Users who own this game also own:

Kibihara Hinshutsu Eibunpou: Gohou Mondai 1000
Kibihara Hinshutsu Eibunpou: Gohou Mondai 1000
Seimei Handan
Seimei Handan
Lufia: The Ruins of Lore
Lufia: The Ruins of Lore
Pachitte Chonmage Tatsujin 3
Pachitte Chonmage Tatsujin 3
DS Toukemuri Suspense Series: Free Writer Touyako
DS Toukemuri Suspense Series: Free Writer Touyako