Game Box Shots

Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Care Manager Shiken Portable (JP)
JP 05/31/12
Maru Goukaku: Shikaku Dasshu! Care Manager Shiken Portable (JP)
JP 05/31/12

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots for this game and show them off.