Users who own this game also own:

Super Mario World
Super Mario World
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Super Metroid
Super Metroid

Users who love this game also love:

Yuu Yuu Hakusho: Tokubetsu Hen
Yuu Yuu Hakusho: Tokubetsu Hen
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Yuu Yuu Hakusho Final
Yuu Yuu Hakusho Final
Final Fantasy III
Final Fantasy III
Lufia II: Rise of the Sinistrals
Lufia II: Rise of the Sinistrals