Users who own this game also own:

Seven: Molmorth no Kiheitai
Seven: Molmorth no Kiheitai
Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories
Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories
Dragon Warrior
Dragon Warrior
Air Combat
Air Combat
Kekkon: Marriage
Kekkon: Marriage

Users who love this game also love:

Adventure Island
Adventure Island
Maple Colors
Maple Colors
Castle Fantasia: Erenshia Senki Plus Stories
Castle Fantasia: Erenshia Senki Plus Stories
Gintama no Sugoroku
Gintama no Sugoroku
P.T.O.: Pacific Theater of Operations
P.T.O.: Pacific Theater of Operations