Users who own this game also own:

Secret of Mana
Secret of Mana
Crime Spree
Crime Spree
Touch Racing Nitro
Touch Racing Nitro
Turok: Dinosaur Hunter
Turok: Dinosaur Hunter
Gold Fever
Gold Fever

Users who love this game also love:

Petz Fantasy: Moonlight Magic
Petz Fantasy: Moonlight Magic
Wipeout: Create & Crash
Wipeout: Create & Crash
Four Houses
Four Houses
WarBirds Red Baron
WarBirds Red Baron
Rocket Racing League
Rocket Racing League