Game Box Shots

WWE SmackDown vs. Raw 2008 (EU)
EU 11/09/07
WWE SmackDown vs. Raw 2008 (US)
US 11/13/07
WWE SmackDown vs. Raw 2008 (Collector's Edition) (US)
US 11/13/07
WWE SmackDown vs. Raw 2008 (AU)
AU 11/22/07
WWE SmackDown vs. Raw 2008 (Limited Edition) (AU)
AU 11/22/07
WWE SmackDown vs. Raw 2008 (KO)
KO 12/06/07
WWE SmackDown vs. Raw 2008 (JP)
JP 02/14/08
WWE SmackDown vs. Raw 2008 (Platinum) (EU)
EU 2008

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.