hide results

  FAQ/Walkthrough by Punisher_X2

  Version: 1.0 | Updated: 02/28/10 | Search Guide | Bookmark Guide

  
  
   __ __   __   ______  __  __ _________  ______
  | \/ |  / _\  | _  | | | | ||     | | __ |
  |   |  / |_|\  | |_| | | | | ||__   __| | | | |
  |   | / __ \ |  __ \ | |__| |  |  |  | | | |
  | |\  | / / \ \ | | \ \ |    |  |  |  | |__| |
  |_| \__|/__/  \__\|__| \__\|________|  |___|  |______|
  
   ____  __  __ __ ______ ______ _  _ _  _ _____  _____ __ __
  | __| | | | || || _  || _  || | | || | | || _ \ | ___|| \/ |
  |_|_  | |__| || || |_| || |_| || | | || | | || | | \ | |___ |   |
   | | |  __  || ||  ___||  ___|| |__| || |__| || |_|  || ___||   |
   _| | | | | || || |  | |  |   ||   ||   / | |___ | |\  |
  |___| |__| |__||__||__|  |__|  |______||______||_____/ |_____||_| \__|
  
   __ _   _   ______  _  _ _____  _ __ __   _  _____ _____
  | \/ |  /_\  | _  | | | | ||   | | || \/ |  /_\ |   ||  __|
  |   |  /|_|\  | |_| | | | | ||_  _| | ||   |  /|_|\ |_  _|| |__
  |   | / _ \ |  __ \ | |__| | | |  | ||   | / __ \ | | |  __|
  | |\ | / / \ \ | | \ \ |   | | |  | || |\/| | / / \ \ | | | |__
  |_| \_|/__/  \__\|__| \__\|______| |_|  |_||_| |_|/_/  \__\|_| |_____|
  
     _   _____ _____ _____ _      _______
    /_\  | ___|| ___|| ___|| |     |____  |
    /|_|\  | |  | |  | |___ | |     ____| |
   / _ \ | |  | |  | ___|| |     |____  |
   / / \ \ | |___ | |___ | |___ | |____   ____| |
  /__/  \__\|_____||_____||_____||______|  |_______|
  
                _____________________________________________
                | Title: Naruto Shippuuden: Narutimate accel 3|
                | System: Playstation Portable        |
                | Guide type: FAQ/walkthrough         |
                | Guide version: 1.0             |
                | Writer: Punisher_x2             |
                |_____________________________________________|
  
     ______________________________________________
   __|     ____________________________     |__
   | |    |  Scroll of contents   |    | |
   |__|    |____________________________|    |__|
    |______________________________________________|
    |/ |                    | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 1.Introduction  [Int01]       | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 2.Version history [Vrh02]       | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 3.Story      [Str03]       | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 3.1 Naruto's story [Str03p1]     | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 3.2 Sasuke's story [Str03p2]     | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 4. Controls [Cnt04]          | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 5. Menu translation [Mtr05]      | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 6. Characters & move list [Cmv06]   | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Naruto Uzumaki           | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - One tailed Naruto          | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Four tailed Naruto         | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Sakura Haruno            | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Sai                 | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Sai (Ink mode)           | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Kakashi Hatake           | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Sharingan Kakashi          | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Neji Huyga             | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Byakugan Neji            | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Rock Lee              | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Eight Gates Lee           | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Ten Ten               | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Ten Ten (Tool Mode)         | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Might Guy              | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Eight Gates Guy           | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Shikamaru Nara           | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Shikamaru (Strategy mode)      | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Ino Yamanaka            | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Choji Akimichi           | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Choji (Expansion mode)       | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Asuma Sarutobi           | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Guardian Asuma           | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Kiba & Akamaru           | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Shino Aburame            | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Hinata Huyga            | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Byakugan Hinata           | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Kurenai Yuhi            | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Sasuke Uchiha            | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Second Curse Mark State Sasuke   | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Suigetsu Hozuki           | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Karin                | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Jugo                | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Curse seal Jugo           | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Deidara               | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Deidara & C2 Dragon         | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Sasori in Hiruko          | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Sasori & 3rd Kazekage        | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - True form Sasori          | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Tobi                | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Tobi (Fighting mode)        | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Itachi Uchiha            | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Tsukuyomi Itachi          | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Kisame Hoshigaki          | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Kisame (Shark Skin mode)      | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Hidan                | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Curse state Hidan          | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Kakuzo (Five elements)       | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Pain (Deva)             | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Pain (Animal)            | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Pain (Asura)            | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Konan                | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Konan (Angel Mode)         | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Gaara of the sand          | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Gaara (Kazekage mode)        | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Temari               | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Temari (Wind mode)         | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Kankuro               | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Chiyo                | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Captain Yamato           | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Captain Yamato (Wood mode)     | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Shizune & Tonton          | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Tsunade               | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Jiraiya               | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Jiraiya (Sage Mode)         | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Kabuto Yakushi           | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Orochimaru             | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - White snake Orochimaru       | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Kabuto (Orochimaru Possesion    | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - The Yellow Flash          | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - The Yellow Flash (Flash Mode)    | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Gakuen Naruto            | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Gakuen Sasuke            | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Obito                | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Sharingan Obito           | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Young Kakashi            | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | - Young Kakashi (White fang)     | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 6.1 Team jutsu [Cmv06p1]       | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 6.2 Element jutsu [Cmv06p2]      | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 7. Enemies & traps [Etr07]      | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 8. Equipment [Eqt08]         | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 8.1 Weapons [Eqt08p1]         | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 8.2 Jutsu scrolls [Eqt08p2]      | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 9. Story Mode walkthrough [Smw09]   | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 10. Practice mode [Prm10]       | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 11. Free battle [Frb11]        | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 11.1 Character select screen [Frb11p1]| \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 11.2 Before battle settings [Frb11p2] | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 11.3 Stages [Frb11p3]         | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 12. Wireless mode [Wlm12]       | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 13. Gallery [Gal13]          | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 13.1 Character images [Gal13p1]    | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 13.2 Secret technique movies [Gal13p2]| \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 13.3 Music [Gal13p3]         | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 14. Tree [Tre14]           | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 15. Passwords [Pas15]         | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 16. FAQ [FAQ16]            | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 17. Contact info [Cti17]       | \|
    |\ |                    | /|
    |/ | 18. Credits and end [Cre18]      | \|
    |\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/|
    |______________________________________________|
  
  
  
  
            _______________________________________________
           / _/                      \
           / / ____                     \
          / / / __ \                     \
          /  \ \__/ /  1. INTRODUCTION [Int01]        \
         /   \____/                      \
         /    \ /                       \
        /     \/                        \
  ___________/_____________________________________________________________\____
                                         |
  ______________________________________________________________________________|
  
   Hello and welcome to the latest Punishing X Guides FAQ for Naruto Shippuuden
  Narutimate Accel 3 for PSP. Now things will go much different here and you
  might notice the codes at the section name. Well This things were put for
  faster scrolling through the FAQ. All you need to do is press CTRL + F and
  a search box at the browser will appear. Type the code for the desired section
  and press enter. Ok I hope you enjoy this FAQ and the game. Enjoy!
  
  
            _______________________________________________
           / _/                      \
           / / ____                     \
          / / / __ \                     \
          /  \ \__/ /  2. VERSION HISTORY [Vrh02]      \
         /   \____/                      \
         /    \ /                       \
        /     \/                        \
  ___________/_____________________________________________________________\____
                                         |
  ______________________________________________________________________________|
  
   Version 0.1 (01.03.10) - Guide created and uploaded
  
   Version 0.2 (12.03.10) - HUGE UPDAITE: Completed the Sasuke & Sai arc and
  Hidan & Kakuzu arc in story mode and Added Twitter and Facebook URls at the
  contact info section
  
   Version 0.3 (14.03.10) - HUGE UPDATE: Thanks to Francesc Zacarias, I
  managed to write a full list of unlockables at the Tree section,
  corrected a few Character's names and all the before battle settings.
  Thanks alot man :)
  
   Version 0.4 (18.03.10) - Finished the curse seal arc at the story mode
  walkthrough
  
   Version 1.0 (21.03.10) - Finished story mode and will add the characters soon
  
  
            _______________________________________________
           / _/                      \
           / / ____                     \
          / / / __ \                     \
          /  \ \__/ /  3. STORY [Str03]           \
         /   \____/                      \
         /    \ /                       \
        /     \/                        \
  ___________/_____________________________________________________________\____
                                         |
  ______________________________________________________________________________|
  
   This game has a total of 3 stories two of them which follows the Shippuuden
  story arcs. The main characters of the game are Naruto Uzumaki and Sasuke
  Uchiha but more than 75% of the game follows Naruto's story.
  
  -------------------------------------------------------------------------------
  Naruto's story [Str03p1]
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   2 and a half years have passed since Naruto left his village in order to train
  with his master called Jiraiya. Now that he is back, he appears to have become
  even stronger but not very smarter. He is reunited with his old teammate Sakura
  Haruno and his Sensei, Kakashi Hatake. Now that Naruto passed his training he
  is ready to go out on missions with his sensei and teammate, but it seems that
  trouble has just begin as it seems that a stranger is attacking the Sand Village
  in order to kidnap the new fifth Kazekage, Gaara.
  
  -------------------------------------------------------------------------------
  Sasuke's Story [Str03p2]
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   2 and a half years ago, Sasuke Uchiha one of the last survivors of the Uchiha
  clan left his village to train with Orochimaru, one of the sannin and Jiraiya's
  old teammate. Now, he appears to have gotten very strong and is even betraying
  Orochimaru and leaving him. He recruits some of Orochimaru's minions in order
  to help him hunt down and kill his older brother, Itachi Uchiha.
  
  
            _______________________________________________
           / _/                      \
           / / ____                     \
          / / / __ \                     \
          /  \ \__/ /  4. CONTROLS [Cnt04]          \
         /   \____/                      \
         /    \ /                       \
        /     \/                        \
  ___________/_____________________________________________________________\____
                                         |
  ______________________________________________________________________________|
  
  
       L                              R
       |                              |
      ________________________________________________________________
     /   / ______________________________________________ \   \
     /______/ |                       | \______\
    /     |                       |     \
    /  __   |                       |   .-.  \
   /  | |   |                       |  (/_\)  \
   /   \/   |                       | .-. `-' .-. \
  / __   __ |                       |([ ])  ( O ) \
  | |__ > < __| |                       | `-' .-. `-'  |
  |       |                       |  ( X )   |
  |   /\   |                       |   `-'    |
  |   |__|   |                       |        |
  \   ___   |                       |       /
   \  /  \  |                       |       /
   \ |   |  |                       |      /
    \ |   |  |______________________________________________|      /
    \ \___/______              ________ _______      /
     \____ \Home/ ( )vol( )   PSP ( ) ( ) \Select/ \Start/    ____/
        \_______________________________________________________/
  
  
  
   Basic controls:
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   D-pad - Move
  
   Circle button - Attack
  
   Square button - Use weapon
  
   Triangles button - Use jutsu
  
   X button - Jump
  
   L button - Activate awakening
  
   R button - Block
  
   Start - Pause the game
  
   Select - Nothing
  
  
   Advance controls:
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   Triangle + circle button - Use jutsu
  
   Triangle 2x - Use secret technique
  
   Triangle + x button - Charge jump
  
   Triangle (hold) - Recharge chakra
  
   X button 2x - Double jump
  
   R button (Before being attacked) - Use substitution jutsu
  
  
            _______________________________________________
           / _/                      \
           / / ____                     \
          / / / __ \                     \
          /  \ \__/ /  5. MENU TRANSLATION [Mtr05]      \
         /   \____/                      \
         /    \ /                       \
        /     \/                        \
  ___________/_____________________________________________________________\____
                                         |
  ______________________________________________________________________________|
  
   Due to the fact that the game is in Japanese, many people might be stuck
  right in the menu. So here is a translation to the menus.
  
   1. Story Mode
  -----------------------------
  
   Here, you can view and play the story of the game. Inside you will see some
  boxes with sub boxes in them. The front box is the story arc and the sub
  boxes are chapters from the arcs so this makes it clear. Press the start
  button to view a menu with the following options:
  
  1. Equipment
  
  2. Gallery
  
  3. Multiplayer
  
  4. Save
  
  5. Quit
  
  This should be enough to help you get around.
  
   2. Wireless mode
  -----------------------------
  
   Here, you can play online battles with you friends. This section contains
  the following options:
  
  1. Find people
  
  2. Play with friends
  
  3. Quit
  
  This should be enough to help you get around.
  
   3. Tree
  -----------------------------
  
   This place will be empty if you don't have any money. Whenever you get
  enough money shown below at the screen this tree will grow and stuff will
  come up eventually. Here is what you will se there:
  
  1. To be found
  
  2. Wallpapers for download
  
  3. Passwords
  
  This should be enough to help you get around.
  
   4. Settings
  -----------------------------
  
   Here are all the settings of the game. Here you can change:
  
  1. Control configuration
  
  2. Main Menu wallpaper
  
  3. Music volume
  
  4. Install data (288 MB required)
  
  5. Change name
  
  6. Quit
  
  This should be enough to help you get around.
  
   5. Practice
  -----------------------------
  
   Here you can select your character and get around to know the
  basic moves and even more. Not much to say here.
  
   6. Free battle
  -----------------------------
  
   In free battle, you can choose a character and fight 1 on 1, 1 on 2
  and even 1 on 3. For more info see the Free battle section.
  
  
            _______________________________________________
           / _/                      \
           / / ____                     \
          / / / __ \                     \
          /  \ \__/ /  6. CHARACTERS & MOVE LIST [Cmv06]   \
         /   \____/                      \
         /    \ /                       \
        /     \/                        \
  ___________/_____________________________________________________________\____
                                         |
  ______________________________________________________________________________|
  
   This list will include all the characters in the game and their move list.
  Note: Some rages count as different characters but still they can't be accessed
  at the character selection screen. The characters marked as * means that they
  are an awakening of a character.
  
  Note: If you need to know how to change jutsu see the free battle section.
  
  
   Team jutsu:
  ---------------------------------------
  
   Team jutsu can be performed if a character has a relation to another
  character. (like Naruto and Jiraiya, Orochimaru and Sasuke, Itachi and Kisame
  and so on.) This is indicated with a line conecting the two characters that
  can be easily seen. If the characters are too far away from each other then
  the team jutsu can't be performed.
  
   Element jutsu:
  ---------------------------------------
  
   Element jutsu means a character with a character with specific nature types
  that create unique jutsu but some jutsu combinations need to be made by
  collecting jutsu scrolls in the story mode.
  
  
            ______________________
            |           |
            |  Naruto Uzumaki   |
            |______________________|
  
  
   Combo list:
  ---------------------------------------
  
   Flying shadow rising attack - 4x circle
  
   Charging punch - 3x circle + d-pad left and circle
  
   Demon wind charging transformation - D-pad up + 2x circle
  
   Charging Rasengan - D-pad down + 2x circle
  
   Nindo attack - D-pad left + 2x circle
  
  
   Air combo list:
  ---------------------------------------
  
   Clone jumping explosion hit - 3x circle
  
   Flying air shadow attack - D-pad down + circle
  
  
   Jutsu: (Cost chakra)
  ---------------------------------------
  
   Giant Rasengan - Triangle + circle
  
   Shadow clone tornado (Second jutsu) - Triangle + circle
  
   Demon wind shuriken clone - Triangle + square
  
  
   Ultimate jutsu: (Cost chakra)
  ---------------------------------------
  
   Rasenshuriken - Triangle 2x + circle
  
  
   Awakening:
  ---------------------------------------
  
   One tailed fox - R button
  
  
            ______________________
            |           |
            | One tailed Naruto* |
            |______________________|
  
  
   Combo list:
  ---------------------------------------
  
   Underground claw slash - 4x circle
  
   Claw floor smash - 3x circle + d-pad left and circle
  
   Flying claw - D-pad up + 2x circle
  
   Charging Rasengan - D-pad down + 2x circle
  
   Claw assault - D-pad left + 2x circle
  
  
   Air combo list:
  ---------------------------------------
  
   Jumping claw - 3x circle
  
   Flying air shadow attack - D-pad down + circle
  
  
   Jutsu: (Cost chakra)
  ---------------------------------------
  
   Vermilion Rasengan - Triangle + circle
  
   Demon wind shuriken clone - Triangle + square
  
  
   Awakening:
  ---------------------------------------
  
   None
  
            ______________________
            |           |
            | Four tailed Naruto |
            |______________________|
  
  
   Combo list:
  ---------------------------------------
  
   Raging claw - 4x circle
  
   Ibis - 3x circle + d-pad left and circle
  
   Crying claw - D-pad up + 2x circle
  
   Mow down - D-pad down + 2x circle
  
   White mask cannon - D-pad left + 2x circle
  
  
   Air combo list:
  ---------------------------------------
  
   Fox manipulation - 3x circle
  
   Dropping thrust - D-pad down + circle
  
  
   Jutsu: (Cost chakra)
  ---------------------------------------
  
   Fake fox blast - Triangle + circle
  
   Chakra release (increases strength) - Triangle + square
  
  
   Awakening:
  ---------------------------------------
  
   Demon fox mode (Becomes really strong) - R button
  
  
            ______________________
            |           |
            |  Sakura Haruno   |
            |______________________|
  
  
   Combo list:
  ---------------------------------------
  
   Herculean power punch - 4x circle
  
   Shooting flower star - 3x circle + d-pad left and circle
  
   Destruction combo - D-pad up + 2x circle
  
   Asura drop - D-pad down + 2x circle
  
   Maiden's fang - D-pad left + 2x circle
  
  
   Air combo list:
  ---------------------------------------
  
   Maiden's true heart - 3x circle
  
   Dropping maiden punch - D-pad down + circle
  
  
   Jutsu: (Cost chakra)
  ---------------------------------------
  
   Cherry Blossom Impact - Triangle + circle
  
   Concentration Recovery (Heals) - Triangle + circle
  
   Medicine - Triangle + square
  
  
   Ultimate jutsu: (Cost chakra)
  ---------------------------------------
  
   1000M Punch - Triangle 2x + circle
  
  
   Awakening:
  ---------------------------------------
  
   Healing mode (Creates a field that heals you and an ally) - R button
  
  
            ______________________
            |           |
            |     Sai     |
            |______________________|
  
  
   Combo list:
  ---------------------------------------
  
   Swallow - 4x circle
  
   Unyielding lion - 3x circle + d-pad left and circle
  
   Climbing sparrow - D-pad up + 2x circle
  
   Lions and rats - D-pad down + 2x circle
  
   Repeating sparrow - D-pad left + 2x circle
  
  
   Air combo list:
  ---------------------------------------
  
   Skylarking - 3x circle
  
   Bird rush - D-pad down + circle
  
  
   Jutsu: (Cost chakra)
  ---------------------------------------
  
   Ink wolves smash - Triangle + circle
  
   Ink bird smash - Triangle + circle
  
   Diary (Increases strength) - Triangle + square
  
  
  
   Ultimate jutsu: (Cost chakra)
  ---------------------------------------
  
   Ink bird and dragoon barrage - Triangle 2x + circle
  
  
   Awakening:
  ---------------------------------------
  
   Ink mode - R button
  
            ______________________
            |           |
            |   Sai(Ink mode)*  |
            |______________________|
  
  
   Combo list:
  ---------------------------------------
  
   Spinning swallow dragoon - 4x circle
  
   Swallow bird - 3x circle + d-pad left and circle
  
   Climbing sparrow - D-pad up + 2x circle
  
   Lions and rats - D-pad down + 2x circle
  
   Repeating sparrow - D-pad left + 2x circle
  
  
   Air combo list:
  ---------------------------------------
  
   Skylarking - 3x circle
  
   Bird rush - D-pad down + circle
  
  
   Jutsu: (Cost chakra)
  ---------------------------------------
  
   Ink wolves smash - Triangle + circle
  
   Ink bird smash - Triangle + circle
  
   Diary (Increases strength) - Triangle + square
  
  
   Awakening:
  ---------------------------------------
  
   None
  
            ______________________
            |           |
            |  Kakashi Hatake  |
            |______________________|
  
  
   Combo list:
  ---------------------------------------
  
   Rolling fang - 4x circle
  
   Bending drill - 3x circle + d-pad left and circle
  
   Sharp hammer - D-pad up + 2x circle
  
   Flash sweep - D-pad down + 2x circle
  
   Summoning jutsu: Spiral bite - D-pad left + 2x circle
  
  
   Air combo list:
  ---------------------------------------
  
   Hopping fang - 3x circle
  
   Lighting blade drop - D-pad down + circle
  
  
   Jutsu: (Cost chakra)
  ---------------------------------------
  
   Lightning blade - Triangle + circle
  
   Summoning jutsu: Fang pursuit - Triangle + circle
  
   Icha Icha Tactics (Increases strength) - Triangle + square
  
  
   Ultimate jutsu: (Cost chakra)
  ---------------------------------------
  
   Mangekyou Sharingan Teleportation - Triangle 2x + circle
  
  
   Awakening:
  ---------------------------------------
  
   Sharingan mode - R button
  
  
            ______________________
            |           |
            | Sharingan Kakashi* |
            |______________________|
  
  
   Combo list:
  ---------------------------------------
  
   Rolling fang - 4x circle
  
   Bending drill - 3x circle + d-pad left and circle
  
   Sharp hammer - D-pad up + 2x circle
  
   Flash sweep - D-pad down + 2x circle
  
   Lightning blade - D-pad left + 2x circle
  
  
   Air combo list:
  ---------------------------------------
  
   Hopping fang - 3x circle
  
   Lighting blade drop - D-pad down + circle
  
  
   Jutsu: (Cost chakra)
  ---------------------------------------
  
   Mangekyou Sharingan - Triangle + circle
  
   Icha Icha Tactics (Increases strength) - Triangle + square
  
  
   Awakening:
  ---------------------------------------
  
   None
  
            ______________________
            |           |
            |   Neji Huyga    |
            |______________________|
  
  
   Combo list:
  ---------------------------------------
  
   Gentle flash thrust (repeat) - 4x circle
  
   Hopping dance palm - 3x circle + d-pad left and circle
  
   Air strike palm - D-pad up + 2x circle
  
   Downward spiral kick - D-pad down + 2x circle
  
   Sky smash palm - D-pad left + 2x circle
  
  
   Air combo list:
  ---------------------------------------
  
   Dignefied drill palm - 3x circle
  
   Chakra shield - D-pad down + circle
  
  
   Jutsu: (Cost chakra)
  ---------------------------------------
  
   8 Trigrams sky palm (Charge) - Triangle + circle
  
   8 Trigrams palm rotation - Triangle + circle
  
   Chakra release (Increases speed) - Triangle + square
  
  
   Ultimate jutsu: (Cost chakra)
  ---------------------------------------
  
   8 Trigrams Ultimate flying air palm - Triangle 2x + circle
  
  
   Awakening:
  ---------------------------------------
  
   Byuakugan mode - R button
  
  
  
            ______________________
            |           |
            |  Byuakugan Neji*  |
            |______________________|
  
  Note: All moves are the same but they drain the opponent's chakra.
  
  Combo list:
  ---------------------------------------
  
   Gentle flash thrust (repeat) - 4x circle
  
   Hopping dance palm - 3x circle + d-pad left and circle
  
   Air strike palm - D-pad up + 2x circle
  
   Downward spiral kick - D-pad down + 2x circle
  
   Sky smash palm - D-pad left + 2x circle
  
  
   Air combo list:
  ---------------------------------------
  
   Dignified drill palm - 3x circle
  
   Chakra shield - D-pad down + circle
  
  
   Jutsu: (Cost chakra)
  ---------------------------------------
  
   8 Trigrams sky palm (Charge) - Triangle + circle
  
   8 Trigrams palm rotation - Triangle + circle
  
   Chakra release (Increases speed) - Triangle + square
  
  
   Ultimate jutsu: (Cost chakra)
  ---------------------------------------
  
   8 Trigrams Ultimate flying air palm - Triangle 2x + circle
  
  
   Awakening:
  ---------------------------------------
  
   None
  
  
            ______________________
            |           |
            |   Rock Lee    |
            |______________________|
  
   Combo list:
  ---------------------------------------
  
   Floating leg barrage - 4x circle
  
   Double spin strike - 3x circle + d-pad left and circle
  
   Rising wind kick - D-pad up + 2x circle
  
   Downward wind kick - D-pad down + 2x circle
  
   Quadruple kick attack- D-pad left + 2x circle
  
  
   Air combo list:
  ---------------------------------------
  
   Flower spin kick - 3x circle
  
   Fierce drop bullet - D-pad down + circle
  
  
   Jutsu: (Cost chakra)
  ---------------------------------------
  
   Dynamic entry - Triangle + circle
  
   Leaf rising wind - Triangle + circle
  
   Weight of gut (Decreases enemie speed) - Triangle + square
  
  
   Ultimate jutsu: (Cost chakra)
  ---------------------------------------
  
   Leaf barrage - Triangle 2x + circle
  
  
   Awakening:
  ---------------------------------------
  
   Eight gates mode (Depletes health) - R button
  
   MORE CHARACTERS COMING SOON!
  
  -------------------------------------------------------------------------------
  6.1 Team jutsu [Cmv06p1]
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   Naruto & Yamato - Water release: Water tornado
  
   Naruto & Sasuke - Chidori + Rasengan
  
   Naruto & Jiraiya - Double Rasengan
  
   Sakura & Chiyo - Maiden drop
  
   Sakura & Tsunade - Ultimate Maiden punch
  
   Kakashi & Guy - Duo Dynamic entry
  
   Kakashi & Yellow Flash - Double Rasengan
  
   Asuma & Shikamaru - Final Move
  
   Guy & Rock Lee - Dynamic entry
  
   Neji & Hinata - Hyuga: Great Heavenly Spin
  
   Kankuro & Gaara - Poisond sand wave
  
   Orochimaru & Sasuke - Thunder of the Dead
  
   Suigetsu & Jugo - Charging blade
  
   Hidan & Kakuzu - The Immortals Rushing Madly Ahead
  
   Itachi & Kisame - Water shark & crow rain
  
   Deidara & Sasori with 3rd Kazekage - Exploding metal clay
  
   Deidara & Tobi - Field of Clay Mines
  
   Itachi & Sasuke - Great fireball
  
   Kiba & Akamaru & Shino - Bug Fang Over Fang
  
   Asuma & Kurenai - Genjutsu: Teleportation strike
  
   Bancho Naruto & Bancho Sasuke - Chidori + Rasengan
  
  -------------------------------------------------------------------------------
  6.2 Element jutsu [Cmv06p2]
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   Gaara,Deidara (with Gaara),Itachi Uchiha (with Gaara) -
  Molten Earth Wild Eruption Technique - Earth Release, Fire Release
  
   Sasori (with Young Kakashi),Kakashi Hatake - Landmine Lance-ification
  Technique - Lightning Release, Earth Release
  
   Gaara, Temari (with Gaara), Naruto Uzumaki (with Gaara) - Great Sandstorm
  Technique - Wind Release
  
   Kisame Hoshigaki (with Gaara), Suigetsu Hozuki (with Gaara), Gaara, Yamato
  (with Kakashi), Kakashi Hatake (with Yamato) - Earth Dragon Bullet
  
   Sasuke Uchiha (with Suigetsu), Suigetsu Hozuki (with Sasuke) ,Kakashi Hatake
  (with himself) - Water Release, Lightning Release
  
   Kakashi Hatake, Obito Uchiha, Itachi Uchiha (with Kakashi), Sasuke Uchiha -
  Coming of the Lightning Fire Phoenix Technique - Lightning Release, Fire
  Release
  
   Neji Hyuga, Kisame Hoshigaki, Temari, Suigetsu - Wind Enhanced Water Wave -
  Water Release, Wind Release
  
   Itachi Uchiha, Neji Hyuga, Temari, Asuma - Wind Enhanced Fire Wave -
  Fire Release, Wind Release
  
   Might Guy (with Suigetsu), Suigetsu Hozuki (with Might Guy), Obito Uchiha
  (with Kisame), Kisame Hoshigaki, Deidara (with Kisame), Naruto Uzumaki
  (with Hinata), Hinata Hyuga (with Naruto) - Thick Steam Flow Technique -
  Fire Release, Water Release
  
            _______________________________________________
           / _/                      \
           / / ____                     \
          / / / __ \                     \
          /  \ \__/ /  7. ENEMIES AND TRAPS [Etr07]     \
         /   \____/                      \
         /    \ /                       \
        /     \/                        \
  ___________/_____________________________________________________________\____
                                         |
  ______________________________________________________________________________|
  
   This list will explain you all the enemies and traps in the game:
  
   Traps:
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   There are two types of traps created by using some weird jutsu, we first begin
  with the traps:
  
   Exploding trap - A purple colored circle that moves back and ford. Explodes
  when getting to close
  
   Shuriken trap - A giant shuriken that through little shuriken at you
  
   Enemies:
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   During the side scrolling stages you will encounter some enemies that will
  attack you on the way.
  
   Leaf ninja with tools - One of the first enemies to appear. They are leaf
  ninja who carry backs with weapons.
  
   Crows - Blac birds. Very easy to kill.
  
   Leaf ninja blade master - A leaf ninja that holds two swords with him. If
  close he will use them.
  
   Leaf ninja - Just a Leaf ninja that throws weapons at you.
  
   Bandit - A shirtless bandit that punches.
  
   Bandit with blade - A bandit with a big blade.
  
   Bandit with tools - A bandit that uses ninja tools.
  
   Combat bandit - Bandit with a hat on his back. Uses taijutsu.
  
   Puppet bandit - A masked bandit with a puppet but uses a kunai.
  
   Demon wind bandit - Bandit that carries a demon wind shuriken.
  
   Deidara's C1 birds - The exploding clay birds that Deidara creates.
  
   Experiments - Ugly experiments located at Orochimaru's labs.
  
  
            _______________________________________________
           / _/                      \
           / / ____                     \
          / / / __ \                     \
          /  \ \__/ /  8. EQUIPMENT [Eqt08]         \
         /   \____/                      \
         /    \ /                       \
        /     \/                        \
  ___________/_____________________________________________________________\____
                                         |
  ______________________________________________________________________________|
  
   This equipment section will cover the game's weapon list & jutsu scrolls.
  
  -------------------------------------------------------------------------------
  8.1 Weapons [Eqt08p1]
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   Primary weapons:
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   A primary weapon is a weapon that curtain characters use and cannot be
  disabled.
  
   Shuriken - Users: Naruto Uzumaki, Neji Hyuga, Rock Lee, Choji Akimichi,
  Kiba Inuzuka & Akamaru, Hinata Hyuga, Suigetsu Hozuki, Itachi Uchiha,
  Kisame Hoshigaki, Kankuro, Jiraiya & Bancho Naruto
  
   Nine tailed wind - Users: One Tailed Naruto & Four Tailed Naruto
  
   Kunai - Users: Sakura Haruno, Sai, Kakashi Hatake, Shikamaru Nara, Asuma
  Sarutobi, Kurenai Yuhi, Sasuke Uchiha, Jugo, Tobi, Hidan, Kakuzu, Pain,
  Temari, Bancho Sasuke, Obito & Young Kakashi
  
   Needles - Users: Ino Yamanaka, Karin, Sasori, Granny Chiyo, Kabuto, Tsunade,
  Shizune & Orochimaru
  
   Seal Marked kunai - Users: The Yellow Flash
  
   Special tools: Ten Ten
  
   Guy' weapon: Users: Might Guy
  
   C1 Birds - Users: Deidara
  
   Chidori Senbon - Users: Curse Mark State Sasuke
  
   Fire - Users: True form Sasori, Kakuzu (Five Elements)
  
   Phoenix flower - Users: Obito
  
  
   Weapons:
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   This list will cover the game's collectible weapons.
  
   Paper bomb kunai - A kunai that explodes when touching an enemie
  
   1000 Shadows shuriken - A pack with multiple shuriken
  
   Poison bomb - When hitting the enemie, it drain their life for a short
  period of time
  
   Weight of gut - Decreases the enemie's speed
  
   Random ball - This bomb will either blow, put out poison or do nothing
  
   Demon wind shuriken - A giant shuriken
  
   Bottle of water - A bottle when thrown will let out water and will slow down
  the enemie
  
   Purple ball - Creates a small space where enemies are stuck for a short time.
  
   Hidden spikes - Spikes that the enemie can step on
  
   Kakashi figure - Automatically performs the Substitution Jutsu whenever your
  opponent attacks you. Does not work against items thrown at you.
  
   Curse seal (Armor break) - Lowers the opponents defense for a few seconds.
  
   Curse seal (Chakra seal) - Seals the opponents chakra for a few seconds.
  
  -------------------------------------------------------------------------------
  8.2 Jutsu scrolls [Eqt08p2]
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   By processing through the game you can obtaine jutsu scrolls that the
  characters can use. Here is a list of the names:
  
   Fireball scroll
  
   Asuma's smoke explosion
  
   Water style: Water Tornado
  
   Water style: Water eruption
  
   Five elements: Lightning
  
   Hidding like a mole technique
  
   Giant bolder
  
   Wind style: Devastation
  
   Ninja art: Ninja wolfsbane
  
   Kunai Manipulation
  
   Ninja art: Poison Fog
  
   Chidori
  
   Dynamic entry
  
   8 trigrams sky palm
  
   Ultimate slash
  
   Summoning jutsu: Toad slam
  
   Feather illusion jutsu
  
   Genjutsu: Poison
  
   Medicine
  
   Rasengan
  
  -------------------------------------------------------------------------------
  8.3 Health & chakra items[Eqt08p3]
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   Health items:
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   Orange chakra orbs - Restore small amount of health (can be taken from enemie
  when using a secret technique.)
  
   Chakra bottle (Story mode only) - Restores a big amount of health
  
   Bean soup - Restores a fair amount of health
  
  
   Upgrade items:
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   Jonin shoes - Increases speed for a limited time.
  
   Food pills - Increases attack power for a limited time.
  
   Frog pill - Increases jump for a limited time.
  
   Tortoiseshell Pill - Increases your defensive power for a limited time.
  
  
   Scrolls:
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   Scroll of Instant Body - When activated, you will appear behind the enemy.
  
   Scroll of Hidden Cloud - Turns you invisible for a limited time, making items
  pass through you.
  
  
   Chakra items:
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   Chakra ball (Can be obtained if the enemie is hit to the floor, wall or
  ceiling) - Recovers 10 or 40 chakra
  
   Crystal ball - Recovers 300 chakra
  
  
            _______________________________________________
           / _/                      \
           / / ____                     \
          / / / __ \                     \
          /  \ \__/ /  9. STORY MODE WALKTHROUGH [Smw09]   \
         /   \____/                      \
         /    \ /                       \
        /     \/                        \
  ___________/_____________________________________________________________\____
                                         |
  ______________________________________________________________________________|
  
   Here we will get through all the story arcs and challengens with my
  walkthrough. Enjoy!
  
   Shop:
  --------
  
   When you select a stage, you will see some yellow triangles. Press down
  and then circle and you will enter the shop.
  
  -------------------------------------------------------------------------------
   Naruto's Homecoming Arc
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   Prologue
  ------------------------
  
   Story paths: 6
  
   Battle challenges: 2
  
   Level Challenge: 1
  
   Items & Scrolls: 6
  
  
   Cut scene 1: Naruto's return
  --------------------------------------------
  
   After 2 and a half years, Naruto Uzumaki returns to his village. He is now
  reunited with his teammate and sensei.
  
   Cut scene 2: Friends
  --------------------------------------------
  
   A reunion between Naruto & his friends.
  
   Stage 1: Training
  --------------------------------------------
  
   Character: Naruto
  
  1. Beat the stage
  
  2. Defeat 8 Enemies
  
  Reward: 500 NP
  
   As you start run right and hop on the tree. Get the NP bonus then jump down.
  Kill the first enemie and continue. At the swamp throw some shurikens at the
  bandit and get on the tree. Get some NP and go down. Don't fall at the mud or
  your speed will decrease. Jump on the hills and get some NP then the bandit.
  On the road you will see more NP and bandits. Now 5 should be down. Climb the
  wall and get the NP, don't fall or you lose health. Defeat the bandit and
  get the NP on the tree. Along the way you should beat all the bandits.
  
   Stage 2: Leaf village brawl
  --------------------------------------------
  
   Character: Naruto
  
  1. Beat the stage
  
  2. Finish before time runs out
  
  Reward: 800 NP
  
   Just get pass the stage and fight off the crows. Make sure to watch out for
  the exploding traps here.
  
   Stage 3: Kakashi's test
  --------------------------------------------
  
   Characters: Naruto & Sakura
  
   Opponent: Kakashi Hatake
  
  1. Win the fight
  
  2. Fight with a friend
  
  Reward: 1000 NP
  
   Kakashi is very easy. All he does is jump towards you so beat him up.
  
   Stage 4: Sakura's challenge
  --------------------------------------------
  
   Opponent: Sakura Haruno
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 1000 NP
  
   Sakura is a terrible fighter. Well in this fight she proves it but ok just
  take her down.
  
   Battle challenge 1:
  --------------------------------------------
  
   Opponent: Sakura Haruno
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 500 NP
  
   Very easy battle, just punch her until she is down.
  
   Battle challenge 2:
  --------------------------------------------
  
   Opponent: Tsunade
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 500 NP
  
   Pretty much like Sakura's fight. Beat Tsunade and earn your prize.
  
   Level challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before the timer runs out.
  
  Reward: 2000 NP
  
   Run from the beginning to end. Jump over the tree in the beginning and
  get as much NP as possible.
  
  
  -------------------------------------------------------------------------------
   Kazekage Retrival Arc
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   ACT I
  ------------------------
  
   Story paths: 9
  
   Battle challenges: 4
  
   Level Challenge: 1
  
   Items & Scrolls: 13
  
  
   Cut scene 1: Shikamaru's debut
  --------------------------------------------
  
   Naruto reunites with one of his friends and finds out that he is the only
  genin left from his other friends.
  
   Cut scene 2: Invaders of the sand
  --------------------------------------------
  
   Two mysterious figures appear at the desert. It seems that they want to attack
  the hidden sand village.
  
   Cut scene 3: Return of Kisame
  --------------------------------------------
  
   It seems that team Guy has crossed roads with an old enemie.
  
   Stage 1: Enter Deidara
  --------------------------------------------
  
   Characters: Gaara & Kankuro
  
   Opponent: Deidara
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 1200 NP
  
   Deidara won't stand much of a fight here especially because you are two and
  he is one. Beat him up good and get ready for the next stage.
  
   Stage 2: To the Sand
  --------------------------------------------
  
   Characters: Naruto & Sakura
  
  1. Beat the stage
  
  2. Play with a friend
  
  Reward: 2000 NP
  
   Pretty much like the first few stages but only there are traps here.
  
   Stage 3: Sandstorm desert
  --------------------------------------------
  
   Characters: Naruto & Kakashi
  
  1. Beat the stage
  
  2. Play with a friend
  
  Reward: 2000 NP
  
   Now you are in the middle of the desert. As you reach the quicksand, wait for
  the trap to shoot then quickly jump at the other side. Get over the hill and
  kill the bandit but be careful because of the trap. Keep going and avoiding
  the traps. Before the exit you will see a gate and now the level will be clear.
  
   Stage 4: The new team Guy
  --------------------------------------------
  
  Characters: Might Guy, Rock Lee & Neji Huyga
  
  1. Beat the stage
  
  2. Play with a friend
  
  Reward: 2000 NP
  
   We are introduced to the new fully matured (almost) team Guy. Now enjoy
  beating the same stage from before.
  
   Stage 5: Team Guy Vs. Kisame pt.1
  --------------------------------------------
  
  Characters: Neji Huyga & TenTen
  
  Opponent: Kisame clones
  
  1. Win the fight
  
  2. Play with a friend
  
  Reward: 1500 NP
  
   Here you will fight two Kisames. A little advice about this fight, make sure
  to attack one of the Kisames and finish him off then, beat the other one
  because he will be too busy fighting TenTen.
  
   Stage 6: Team Guy Vs. Kisame pt.2
  --------------------------------------------
  
  Characters: Might Guy & Rock Lee
  
  Opponent: Kisame & clone
  
  1. Win the fight
  
  2. Play with a friend
  
  Reward: 2000 NP
  
   Just like the previous battle, take down one of them and beat the other one
  but make sure that one of the Kisames is busy fighting Lee or you can just
  take them down at once.
  
   Battle challenge 1:
  --------------------------------------------
  
   Opponent: Naruto Uzumaki
  
   Characters: Shikamaru & Sakura
  
  1. Win the fight
  
  2. Play with a friend
  
  Reward: 800 NP
  
  
   Okay you are playing as Shikamaru against your desire but Naruto is easy
  to beat.
  
   Battle challenge 2:
  --------------------------------------------
  
  Opponent: Kakashi Hatake
  
  1. Win the fight
  
  2. Land a 10 hit combo
  
  Reward: 1500 NP
  
   Here you will have to do a 10 hit combo to Kakashi in order to beat him.
  Do this with Naruto by using a fully charged Rasengan then beat him down.
  
   Battle challenge 3:
  --------------------------------------------
  
  Opponent: Shizune
  
  1. Win the fight
  
  2. Play while opponent speed is high
  
  Reward: 800 NP
  
   It's time to face Shizune and no she isn't tough at all even with her upgraded
  speed.
  
   Battle challenge 4:
  --------------------------------------------
  
  Opponent: Might Guy
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 800 NP
  
   Oh boy I really like the way Guy sits and let's you beat him to a pulp. Easy
  victory.
  
   Level challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  1. Defeat 5 enemies
  
  2. Beat the stage before time runs out
  
  Reward: 2000 NP
  
   As you move forward, you will encounter some enemies that you need to beat
  in order to complete the stage.
  
   ACT II
  ------------------------
  
   Story paths: 8
  
   Battle challenges: 4
  
   Level Challenge: 1
  
   Items & Scrolls: 10
  
   Cut scene 1: Introducing Granny Chiyo
  --------------------------------------------
  
   Baki will introduce team 7 to a former Sand Village elder know as Granny
  Chiyo. Oh, and something else happens.
  
   Cut scene 2: Worries
  --------------------------------------------
  
   It seems Granny Chiyo might know what Akatsuki is planning but what?
  
   Stage 1: Finding the hideout
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto & Sakura
  
  1. Beat the stage
  
  2. Play with a friend
  
  Reward: 2000 NP
  
   Remember the sandstorm desert stage? Well it's the same so check it out in
  the previous act.
  
   Stage 2: The power of Itachi
  --------------------------------------------
  
  Characters: Kakashi & Naruto
  
  Opponent: Itachi Uchiha
  
  1. Win the fight
  
  2. Play with a friend
  
  Reward: 2000 NP
  
   It's the Uchiha clan slayer, Itachi. Now I know he is really cool but he
  is very weak in this fight. There is not much to say just beat him up and
  go to the next stage.
  
   Stage 3: The hideout's location
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto, Kakashi & Sakura
  
  1. Beat the stage
  
  2. Play with a friend
  
  Reward: 2000 NP
  
   The same forest as before with the same enemies and same strategies.
  
   Stage 4: The five seal barrier
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto, Kakashi & Sakura
  
  1. Beat the stage
  
  2. Play with a friend
  
  Reward: 2000 NP
  
   Very short stage. You only have 25 seconds to beat it but don't worry
  just get passed the hill, kill some enemies then move at the lake. Jump over
  the trap and you will see the hideout.
  
   Stage 5: Locating the seals
  --------------------------------------------
  
  Characters: Might Guy
  
  1. Beat the stage
  
  2. Beat the stage before times up
  
  Reward: 2000 NP
  
   Kill the crows and jump on the hill then climb the wall. Kill some enemies
  then walk over the bridge. Kill the next enemie then go up by the hill. Go left
  then you will see a pit. Wait for the stone to fall and do a substitution
  jutsu to get over it. Jump over the trap then go up and right. Cross this
  bridge too and then climb the walls ahead. Jump over the pits (you can climb
  back if you fall.) then go up and then right. Kill the Army of crows ahead
  and cross the last bridge with the enemie and trap. You will see the exit now.
  
   Stage 6: The trap
  --------------------------------------------
  
  Characters: Might Guy
  
  Opponent: Might Guy clone
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 2500 NP
  
   It seems that by removing the seals Guy released some kind of trap. Now
  about the fight I think it's very easy because the clone sits in one place
  and waits for you to attack it.
  
   Battle challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Naruto & Sakura
  
  1. Win the fight
  
  2. Land a 10 hit combo
  
  3. Fight while opponents are with increased strength
  
  Reward: 1500 NP
  
   Attack both the opponents at once by landing a combo to perform the 10 hit
  condition then the rest if up to you.
  
   Battle challenge 2:
  --------------------------------------------
  
  Opponent: TenTen
  
  1. Win the fight
  
  2. Fight with 0 chakra
  
  Reward: 1500 NP
  
   For some reason you don't have any chakra here but you can recharge it by
  holding the triangle button. First knock out TenTen and recharge. When you
  have full chakra, finish her off.
  
   Battle challenge 3:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Neji & TenTen
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 500 NP
  
   Very simple battle. Make sure to take down Neji first because he is more
  aggressive.
  
   Battle challenge 4:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Kakashi & Guy
  
  1. Win the fight
  
  2. Land a 10 hit combo
  
  3. Enemies can use team jutsu
  
  Reward: 1500 NP
  
   Now this fight might be more interesting. In this fight the opponents seem
  more aggressive and will attack you at the same time. You might want to use
  a secret technique here.
  
   Level challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  1. Defeat 5 enemies
  
  2. Beat the stage before time runs out
  
  Reward: 2000 NP
  
   Just like before, whoever gets in the way, let him have it.
  
   ACT III
  ------------------------
  
   Story paths: 6
  
   Battle challenges: 1
  
   Level Challenge: 1
  
   Items & Scrolls: 5
  
  
   Cut scene 1: The Akatsuki Hideout
  --------------------------------------------
  
   Naruto & the others make it into Akatsuki's hideout, but they appear to be
  too late.
  
   Cut scene 2: For the Kazekage
  --------------------------------------------
  
   Gaara is dead and it seems all hope is lost but Granny Chiyo has an idea.
  
   Stage 1: Sasori of the red sand
  --------------------------------------------
  
  Characters: Granny Chiyo & Sakura
  
  Opponent: Sasori & Third Kazekage
  
  1. Win the fight
  
  2. While able to use team jutsu
  
  Reward: 2000 NP
  
   Granny Chiyo's grandchild, Sasori is here. This fight might have been more
  easy if you played as Sakura because she is alot faster than Chiyo but
  atleast the fight isn't very hard. Use the team jutsu because it does massive
  damage. (More that the secret technique :0)
  
   Stage 2: Sasori's true form
  --------------------------------------------
  
  Characters: Sakura & Granny Chiyo
  
  Opponent: True form Sasori
  
  1. Win the fight
  
  2. While able to use team jutsu
  
  3. Fight while opponent's strenght is increased
  
  Reward: 3000 NP
  
   It's time to face Sasori in one last fight. In this battle he is more stronger
  so I suggest you use the team jutsu again and then finish him off with a secret
  technique. It seems that the legendary Sasori was beaten by a girl and his 73
  year old grandmother.
  
   Stage 3: The chase
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto Uzumaki
  
  1. Beat the stage
  
  2. Beat the stage before time is up
  
  Reward: 2500 NP
  
   Run and take out the enemie then climb the wall. Walk slowly or you will hit
  the exploding trap. Kill the enemie and jump from tree to tree. Make sure to
  take out Deidara's C1 birds. After all the way continue like this until the
  trees stop. You will see the last trap and meet the last enemie and the exit.
  
   Stage 4: Deidara's art
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto & Kakashi
  
  Opponent: Deidara
  
  1. Win the fight
  
  2. While playing with a friend
  
  3. Fight while opponent's strenght is increased
  
  Reward: 3500 NP
  
   Kakashi is a useful ally here and Deidara is very easy to beat. Take him
  down using a Rasengan while Kakashi attacks Deidara and you win.
  
   Battle challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  Opponent: Rock Lee
  
  1. Win the fight
  
  2. Win by using a jutsu
  
  Reward: 1500 NP
  
   Before beating Lee make sure to use a jutsu to beat him and no not a secret
  technique but a regular jutsu.
  
   Level challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  1. Destroy 5 objects
  
  2. Do it before time runs out
  
  Reward: 2000 NP
  
   In front of you there are a few objects. Just destroy 5 of them to beat the
  stage.
  
   Congratulations! You cleared the Kazekage retrivel arc.
  
  -------------------------------------------------------------------------------
  Sasuke & Sai arc
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   ACT I
  ------------------------
  
   Story paths: 8
  
   Battle challenges: 6
  
   Level Challenge: 2
  
   Items & Scrolls: 10
  
   Cut scene 1: Return
  --------------------------------------------
  
   Naruto & the other return to the Hidden Leaf village.
  
   Cut scene 2: New team Kakashi
  --------------------------------------------
  
   The new team member Sai and leader (replacement) Captain Yamato.
  
   Cut scene 3: To find Orochimaru
  --------------------------------------------
  
   The team heads to Tenchi bridge to meet up with Orochimaru.
  
   Stage 1: Shino Aburame
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto Uzumaki
  
  Opponent: Shino Aburame
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 2000 NP
  
   Ok just like some previus battles, Shino won't attack you but rather block
  your moves but you can still take him down.
  
   Stage 2: The mysterius figure
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto, Shikamaru, Choji
  
  Opponent: Sai
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 2500 NP
  
   This battle is very easy because you have two partners to help you beat up
  Sai.
  
   Stage 3: To Tenchi bridge
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto & Sai
  
  1. Beat the stage
  
  2. While playing with a friend
  
  Reward: 2000 NP
  
   Just head straight and you should know how to beat this stage.
  
   Stage 4: Test your skills
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto & Sai
  
  Opponents: Captain Yamato & Sakura
  
  1. Win the fight
  
  2. While playing with a friend
  
  Reward: 2500 NP
  
   Ok so now you have to do a spar with Yamato & Sakura. This battle is also
  easy nut just to tell you, when Sakura uses her healing mode make sure to
  attack her to prevent from healing.
  
   Stage 5: Near the destination
  --------------------------------------------
  
  Character: Naruto
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time runs out
  
  Reward: 2500 NP
  
   Remember the stage where you plaid as Guy? Well it's the same so check out
  Gyu's stage for more info.
  
   Battle challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Kankuro & Temari
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 1000 NP
  
   A pretty simple battle. Make sure to target Kankuro first because he is more
  aggresive then Temari.
  
   Battle challenge 2:
  --------------------------------------------
  
  Characters: Shino, Hinata & Kiba
  
  Opponent: Naruto Uzumaki
  
  1. Win the fight
  
  2. Play with a friend
  
  3. Fight while the opponent's attack is increased
  
  Reward: 1000 NP
  
   Oh boy, Naruto will have his butt whoped at the end of this fight so give him
  all you got.
  
   Battle challenge 3:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Sakura & Ino
  
  1. Win the fight
  
  2. Fight while the opponent's attack is increased
  
  Reward: 1000 NP
  
   Ok so Ino & Sakura's attack is increased but that doesn't stop you from
  beating them.
  
   Battle challenge 4:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Neji & Hinata
  
  1. Win the fight
  
  2. Perform a 20 hit combo
  
  Reward: 2000 NP
  
   Use Naruto's Rasengan when Neji & Hinata are in one place (don't charge to
  max.) to do the 20 hit combo and the rest is up to you.
  
   Battle challenge 5:
  --------------------------------------------
  
  Opponent: Choji Akimichi
  
  1. Win the fight
  
  2. Defeat the enemie with a secret technique
  
  Reward: 1500 NP
  
   Okay first beat up Choji then finish him of with a secret technique. Do this
  when his health is atleast 15% low.
  
   Battle challenge 6:
  --------------------------------------------
  
  Opponent: Sai
  
  1. Win the fight
  
  2. Use substitution jutsu 3 times
  
  Reward: 3000 NP
  
   If you don't know how to use the substitution jutsu press the R button just
  before being attacked and the rest is up to you.
  
   Level challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  1. Beat the stage
  
  2. Defeate 5 enemies
  
  Reward: 2000 NP
  
   Along the way you will encounter random enemies so kill them in order to
  beat the stage.
  
   Level challenge 2:
  --------------------------------------------
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time runs out
  
  Reward: 2500 NP
  
   This is Guy's stage again so go bact to the previus arc to find out how to
  beat it.
  
  
   ACT II
  ------------------------
  
   Story paths: 4
  
   Battle challenges: 2
  
   Level Challenge: 1
  
   Items & Scrolls: 4
  
   Stage 1: Tenchi bridge
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto, Sakura & Sai
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time runs out
  
  Reward: 2000 NP
  
   This is a simple 25 second stage. First go past the hill and avoid the
  birds because they respawn. Jump over the hole then the exploding trap
  and do this untill you reach the bridge.
  
   Stage 2: The Snake Sannin
  --------------------------------------------
  
  Character: Captain Yamato
  
  Opponent: Orochimaru
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 5000 NP
  
   You will get a big prize for beating Orochimaru here and also he might annoy
  you because he uses the substitution jutsu righ before you finish your combo
  but he is still easy to beat.
  
   Stage 3: The four tailes
  --------------------------------------------
  
  Character: Four tailed Naruto
  
  Opponent: Orochimaru
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 8000 NP
  
   If you want this fight to end quick just use Naruto's beam by pressing
  triangle + circle (charge) two times and Orochimaru is dead.
  
   Stage 4: Calming the beast
  --------------------------------------------
  
  Characters: Captain Yamato & Sakura
  
  Opponent: Four tailed Naruto
  
  1. Win the fight
  
  2. While enemie's attack is increased
  
  Reward: 10000 NP
  
   Okay I warn you if Naruto uses his beam you will suffer some critical damage
  so I suggest you constantly to attack him.
  
   Battle challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  Opponent: Captai Yamato
  
  1. Win the fight
  
  2. While enemie's defense is increased
  
  Reward: 1000 NP
  
   You must do a little more punching and kicking here to beat Yamato but
  still the battle is very easy.
  
   Battle challenge 2:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Naruto & Gaara
  
  1. Win the fight
  
  2. Start with 50% health
  
  Reward: 2000 NP
  
   Don't walk around looking for health items but just go and beat Naruto &
  Gaara and trust me you will defeat them.
  
   Level challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  1. Win the fight
  
  2. Defeat 5 enemies
  
  Reward: 2500 NP
  
   As you wounder around the desert make sure to kill any enemie along the
  way to beat the level.
  
   ACT III
  ------------------------
  
   Story paths: 8
  
   Battle challenges: 5
  
   Level Challenge: 2
  
   Items & Scrolls: 6
  
   Cut scene 1: Sai's betrayal
  --------------------------------------------
  
   It seems that Sai is going to Orochimaru's hideout but for what reason?
  
   Cut scene 2: Mission failed
  --------------------------------------------
  
   Team Kakashi failed to bring back Sasuke but it seems that there is still
  hope.
  
   Stage 1: Orochimaru's hideout
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto & Captai Yamato
  
  1. Beat the stage
  
  2. While playing with a friend
  
  Reward: 2000 NP
  
   This is a simple straigh forward stage. Just go and kill the enemies in the
  way.
  
  
   Stage 2: The search pt.1
  --------------------------------------------
  
  Character: Naruto Uzumaki
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time runs out
  
  Reward: 2000 NP
  
   Now you are in Orochimaru's hideout and it's time to find Sasuke. First get
  the item in the box then you will see a ninja. Kill him and run away from the
  trap. After that jump over the liquid or it will slow you down then kill the
  next ninja. There is a ninja and an exploding trap at the port so make sure
  to avoid it. Jump on the platform above you and then on the platforms right
  next to you. Press the switch and go down the door. Now get passed the ninja
  then climb the wall but watch the razer's movements. Avoid the trap then go
  down and walk accros the big metal ball and also get passed the trap. Now you
  will see the locked gate but you can open it. Jump on the platforms on your
  left side and press the switch. Get back to the door and kill the ninja along
  the way. Press the last switch and the metal door will open and the exit is
  there.
  
   Stage 3: Naruto vs. Sai
  --------------------------------------------
  
  Character: Naruto Uzumaki
  
  1. Win the fight
  
  2. While enemie's speed is increased
  
  Reward: 2500 NP
  
   Because of Sai's speed he will repeatedly go after you thus making it easy
  for you to hit him.
  
   Stage 4: The search pt.2
  --------------------------------------------
  
  Character: Naruto Uzumaki
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time runs out
  
  Reward: 2500 NP
  
   Jump on the platforms above your head to avoid the spinning wood spikes.
  Then press down + X button to go under the platform. Walk pass the port
  and kill the birds. Now you will see a pit that you have to jump over
  to go across. Now wait for the axe to move to the background then jump
  over to the other side. Kill the bird and then climb the wall but walk
  slowly to get passed the razors. Also kill the bird at the top so it doesn't
  knock you back down. Then climb another wall and do a little walking by
  killing the birds. Now you will see another pit and an axe so do the same
  thing as before. The next axe has smaller space around it so make sure to
  be careful here. Keep going and in a second you will enter Orochi's altar
  and the exit.
  
   Stage 5: Reunion
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto, Sai & Captain Yamato
  
  Opponent: Sasuke Uchiha
  
  1. Win the fight
  
  2. While plaing with friends
  
  Reward: 3000 NP
  
   Sasuke won't stand a chance at all three of you so make him pay for nearly
  killing Naruto 2 and a half years ago.
  
   Stage 6: Teammates vs. teammate
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto & Sakura
  
  Opponent: Sasuke Uchiha
  
  1. Win the fight
  
  2. While plaing with a friend
  
  3. Fight while opponent's attack is increased
  
  Reward: 5000 NP
  
   It's an easy battle but Sasuke uses substitution jutsu many times so make
  sure to drain his chakra that way and you will win.
  
   Battle challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Shikamaru & Temari
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 800 NP
  
   Pretty easy fight. All you have to do is defeat Shikamaru & Temari and you
  will earn some NP points.
  
   Battle challenge 2:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Deidara & Sasori in Hiruko
  
  1. Win the fight
  
  2. Perform a 20 hit combo
  
  3. Fight while opponents's attack is increased
  
  Reward: 3000 NP
  
   I siggest you use Kakashi's mangekyou because it has a wide range and performs
  a 30 hit combo if you use it on both Deidara and Hiruko at the same time.
  
   Battle challenge 3:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Tsunade & Shizune
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 1000 NP
  
   Tsunade & Shizune appear to be tough in this fight so all you have to do is
  keep attacking them at the same time to win.
  
   Battle challenge 4:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Hinata & TenTen
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 1000 NP
  
   Like the previus battle fight them at the same time.
  
   Battle challenge 5:
  --------------------------------------------
  
  Characters: Tsunade & Naruto
  
  Opponents: Orochimaru & Kabuto
  
  1. Win the fight
  
  2. Fight while opponents's attack is increased
  
  Reward: 1000 NP
  
   When you use Tsunade's awakening you will surely take down Orochimaru 7
  Kabuto with no problems.
  
   Level challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  1. Beat the stage
  
  2. Destroy 10 objects
  
  Reward: 2500 NP
  
   Journey through the desert and destroy every object that stands in you way.
  
   Level challenge 2:
  --------------------------------------------
  
  1. Beat the stage
  
  2. Defeat 10 enemies
  
  Reward: 2500 NP
  
   This time you will have to take out 10 enemies in order to clear the level.
  Make sure that you don't jump over anyone.
  
   Congratulations! You cleared the Sasuke & Sai arc.
  
  -------------------------------------------------------------------------------
  Hidan & Kakuzu arc
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   ACT I
  ------------------------
  
   Story paths: 10
  
   Battle challenges: 4
  
   Level Challenge: 2
  
   Items & Scrolls: 10
  
  
   Cut scene 1: After the mission
  --------------------------------------------
  
   Yamato & the others have a little conversation after the failed mission to
  bring back Sasuke Uchiaha
  
   Cut scene 2: Urgent news
  -------------------------------------------
  
   Asuma & Shikamaru are called by the 5th Hokage to find and stop the mysterius
  Akatsuki members.
  
   Cut scene 3: Asuma's death
  -------------------------------------------
  
   Hidan managed to kill Asuma and Shikamaru swears to avenge him.
  
   Stage 1: Find Kakashi
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto, Sakura & Sai
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time runs out
  
  Reward: 2000 NP
  
   This place should be familiar so I think you can get passed this stage in
  no time.
  
   Stage 2: Ninjutsu training
  --------------------------------------------
  
  Character: Naruto Uzumaki
  
  Opponents: Kakashi & Captain Yamato
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 3000 NP
  
   Make sure to attack them at the same time. Watch out if someone sneaks behind
  you. If that happens jump away or use a subsitution jutsu.
  
   Stage 3: Asuma's challenge
  --------------------------------------------
  
  Character: Naruto Uzumaki
  
  Opponent: Asuma
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 3000 NP
  
   When Asuma uses his awakening he will become more aggresive so use the
  substitution jutsu if neaded.
  
   Stage 4: Locating the Akatsuki members
  --------------------------------------------
  
  Character: Asuma
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time runs out
  
  Reward: 2000 NP
  
   Run right and avoid the trap. Jump on top of the hill then drop down. Kill
  the bandit and walk passed the door just when it closes or it will hit you.
  Now get passed the shuriken trap and jump over the razor when it goes towards
  you. You will now encounter some bandits so you know what to do. Go up if you
  want to get some extra NP points or just go right. Press the switch and the
  door from below will open. Now kill the bandits and continue. Go at the
  platforms above and press the switch. Get passed the door and get on the
  moving platforms. Time you jump and head for the exit.
  
   Stage 5: The immortal Hidan
  --------------------------------------------
  
  Characters: Asuma & Shikamaru
  
  Opponent: Hidan
  
  1. Win the fight
  
  2. While playing with a friend
  
  Reward: 3000 NP
  
   It's a wise choice to use Asuma & Shikamaru's team jutsu because it does
  some good damage. When Hidan uses his awakening, use an aerial combo to move
  him away from the circle. The rest is up to you.
  
   Stage 6: Asuma's true power
  --------------------------------------------
  
  Character: Asuma
  
  Opponent: Hidan
  
  1. Win the fight
  
  2. Fight while opponent's attack is increased
  
  Reward: 2500 NP
  
   The music in this fight is awesome and fires you up to take down Hidan faster
  so don't worry about his increased attack just beat him down.
  
   Stage 7: Reinforcements
  --------------------------------------------
  
  Characters: Shikamaru & Choji
  
  Opponents: Hidan & Kakuzu
  
  1. Win the fight
  
  2. 1P starts with 50% health
  
  3. 1P starts with 0 chakra
  
  Reward: 5000 NP
  
   First let Choji attack Hidan and Kakuzu as you recharge your chakra (hold
  triangle) and then strike. Don't forget to attack them at the same time to
  avoid damage.
  
   Battle challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Sakura & Ino
  
  1. Win the fight
  
  2. Perform a 20 hit combo
  
  Reward: 3000 NP
  
   You can use Kakashi's mangekyou sharingan at Ino & Sakura to perform a 30
  hit combo and the rest is easy.
  
   Battle challenge 2:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Naruto & Sai
  
  1. Win the fight
  
  2. Start with 0 chakra
  
  Reward: 1500 NP
  
   Ok you can easily restore some chakra by doing an aerial combo with down +
  circle to take the enemie's chakra then recharge.
  
   Battle challenge 3:
  --------------------------------------------
  
  Opponent: Asuma
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 1000 NP
  
   All you have to do here is just beat Asuma untill his health bar reaches zero
  and that's all.
  
   Battle challenge 4:
  --------------------------------------------
  
  Characters: Choji & Ino
  
  Opponents: Shikamaru & Kakashi
  
  1. Win the fight
  
  2. While playing with a friend.
  
  3. Don't let your partner get defeated
  
  Reward: 1000 NP
  
   Focus on Kakashi here to kill him first because he uses the mangekyou
  sharingan to do massive damage. Then take out Shikamaru and the battle
  is over.
  
   Level challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  1. Beat the stage
  
  2. Destroy 20 objects
  
  Reward: 2500 NP
  
   As you move on and on you will see many objects but no enemies thus making
  your mission very easy and enough time to explore.
  
   Level challenge 2:
  --------------------------------------------
  
  1. Beat the stage
  
  2. Defeat 10 enemies
  
  Reward: 2500 NP
  
   Pretty simple, just move forward to take down all the enemies that you see
  in your way.
  
  
   ACT II
  ------------------------
  
   Story paths: 8
  
   Battle challenges: 4
  
   Level Challenge: 1
  
   Items & Scrolls: 10
  
   Cut scene 1: The tragic news
  --------------------------------------------
  
   Shikamaru, Ino & Choji return to the Hidden Lear village to report about
  their sensei's death.
  
   Cut scene 2: The future generation
  --------------------------------------------
  
   Shikamaru finds Kurenai at Asuma's thomb to discuss something with her
  and Asuma's child.
  
   Stage 1: The last step of training
  --------------------------------------------
  
  Character: Naruto Uzumaki
  
  Opponent: Kakashi Hatake
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 3000 NP
  
   Okay so Kakashi might try to resist some of your attacks but you also must
  be aggresive at him too to win.
  
   Stage 2: Tracking down the Akatsuki
  --------------------------------------------
  
  Characters: Shikamaru, Choji & Ino
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time is up
  
  Reward: 2500 NP
  
   This should be a familiar stage so you don't need directions here, also
  look at how Choji walks like with 1 km per hour.
  
   Stage 3: The Immortals
  --------------------------------------------
  
  Character: Shikamaru Nara
  
  Opponents: Hidan & Kakuzu
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 10000 NP
  
   It might be a good idea to use your awakening here because it does more
  damage than the normal state. Also if you want to use the secret technique
  make sure to get away from Hidan or Kakuzu and then use it to hit them.
  
   Stage 4: Kakuzu's power
  --------------------------------------------
  
  Characters: Kakashi, Choji & Ino
  
  1. Win the fight
  
  2. While opponent's defense is high
  
  3. While plaing with a friend
  
  Reward: 5000 NP
  
   Kakuzu's health will be drained slower here because of his upgraded defense
  but still you have to more partners on your side. Make sure to use Kakashi's
  sharingan to kill Kakuzu faster.
  
   Stage 5: Shikamaru's genius
  --------------------------------------------
  
  Character: Shikamaru Nara
  
  Opponent: Hidan
  
  1. Win the fight
  
  2. While opponent's attack is high
  
  Reward: 7000 NP
  
   Time to take down Hidan in one final battle. Hidan will be more aggresive than
  usual and might use jutsu multiple times before the fight is over.
  
   Stage 6: Naruto's new jutsu
  --------------------------------------------
  
  Character: Naruto Uzumaki
  
  Opponent: Kakuzu
  
  1. Win the fight
  
  2. While opponent's defense is high
  
  Reward: 10000 NP
  
   This is the first time in story mode where you can use Naruto's secret
  technique so I suggest you kill Kakuzu with it.
  
   Battle challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Neji & Kiba
  
  1. Win the fight
  
  2. While opponent's defense is high
  
  Reward: 1500 NP
  
   Another simple fight. Make sure to attack both of them at the same time.
  
   Battle challenge 2:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Kakashi & Captain Yamato
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 1000 NP
  
   Yep all you have to do is beat up Kakashi & Yamato and you win.
  
   Battle challenge 3:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Might Guy & TenTen
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 3000 NP
  
   Aim for Guy because he uses more substitution jutsu and is hard to perform
  a full combo on him.
  
   Battle challenge 4:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Shino & Kankuro
  
  1. Win the fight
  
  2. Perform a 40 hit combo
  
  3. While opponent's defense is high
  
  Reward: 8000 NP
  
   Use Hiruko's needle jutsu to perform the 40 hit combo here. If he seems slow
  don't worry, wait for them to come at you and then strike.
  
   Level challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time is up
  
  Reward: 2500 NP
  
   This is the place where you chased Deidara to get Gaara. Check out that
  stage for more details.
  
   Congratulations! You cleared the Hidan & Kakuzu arc.
  
  -------------------------------------------------------------------------------
  The curse seal arc (Exclusive game story arc)
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   ACT I
  ------------------------
  
   Story paths: 6
  
   Battle challenges: 2
  
   Level Challenge: 3
  
   Items & Scrolls: 6
  
   Cut scene 1: A legend about a village
  --------------------------------------------
  
   A small tale for a village and it's secrets.
  
   Cut scene 2: End of the story
  --------------------------------------------
  
   Naruto tells his story about his adventure to the mysterius village.
  
   Stage 1: Naruto's venture
  --------------------------------------------
  
  Character: Naruto Uzumaki
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time is up
  
  3. While having infinite chakra
  
  Reward: 2000 NP
  
   A straight forward stage, but the good thing is that you have infinite chakra
  so you can use the Rasengan as many times as you want.
  
   Stage 2: Take out the bandits
  --------------------------------------------
  
  Character: Naruto Uzumaki
  
  1. Beat the stage
  
  2. Defeat 12 enemies
  
  3. While with infinite time
  
  Reward: 2000 NP
  
   Move forward and kill anybody in sight. Nuff said.
  
   Stage 3: Up in the mountain pt.1
  --------------------------------------------
  
  Character: Naruto Uzumaki
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time is up
  
  Reward: 2500 NP
  
   This is Guy's stage so I think you should be familiar with it.
  
   Stage 4: Naruto's venture pt.2
  --------------------------------------------
  
  Character: Naruto Uzumaki
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time is up
  
  Reward: 2500 NP
  
   Same stage but different enemies.
  
   Battle challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Gaara & Rock Lee
  
  1. Win the fight
  
  2. Perform a 30 hit combo
  
  Reward: 4000 NP
  
   Use Hiruko's needle jutsu or Kakashi's Mangekyou sharingan here to perform
  the combo and the rest is up to you.
  
   Battle challenge 2:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Sasori & Third Kazekage
  
  1. Win the fight
  
  2. Fight while in poisond state
  
  Reward: 1500 NP
  
   It this fight you will have to fight during in a poisond state. Make sure that
  you don't stop attacking Sasori.
  
   Battle challenge 3:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Kiba & Hinata
  
  1. Win the fight
  
  2. Fight while opponent's attack is high
  
  Reward: 1500 NP
  
   I suggest you use someone with a strong jutsu here to kill Kiba & Hinata
  faster.
  
   Level challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  1. Beat the stage
  
  2. Destroy 20 objects
  
  Reward: 2500 NP
  
   You know what to do, just move and destroy every object you see (some walls
  might be breakable).
  
   ACT II
  ------------------------
  
   Story paths: 10
  
   Battle challenges: 5
  
   Level Challenges: 2
  
   Items & Scrolls: 11
  
   Cut scene 1: Urgent mission
  --------------------------------------------
  
   Shizune informs Tsunade about something very important. Kakashi's team has
  been sent to investigate.
  
   Cut scene 2: Report
  --------------------------------------------
  
   Team Kakashi reports it's current mission status to the 5th Hokage.
  
   Cut scene 3: The past
  --------------------------------------------
  
   It seems that when Itachi was in the ANBU he was chasing these curse seal
  minions.
  
   Cut scene 4: After the battle
  --------------------------------------------
  
   Kakashi finds Naruto & Sakura after their fight with Itachi.
  
   Stage 1: Curse seal minions pt.1
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto, Sakura & Kakashi
  
  1. Beat the stage
  
  2. While with infinite time
  
  3. Defeat 10 enemies
  
  Reward: 2500 NP
  
   As you move kill every one of these curse seal minions on your way and you
  will beat the stage.
  
   Stage 2: Curse seal minions pt.2
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto, Sakura & Sai
  
  1. Beat the stage
  
  2. While with infinite time
  
  3. Defeat 9 enemies
  
  4. You can't recharge chakra
  
  Reward: 2500 NP
  
   The same as before but you can't recharge your chakra here no matter what you
  do so that might be a bit annoying.
  
   Stage 3: Curse seal minions pt.3
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto & Sakura
  
  1. Beat the stage
  
  2. While with infinite time
  
  3. Defeat 9 enemies
  
  Reward: 2500 NP
  
   Just like the last two stages, all you do is beat the hell out of all these
  curse seal minions at that is it.
  
   Stage 4: The burnt forest
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto & Sakura
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time is up
  
  Reward: 3000 NP
  
   Now here is a totaly different stage. Go right and walk slowly through the
  tree. After that a burning rat creature will attack you. Kill it with a
  Rasengan. Now while walking you will see one more burning rat so kill it.
  As you walk another burning rat shall stand in the way. Make sure to jump
  over the moving tree to avoid damage. Now the rest is the same just kill
  the rat and continue so do this until the end of the stage.
  
   Stage 5: Clay clones
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto & Kiba
  
  Opponents: Naruto & Sakura
  
  1. Win the fight
  
  2. While opponent's attack is high.
  
  Reward: 5000 NP
  
   This is an easy fight. Kill Naruto's clone first because it's awakening is
  his four tailed form.
  
   Stage 6: Itachi's presence
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto & Sakura
  
  Opponent: Itachi Uchiha
  
  1. Win the fight
  
  2. While opponent's attack is high.
  
  Reward: 2500 NP
  
   Ok Itachi might be a little tough so use your Rasengan multiple times and
  make sure to use a secret technique.
  
   Battle challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  Characters: Might Guy & Kakashi
  
  Opponents: Asuma & Kurenai
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 2000 NP
  
   It's a nice idea to use Guy's & Kakashi's team jutsu here to do some
  damage and the rest is easy.
  
   Battle challenge 2:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Naruto, Sakura & Sai
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 5000 NP
  
   Now this is a fight where you need a strong jutsu to win. Use Kakashi's
  sharingan or take um on without any jutsu.
  
   Battle challenge 3:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Hidan & Kakuzu
  
  1. Win the fight
  
  2. Fight while contantly loosing chakra
  
  Reward: 2500 NP
  
   Make sure to use your secret technique before all of you chakra is draind
  and beat up Hidan and Kakuzu.
  
   Battle challenge 4:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Deidara & Sasori in Hiruko
  
  1. Win the fight
  
  2. Perform a 30 hit combo
  
  3. While opponent's attack is high
  
  Reward: 8000 NP
  
   You can use Gaara's sand burial combo here (press circle mutliple times.) to
  do the 30 hit combo and I think you can handel Deidara & Hiruko.
  
   Battle challenge 5:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Rock Lee & Choji
  
  1. Win the fight
  
  2. While opponent's defense is high
  
  Reward: 2000 NP
  
   An easy battle but take out Choji first then aim for Lee.
  
   Level challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  1. Beat the stage
  
  2. Defeat 10 enemies
  
  Reward: 2500 NP
  
   I prefer you use True form Sasori here because his attacks do big damage
  on the enemies.
  
   Level challenge 2:
  --------------------------------------------
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time is up
  
  Reward: 2500 NP
  
   You know the drill, just move ahead until you see the exit.
  
   ACT III
  ------------------------
  
   Story paths: 5
  
   Battle challenges: 1
  
   Level Challenges: 1
  
   Items & Scrolls: 5
  
   Stage 1: Invasion on The leaf village pt.1
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto, Sakura & Kakashi
  
  Opponents: Captain Yamato
  
  1. Win the fight
  
  2. While opponent's attack is high
  
  Reward: 3000 NP
  
   This poor clone won't stand a chance against you. Beat him to a pulp and
  get ready for the next stage.
  
   Stage 2: Invasion on The leaf village pt.2
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto & Sakura
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time is up
  
  Reward: 2500 NP
  
   A quick 40 second stage. Use the Rasengan to get passed the enemies fast.
  
   Stage 3: Invasion on The leaf village pt.3
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto, Sakura & Kakashi
  
  1. Beat the stage
  
  2. Defeat 4 enemies
  
  3. While you can't recharge chakra
  
  Reward: 2500 NP
  
   Yep, this stage might be a problem. Without any chakra you might use your
  kunais and punches but you don't have any other options. Here you will fight
  the girl which Naruto met at the strange village so before you attack here
  stay away because she uses the feather illusion jutsu to knock you out. Also
  she plants exloding mines so jump over them and attack her using kunai.
  
   Stage 4: Invasion on The leaf village pt.4
  --------------------------------------------
  
  Characters: Kakashi & Tsunade
  
  1. Beat the stage
  
  2. Defeat 5 enemies
  
  Reward: 5000 NP
  
   Use the Lightning blade to take out a few of these punks and the rest is
  easy.
  
   Stage 5: Invasion on The leaf village pt.5
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto, Neji & TenTen
  
  1. Beat the stage
  
  2. Defeat 4 enemies
  
  3. While you can't recharge chakra
  
  Reward: 6000 NP
  
   Just like stage 3 you can't use chakra so use your kunai. If you need info
  on the girl here check out stage 3 for detailes.
  
   Battle challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Sai & Kakashi
  
  1. Win the fight
  
  2. Perform a 30 hit combo
  
  3. While opponent's attack is high
  
  Reward: 4000 NP
  
   Use Gaara to perform a 40 hit combo using his sand burial (press circle
  multiple times) and you should beat the stage with no problem.
  
   Level challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  1. Beat the stage
  
  2. Defeat 10 enemies
  
  Reward: 2500 NP
  
   Ok nothing new here just keep moving by killing every enemie you see to
  beat the stage.
  
   ACT IV
  ------------------------
  
   Story paths: 10
  
   Battle challenges: 11
  
   Level Challenges: 5
  
   Items & Scrolls: 10
  
   Cut scene 1: Information
  --------------------------------------------
  
   The girl with the curse minions gives information to the 5th Hokage, Naruto
  & Jiraiya about their plan.
  
   Cut scene 2: Mission succes
  --------------------------------------------
  
   The curse seal has been destroyed and Naruto can return to the Hidden Leaf
  village with voctory.
  
   Stage 1: Heading for the village pt.2
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto & Sai
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time is up
  
  Reward: 2500 NP
  
   A straigh forward stage so keep on track and kill enemies too.
  
   Stage 2: Heading for the village pt.2
  --------------------------------------------
  
  Character: Naruto Uzumaki
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time is up
  
  3. While constantly loosing chakra
  
  Reward: 3000 NP
  
   This is Guy's stage again but the problem is that you keep loosing chakra
  so there is no point in recharging here.
  
   Stage 3: The curse seal's power
  --------------------------------------------
  
  Character: Naruto Uzumaki
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time is up
  
  3. While constantly loosing chakra
  
  Reward: 3500 NP
  
   Now here is an interesting stage. Move right and get on the platform and wait
  for it to escort you up. Now jump right and kill the puny enemie. Don't hurry
  but look at the strange gate. Wait for it to move down and then hurry to get
  across. Now keep moving and then kill an enemie. Move through the gate and jump
  on these platforms ahead. Make sure not to fall. Do a little walking here then
  jump up and smash the tantecle gate. After a few footsteps you should encounter
  some rolling stones. Jump on the platforms above them to move on. Watch for the
  tantacle gate and get on the moving platform. Now climb the wall and you will
  see something that will roll you back so jump your way. Get passed the gate and
  the exit is ahead.
  
   Stage 4: Clay clone assault pt.1
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto & Sakura
  
  Opponents: Shikamaru & Sai
  
  1. Win the fight
  
  2. While enemie's attack is increased
  
  Reward: 3000 NP
  
   Another set of these pathetic clay clones. Just do what you do best Ok?
  
   Stage 5: Clay clone assault pt.2
  --------------------------------------------
  
  Character: Sai
  
  Opponents: Might Guy & Hinata
  
  1. Win the fight
  
  2. While enemie's attack is increased
  
  3. While constantly loosing chakra
  
  Reward: 3000 NP
  
   This might be a tough one. It might be good to use a secret technique here
  in order to do some damage so you can take em out faster. Aim for Guy first
  then Hinata.
  
   Stage 6: Finding the source
  --------------------------------------------
  
  Character: Naruto Uzumaki
  
  1. Beat the stage
  
  2. While constantly loosing chakra
  
  Reward: 3000 NP
  
   OK this stage is shorter than the last so kill the two enemies ahead and
  you will see a purple lake. Jump on the platforms above because this lake
  poisons you if you touch it. Get over the metal ball and climb the platforms
  and get over the gates. Wait for a platform to pick you up and then destroy
  every tentacle in the way. Kill the enemie that is waiting for you and wait
  for yet another platform to pick you up. Now kill the enemie and move through
  the rest and you will see the exit.
  
   Stage 7: Shinga pt.1
  --------------------------------------------
  
  Character: Naruto Uzumaki
  
  Opponent: Shingan
  
  1. Win the fight
  
  2. While constantly loosing chakra
  
  Reward: 7000 NP
  
   There won't be another fight like this in the game so enjoy it while
  it lasts. Ok you are now going to see a giant plant where Shingan is
  being hidden so first there are two platforms from left to right. Destroy
  the plants on those platforms and in the middle for the main plant to
  come. Attack it and Shingan will appear. Attack him too for extra damage.
  When he spits the fireballs duck under the platforms for cover.
  
   Stage 8: Shinga pt.2
  --------------------------------------------
  
  Characters: Naruto & Sasuke
  
  Opponent: Shingan
  
  1. Win the fight
  
  2. While constantly loosing chakra
  
  Reward: 8000 NP
  
   Well, look who came to join the wild party eh? This is the same battle and
  with Sasuke it's easier.
  
   Battle challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  Opponent: Sasuke
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 3000 NP
  
   Very easy fight. All you have to do is beat Sasuke and that's it.
  
   Battle challenge 2:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Sakura & Chiyo
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 3000 NP
  
   First take out Chiyo because she is more defense and Sakura is an easy
  target.
  
   Battle challenge 3:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Orochimaru & Sasori & Third Kazekage
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 2000 NP
  
   Use someone with a strong jutsu here. First kill Orochimaru and then
  Sasori will be easier to beat.
  
   Battle challenge 4:
  --------------------------------------------
  
  Opponent: Itachi Uchiha
  
  1. Win the fight
  
  2. You can't recharge chakra
  
  Reward: 2000 NP
  
   Make sure that Itachi uses his Tsukuyomi because he looses health and chakra
  when he uses it.
  
   Battle challenge 5:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Asuma & Shikamaru
  
  1. Win the fight
  
  2. Start with 50% health
  
  Reward: 6500 NP
  
   Focus on Asuma first but use jutsu multiple times to survive and a secret
  technique.
  
   Battle challenge 6:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Chiyo & Sasori & Third Kazekage
  
  1. Win the fight
  
  2. Start with 50% health
  
  Reward: 6500 NP
  
   Same deal as the last mission but kill Sasori first.
  
   Battle challenge 7:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Pain (Deva) & Konan
  
  1. Win the fight
  
  2. Fight while opponent's attack is high
  
  Reward: 8000 NP
  
   Finally, the Akatsuki leader has shown. I suggest you use four tailed Naruto's
  jutsu to inflict big damage because this battle is not too easy.
  
   Battle challenge 8:
  --------------------------------------------
  
  Opponent: Pain (Asura)
  
  1. Win the fight
  
  2. Fight while opponent's attack is high
  
  3. Fight while opponent's defense is high
  
  4. Fight while opponent's speed is high
  
  5. You can't use a secret technique
  
  Reward: 3000 NP
  
   This is what I call ultimate Pain. It's time to call Kakashi and take down
  this Pain. Keep attacking to make him use substitution jutsu, that way he
  looses chakra and is easier to beat.
  
   Battle challenge 9:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Pain (Animal) & Pain (Asura)
  
  1. Win the fight
  
  2. Fight while opponent's attack is high
  
  3. Fight while in poisoned state
  
  Reward: 3000 NP
  
   Okay use Kakashi here again and use the sharingan too.
  
   Battle challenge 10:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Pain (Deva, Animal & Asura)
  
  1. Win the fight
  
  2. Fight while opponent's attack is high
  
  3. Start with 0 chakra
  
  Reward: 15000 NP
  
   The best characters to use her are four tailed Naruto, Kakashi or True form
  Sasori and use jutsu multiple times and a secret technique.
  
   Battle challenge 11:
  --------------------------------------------
  
  Opponent: Jiraiya
  
  1. Win the fight
  
  2. Fight while opponent's attack is high
  
  3. Fight while opponent's attack is high
  
  4. Fight while opponent's defense is high
  
  5. Fight while opponent's speed is high
  
  Reward: 6500 NP
  
   This fight isn't as hard as the previous ones but you might want to use
  someone strong here.
  
   Level challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  1. Beat the stage
  
  2. Defeat 15 enemies
  
  Reward: 2500 NP
  
   The enemies are weaker here so you might beat the stage pretty fast.
  
   Level challenge 2:
  --------------------------------------------
  
  1. Beat the stage
  
  2. Defeat 10 enemies
  
  Reward: 2500 NP
  
   Scroll through the desert by killing every living thing in sight.
  
   Level challenge 3:
  --------------------------------------------
  
  1. Beat the stage
  
  2. Destroy 18 objects
  
  3. While in a poisoned state
  
  Reward: 4000 NP
  
   Easy, but hurry a little before your health is drained.
  
   Level challenge 4:
  --------------------------------------------
  
  1. Beat the stage
  
  2. While you constantly loose chakra
  
  Reward: 5000 NP
  
   This is the stage from the arc. Scroll up a little for more info about it.
  
   Level challenge 5:
  --------------------------------------------
  
  1. Beat the stage
  
  2. Defeat 9 enemies
  
  Reward: 5000 NP
  
   Yep, another "beat all enemies" stage. Just to let you know the enemies here
  are stronger but still beatable.
  
   Congratulations! You cleared the Curse seal arc.
  
  -------------------------------------------------------------------------------
   Hunt for Itachi arc (Part 1)
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   NOTE: From here, Sasuke is the main character and you follow his story now.
  
   ACT I
  ------------------------
  
   Story paths: 10
  
   Battle challenges: 3
  
   Level Challenges: 2
  
   Items & Scrolls: 8
  
   Cut scene 1: That day
  --------------------------------------------
  
   A flashback where the fight between Naruto & Sasuke took place, at the
  Valley Of The End.
  
   Cut scene 2: Team Taka
  --------------------------------------------
  
   Sasuke manages to complete his team and now he goes to find Itachi but,
  Akatsuki has information of Orochimaru's defeat.
  
   Stage 1: Sasuke's move
  --------------------------------------------
  
  Character: Sasuke Uchiha
  
  Opponent: Orochimaru
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 4000 NP
  
   Yes it's time to say goodbye to Orochimaru. He will put up a fight so I
  suggest you use Sasuke's awakening because then the combos and jutsu become
  strong and more affective.
  
   Stage 2: Suigetsu Hozuki
  --------------------------------------------
  
  Character: Sasuke Uchiha
  
  Opponent: Suigetsu Hozuki
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 4000 NP
  
   Guess Suigetsu wants to test his skills. Use the same thing as when you
  fought Orochimaru and you should win.
  
   Stage 3: On the move
  --------------------------------------------
  
  Characters: Sasuke & Suigetsu
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time is up
  
  Reward: 3000 NP
  
   What a pretty looking stage eh? Ok this one needs explaining, first move right
  only and kill the enemies ahead. Watch out for the traps too. Kill another
  enemie ahead and continue. Climb the rocks and on the top you will se an ANBU
  so avoid him. Keep walking by killing and dodging the traps and some time you
  will have to climb more rocks. Once you fall down a big guy will stand in the
  way but he takes more hits to kill so use the Chidori. The next guy is easy
  and climb the rocks again. Get down and kill some enemies. Move quickly
  because you are almost out of time by jumping over the big stones. The exit
  should now be in front of you.
  
   Stage 4: Karin is in the team
  --------------------------------------------
  
  Characters: Sasuke & Karin
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time is up
  
  Reward: 2700 NP
  
   Same stage, only that you play with Karin so check the previus stage for
  detailes.
  
   Stage 5: Experiments gone wrong
  --------------------------------------------
  
  Character: Sasuke Uchiha
  
  1. Beat the stage
  
  2. Defeat 15 enemies
  
  Reward: 3000 NP
  
   Woot, another new stage. Ok as you move a little, you will see the first
  two experiments so kill them. Now beneath you is a switch, press it for
  two doors to be unlocked. Go on the one above and kill the experiment
  there. Get passed the axes slowly and kill two more experiments ahead.
  Jump on the platforms to the other side and kill the three experiments
  on the way. Hop down on the way and move right to kill the experiment
  and return left to find the remaining ones. After a couple of seconds of
  walking three experiments will be waiting for you. After killing the
  third one, return again back to where you pressed the switch. Now go through
  the gate beneath and kill the remaining experiments and your mission is
  complete.
  
   Stage 6: Locating Jugo
  --------------------------------------------
  
  Character: Sasuke Uchiha
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time is up
  
  Reward: 4000 NP
  
   Oh boy, kill the experiments and scan the area. Get on the platforms above
  you and hit the switch. Go beneath where the gate is and kill the experiment.
  Do a little walking and kill the experiment then climb the wall. Watch for the
  moving tree so go on to the platform above you and continue. Wait for the gates
  to disappear and continue down. Now walk for a couple of seconds and kill every
  one along the way. Climb the wall and press the switch and now enter through
  the gate. Beneath the razor is a switch press it and go up to the upper
  platform (above from where you came.). Go right and avoid the big metal
  ball. Kill the other enemies and soon the exit will appear.
  
   Stage 7: Enter Jugo pt.1
  --------------------------------------------
  
  Characters: Suigetsu & Karin
  
  Opponent: Jugo
  
  1. Win the fight
  
  2. While opponent's attack is high
  
  Reward: 5000 NP
  
   Jugo won't be much of a trouble maker so fight him with no concerns.
  
   Stage 8: Enter Jugo pt.2
  --------------------------------------------
  
  Characters: Sasuke, Suigetsu & Karin
  
  1. Win the fight
  
  2. While opponent's attack is high
  
  Reward: 5000 NP
  
   Use Sasuke & Suigetsus's team jutsu to deal with Jugo when he uses his curse
  mark. The other part is easy.
  
   Battle challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Suigetsu & Karin
  
  1. Win the fight
  
  2. Start with 30% Health
  
  Reward: 3000 NP
  
   DON'T pick a character who's awakening costs health. Instead use four tailed
  Naruto's jutsu and you are done in seconds.
  
   Battle challenge 2:
  --------------------------------------------
  
  Opponent: Orochimaru
  
  1. Win the fight
  
  2. While opponent's defense is high
  
  Reward: 2000 NP
  
   Orochimaru will use jutsu alot so you use too. Overall he is weak in this
  fight.
  
   Battle challenge 3:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Sasuke & Suigetsu
  
  1. Win the fight
  
  2. Perform a 30 hit combo
  
  Reward: 4000 NP
  
   Call in Gaara for his sand burial combo (press circle multiple times) and
  you should win.
  
   Level challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time is up
  
  Reward: 2500 NP
  
   Yep, it's that simple so move your butt to the exit.
  
   Level challenge 2:
  --------------------------------------------
  
  1. Beat the stage
  
  2. Destroy 20 objects
  
  Reward: 2500 NP
  
   Scroll up for details on the stage and smash every object you see to get
  passed it.
  
   ACT II
  ------------------------
  
   Story paths: 4
  
   Battle challenges: 2
  
   Level Challenges: 1
  
   Items & Scrolls: 3
  
   Cut scene : The pursuit continues
  --------------------------------------------
  
   Sasuke managed to escape from Deidara's C0 explosion and continues his hunt
  for Itachi
  
   Stage 1: The hunt for Itachi begins
  --------------------------------------------
  
  Character: Sasuke Uchiha
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time is up
  
  Reward: 2800 NP
  
   Remember this stage? Yes so I think you know what to do.
  
   Stage 2: Deidara & Tobi
  --------------------------------------------
  
  Character: Sasuke Uchiha
  
  Opponents: Deidara & Tobi
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 6000 NP
  
   Oh yeah here come the new team duo, Deidara & Tobi! Ok, first beat down
  Deidara because he is the tougher fighter and then head for Tobi.
  
   Stage 3: The final explosion
  --------------------------------------------
  
  Character: Sasuke Uchiha
  
  Opponent: Deidara
  
  1. Win the fight
  
  2. Fight while opponent's attack is high
  
  3. Fight while opponent's speed is high
  
  4. Fight while opponent's defense is high
  
  Reward: 7000 NP
  
   Deidara will put a good fight so I suggest that you keep attacking and luring
  him to where his mines are. Good luck!
  
   Battle challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Karin & Jugo
  
  1. Win the fight
  
  2. Fight while in a poison state
  
  3. Start with 0 chakra
  
  Reward: 2500 NP
  
   Attack bot of them at once to stun them, then recharge. Once you have enough
  chakra, Kill Jugo first then Karin.
  
   Battle challenge 2:
  --------------------------------------------
  
  Opponent: Kabuto
  
  1. Win the fight
  
  2. While opponent's health constantly reganerates
  
  Reward: 2500 NP
  
   Use someone like Sasori who has a poison jutsu or weapon to prevent Kabuto
  from recharging his health.
  
   Level challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  1. Beat the stage
  
  2. Destroy 19 objects
  
  Reward: 5000 NP
  
   Get back to the previous act to see what to do here :)
  
   Congratulations! You cleared the Hunt for Itachi (part 1) arc.
  
  -------------------------------------------------------------------------------
   Hunt for Itachi arc (Part 2)
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   ACT I
  ------------------------
  
   Story paths: 4
  
   Battle challenges: 3
  
   Level Challenges: 1
  
   Items & Scrolls: 5
  
   Cut scene : The curse seal
  --------------------------------------------
  
   It seems Sasuke would later encounter the curse seal minions.
  
   Stage 1: Curse seal minions
  --------------------------------------------
  
  Characters: Sasuke, Suigetsu & Jugo
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time is up
  
  Reward: 3000 NP
  
   The forest stage is the most common for this game, so you should know how
  to find your way around.
  
   Stage 2: Hakui
  --------------------------------------------
  
  Characters: Suigetsu, Karin & Jugo
  
  Opponent: Hakui
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 5000 NP
  
   This is a pretty different fight so I suggest you read what I have to say.
  Hakui is a muscle beast with an annoying claw slash. When he attacks, get
  behind him and use a jutsu or combo and you will eventually win.
  
   Stage 3: Sasuke vs. team Taka
  --------------------------------------------
  
  Character: Sasuke Uchiha
  
  Opponents: Suigetsu, Karin & Jugo
  
  1. Win the fight
  
  2. While opponent's attack is high
  
  Reward: 6000 NP
  
   Attack all three of them at once, it's the best way to defeat them. Also use
  Curse mark Sasuke's combos because they do lots of damage.
  
   Battle challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Captain Yamato & Sai
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 2500 NP
  
   As always, focus on the stronger one (Yamato) and then take out the weaker
  one and you are all set.
  
   Battle challenge 2:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Asuma & Guy
  
  1. Win the fight
  
  2. While opponent's attack is high
  
  Reward: 3000 NP
  
   Use someone tougher here (like Kakashi, Orochimaru etc.) because this duo
  will put up a fight.
  
   Battle challenge 3:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Kakashi & Sakura
  
  1. Win the fight
  
  2. Perform a 40 hit combo
  
  Reward: 12000 NP
  
   Yep, use Gaara or Hiruko for this one. Use Hiruko's needle jutsu or Gaara's
  sand burial combo to perform the 40 hit combo.
  
   Level challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time is up
  
  Reward: 4000 NP
  
   You have got to hurry to beat the stage. Make sure to jump slowly when on
  the pitfalls.
  
   ACT II
  ------------------------
  
   Story paths: 5
  
   Battle challenges: 3
  
   Level Challenges: 1
  
   Items & Scrolls: 5
  
   Stage 1: Chasing Shinga
  --------------------------------------------
  
  Character: Sasuke Uchiha
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do if before time is up
  
  Reward: 3000 NP
  
   Yep, this stage is familiar but I would suggest you hurry a little here
  because the time is short.
  
   Stage 2: Shinga's jutsu
  --------------------------------------------
  
  Character: Sasuke Uchiha
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do if before time is up
  
  3. While constantly loosing chakra
  
  Reward: 3000 NP
  
   Go back to the 4th act in the curse seal arc for info on this stage. Avoid
  all enemies (jump over them) to beat the stage quickly because there is just
  no time to waste.
  
   Stage 3: Sasuke vs. Hakui
  --------------------------------------------
  
  Character: Sasuke Uchiha
  
  Opponent: Hakui
  
  1. Win the fight
  
  2. While constantly loosing chakra
  
  Reward: 6000 NP
  
   Attack his from behind like before and use Chidori. If you run out of chakra,
  get to the end of the stage and recharge and then attack.
  
   Stage 4: To the top
  --------------------------------------------
  
  Character: Sasuke Uchiha
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time is up
  
  3. While constantly loosing chakra
  
  Reward: 3000 NP
  
   Again, scroll up to the 4th act in the curse seal arc for info and again jump
  over the enemies to gain time.
  
   Stage 5: Shinga
  --------------------------------------------
  
  Characters: Sasuke & Naruto
  
  Opponent: Shinga
  
  1. Win the fight
  
  2. While constantly loosing chakra
  
  Reward: 8000 NP
  
   Yep, time to take down Shinga for the second time. It's the same fight only
  that now you play as Sasuke. As a reminder destroy the three plants left,
  middle or right and attack the giant plant. Shinga will appear so him to
  for damage. When he shoots, duck under the platforms and repeat.
  
   Battle challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  Characters: Gaara & Naruto
  
  Opponents: Kankuro & Temari
  
  1. Win the fight
  
  2. While opponent's attack is high
  
  3. Don't let your partner get defeated
  
  Reward: 3000 NP
  
   Kill Kankuro first and defend Naruto because both of the opponents will
  attack him so stay close to Naruto.
  
   Battle challenge 2:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Kisame & Suigetsu
  
  1. Win the fight
  
  2. Start with 30% health
  
  3. Start with 0 chakra
  
  Reward: 3000 NP
  
   Use Neji or Hinata to drain the opponent's chakra while in Byakugan mode
  and a special technique.
  
   Battle challenge 3:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Sasori & Third Kazekage & Tobi
  
  1. Win the fight
  
  2. While opponent's defense is high
  
  Reward: 4000 NP
  
   Easy fight. Focus first on Sasori then Tobi but otherwise this fight is easy.
  
   Level challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  1. Beat the stage
  
  2. Defeat 12 enemies
  
  Reward: 6000 NP
  
   Walk forward and kill every one. That is all.
  
   ACT III
  ------------------------
  
   Story paths: 3
  
   Battle challenges: 7
  
   Level Challenges: 4
  
   Items & Scrolls: 6
  
   Cut scene 1: His presence
  --------------------------------------------
  
   Karin detects someone near, and Sasuke heads to find out who.
  
   Final Stage : Clash Among The Uchiha
  --------------------------------------------
  
  Character: Sasuke Uchiha
  
  Opponent: Itachi Uchiha
  
  1. Win the fight
  
  2. While opponent's attack is high
  
  3. While opponent's defense is high
  
  4. While opponent's speed is high
  
  Reward: 10000 NP
  
   Time for the final battle in the game! Now Itachi won't hold back so you don't
  too. Fight him until he use his Tsukuyomi. That's when he will lose some health
  and after that use your curse mark to fight him. Use Chidori too.
  
   Cut scene 2: The hunt for Itachi continues
  --------------------------------------------
  
   Team Taka catches up with Sasuke and heads out to hunt for Itachi again.
  
   Battle challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Hidan & Kakuzu
  
  1. Win the fight
  
  Reward: 5000 NP
  
   A tough battle, so call Kakashi and use his Sharingan because things get ugly
  from here.
  
   Battle challenge 2:
  --------------------------------------------
  
  Opponent: Kabuto (Orochimaru possesion)
  
  1. Win the fight
  
  2. While opponent's attack is high
  
  3. While opponent's defense is high
  
  4. While opponent's speed is high
  
  5. While opponent's health constantly regenerates
  
  Reward: 10000 NP
  
   This fight sounds impossible but it isn't. Use four tailed Naruto and his
  jutsu and Kabuto will die before you notice.
  
   Battle challenge 3:
  --------------------------------------------
  
  Opponent: Gakuen Sasuke
  
  1. Win the fight
  
  2. While opponent's attack is high
  
  3. While opponent's defense is high
  
  4. While opponent's speed is high
  
  5. You can't restore chakra
  
  Reward: 8000 NP
  
   This is a cruel battle. I can't give a strategy I just relayed on luck for
  this battle. I'm very sorry :(
  
   Battle challenge 4:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Gakuen Naruto & Gakuen Sasuke
  
  1. Win the fight
  
  2. While opponent's attack is high
  
  3. While opponent's defense is high
  
  4. While opponent's speed is high
  
  5. Opponent's are with infinite chakra
  
  Reward: 20000 NP
  
   Wow, if you don't use four tailed Naruto then you must be a master at this
  game. Again use his jutsu and you will win in no time.
  
   Battle challenge 5:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Young Kakashi & The Yellow flash
  
  1. Win the fight
  
  2. While opponent's attack is high
  
  Reward: 10000 NP
  
   This fight isn't as hard as the others but still, use someone with a strong
  jutsu and use a secret technique atleast on one of them.
  
   Battle challenge 6:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Obito & The Yellow flash
  
  1. Win the fight
  
  2. While opponent's attack is high
  
  3. Perform a 20 hit combo
  
  Reward: 12000 NP
  
   Call Kakashi and use his Sharingan two times to beat the fight with Success.
  
   Battle challenge 7:
  --------------------------------------------
  
  Opponents: Young Kakashi, Obito & The Yellow flash
  
  1. Win the fight
  
  2. While opponent's attack is high
  
  Reward: 20000 NP
  
   Time to finish em with four tailed Naruto's jutsu and you will beat the last
  battle challenge in the game.
  
   Level challenge 1:
  --------------------------------------------
  
  1. Beat the stage
  
  2. Defeat 13 enemies
  
  Reward: 7000 NP
  
   A familiar stage so you could get your way around. Hurry a little to make it.
  
   Level challenge 2:
  --------------------------------------------
  
  1. Beat the stage
  
  2. While in a poisoned state
  
  Reward: 7000 NP
  
   Return to the 1st act in the previus arc for more info on this stage. Jump
  over the enemies to gain more time.
  
   Level challenge 3:
  --------------------------------------------
  
  1. Beat the stage
  
  2. Defeat 9 enemies
  
  3. Start with 50% health
  
  Reward: 9000 NP
  
   Easy stage but use jutsu on the enemies to avoid taking damage.
  
   Level challenge 4:
  --------------------------------------------
  
  1. Beat the stage
  
  2. Do it before time is up
  
  Reward: 4000 NP
  
   Return to the previous act to see how to beat the stage. Avoid every enemie
  because you have little time.
  
   Congratulations! You cleared the Hunt for Itachi (part 2) arc and the game!
  
            _______________________________________________
           / _/                      \
           / / ____                     \
          / / / __ \                     \
          /  \ \__/ /  10. PRACTICE MODE [Prm10]       \
         /   \____/                      \
         /    \ /                       \
        /     \/                        \
  ___________/_____________________________________________________________\____
                                         |
  ______________________________________________________________________________|
  
   In practice mode, you can choose a character and a stage then practice you
  moves.
  
   Practice options:
  ------------------------
  
   Pause the game and select the 5th option. There you will see some menus.
  
  1. Battle settings - Adjust battle settings like infinite rage or difficulty
  
  2. CPU settings - Make the cpu move or other settings
  
  3. To be found
  
  
            _______________________________________________
           / _/                      \
           / / ____                     \
          / / / __ \                     \
          /  \ \__/ /  11.FREE BATTLE [Frb11]        \
         /   \____/                      \
         /    \ /                       \
        /     \/                        \
  ___________/_____________________________________________________________\____
                                         |
  ______________________________________________________________________________|
  
   In free battle, you can choose up to 4 characters in a battle and fight.
  Due to the fact that the game is in Japanese you might not be well aware of
  some of the battle settings so I will explain them in this section.
  
  -------------------------------------------------------------------------------
  11.1 Character select screen [Frb11p1]
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   Character selection:
  ------------------------
  
  1. Press the circle button to choose your character
  
  2. Press the triangle button to choose a random character
  
  3. Press the square button to change character form (Only Naruto & Sasori)
  
  4. Press the start button to adjust how many people can fight (2 to 4)
  
   Character stats:
  ------------------------
  
   After you have picked you characters, there are some green boxes which have
  some purpose
  
  1. Letters A,B,C,D - Select these letters to be know from which side are you
  on. If two or three characters have the same letter means that they will
  help each other as a team.
  
  2. Jutsu selection - The yellow jutsu are the character's main jutsu and the
  white ones are the ones picked from story mode.
  
  3. Adjust level from 1 to 10 - Adjust this to make your stamina weaker or
  stronger.
  
  -------------------------------------------------------------------------------
  11.2 Before battle settings [Frb11p2]
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   Press the square button during the character stats screen to see the before
  battle options.
  
  1. Adjust battle time - from 10 seconds to infinite
  
  2. Adjust difficulty
  
  3. Item availability (None, few, normal and many)
  
  4. Chakra: normal (default) and infinite
  
  5. Secret Techniques: Allowed or not allowed
  
  6. Restore default settings
  
  -------------------------------------------------------------------------------
  11.3 Stages [Frb11p3]
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   The game has a total of 13 stages to choose from. They are all very cool to
  fight in.
  
  1. Leaf village street - A street somewhere in the Hidden Leaf. Has multiple
  balconies to jump on.
  
  2. Training field - The place where ninja train.
  
  3. Lakeside - Here there is a water fall where characters can set their enemie
  deep inside by knocking them out.
  
  4. Ruined forest - A forest with destroyed trees.
  
  5. Hidden sand village - The Sand Village during night time.
  
  6. Wilderness of running water - The ambush spot of Kisame for team Guy.
  
  7. Twilight cliff - A cliff with a big pitfall from the left side
  
  8. Akatsuki's hideout - The hideout of the criminal organization, Akatsuki.
  
  9. Tenchi bridge - The bridge that has been destroyed by four tailed
  Naruto.
  
  10. Altar of Orochi - The snake altar of Orochi.
  
  11. Experiment lab - The place where Suigetsu was kept prisoner and many
  more.
  
  12. Outside Orochi's lab - One of many Orochimaru labs.
  
  13. Clay field - This place is field with Deidara's clay mines that explode
  within seconds.
  
            _______________________________________________
           / _/                      \
           / / ____                     \
          / / / __ \                     \
          /  \ \__/ /  12. WIRELESS MODE [Wlm12]       \
         /   \____/                      \
         /    \ /                       \
        /     \/                        \
  ___________/_____________________________________________________________\____
                                         |
  ______________________________________________________________________________|
  
   Here, you can play online battles with you friends. This section contains
  the following options:
  
  1. Find people
  
  2. Play with friends
  
  3. Quit
  
  This should be enough to help you get around.
  
  
            _______________________________________________
           / _/                      \
           / / ____                     \
          / / / __ \                     \
          /  \ \__/ /  13. GALLERY [Gal13]          \
         /   \____/                      \
         /    \ /                       \
        /     \/                        \
  ___________/_____________________________________________________________\____
                                         |
  ______________________________________________________________________________|
  
   To see the gallery you must press the start button while in the story mode
  chapter select. Press the second option and you will enter the gallery (you
  must complete story mode by 100% to see all unlockables.)
  
  -------------------------------------------------------------------------------
  13.1 Character images [Gal13p1]
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   Here you can view all the character images in full screen.
  
  1. Press X and circle to zoom in or out.
  
  2. Triangle button - Rotate
  
  3. L or R button - Change images
  
  -------------------------------------------------------------------------------
  13.2 Secret technique movies [Gal13p2]
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   Here you can view each characters secret technique. After you select the
  character you must choose the opponent to perform the secret technique on.
  
  -------------------------------------------------------------------------------
  13.3 Music [Gal13p3]
  -------------------------------------------------------------------------------
  
   Here you can listen to the games music. There are about 60 tracks to listen
  to so enjoy.
  
            _______________________________________________
           / _/                      \
           / / ____                     \
          / / / __ \                     \
          /  \ \__/ /  14. TREE [Tre14]           \
         /   \____/                      \
         /    \ /                       \
        /     \/                        \
  ___________/_____________________________________________________________\____
                                         |
  ______________________________________________________________________________|
  
   After collecting a certain amount of NP once you enter the tree section you
  will see how it grows and unlocks wallpapers and passwords.
  
   Here is a list of unlockables for the tree.
  
  NP      Prize
  --------------------------------------
  50k   girls figure (Hinata, Ino, Sakura and TenTen)
  100k  Naruto wallpaper
  150k  Kurenai team figure
  200k  Sasuke wallpaper
  250k  Asuma team figure
  300k  Sakura wallpaper
  350k  Guy team figure
  400k  Kakashi wallpaper
  450k  Sand brothers figure
  500k  Gaara wallpaper
  550k  Hokage room figure (Tsunade and Shizune)
  600k  Shikamaru Wallpaper
  650k  Orochimaru and Kabuto figure
  700k  JiraIya wallpaper
  750k  Pain & Konan figure
  800k  Deidara wallpaper
  850k  Naruto & Minato figure
  900k  Itachi Uchiha wallpaper
  950k  "rival" figure (gakuen Sasuke and gakuen Naruto)
  999k  The Yellow Flash (4th hokage) wallpaper
  
            _______________________________________________
           / _/                      \
           / / ____                     \
          / / / __ \                     \
          /  \ \__/ /  15. PASSWORDS [Pas15]]        \
         /   \____/                      \
         /    \ /                       \
        /     \/                        \
  ___________/_____________________________________________________________\____
                                         |
  ______________________________________________________________________________|
  
   Currently I only know 1 password and I thing that you may like what it does.
  
   FIRE-2-4-7 - Unlocks Hokage Naruto Wallpaper
  
   I will do my best to find more passwords in the future.
  
            _______________________________________________
           / _/                      \
           / / ____                     \
          / / / __ \                     \
          /  \ \__/ /  16. FAQ [FAQ16]            \
         /   \____/                      \
         /    \ /                       \
        /     \/                        \
  ___________/_____________________________________________________________\____
                                         |
  ______________________________________________________________________________|
  
   Here you will find all kinds of questions releated to this game:
  
  Q: How to I unlock Young Kakashi, Obito & The Yellow Flash?
  
  A: You must beat ceartain extra missions of the last chapter in story mode.
  To be more precise, on the rightest-bottom row and starting by the left:
  the first mission will reward you with young kakashi, the next one,
  obito and the next, The yellow Flash
  
  Q: How do I cancel the enemies secret technique?
  
  A: You can't you need to press all the buttons to take as little damage as
  possible.
  
  Q: Can I use this guide on my site?
  
  A: Just ask me first.
  
   If you have a question and want it to be posted in this FAQ then see the
  contact info section.
  
            _______________________________________________
           / _/                      \
           / / ____                     \
          / / / __ \                     \
          /  \ \__/ /  17. CONTACT INFO [Cti17]       \
         /   \____/                      \
         /    \ /                       \
        /     \/                        \
  ___________/_____________________________________________________________\____
                                         |
  ______________________________________________________________________________|
  
  If you want to ask/tell me something, Inform me of any spelling mistakes, want
  permission to use this guide on your web site, then send me an E-mail to this
  address: the_punisher_x@mail.bg or visit my website:
  http://www.wix.com/The_punisher/punishing-x-guides
  
  Also make sure to follow Punishing X Guides on MySpace:
  http://www.myspace.com/520502709
  
  Follow direct updates at our Twitter:
  http://twitter.com/Punisher_X
  
  Make sure to become a fan at our Facebook page:
  http://www.facebook.com/gettingstarted.php#!/pages/Sofia-Bulgaria/
  Punishing_X_Guides/340702081550?ref=ts
  
  Note: If you ask me about emulators, roms or anything like that you won't get
  any answers. I will just say no.
  
            _______________________________________________
           / _/                      \
           / / ____                     \
          / / / __ \                     \
          /  \ \__/ /  18. CREDITS AND END [Cre18]      \
         /   \____/                      \
         /    \ /                       \
        /     \/                        \
  ___________/_____________________________________________________________\____
                                         |
  ______________________________________________________________________________|
  
  Thanks goes to:
  
  BanDai Namco - For making this game
  
  Masashi Kishimoto - For making Naruto
  
  Special thanks goes to:
  
  My family - For supporting me
  
  My friends - For the advice
  
  Francesc Zacarias - For the correct names of some characters, for the
  Tree unlockables and battle setting info.
  
  You - For reading this guide
  
  Important: If I missed something (item description, character info etc.)
  please tell me.
  
  Support: If you like this guide, please send me an E-mail saying you want
  me to make more guides. Who knows, I might even add you to the credits
  section!
  
  Advice: If you don't like the style or the way this guide is written,
  tell me and give me some advice on how to make this guide better.
  
  Thank you for reading this FAQ/walkthrough
  
  - Philip
  
  Copyright 2010 Philip Petrov
  All rights reserved
  

  FAQ Display Options: Printable Version