Game Box Shots

Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Shouken Gaimuin Shiken Portable (JP)
JP 05/17/12
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Shouken Gaimuin Shiken Portable (JP)
JP 05/17/12

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots for this game and show them off.