Users who own this game also own:

Kabushiki Baibai Trainer: Kabutore! Next
Kabushiki Baibai Trainer: Kabutore! Next
Phantasy Star II Text Adventure: Kinds no Bouken
Phantasy Star II Text Adventure: Kinds no Bouken
Ys Book I & II
Ys Book I & II
StormLord
StormLord
Konchuu Hakase 3
Konchuu Hakase 3