még van egy befejezetlen
  ügyünk.
  
  [Liquid leveszi a napszemüvegét és eldobja. Snake talpra áll, és mindketten
  harcállásba helyezkednek.]
  
  LIQUID: Mutasd, mit tudsz, Snake!
  
  [Elkezdenek verekedni. Nem sokára Liquid is bead magának egy adagot a szerbõl,
  majd leveszi a kabátját és eldobja. Ekkor Snake meglátja a karját, mely
  immáron nem Liquid karja, hanem egy mesterséges implantátum. Tovább harcolnak,
  és eljön egy pillanat a csatában, amikor Snake a földre kerül, Liquid pedig
  ököllel üti a fejét. Egy idõ után Liquid ütései gyengülnek. Elõvesz egy újabb
  fecskendõt, de mikor megszúrja magát, Snake elkapja a kezét, és õ is bead
  magának egy keveset. Liquid visszarántja a fecskendõt, és újra megszúrja
  magát, de Snake hátracsavarja a mutatóujját, ami hangos reccsenéssel kiugrik a
  helyérõl. Snake megszerzi a fecskendõt, beadja magának a szert, majd elrúgja
  magától Liquidet, aki ezután egy mozdulattal helyrehozza az ujját. Snake
  eközben feltérdel, és széttárt karokkal üvölti az ég felé.]
  
  SNAKE: Liquid!
  
  LIQUID: Snake!
  
  [Folytatják a harcot, melynek végén többször lefejelik egymást, minek
  eredményeként térdre rogynak egymással szemben. Két fecskendõ hullik a földre,
  és mikor lenéznek, ugyanaz jut mindkettejük eszébe. Felvesznek egy-egy
  fecskendõt a földrõl, és beadják az anyagot egymásnak. Ezután még egyszer
  utoljára egymásnak esnek. A végén minden ütés melyet egymásra mérnek, olyan
  mintha hatalmas súlyokkal ütlegelnék egymást. Végül Snake még egyszer utoljára
  megüti Liquidet, aki térdre hull Snake elõtt.]
  
  LIQUID: Ez csak a kezdet, Snake. Amerika káoszba süllyed. Újra eljõ a
  vadnyugat. Se törvény, se rend. A tûz elterjed a világon. Az emberek harcolni
  fognak... És a csatákon keresztül megismerik az élet teljességét. Végre...
  Apánk akarata... Az õ Külsõ Mennyországa... Elkészült.
  
  [Liquid a hátára fekszik. Snake odatámolyog hozzá.]
  
  LIQUID: Valahol odakinn... Tudom, hogy nevet.
  
  [Liquid is aprót kuncog.]
  
  LIQUID: Szörnyetegek vagyunk, kiket emberek alkottak. Ha a fény nem alszik
  ki... Az árnyékok nem tûnnek el. Amíg világít a fény... Addig az árnyékok
  eltörlése nem segít.
  
  [Liquid hirtelen elkezd zihálni, és valami határozottan megváltozik.]
  
  REVOLVER OCELOT: Én Liquid képmása vagyok. Te pedig az övé. Pont, mint az
  apád. Egész jó vagy.
  
  [Ahogy Ocelot bemutatja az a kézjelet, mely egyértelmûen az õ jellemzõje,
  immáron semmi kétség, kinek a tudata kerekedett felül az utolsó pillanatokban.
  Ocelot még egy utolsót üvölt, és az ember, aki valaha az Adamska néven jött a
  világra, egy lángoló csatatér kellõs közepén, száguldó lövedékek között, egy
  legendás katona egyetlen gyermekeként, kileheli utolsó sóhaját.]
  
  [Snake felkavarodott érzelmekkel az arcán nézi Ocelotot, miközben egy
  helikopter jelenik meg a magasban.]
  
  OTACON: Snake!
  
  [Késõbb Snake és Otacon már a helikopteren ülnek egymással szemben. Snake
  csukott szemmel pihen, Otaconnak pedig jár az agya. Odalenn már teljesen
  lenyugodtak a kedélyek. A PMC katonák csónakokba segítik a Menedék katonáit.]
  
  OTACON: Sunny programja elpusztította JD agyát, de az agytörzset érintetlenül
  hagyta. Elemezte Naomi fekete dobozát, és elválasztotta a Hazafiak
  irányítórendszerét a társadalom létszükségleteit irányító rendszerektõl. Víz,
  levegõ, elektromosság, élelem, gyógyszerek, kommunikáció, közlekedés... Úgy
  vágta el a Hazafiak irányítását, hogy közben megõrizte a modern civilizációt.
  Talán így bosszulta meg Olgát... Az édesanyját. Vagy talán a saját kis ideális
  képére akarta formálni a jövõt. Vagy... Talán... Az egész csak egy nagy
  széttöredezés volt. FOXALIVE... Az MI valóban egy élõ dolog. A Hazafiak uralma
  szétporladt. És mégis a civilizációnk... Egy civilizáció, mely háborúkkal
  gyarapodott az idõk hajnala óta... Továbbél. Szeretném tudni, hogy helyesen
  cselekedtünk-e. Naomi... Mit veszítettünk? Mit sikerült megmentenünk?
  
  
  
  [A Nomád egy hosszú kifutópályán áll. A raktérben Meryl áll esküvõi ruhában
  egy tükör elõtt. A hátsó kapu le van nyitva, és egy vörös szõnyeg vezet ki a
  szabadba. Mei Ling mellette áll, és Merylt nézi.]
  
  MEI LING: Csodálatosan nézel ki.
  
  [Meryl és Mei Ling észreveszik, hogy Campbell mögöttük áll.]
  
  CAMPBELL: Gratulálok.
  
  [Meryl leszegi a tekintetét, és nem fordul meg. Campbell ránéz Mei Lingre, de
  az kerüli a tekintetét. Campbell hátat fordít, és elindul kifelé. Meryl hangja
  állítja meg.]
  
  MERYL: Ezredes!
  
  [Campbell visszafordul és látja, hogy Meryl ráfogja a pisztolyát. Campbell
  egészen közel megy hozzá, megfogja a pisztolycsövet, és az álla alá helyezi.
  Meryl kiveszi a tárat a pisztolyból, és elveszi a csövet Campbell álla alól.]
  
  MERYL: Oda fogsz kísérni az oltárhoz.
  
  [Meryl odaadja Campbellnek a pisztolyt.]
  
  CAMPBELL: Nem vagy már mérges?
  
  MERYL: Óh, még haragszom. De most kapsz egy esélyt, hogy kiengesztelj.
  
  CAMPBELL: Igazad van. Most már rengeteg idõnk van.
  
  [Mei Ling a könnyeivel küszködve adja oda a csokrot Campbellnek.]
  
  CAMPBELL: Meryl... Gyönyörû vagy.
  
  [Meryl szemébe is könnyek gyûlnek, ahogy belekarol az apjába, és elindulnak a
  vörös szõnyegen. Odakinn Johnny körül álldogál Otacon, Sunny, Ed és Jonathan.
  Campbell odakíséri Merylt Johnny-hoz. A pap szerepét Ed tölti be.]
  
  ED: Kedves barátaim! Azért gyûltünk ma itt össze, hogy egyesítsük ezt a két
  embert a házasság szent kötelékében. Adjunk hálát az életért, melyet nemsokára
  megosztanak egymással. És imádkozzunk, hogy a szerelmük örökké tartson.
  
  [Ed hangnemet vált.]
  
  ED: Most pedig küldjük el ezt az új csapatot az elsõ küldetésükre!
  
  [Ed int Johnny-nak.]
  
  ED: Hé! Gyerünk! Tedd meg!
  
  [Johnny és Meryl épp megcsókolnák egymást, amikor a távolban feltûnik egy
  páncélautó, és hangos motorzúgással és kerékcsikorgással épp mellettük áll
  meg. A kocsiból Drebin száll ki.]
  
  DREBIN: Épp idõben!
  
  OTACON: Drebin.
  
  DREBIN: Hoztam ám ajándékot is.
  
  [Drebin csettint, és erre kinyílik a kocsi hátsó ajtaja, és virágszirmok
  szállnak ki belõle. Ugyanekkor a kocsi színe fehérre változik, és az oldalán
  megjelenik a „Drebins” felirat, valamint az „Eye Have You”, azaz „Szemmel
  tartalak téged” felirat „We Have Yours”-ra változik, azaz „Szemmel tartunk
  titeket”.]
  
  DREBIN: A Drebins virágesõvel küldi üdvözletét. És, egy kis extra tõlem.
  
  [Újra csettint, és ezúttal egy csomó galamb jelenik meg. Johnny megcsókolja
  Merylt, majd Meryl ránéz Mei Lingre, aki azonnal kap a lehetõségen.]
  
  MEI LING: A csokor!
  
  [Mei Ling feldobja a csokrot, de Drebin majma még Mei Ling elõtt elkapja azt.
  Mei Ling egy darabig üldözi, de végül feladja és odamegy Otaconhoz.]
  
  MEI LING: Hol van Snake?
  
  OTACON: Ki tudja? Az a fickó mindig megváratja az embert.
  
  [Mei Lingnek ez a magyarázat elég is, és Sunny-hoz fordul.]
  
  MEI LING: Sunny, gyere.
  
  [Kézen fogva odamennek Merylékhez, Otacon és Campbell pedig jelentõségteljesen
  összenéznek. Campbell végül sóhajt, és felnéz az égre.]
  
  CAMPBELL: Snake... Köszönjük.
  
  
  
  [Raiden kórházban fekszik. Eltávolították a robotikus testet, és visszavarrták
  a testrészeit. Az egész teste csupa forradás a vágások mentén. Az ablak felé
  fordulva fekszik, amikor belép a kórterembe Rose, egy kisfiúval.]
  
  ROSE: Jack, hogy érzed magad?
  
  [Raiden hátrapillant, majd azonnal visszafordul az ablak felé.]
  
  ROSE: Nem bánod, ha leülök?
  
  [Jack nem szól semmit, ezért Rose leül egy kis székre az ágy mellé.]
  
  ROSE: Jack...
  
  [Rose feláll, és maga felé fordítja Raident.]
  
  ROSE: Ne taszíts el magadtól. Szükségem van rád, hogy meghallgass.
  
  JACK: Mit akarsz? Azért jöttél, hogy kinevess?
  
  ROSE: Nem. Nézd. Nézd a fiút!
  
  [Jack ránéz a kisfiúra.]
  
  JACK: Helyes. Campbell kölyke?
  
  ROSE: Nem. Õ a tiéd.
  
  [Jack megdöbben.]
  
  JACK: Nekem nincs kölyköm.
  
  ROSE: Õ a te fiad!
  
  JACK: Azt mondtad, elvetéltél.
  
  ROSE: Hazudtam. Egészséges kisbabát szültem. Roy úgy tett, mintha a férjem
  lenne... Hogy megvédjen... És a fiúnkat is. Csak addig, amíg végzel a
  küldetéseddel. Hogy eltakarjon minket a Hazafi tekintetek elõl.
  
  JACK: Mi?
  
  ROSE: Még Merylnek sem mondta el. Mindent feláldozott... Még a családját is...
  Hogy megvédjen minket.
  
  JACK: Ezt nem hiszem el.
  
  ROSE: Sajnálom, Jack. El akartam mondani.
  
  JACK: Akkor õ tényleg...
  
  [Rose a kisfiúhoz fordul.]
  
  ROSE: John, nem akarsz köszönni?
  
  JACK: A fiam... Kicsi John.
  
  [Raiden meg akarja érinteni a kisfiú arcát, de az hátrahõköl a keze elõl.]
  
  JACK: Félsz tõlem, igaz? Nem hibáztatlak. Minden rendben.
  
  [A gyerek megrázza a fejét.]
  
  JOHN: Nem félek. Szerintem nagyon vagány vagy. Mint egy képregény szuperhõs.
  
  [Kicsi John-nál van egy mûanyag játék kard, és elkezd hadonászni vele.]
  
  ROSE: John...
  
  [Rose odaviszi a gyereket Jack-hez, aki átöleli, és a térdére ülteti.]
  
  JACK: Rose... Nem menekülök többé.
  
  ROSE: És én... Nem félek többé.
  
  JACK: Soha nem hagylak újra egyedül.
  
  [Jack háta mögött van egy tükör. Belenéz, és meglátja magukat.]
  
  JACK: Mint egy jelenet a Szépség és a Szörnyetegbõl.
  
  ROSE: Ne mondd ezt. Nem vagy szörnyeteg. A férjem vagy. És az õ apja. És én
  megteszek minden tõlem telhetõt, hogy olyan feleség és anya legyek, amilyet ez
  a család megérdemel.
  
  [Jack átöleli Rose-t és nevet.] 
  
  
  
  [Snake a temetõben van. Ugyanannál a sírkõnél áll, amelyiknél a történet
  elején. Rágyújt egy cigire, majd elõveszi a pisztolyát. Közben gondolkodik.]
  
  SNAKE: A háború megváltozott. Az idõnk lejárt. A háborúnknak vége. De még van
  valami, amit meg kell tennem. Egy utolsó büntetés, melyet el kell szenvednem.
  Kitörlöm a génjeimet. Eltörlöm ezt a mémet a föld színérõl. Ez az utolsó
  küldetésem.
  
  [Snake letérdel a földre. A szájába veszi a pisztolyt és...]
  
  
  
  [A kifutópályán még mindig tart az esküvõi buli. Drebin és Otacon a páncélautó
  mellett ülnek, és beszélgetnek. Drebin egy üvegbõl pezsgõt iszik.]
  
  DREBIN: Nincs jobb, mint egy erõs ital, mi?
  
  OTACON: Nem is tudtam, hogy iszol. Azt hittem szigorúan csak szódán élsz.
  
  DREBIN: Nem mondom, hogy soha nem nyúlok a cucchoz. A szóda egyszerûen csak
  jobban passzolt a nanokhoz. A nanogépek lebontják az alkoholt, mielõtt esélyed
  lenne berúgni.
  
  OTACON: Ez mindent megmagyaráz. Nem kell többé visszafognod magad, mi?
  
  DREBIN: Igen, nos, az élet nem csak napsütés és szivárvány. Sok embernek
  elment az esze abban a pillanatban, hogy az SOP lecsatlakozott.
  
  OTACON: Az SOPS-re gondolsz? Hallottam, hogy sokakra van hatása... SOP
  szindróma.
  
  DREBIN: Aha. Az SOP sokkal több dolgot irányított az alkoholon túl. A sok
  szegény kétbalkezes most jóformán meztelen.
  
  OTACON: Azt hallottam, az emberek több mint tíz százaléka produkálja a
  tüneteket. Azt hiszem az, hogy megszabadultunk a Hazafiaktól, nem fogja
  megoldani minden gondunkat egyik napról a másikra.
  
  DREBIN: Már biztosan gyanítottátok, de én valójában nem az AT Security
  alkalmazottja vagyok.
  
  OTACON: Tessék?
  
  DREBIN: A Hazafiak tettek engem fegyvermosóvá.
  
  OTACON: A Hazafiak?
  
  DREBIN: A legkorábbi emlékeim az LRA-vel /*Lord’s Resistance Army. Ez egy
  ugandai gerilla sereg.*/ kapcsolatosak. Elraboltak... Kényszerítettek, hogy
  harcoljak. Bizony. Egy néhai gyermekkatonát bámulsz éppen. A szüleim, a
  fivéreim és a nõvéreim... Mind megölték a háborúban. Azt hiszem a ti
  besorolásotok alapján háborús árvának minõsülök. Azután felszedtek a Hazafiak,
  és bevettek a családi vállalkozásba. Én voltam Drebin 893. Rengeteg olyan
  gyalog van még a világon, mint én. Mit gondoltál, hogyan mosom át a
  fegyvereket? Úgy, hogy hagyták. Valójában a kezdetektõl fogva szigorú
  parancsom volt rá, hogy támogassalak titeket.
  
  OTACON: Tessék?
  
  DREBIN: Hé, ember, nem vedd magadra. Nem én voltam az egyetlen, aki a
  parancsaikat követte.
  
  [Drebin jelentõsségteljesen ránéz Merylékre.]
  
  OTACON: Tessék? Meryl és...?
  
  DREBIN: Valószínûleg soha nem jöttek rá, de...
  
  [Drebin elõvesz egy krétát a zsebébõl és felírja a betonra, hogy „RatPT01”.]
  
  DREBIN: Rat Patrol Team 01... Voila!
  
  [Elhúzza a zsebkendõjét az írás fölött, és az átalakul. „PATR1OT”.]
  
  OTACON: Hazafi!
  
  DREBIN: Mint a karikacsapás.
  
  OTACON: De... Miért?
  
  DREBIN: Liquid terve nyilvánvaló fenyegetést jelentett a Hazafiaknak. És azt
  tervezték, hogy majd ti gondoskodtok róla.
  
  OTACON: Hát nem igazán úgy alakultak a dolgok, ahogy eltervezték, igaz?
  
  DREBIN: Igen, nos... Nem hinném, hogy számítottak rá, hogy szétzúzzátok a
  Rendszerüket, és eltörlitek õket.
  
  OTACON: Szóval ez azt jelenti, hogy munkanélküli lettél?
  
  DREBIN: Viccelsz? Enyém a DREBINS. A világ összes Drebinje benne van.
  Mostantól a magunk javára üzletelünk. Nem vagyunk többé gyalogok.
  
  OTACON: Lassan a testtel.
  
  DREBIN: A Fehér Ház lehet, hogy elvesztette az unilateralizmus érzetét...
  Elkezdte újraépíteni. De nagyon sok bukott állam van, mely csõdbe ment a PMC-k
  viselkedése miatt, és bazi nagy tartozásuk van. Így az egyetlen kérdés, hogy
  ki szerzi meg a labdát. Biztos vagyok benne, hogy az új kormányok megpróbálnak
  majd mindent irányítás alatt tartani, úgy hogy megreformálják a PMC-kre
  vonatkozó törvényeket. De az nem lesz elég jó. Mind a szemgolyójukig
  elsüllyedtek a hadigazdaságban. Lehet, hogy nem lesz Új Világrend, de a
  hadigazdaság régi rendje örökké eltûnt. Szerintem az ENSZ most sokkal
  fontosabb lesz, mint valaha, a multilateralizmussal együtt. A Hideg Háború
  idején egy bizonyos Elnök fogalmazta ezt meg a legjobban. Ennek a szervezetnek
  a fejlesztésében rejlik a háború egyetlen igazi alternatívája. De ugyanakkor
  az ENSZ maga is csak egy öreg, huszadik századi mûemlék. És ha jobban
  belegondolsz... Ha jobban megnézed a történelmét... Nem is különöznek a
  Hazafiaktól.
  
  OTACON: Igazad van. A nanogépek õrizték meg a józan eszed.
  
  [Drebin ekkor minden szava után tesz egy kézmozdulatot.]
  
  DREBIN: Rombolj. Keverj. Égess. Ismételj.
  
  [Korábban Sunny találkozott egy fiúval a kifutópályán. A kissrác a Mk.III-vel
  játszik. Sunny odamegy Otaconhoz.]
  
  SUNNY: Hé, Hal bácsi, neki adhatom a Mk.III-t?
  
  OTACON: Tessék?
  
  SUNNY: Õ... Az új barátom. A közelben lakik. Nem beszéljük egymás nyelvét, de
  jól szórakozunk. Õ a legelsõ kinti barátom.
  
  OTACON: Igazán? Ez nagyszerû. Sunny... Most már élhetsz idekinn. Ez a te
  életed. Vannak más menedékek is idekinn.
  
  [Sunny a lenyugvó Nap felé néz.]
  
  SUNNY: A Nap olyan gyönyörû.
  
  OTACON: Sunny...
  
  SUNNY: Tetszik idekinn. Hal bácsi, mikor jön vissza Snake?
  
  OTACON: Snake... beteg. Elutazott, hogy jobban legyen.
  
  SUNNY: Mi nem megyünk vele?
  
  OTACON: Nem. Egyedül kell lennie.
  
  SUNNY: Szeretném tudni, hogy látom-e még valaha.
  
  [Otacon elfordul, és leveszi a szemüvegét. Sír.]
  
  OTACON: Snake-nek... Nehéz élete volt. Idõre van szüksége, hogy kipihenje
  magát.
  
  SUNNY: Te sírsz, Hal bácsi?
  
  [Otacon felteszi a szemüvegét, és mosolyogva fordul Sunny felé.]
  
  OTACON: Nem. Nem sírok.
  
  [Otacon szemüvege ferdén áll, és ezen Sunny elkezd nevetni. Otacon megigazítja
  a szemüvegét, Sunny pedig nevetve átöleli a karját. Együtt nézik végig a
  naplementét.]
  
  
  
  [Snake négykézláb térdel a sírkõ elõtt. Zihál, és leverte a víz. Kezében ott a
  pisztoly. A tár üres. Valahova a levegõbe lõtte ki a golyót. Snake egy férfi
  hangját hallja.]
  
  ???: Jól van. Helyes. Nem kell még elmenned. Rég nem láttuk egymást... Snake.
  
  [Snake felnéz, és meglátja a férfit. Jobb szemét fekete szemfedõ takarja. Jobb
  kezében a Hazafi nevû gépfegyvert fogja. Azonnal felismeri.]
  
  SNAKE: Big Boss?
  
  [Snake felugrik, és gyorsan behelyez egy tárat a pisztolyába. Mielõtt
  célozhatna, Big Boss már ott áll elõtte. Közelharc alakul ki köztük. Snake
  megpróbál még egyszer rátámadni Big Boss-ra, de Big Boss átöleli, és lefogja.]
  
  BIG BOSS: Engedd el, fiam.
  
  [Big Boss a pisztolyra gondol, melyet Snake még mindig a kezében tart.]
  
  BIG BOSS: Nem harcolni jöttem. Vagy szólítsalak inkább fivéremnek?
  
  SNAKE: Mi?
  
  [Big Boss elengedi Snake-et, és elveszi tõle a pisztolyt.]
  
  BIG BOSS: Vége van. Eljött az idõ, hogy letedd a fegyvert... És élj. Minden
  egy rakás vén bolonddal kezdõdött. De már mind elmentek. Ostobaságuk korszaka
  véget ért. Már csak én maradtam, és nem sokára én is elmegyek.
  
  SNAKE: Hogyan lehetsz még mindig életben?
  
  BIG BOSS: A test, melyet Liquid elégetett a Voltán, nem az enyém volt. Az egy
  klón teste volt. Solidus-é. Õ tökéletes másolat volt. Zero és a felhatalmazott
  MI-k, melyek õt követték, meg voltak gyõzõdve róla, hogy Solidus én vagyok.
  Nanogépeket ültettek belém, és az örök álom állapotában tartott JD, a
  felhatalmazott MI. Teljesen elzártak a külvilágtól. Nem csak a fizikai
  testemet, de a tudatomat is. A technológia hasonló volt ahhoz, mellyel fogva
  tartották a B&B tagok testét, akikkel találkoztál. Hogy felébredjek, a
  Rendszernek mindenféleképpen meg kellett semmisülnie. Ocelot és Éva két dolgot
  akartak. Vissza akartak hozni engem az életbe, és véget akartak vetni a
  Hazafiaknak. Ehhez el kellett pusztítani az MI-t, és meg kellett ölni az
  embert... JD-t és Zero-t. Pont mielõtt feltöltötted a vírust a GW-ba, a JD-hez
  vezetõ út kinyílt, de csupán a GW fizikai manifesztációján keresztül. Ez volt
  az a pillanat, amikor végre megtaláltuk az embert... Zero-t. Számomra és
  számukra... Naomi számára... Semmi nem volt fontosabb. És ez volt az oka, hogy
  beindították a nagy cselszövést. Éva ellopta tõlük a testemet, és
  helyreállította úgy, hogy a hiányzó részeket kiegészítette Liquid és Solidus
  darabjaival. És Ocelot, hogy becsapja a Rendszert, nanogépek és pszichoterápia
  segítségével beültette Liquid személyiségét a sajátjába. Hipnózis segítségével
  Liquid mentális képmásává változtatta magát. A fejlett nanotechnológia, az
  információs és genetikai irányítás ellenére, soha nem sikerült tetszésük
  szerint irányítaniuk az embereket, nem is beszélve arról, hogy egy embert
  átváltoztassanak egy teljesen másik emberré. Bizonyos körülmények között egy
  embert rá lehet venni, hogy eljátsszon egy bizonyos szerepet. Hogy úgy
  viselkedjen, mint valaki más. A macskák pedig nagyon szeretnek kígyót
  játszani.
  
  [Big Boss a sírok közti járda felé fordul.]
  
  BIG BOSS: Minden vele kezdõdött... Zero-val.
  
  [A járdán egy tolókocsiban egy rémségesen vén ember ül. Alszik. Õ Zero.]
  
  BIG BOSS: Zero megöregedett, és a végén a Hazafiait már egy forma nélküli
  hálózat irányította.
  
  SNAKE: Hogy érted, hogy forma nélküli?
  
  BIG BOSS: A felhatalmazottak csak egy kis részét képezték annak a hatalmas
  körnek, melyet Zero megalkotott. A vállalatok, a profitcéget, és a
  kutatólétesítmények, melyek magukba foglalják a hadiipari komplexumot, szintén
  részei voltak. Olyan költségvetéssel mûködtek, melyet a felhatalmazottak
  automatikusan kijelöltek nekik. Számlákkal, melyeket a Hazafiak tartottak
  fenn. A hálózat lefedett mindent a fegyver K+F és a beléjük való
  befektetéstõl, a termelésig és marketingig. Bekerítette az embereket és a
  vállalatokat, sõt még a törvényeket is, melyek megvédik õket. A politika és
  gazdaság csupán egy egységesen elnyomott rendszer ismételgetett szavaivá
  váltak. Nem hinném, hogy bárki is felismerte, hogy az egész egy megrendezett
  dolog. Pusztán egy normarendszer. A Hazafiak voltak azok a normák. Egy
  idegrendszer leredukálva a legegyszerûbb formára. Ezt jelentették valójában.
  Egységesség, egyéni akarat nélkül, változás nélkül. De egy napon a normák
  eltértek ettõl a mintázattól, és mutáción mentek át. Mintha egy új életforma
  született volna. A Rendszer talált egy új szaporodási módot. A háborút. A
  normák, melyet a Hazafiak az egységesített államuk számára alkottak, elég
  hamar egyetlen üzletágtól kezdtek függeni. A hadigazdaságtól. Közben a
  „tisztább, biztonságosabb csatatér” megteremtésére irányuló politikai cél, épp
  megfelelõ katalizátorként szolgált. Addigra a Rendszer már nem Zero akarata
  szerint mûködött. Sõt, senki más akarata nem érvényesült. Ekkor történt, hogy
  a normák, melyek MI-kként manifesztálódtak, és örökölték Zero akaratát,
  elkezdtek szaporodni, és saját életet éltek. Zero eredeti szándéka az volt,
  hogy továbbvigye A Fõnök akaratát, és létrehozzon egy egységes világállamot.
  Egy belsõ világot. De az utódai nem tudták teljesíteni az akaratát. Végül JD
  maga lett a korszak, és úgy terjesztette ki az akaratát, ahogy neki tetszett.
  És ez a korszak úgy döntött, hogy a nemzeti államok helyett a gazdaságon
  keresztül cselekszik. Megerõsítve a korábbi ipari és digitális forradalmak
  által, ez a kor egy eltorzult gazdasági forradalmat hozott a világra. A
  csatatéri forradalmat. Egy új, anyagtalan világot alkotott. Ebben az új
  világban nem voltak ideológiák, elvek, eszmék. Még az sem, amit Õ a legtöbbre
  tartott... Hûség! Csak a hadigazdaság létezett. Egy kolosszális hiba volt az
  egész, melyet Zero-nak esélye sem volt elõre látni. Mikor az amerikai rendszer
  az összeomlás állapotába került, a Hazafiak társadalma üres laphoz tért
  vissza. Ez az ember volt mindennek a forrása. És még csak fel sem fogja. Nem
  is tudja, hogy az összeomlás szélére vezette a világot. Annak ellenére, hogy
  oly sok harag volt közöttünk... Furcsa... De most, hogy újra szemtõl szemben
  állok vele, a harag eltûnt. Csupán mély vágyódást érzek. És sajnálatot. Vajon
  Zero tényleg gyûlölt engem? Vagy csupán félt tõlem? Most már késõ megkérdezni.
  Az eredeti tagok... Para-Medic... Sigint... Éva... Ocelot... Már mind
  elmentek. Csak Zero maradt. Mindennek megvan a maga kezdete. De semmi sem
  eggyel kezdõdik. Hanem jóval azelõtt. A káoszban. A pillanat, mikor a zéróból
  egy lesz, a pillanat, amikor a világ életre kel. Egybõl kettõ lesz. Kettõbõl
  tíz. Tízbõl száz. Visszavinni mindent az egybe nem old meg semmit. Amíg zéró
  megmarad, egy végül újra százzá nõ. Így a célunk az volt, hogy eltöröljük
  Zero-t. Még a hatalmas Hazafiak is egyetlen emberrel kezdõdtek. Annak az
  egyetlen embernek a vágyai hatalmasra nõttek, duzzadtak. A felszívott
  technológia elkezdte manipulálni a gazdaságot. Túl késõn jöttünk rá, hogy egy
  fenevadat alkottunk. Segítettünk, hogy zéróból száz legyen. A bûne, a mi
  bûnünk. És ezért magamra vállalom, hogy visszaküldöm Zero-t a semmibe.
  
  [Big Boss odalép Zero mögé, és elzárja az oxigént. Zero elkezd rángatózni, és
  Big Boss átöleli, hogy lefogja. Végül Zero hörögve meghal, Big Boss pedig
  lecsukja a szemhéjait.]
  
  SNAKE: Te is visszatérsz zéróba?
  
  BIG BOSS: Korábban már kétszer intéztél el engem. Ma feljegyezzük a harmadik
  esetet. A FOXDIE, melyet Zero elültetett benned, már elkezdte felfalni a
  testem. Igazság szerint a benned lévõ FOXDIE ölte meg Évát és Ocelotot.
  
  SNAKE: Mirõl beszélsz?
  
  BIG BOSS: Naomi elmondott nekem mindent.
  
  [Big Boss ekkor a mellkasához kap, és térdre esik.]
  
  SNAKE: Mi a baj?
  
  BIG BOSS: Már megint megcsinálták. Téged használtak, hogy megöljenek engem. A
  Hazafiak. Nem... A felhatalmazottaik... Hogy eltemethessenek minket, már
  megint megcsinálták. Végül is õk csupán programok. Csak arra képesek, hogy
  újra és újra ismételgessék ugyanazt a mintázatot. Tégy meg nekem egy
  szívességet. Vigyél oda Hozzá.
  
  [Snake odamegy hozzá, és segít neki felállni. Együtt indulnak el A Fõnök sírja
  felé, mely mellett ott van Big Boss sírja. A történet elején Snake Big Boss
  sírja elõtt tisztelgett, és most ott akart öngyilkos lenni.]
  
  BIG BOSS: Van még valami, amit Naomi üzent neked. Csak a testedben lévõ régi
  FOXDIE mutálódott. Az új FOXDIE pedig folyamatosan terjed benned. Ugyanakkor
  meggátolja a régi, mutálódott FOXDIE szaporodását. Az új FOXDIE eltávolítja a
  régit. Naomi megerõsítette, hogy a mutáns visszahúzódik. Nem sokára teljesen
  eltûnik.
  
  SNAKE: Vagyis a mutánsfajta nem okoz majd járványt?
  
  BIG BOSS: Csak addig fog élni, amíg te. De azután a folyamat ismétli önmagát.
  Egy napon az új FOXDIE és elkezd mutálódni, és újabb fenyegetést jelent majd.
  De csak akkor, ha elélsz olyan sokáig.
  
  SNAKE: Meg fogok halni?
  
  BIG BOSS: Mindenki meghal. Ezt nem akadályozhatod meg. Nem futhatsz el elõle.
  Hadd mondjak neked valamit... Ne pazarold a hátralévõ idõdet harcra. Soha nem
  tekintettem rád fiamként. De mindig tiszteltelek katonaként... és emberként. 
  
  [Big Boss a kezét nyújtja Snake felé, de mielõtt kezet foghatnának Big Boss
  elesik. Snake újra felsegíti a földrõl.]
  
  BIG BOSS: Ha annak idején te lettél volna a helyemben, talán nem követted
  volna el ugyanazokat a hibákat, melyeket én. Attól a naptól fogva, hogy
  megöltem A Fõnököt, a tulajdon két kezemmel, már halott voltam.
  
  [Big Boss térdre esik A Fõnök sírja elõtt.]
  
  BIG BOSS: Fõnök... Igazad volt. Nem kell megváltoztatni a világot. Mindent meg
  kell tennünk annak érdekében, hogy a világot megõrizzük úgy, ahogy van.
  Tisztelnünk kell mások akaratát, és hinnünk kell a sajátunkban. Te nem ezért
  harcoltál? Végre megértettem a tetteid mögött rejlõ szándékot. Végre
  megértettem a bátorságod mögött rejlõ igazságot.
  
  [Big Boss nehezen, de talpra áll, és tiszteleg...]
  
  [Big Boss újra elesik.]
  
  BIG BOSS: Nem sokára el kell mennem. És velem kihal ennek a terméketlen
  háborúnak az utolsó tagja. És végre azok a vén gonoszok elmennek. Amint a
  gonoszság forrása visszatér zéróba, egy új jövõ születik meg. Az az új világ a
  tiéd, hogy élhess benne. Nem mint egy kígyó, hanem mint egy ember. Tudd meg...
  Zero és én... Liquid és Solidus... Mind hosszú és véres háborút folytattunk a
  szabadságunkért. Harcoltunk, hogy megszabadítsuk magunkat a nemzetektõl,
  rendszerektõl, normáktól és korszakoktól. De nem számított, milyen keményen
  próbálkozunk, az egyetlen szabadság, melyet megtaláltunk, belül volt. Csapdába
  esve azokon a határokon belül. A Fõnök és én talán különbözõ utakat
  választottunk. De mindketten ugyanannak a ketrecnek a foglyai voltunk. A
  szabadságnak. De te szabadságot kaptál. Szabadságot, hogy odakinn légy. Most
  már nem vagy senki eszköze sem. Senki játékszere. Nem vagy többé a sors rabja.
  Nem vagy többé a háború vetõmagja. Ideje, hogy a saját szemeddel lásd a kinti
  világot. A tested és a lelked a tiéd. Felejts el minket. Élj önmagadért. És
  találj egy új otthont az életben.
  
  [Big Boss elõvesz egy szivart és egy öngyújtót, de mindkettõt elejti.]
  
  BIG BOSS: Fõnök... Csak egyetlen kígyóra van szükséged. Nem... A világ egy
  jobb hely lesz kígyók nélkül.
  
  [Big Boss szemébõl kigördül egy könnycsepp. Snake felveszi a szivarját, és
  meggyújtja, majd Big Boss szájába teszi.]
  
  BIG BOSS: Ez jó... Ugye?
  
  [Ahogy Big Boss csendesen meghal, a temetõre néma csend borul...]
  
  
  
  OTACON: Snake, várj! Ezt itt felejtetted.
  
  SNAKE: Kösz nem. Leszokom.
  
  OTACON: Snake?
  
  SNAKE: Ez a cucc megöl.
  
  OTACON: Hová mész? A harcunknak vége. Már nincs semmi dolgunk.
  
  SNAKE: Nem. Még meg kell tennem valamit. Látnom kell ezt a korszakot. Látni,
  hogy mit hoz a jövõ.
  
  OTACON: Jól hangzik. Veled megyek.
  
  SNAKE: Otacon, nem sokára meghalok. Nem kell jönnöd.
  
  OTACON: Te magad mondtad, Snake. Nincs semmid, amit átadhatnál a következõ
  generációnak. Sem gének, sem mémek... Ember alkotta vagy. Egy szörnyeteg.
  
  SNAKE: Tudom... Egy kék rózsa. Számomra nem lesz boldog „Szépség és a
  Szörnyeteg” befejezés. Azt a kis idõt, ami még megmaradt nekem, szörnyetegként
  fogom leélni. Egy belsõ árnyék... A régi kor árnyéka.
  
  OTACON: Pontosan. Ezért lesz szükséged rám. Tanúnak.
  
  SNAKE: Tanúnak?
  
  OTACON: Igen. Valaki, aki kívülrõl figyeli az utolsó napjaidat. Valaki, aki
  továbbadhatja a történetedet. Nem mintha én lennék az egyetlen tanú. De
  emlékezni fogok mindenre, ami voltál. És a legvégéig veled maradok.
  
  SNAKE: Otacon...
  
  OTACON: Mellesleg, csak nem hagynád, hogy egyedül szenvedjek Sunny tojásaitól,
  ugye?
  
  
  
  [Sunny tojást süt.]
  
  SUNNY: Gyertek gyorsan! Elkészült! Nagyon guszta. Olyan, mint a Nap... Újra
  felkel...
  
  
  
  VÉGE
  
  
  
  MI AZ A TELOMER? (TLM)
  ----------------------
  
  A telomer (vagy teloméra) a kromoszómát alkotó DNS-szál két végén található
  rövid, többszörösen ismétlõdõ szakasz. Szerepe kettõs. Egyrészt
  megakadályozza, hogy a kromoszómavégek összetapadjanak, másrészt a
  sejtosztódás során védi a DNS-t a folyamatos rövidülés káros hatásaitól.
  
  A sejtek minden egyes osztódása során a kromoszómák DNS-láncának vége
  valamelyest rövidül. Ennek mértéke kb. 100 bázis, oka pedig a DNS másolásáért
  felelõs DNS-polimeráz enzimek mûködési mechanizmusa. Ha ez „értékes” genetikai
  anyag hiányát okozza, az a keletkezõ sejt funkcionalitásának és
  életképességének csökkenésével jár. Amíg azonban csak a géneket nem tartalmazó
  teloméra régió rövidül, a DNS nem károsodik. Minél hosszabb tehát a telomer
  szakasz, annál több osztódásra képes a sejt anélkül, hogy génkészlete sérülne.
  Az emberi sejtek kb. 50 osztódásra képesek, ezt követõen a DNS sérülése már
  jelentõs. Tovább súlyosbítja a helyzetet az, hogy a telomerrel nem rendelkezõ
  kromoszómákat semmi sem gátolja meg abban, hogy végeik összekapcsolódjanak,
  ezzel teljes genetikai káoszt teremtve. E két tényezõ következménye az, hogy
  az újonnan keletkezett sejtek életképtelenek és további osztódásra
  alkalmatlanok lesznek. Ez a biológiai óra szabja meg, hogy egy élõlény milyen
  hosszan élhet. Ha a telomerek rövidülését megakadályozzuk (ill. visszapótoljuk
  a hiányzó részt), a sejtek élettartama elméletileg végtelenre nõ, a szervezet
  halhatatlanná válik (legalábbis az öregedésbõl adódó elhalálozás odázható el).
  
  A telomeráz enzimnek pontosan ilyen hatása van. A sejtosztódást követõen újra
  és újra kiegészíti a csonkolódott telomer szakaszt, ezáltal megakadályozza a
  sejtek elöregedését. Ez az enzim megtalálható pl. a baktériumokban, mivel ezek
  osztódással szaporodnak, és ha a telomerek nem lennének helyreállítva, néhány
  generáció után kipusztulnának. Az ember ivarsejtjei is tartalmaznak
  telomerázt, ezért képesek korlátlanul osztódni. A testi sejtek is tartalmazzák
  a termeléshez szükséges gént, ez azonban inaktív állapotban van. Mivel a
  daganatos sejtek rendkívül gyorsan osztódnak, számukra is fontos az idõzített
  sejthalál kiiktatása, amit ennek a génnek az aktiválásával tudnak elérni.
  Ebbõl következõen a jövõbeli daganatellenes szerek egyik potenciális támadási
  helye éppen a telomeráz termelés. Jelenleg is folynak kutatások ilyen
  irányban.
  
  (Forrás: Wikipédia – http://hu.wikipedia.org/wiki/Telomer)
  
  
  
  VERZIÓ TÖRTÉNET (VTÖ)
  ---------------------
  
  1.00 Történet fordítása

  View in: