Users who own this game also own:

NiGHTS Into Dreams...
NiGHTS Into Dreams...
Panzer Dragoon
Panzer Dragoon
Terra Phantastica
Terra Phantastica
Panzer Dragoon II Zwei
Panzer Dragoon II Zwei
Shenmue
Shenmue

Users who love this game also love:

18 Wheeler: American Pro Trucker
18 Wheeler: American Pro Trucker
Phantasy Star Online
Phantasy Star Online
Psychic Force 2012
Psychic Force 2012
Time Stalkers
Time Stalkers
Kurohyou: Ryu ga Gotoku Shinshou
Kurohyou: Ryu ga Gotoku Shinshou