Game Box Shots

Asahi Shinbun Rensai Katou Hifumi Kudan Shogi Shingiryuu (JP)
JP 09/22/95

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.