Users who own this game also own:

Koufuku o Yobu Game: Dora Dora Dora
Koufuku o Yobu Game: Dora Dora Dora
Karakuri Kengoden Musashi Lord: Karakuri Jin Hashiru!
Karakuri Kengoden Musashi Lord: Karakuri Jin Hashiru!
The Lost Vikings
The Lost Vikings
Cu-On-Pa SFC
Cu-On-Pa SFC
Fatal Fury
Fatal Fury

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
A-Rank Thunder Tanjouhen
A-Rank Thunder Tanjouhen
Bahamut Lagoon
Bahamut Lagoon
World Heroes 2 Jet
World Heroes 2 Jet
Monster Maker: Yami no Ryuukishi
Monster Maker: Yami no Ryuukishi