Users who own this game also own:

Patapon 3
Patapon 3
Castlevania: The Dracula X Chronicles
Castlevania: The Dracula X Chronicles
Archibald's Adventures
Archibald's Adventures
Daxter
Daxter
Ratchet & Clank: Size Matters
Ratchet & Clank: Size Matters

Users who love this game also love:

Grim Fandango
Grim Fandango
Syberia
Syberia
Disgaea: Hour of Darkness
Disgaea: Hour of Darkness
Blendoku
Blendoku
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga 2
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga 2