Users who own this game also own:

Pocky & Rocky
Pocky & Rocky
Nobunaga no Yabou: Haouden
Nobunaga no Yabou: Haouden
Criminal Girls: Invite Only
Criminal Girls: Invite Only
Romance of the Three Kingdoms
Romance of the Three Kingdoms
Sengoku Hime 3: Tenka o Kirisaku Hikari to Kage
Sengoku Hime 3: Tenka o Kirisaku Hikari to Kage

Users who love this game also love:

Twelve: Sengoku Fengshenden
Twelve: Sengoku Fengshenden
Ring of Red
Ring of Red
The Legend of Kage
The Legend of Kage
Pocky & Rocky 2
Pocky & Rocky 2
Shin Nekketsu Kouha: Kunio Tachi no Banka
Shin Nekketsu Kouha: Kunio Tachi no Banka