Users who own this game also own:

Enemy Zero
Enemy Zero
Shining Wisdom
Shining Wisdom
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts
Sakura Taisen
Sakura Taisen
Sakura Taisen 2
Sakura Taisen 2

Users who love this game also love:

Air-Sea Battle
Air-Sea Battle
LEGO Batman 2: DC Super Heroes
LEGO Batman 2: DC Super Heroes
Nintendo Pocket Football Club
Nintendo Pocket Football Club
Deer Hunt Legends
Deer Hunt Legends
Win, Lose or Draw
Win, Lose or Draw