Users who own this game also own:

Geronimo Stilton in the Kingdom of Fantasy
Geronimo Stilton in the Kingdom of Fantasy
Secret Agent Clank
Secret Agent Clank
Kingdom of Paradise
Kingdom of Paradise
Mega Man Powered Up
Mega Man Powered Up
Need for Speed: Most Wanted 5-1-0
Need for Speed: Most Wanted 5-1-0

Users who love this game also love:

Midtown Madness
Midtown Madness
Midtown Madness 2
Midtown Madness 2
Mario Kart 64
Mario Kart 64
Magician's Quest: Mysterious Times
Magician's Quest: Mysterious Times
Javelin Masters 3
Javelin Masters 3