General FAQs

FAQ 03/31/08 Godly_Kongming 6 145K
FAQ/Walkthrough 04/09/08 lordyuanshu 1.0 93K

Character FAQs

Cao Ren (X360) 04/17/08 Rydain 1.1 17K
Ling Tong 04/11/08 Devilotrade 1.0. 19K
Lu Bu (X360) 03/01/08 Takuto88 1.01 16K
Ma Chao (X360) 02/29/08 Kresselack 1.0 18K
Pang Tong 03/20/08 Devilotrade 1.0. 18K
Sima Yi (X360) 04/12/08 JaketheScumbag 1 31K
Sun Ce 06/09/08 Sun_Ce_of_WU 1.1 22K
Sun Jian 04/09/08 Devilotrade 1.0. 21K
Sun Quan 04/11/08 Devilotrade 1.0. 17K
Wei Yan 03/20/08 Devilotrade 1.0. 20K
Zhang He 04/09/08 Devilotrade 1.0. 19K
Zhang Jiao (X360) 05/04/08 hbkrvd9 1.1 19K
Zhang Liao (X360) 03/12/08 CEMAN4 1.0 24K
Zhao Yun 03/18/08 MagicalChaos 28K
Zhou Tai 04/11/08 Devilotrade 1.0. (2) 19K

In-Depth FAQs

Horse FAQ 10/30/09 cookiedude1 1 16K

Want to Write Your Own FAQ?

You can write and submit your own FAQ or guide for this game too! Read the Help Files to find out how.