Game Box Shots

Dragon Ball Z: Shin Budokai - Another Road (US)
US 03/20/07
Dragon Ball Z: Shin Budokai 2 (AS)
AS 06/05/07
Dragon Ball Z: Shin Budokai 2 (JP)
JP 06/07/07
Dragon Ball Z: Shin Budokai 2 (KO)
KO 06/14/07
Dragon Ball Z: Shin Budokai 2 (EU)
EU 06/22/07
Dragon Ball Z: Shin Budokai - Another Road (AU)
AU 06/29/07
Dragon Ball Z: Shin Budokai 2 (BigHit Series) (KO)
KO 06/05/08
Dragon Ball Z: Shin Budokai 2 (Platinum) (EU)
EU 2009

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.