Users who own this game also own:

Sakura Taisen 1 & 2
Sakura Taisen 1 & 2
Romance of the Three Kingdoms VI: Awakening of the Dragon
Romance of the Three Kingdoms VI: Awakening of the Dragon
Shining Ark
Shining Ark
Generation of Chaos
Generation of Chaos
7th Dragon 2020
7th Dragon 2020

Users who love this game also love:

Shin Megami Tensei: Devil Summoner
Shin Megami Tensei: Devil Summoner
Devil Summoner: Soul Hackers
Devil Summoner: Soul Hackers
Sakura Taisen: Atsuki Chishio Ni
Sakura Taisen: Atsuki Chishio Ni
Battle Zeque-Den
Battle Zeque-Den
Taiheiyou no Arashi: Senkan Yamato, Akatsuki ni Shutsugekisu
Taiheiyou no Arashi: Senkan Yamato, Akatsuki ni Shutsugekisu