Users who own this game also own:

Grand Theft Auto
Grand Theft Auto
Eigo no Tetsujin: Center Shiken Trial
Eigo no Tetsujin: Center Shiken Trial
Gokuraku Viper Lingerie
Gokuraku Viper Lingerie
Saikyou no Furyou ga Jotaika!
Saikyou no Furyou ga Jotaika!
Famicom Mini: Hikari Shinwa: Palutena no Kagami
Famicom Mini: Hikari Shinwa: Palutena no Kagami

Users who love this game also love:

Just Breed
Just Breed
Ys Book II DS
Ys Book II DS
Daiku no Gen-San 2: Akage no Dan no Gyakushuu
Daiku no Gen-San 2: Akage no Dan no Gyakushuu
Fushigi Yuugi: Suzaku Ibun
Fushigi Yuugi: Suzaku Ibun
Super Wagyan Land
Super Wagyan Land