Users who own this game also own:

Gallery Fake
Gallery Fake
Makai-Mura Gaiden: The Demon Darkness
Makai-Mura Gaiden: The Demon Darkness
Heroes Phantasia
Heroes Phantasia
Iza, Shutshjin! Koisen Dai-ni-maku - Kai-Hen
Iza, Shutshjin! Koisen Dai-ni-maku - Kai-Hen
Kanon
Kanon