Game Box Shots

Shin Sangoku Musou 5 (JP)
JP 11/11/07
Shin Sangoku Musou 5 (40GB Ceramic White PS3 Bundle) (JP)
JP 11/11/07
Shin Sangoku Musou 5 (Treasure Box) (JP)
JP 11/11/07
Shin Sangoku Musou 5 (AS)
AS 11/11/07
Shin Sangoku Musou 5 (KO)
KO 01/24/08
Dynasty Warriors 6 (US)
US 02/19/08
Dynasty Warriors 6 (EU)
EU 03/07/08
Dynasty Warriors 6 (AU)
AU 03/12/08
Shin Sangoku Musou 5 (Chinese Version) (AS)
AS 09/26/08
Shin Sangoku Musou 5 (PlayStation 3 the Best) (JP)
JP 07/02/09
Shin Sangoku Musou 5 (PlayStation 3 the Best - Chinese Version) (AS)
AS 07/19/11
Shin Sangoku Musou 5 (PlayStation 3 the Best Reprint) (JP)
JP 12/13/12
Dynasty Warriors 6 (EU)
EU 05/29/13
Dynasty Warriors 6 (AU)
AU 05/29/13
Dynasty Warriors 6 (US)
US 11/19/13
Shin Sangoku Musou 5 (PlayStation 3 the Best) (JP)
JP 02/13/14

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.