Users who own this game also own:

Virtua Fighter 2
Virtua Fighter 2
Panzer Dragoon
Panzer Dragoon
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Tomb Raider
Tomb Raider
NiGHTS Into Dreams...
NiGHTS Into Dreams...

Users who love this game also love:

Resident Evil 3: Nemesis
Resident Evil 3: Nemesis
Baten Kaitos Origins
Baten Kaitos Origins
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Metroid Prime
Metroid Prime
Panzer Dragoon Saga
Panzer Dragoon Saga