Game Box Shots

Tenchi O Kurau II (JP)
JP 09/06/96

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots for this game and show them off.