Users who own this game also own:

Romance of the Three Kingdoms
Romance of the Three Kingdoms
Romance of the Three Kingdoms II
Romance of the Three Kingdoms II
Pocky & Rocky 2
Pocky & Rocky 2
Sengoku Hime 3: Tenka o Kirisaku Hikari to Kage
Sengoku Hime 3: Tenka o Kirisaku Hikari to Kage
Nobunaga no Yabou: Tenshouki
Nobunaga no Yabou: Tenshouki

Users who love this game also love:

Sakura Taisen: Atsuki Chishio Ni
Sakura Taisen: Atsuki Chishio Ni
Tenchi o Kurau: San Goku Shi Gunyuuden
Tenchi o Kurau: San Goku Shi Gunyuuden
Sakura Taisen 1 & 2
Sakura Taisen 1 & 2
Generation of Chaos
Generation of Chaos
Xenosaga Episode II: Jenseits von Gut und Bose
Xenosaga Episode II: Jenseits von Gut und Bose