Users who own this game also own:

Enemy Zero
Enemy Zero
Shining Wisdom
Shining Wisdom
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts
Sakura Taisen
Sakura Taisen
Sakura Taisen 2
Sakura Taisen 2

Users who love this game also love:

Rocket: Robot on Wheels
Rocket: Robot on Wheels
Kyonshies 2
Kyonshies 2
Youda Legend: The Golden Bird of Paradise
Youda Legend: The Golden Bird of Paradise
CSR Classics
CSR Classics
Kurayami no Hate de Kimi o Matsu
Kurayami no Hate de Kimi o Matsu