Users who own this game also own:

Baku Baku
Baku Baku
Battle Garegga
Battle Garegga
Arcana Strikes
Arcana Strikes
Bouken Katsugeki Monomono
Bouken Katsugeki Monomono
AnEarth Fantasy Stories: First Volume
AnEarth Fantasy Stories: First Volume