Users who own this game also own:

Fantasy Zone
Fantasy Zone
Super Mario World
Super Mario World
Alex Kidd in Miracle World
Alex Kidd in Miracle World
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Super Metroid
Super Metroid

Users who love this game also love:

Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Mega Man X
Mega Man X
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Sonic & Knuckles
Sonic & Knuckles
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3