Users who own this game also own:

Street Fighter II Turbo
Street Fighter II Turbo
ActRaiser
ActRaiser
Super Metroid
Super Metroid
Mega Man 7
Mega Man 7
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country

Users who love this game also love:

The Legend of Dark Witch
The Legend of Dark Witch
Dusty Diamond's All-Star Softball
Dusty Diamond's All-Star Softball
Dasshutsu Adventure: Kyuukousha no Shoujo
Dasshutsu Adventure: Kyuukousha no Shoujo
Doubutsu no Mori
Doubutsu no Mori
Yakouchuu II: Satsujin Kouro
Yakouchuu II: Satsujin Kouro