Users who own this game also own:

Enemy Zero
Enemy Zero
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Devil May Cry
Devil May Cry
Shenmue
Shenmue

Users who love this game also love:

Jet Grind Radio
Jet Grind Radio
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Gokujou Parodius
Gokujou Parodius
Street Fighter Alpha 2
Street Fighter Alpha 2
Rage Racer
Rage Racer